Tải bản đầy đủ

Kỹ năng đạt điểm cao trong bài thi TOEIC. pot

Kỹ năng đạt điểm cao trong bài thi
TOEIC


Phần bài tập đọc hiểu trong bài thi TOEIC khá dài và khó. Để làm tốt phần này bạn
cần nắm vững các kiến thức ngữ pháp căn bản cũng như rèn luyện kỹ năng đọc
hiểu. Sau đây trung tâm tiếng Anh New Ocean xin chia sẻ với các bạn các mẹo làm
bài để có thể vượt qua phần này một cách dễ dàng.

Phần 1: Hoàn thiện câu
Mỗi câu trong phần này có 1 từ / cụm từ còn thiếu và cần được thêm vào.
Thí sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất
bằng cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong tờ bài
làm.
Để làm tốt phần này, bạn nên chú ý vào các từ đứng trước và sau chỗ trống vì nó sẽ
giúp bạn có manh mối để kiểm tra câu trả lời đúng. Đọc và hiểu nghĩa của cả câu
trước khi trả lời.

Cẩn thận với các câu trả lời có hình thức sai. Ví dụ: drove, drives, driving.
Cẩn thận với các từ bắt đầu hay kết thúc giống nhau. Ví dụ: return, retire, reuse.
Cẩn thận với các từ thường bị dung sai. Ví dụ: affect, effect, lend/borrow.
Phần 2: Hoàn thiện văn bản
Mỗi đoạn trong phần này có một số câu còn thiếu từ / cụm từ và cần thêm vào. Thí
sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng
cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong tờ bài làm.
Để làm tốt phần này, phải luôn nhớ rằng bạn cần tìm từ thích hợp nhất để điền vào
chổ trống. Đọc cả đoạn văn chứ không chỉ các từ xung quanh chỗ trống. Cố gắng
hiểu nghĩa của cả đoạn.
Cẩn thận với những cụm từ lặp và thừa. Ví dụ: keep on continuing, finally at last.
Cẩn thận với những từ không cần thiết. Ví dụ: The apples they are fresh.
Chú ý đến hình thức từ và cách chia thì của động từ.
Phần 3: Đọc hiểu
Trong phần này, thí sinh đọc các đoạn văn và một số câu hỏi nằm bên dưới mỗi
đoạn. Thí sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu hỏi và chọn phương án trả lời
đúng nhất bằng cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D
trong tờ bài làm.
Cũng như trong phần IV, bạn hãy chú ý đến phần giới thiệu. Nó sẽ cho bạn biết số
lượng câu hỏi cũng như gợi ý về dạng thông tin trong bài đọc.
Trong khi đọc, hãy tự đặt ra các câu hỏi: Đối tượng của bài đọc này là ai? Nó được
viết để làm gì?
Trước hết hãy đọc lướt qua bài đọc, rồi đọc các câu hỏi. Sau đó quay lại bài đọc để
tìm câu trả lời.
Nhiều lựa chọn trả lời chứa thông tin có trong bài đọc, nhưng có thể không liên
quan đến câu hỏi.
Cũng như các phần thi TOEIC khác, hãy cẩn thận với các từ phát âm giống nhau,
những con số rối rắm, các hình thức từ sai và các từ có nghĩa giống nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×