Tải bản đầy đủ

Hợp tác nghiên cứu thiết kế và chế tạo động cơ chìm lắp với máy bơm chìm công suất N = 37KW phục vụ nông nghiệp : Quy trình công nghệ quản lý vận hành sử dụng động cơ điện chìm - máy bơm chìm và các thiết bị cảm biến bảo vệ doc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×