Tải bản đầy đủ

Cách chèn chữ, logo chìm vào Microsoft Word 2013 potx

Cách chèn chữ, logo chìm vào Microsoft Word
2013
Hướng dẫn các bước tạo watermark (ảnh hoặc chữ được in mờ dư
ới nền văn bản) trong
tài liệu Microsoft Word 2013.
Watermark
là một hình ảnh hoặc dòng chữ được in mờ dưới nền văn bản. Người ta thư
ờng
dùng watermark để chỉ trạng thái của một tài liệu (tài liệu bí mật, bản nháp…) hoặc ch
èn logo
của một công ty hay tổ chức.
Dưới đây là các bước để chèn watermark vào tài liệu Microsoft Word 2013:
Mở tài liệu mà bạn muốn chèn watermark, nhấn vào tab (thẻ) “Design” trên thanh Ribbon.

Trong mục “Page Background” của tab “Design”, nhấn vào nút “Watermark”. Có nhi
ều
mẫu watermark khác nhau cho bạn lựa chọn.

Dấu mờ sẽ được chèn dưới phần văn bản của tài liệu.

N

ếu bạn muốn thôi chèn watermark hoặc trạng thái của tài liệu đã thay đ
ổi, bạn có thể xóa
watermark một cách dễ dàng. Chỉ cần nhấn vào “Watermark” trong mục
“Page
Background” của tab “Design”, chọn “Remove Watermark”.

Bạn cũng có thể tạo ra các watermark tùy chỉnh từ văn bản hoặc hình ảnh. Để làm việc n
ày,
nhấn vào “Watermark” và chọn “Custom Watermark”.

Hộp thoại “Printed Watermark” xuất hiện. Bạn có thể chèn vào watermark có ch
ữ hoặc
hình ảnh. Để chèn chữ, chọn “Text watermark”. Chọn “Language” (ngôn ngữ), “Font”
(phông chữ), “Size” (kích cỡ) và “Color” (màu sắc). Nhấn chọn ô đằng trư
ớc
“Semitransparent” nếu muốn tạo hiệu ứng nửa trong suốt. Nhập văn bản vào hộp “Text”.

phần “Layout”, chọn “Diagonal” để tạo Watermark theo chiều chéo trên trang văn b
ản, hoặc
chọn “Horizontal” để tạo watermark theo chiều ngang. Nhấn “OK”.

Để lấy ảnh làm watermark, nhấn “Watermark” trên tab “Design”, chọn
“Custom
Watermark”
. Trên hộp thoại “Printed Watermark”, chọn “Picture watermark” và nh
ấn
“Select Picture”
.

Bạn có thể chèn ảnh từ một file trên máy tính, chọn clipart từ Office.com, tìm kiếm hình
ảnh
trên Bing hoặc chọn ảnh lưu trên SkyDrive. Trong ví dụ này, người ta tìm ki
ếm logo
Windows trên Bing.

Chọn một hình ảnh từ các kết quả tìm kiếm, sau đó nhấn “Insert”.

Để chèn ảnh làm hình mờ ở phía sau văn bản, đánh dấu vào hộp trước “Washout”. B
ạn có
thể xác định tỷ lệ ảnh hoặc để Word tự động chỉnh bằng cách chọn “Auto”. Nhấn “OK” đchèn watermark.

Hình ảnh sẽ được chèn dưới văn bản trong tài liệu.

Tính năng Watermark cũng có trong Microsoft Word 2007 và 2010, nhưng ở trong tab
“Page
Layout” thay vì tab “Design” như ở Word 2013.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x