Tải bản đầy đủ

Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty vận tải Biển Bắc.DOC

Lời mở đầu
Trong thi k phỏt trin nn kinh t theo c ch th trng cú s nh hng
ca nh nc. Cỏc Doanh Nghip luôn phi n lc ht mỡnh khng nh v trớ
cng nh tỡm kim hiu qu kinh doanh cho chớnh doanh nghip v Công ty vận
tải Biển Bắc cng khụng nm ngoi quy lut ú. Thnh cụng t c hụm nay
ca Công ty vận tải Biển Bắc l kt qu ca nhng c gng bng s cnh tranh v
chất lợng phục vụ và sự đầu t đúng hớng vào TS chủ yếu PTVT.
Trờn gúc qun lý, việc quản lý TS v có sự đầu t đúng hớng l việc hết sức
cn thit v quan trng bi vỡ đây l yờu cu tt yu ca qun lý, hn th na trên
c s ny Công ty vận tải Biển Bắc cú th tỡm ra nhng bin phỏp nhm nõng cao
hiu qu s dng vốn hiện có từ đó đề ra các giải pháp tăng cờng quản lý, nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Nhận biết đợc tầm quan trọng của vấn đề trên, sau thời gian thực tập, thu thập,
đánh giá phân tích tình hình thực tiễn công ty vận tải Biển Bắc em đã chọn đề tài
làm khoá luận tốt nghiệp:
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty vận tải Biển Bắc
Báo cáo ca em gồm ba phần:
Chơng I : Tổng quan v Công ty vận tải Biển Bắc
Chơng II : Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty vận tải Biển Bắc
Chơng III : Kết luận
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150

1
Chơng I
tổng quan về công ty vận tảI biển bắc
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tảI biển bắc
Công ty vận tải Biển Bắc là một doanh nghiệp nhà nớc chuyên ngành
vận tải thuỷ, trực thuộc tổng công ty tổng công ty hàng hải Việt Nam. Trớc đây
công ty nguyên là văn phòng cục đờng sông, rồi liên hiệp các xí nghiệp vận tải
sông 1. Vào năm 1993 khi tổ chức ngành đờng sông thay đổi Bộ giao thông
vận tải đã thành lập Công ty vận tải Biển Bắc là doanh nghiệp nhà nớc theo
quết định số 1080 QĐ / TCCB LĐ ngày 31/6/1993 Bộ giao thông vận
tải, là doanh nghiệp loại 2 theo Nghị định 338/TTg và đợc giới hạn doanh
nghiệp theo nghị định 50- CP ngày 28/8/1996 của thủ tớng chính phủ.
- Tên công ty : Công ty vận tải Biển Bắc.
- Tên giao dịch quốc tế: Northern Shipping Company.
- Mã ngành kỹ thuật : số 25 .
- Đăng ký kinh doanh : số 108568 ngày 14/6/1993 do trọng tài kinh tế
thành phố Hà Nội cấp .
-Trụ sở giao dịch : 278 - Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Thành phố Hà Nội .
- Điện thoại liên lạc : 8514755 8515805 .
- Fax: 844516706 .
- Các chi nhánh : tại Quảng Ninh, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh
Từ khi mới thành lập cho đến nay công ty đã không ngừng khẳng định
mình trong cơ chế thị trờng, nỗ lực phấn đấu vợt qua mọi khó khăn thử thách
hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Công ty đã ngày càng phát triển mở rộng
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150
2
sản xuất kinh doanh, đa phơng thức, đa ngành nghề.Với đà phát triển nh hiện
nay công ty ngày càng đang có uy tín lớn trong ngành vận tải Hàng Hải .
II- Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty
1. Chức năng của công ty
Là một doanh nghiệp chuyên ngành vận tải thuỷ nhng công ty không chỉ
đơn thuần thực hiện chức năng vận tải mà bên cạnh đó còn có một số chức
năng khác. Hiện nay công ty thực hiện các ngành nghề kinh doanh :
- Vận tải hàng hoá đờng sông, đờng biển trong và ngoài nớc.
- Vận tải hành khách tuyến ven biển nội địa .
- Xuất nhập khẩu vật t thiết bị, phụ tùng thiết bị chuyên dùng ngành vận
tải sông biển .
- Thực hiện các dịch vụ : đại lý vận tải, chuyển giao công nghệ và dịch vụ
môi giới hàng hải .
- Sửa chữa cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, lắp đặt các loại phơng tiện


thiết bị công trình giao thông đờng thuỷ .
- Trực tiếp ký kết hợp đồng với các tổ chức kinh doanh khác .
- Dịch vụ xuất khẩu lao động .
- Dịch vụ du lịch lữ hành.
2. Nhiệm vụ của công ty
- Thực hiện báo cáo hàng kỳ về kết quả kinh doanh với cơ quan cấp trên và
với Tổng công ty .
- Tuân thủ các quy định của pháp luật và các chính sách của nhà nớc về
công tác hoạt động kinh doanh dịch vụ .
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150
3
- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản đóng góp khác có liên quan nh :
thuế VAT, thuế TNDN, thuế XNK, phí cáng BHXH, BHYT, kinh phí công
đoàn
- Không ngừng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên qua đó nâng cao
khả năng cạnh tranh của công ty .
- Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học
công nghệ, thực hiện công tác bồi dỡng cán bộ công nhân viên trong công ty
.
- Xây dựng chiến lợc và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn .
- Tổ chức tốt công tác nhân sự , luôn củng cố lại bộ máy quản lý bao gồm :
cơ cấu tổ chức, sự phân cấp trong bộ máy và các mối quan hệ quản lý điều
hành. Phải có kế hoạch tuyển dụng , bố trí sử dụng lao động, đánh giá đề bạt,
đào tạo, tiền lơng , tiền thởng và các hình thức khác.
- Tổ chức tốt hoạt động Marketing, các chính sách căn bản và tình hình
quản lý các yếu tố vật chất trong kinh doanh và lĩnh vực quản lý khác, quản lý
chất lợng , dịch vụ và các yếu tố ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh trên thị tr-
ờng.
- Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do nhà nớc giao
bao gồm : vốn KD và vốn đầu t, nhận và sử dụng lao động tài nguyên, đất đai
và các nguồn lực khác do nhà nớc giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của
mình.
III- Công tác tổ chức nhân sự trong công ty vận tải
Biển Bắc
1. Bộ máy quản lý của công ty
a- Mô hình quản lý công ty : gồm 2 khối
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150
4
- Khối quản lý : gồm 8 phòng ban : Văn phòng Tổng Giám Đốc , Phòng tổ
chức, Phòng vận tải,Phòng Kỹ thuật vật t, Phòng tài chính kế toán, Ban tàu
sông, Ban tàu khách, Ban kế hoạch đầu t .
- Khối chỉ đạo sản xuất : gồm 4 trung tâm, 3 chi nhánh, 1 xí nghiệp .
+ 4 trung tâm : TT Đông Phong, TT Dịch vụ tổng hợp, TT CKĐ, TT xuất
khẩu lao động .
+ 3 chi nhánh : Chi nhánh tại Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố HCM.
+ 1 xí nghiệp : Xí nghiệp cơ khí tại công ty vận tải Biển Bắc tại huyện Từ
Liêm, Hà Nội.
Bộ máy của công ty dợc xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng .
b- Sự phân công trong Quản lý
- Bộ máy quản lý của công ty đứng đầu là Tổng giám đốc giúp đỡ cho TGĐ
là các phó GĐ , Kế toán trởng và các phòng ban chức năng .
- Văn phòng TGĐ : phụ trách các công việc hành chính sự nghiệp. Giải
quyết các thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh .
- Phòng tổ chức cán bộ lao động : thực hiện công tác quản lý tổ chức nhân
sự, chế độ lơng, thởng, BHXH.
- Phòng kinh tế vận tải : kí kết hợp đồng định hạn, khai thác hàng cho tàu,
theo dõi hành trình khi tàu hoạt động, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
của toàn công ty .
- Phòng kỹ thuật vật t : lập kế hoạch kinh doanh, lập dự án xin vốn, gọi
vốn .
- Ban tàu sông : quản lý các tuyến tàu sông, vận tải thuỷ, nội địa .
- Ban tàu khách : quản lý các tuyến, các chuyến tàu khách, chịu mọi trách
nhiệm trong quá trình tàu vận chuyển hành khách .
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150
5
- Phòng kế toán tài chính : thực hiện việc thu nhận xử lý và cung cấp thông
tin về tài sản và hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất
kinh doanh của công ty .
- Văn phòng công ty : thực hiện vận tải đờng sông, biển, hành khách và các
dịch vụ vận tải nh : đại lý, môi giới hàng hải .
- Trung tâm CKĐ : Kinh doanh máy thuỷ và phụ tùng đờng thuỷ .
- Trung tâm Đông Phong : đại lý mua bán các loại máy móc , thiết bị máy
thuỷ tử Trung Quốc về bán tại Việt Nam .
- Trung tâm xuất khẩu lao động : xuất khẩu đi Đài Loan, Hàn Quốc cho thuê
nhà khách .
- Chi nhánh Hải Phòng : Vận tải hàng hoá đờng sông, đại lý môi giới Hàng
Hải và các dịch vụ khác .
- Chi nhánh Quản Ninh : Khai thác vận tải, Xuất nhập khẩu vật t, phụ tùng
ngành đờng thuỷ, thực hiện các dịch vụ vận tải .
- Chi nhánh TP HCM : thực hiện vận tải hàng hoá đờng thuỷ, đại lý hàng
hải
- Xí nghiệp cơ khí : sản xuất thiết bị phụ tùng,vật liệu xây dựng ngành hàng
hải .

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×