Tải bản đầy đủ

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục I

Báo cáo thực tập tổng hợp
MỤC LỤC
Để đạt được các chỉ tiêu trên, sau cổ phần hóa, Công ty cần phải thực hiện đầu tư mới máy
móc, thiết bị và nhà xưởng, đảm bảo nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh ... 31
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A

Báo cáo thực tập tổng hợp
I Lịch sử hình thành và quá trình phát triển, tình hình hoạt động kinh doanh của
Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục I
1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty.
Giáo dục là mối quan tâm lớn của toàn xã hội, là nền tảng cho sự phát triển của
mỗi quốc gia. Do đó, phát triển giáo dục luôn được Đảng và nhà nước ta ưu tiên hàng
đầu. Một nhân tố quan trọng có ảnh hưởng tới sự thành công của sự nghiệp giáo dục đó
là thiết bị giáo dục. Nó là cầu nối lí luận thực tiễn, đảm bảo học đi đôi với hành. Thiết bị
giáo dục hay thường gọi là đồ dùng dạy học với nội dung hạn hẹp đã có từ lâu trong nhà
trường chúng ta. Tuy vậy chỉ với những yêu cầu cấp bách thực hiện các nguyên lý giáo
dục xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là nguyên lý “lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với
hành” sản phẩm của cuộc cải cách giáo dục lần 2 (bắt đầu từ 1958 – 1959) thì thiết bị
giáo dục mới có điều kiện phát triển và có tổ chức chuyên quần chúng, ở quy mô toàn
ngành giáo dục “Cơ quan thiết bị trường học” mới chính thức thành lập ở Bộ Giáo Dục
ngày 7/3/1963 với số cán bộ là 5 người. Từ đó đến nay “cơ quan thiết bị trường học” đã

trải qua nhiều giai đoạn phát triển, thay đổi về tổ chức và cơ chế hoạt động. Bao gồm
các tên gọi:
- Vụ thiết bị trường học (Vụ TBTH 1966-1971).
- Công ty Thiết bị trường học (công ty TBTH 1971-1985).
- Tổng công ty cơ sở vật chất và thiết bị- Bộ giáo dục, rồi Bộ giáo dục và đào
tạo (từ ngày 28/12/1988 -8/1996).
- Công ty Thiết bị Giáo dục I từ tháng 8/1996 đến 8/2007
- Công ty cổ phần thiết bị giáo dục I từ tháng 8/2007 đến nay.
Công ty cổ phần thiết bị Giáo dục I được thành lập và hoạt động kinh tế độc lập
theo quyết định số 3411/ GD-DT ngày 19/8/1996 và số 4197/ GD-ĐT ngày 05/10/1996
của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ( trên cơ sở sáp nhập Tổng công ty cơ sở vật chất
và Thiết bị với Liên hiệp hỗ trợ phát triển Khoa học công nghệ). Công ty Thiết bị Giáo
dục I có trụ sở chính tại số 18 ngõ 30 Đường Tạ Quang Bửu Q. Hai Bà Trưng Hà Nội,
tên giao dịch đối ngoại là EDUCATIONAL EQUIPMENT COMPANY N
0
1 (Viết tắt
EECo.1).
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
1
Báo cáo thực tập tổng hợp
2. Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị giáo
dục I
2.1 Chức năng ,nhiệm vụ của công ty
- Sản xuất và cung ứng (kể cả xuất nhập khẩu) đồ dùng dạy học, các thiết bị giáo
dục, nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập trong nhà trường ở tất cả các ngành
học và cấp học.
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng, triển khai công nghệ, đưa nhanh các tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực
thiết bị giáo dục.
- Tổ chức thực hiện các dự án thuộc dự án thuộc chương trình mục tiêu của
ngành, các dự án hợp tác đầu tư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực thiết bị giáo dục và
khoa học công nghệ.
2.2 Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất và kinh doanh thiết bị dạy học, dạy nghề.
- Sản xuất và kinh doanh thiết bị nội thất học đường.
- Sản xuất và kinh doanh thiết bị điện tử ,tin học, viễn thông.
- Sản xuất và kinh doanh , gia công lắp ráp các sản phẩm điện, cơ khí.
- Sản xuất và kinh doanh thiết bị văn phòng, thiết bị âm thanh, thiết bị điện máy,
điện lạnh và máy tính.
- Sản xuất và kinh doanh, lắp đặt thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị y tế, thiết bị


môi trường.
- Sản xuất và kinh doanh các băng đĩa, tranh ảnh phục vụ dạy học, chế bản tạo
mẫu và in các sản phẩm được xuất bản, văn hóa phẩm và các ấn phẩm dùng dạy cho dạy
học, nhãn mác hàng hóa, catalogue giới thiệu sản phẩm tiêu dùng và các thiết bị công cụ
sản xuất, xât dựng kịch bản, sản xuất phát hành băng đĩa hình giáo khoa.
- Sản xuất và kinh doanh phần mềm máy tính, phần mềm điều khiển.
- Tư vấn, thiết kế chuyển giao công nghệ thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị y tế,
môi trường điện tử viễn thông và thiết bị giáo dục.
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
2
Báo cáo thực tập tổng hợp
- Dịch vụ vận chuyển lắp đặt, bảo hành , bảo trì, hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy
học, dạy nghề, thiết bị khoa học kỹ thuật, y tế, môi trường, điện tử, điện lạnh và cơ khí.
- Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
- Đại lý mua bán các thiết bị, hàng hóa.
- Cho thuê nhà làm việc, nhà ở, cửa hàng.
2.3 Thị trường và Các đối thủ cạnh tranh
2.3.1 Thị trường thiết bị giáo dục
Hiện nay, thị trường thiết bị giáo dục đã có mặt các doanh nghiệp thuộc mọi
thành phần. Từ chỗ năm 2003 mới có khoảng 48 công ty đến nay đã có tới
khoảng gần 200 công ty đăng ký sản xuất và cung ứng thiết bị giáo dục. Đất
nước chúng ta đã gia nhập WTO thì các doanh nghiệp Việt nam nói chung và các
doanh nghiệp sản xuất thiết bị giáo dục nói riêng sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc
liệt từ các doanh nghiệp nước ngoài. Việc mở rộng sân cho các doanh nghiệp
trong lĩnh vực này cũng phần nào nói nên rằng thiết bị giáo dục sẽ có những
chuyển biến mạnh, sẽ có sự cạnh tranh và người hưởng lợi chính là thế hệ trẻ họ
sẽ được sử dụng những thiết bị giáo dục tốt nhất.
Thị trường thiết bị dạy học ở Việt Nam rất đa dạng chủng loại, mẫu mã, sẵn sàng
đáp ứng nhu cầu của mọi loại đối tượng, từ các nhà quản lý ngành giáo dục – đào
tạo tới giáo viên và học sinh các cấp học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông…. Phân đoạn thị trường ngày càng chi tiết đồng nghĩa với
việc mở rộng phạm vi hoạt động cho các công ty cung ứng sản phẩm, thiết bị
.Hiện nay thị phần của Công ty chiếm khoảng 15 -20% trên toàn quốc, thị phần
tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc.
2.3.2 Các đối thủ cạnh tranh hiện nay
- Đối thủ cạnh tranh trong nước: Hiện nay cả nước có khoảng 200 doanh nghiệp
sản xuất và cung ứng thiết bị giáo dục
- Đối thủ cạnh tranh nước ngoài:
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
Đối với các sản phẩm thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại, phần lớn trong nước chưa
sản xuất được. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ làm đại lý, hoặc nhập khẩu. Các
công ty nước ngoài đã lập nhiều văn phòng đại diện, đại lý độc quyền hoặc cung ứng trực
tiếp nên thị phần của công ty đã có xu hướng giảm xuống.
Đối với các sản phẩm, thiết bị thông thường thì sản phẩm của Việt Nam có thể cạnh
tranh với sản phẩm của Trung Quốc nhưng khá vất vả. Sản phẩm thiết bị giáo dục của
Trung Quốc vừa có chất lượng phù hợp, giá cả lại rẻ, phù hợp với người tiêu dùng Việt
Nam
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục I
Bất kỳ một tổ chức hay một đơn vị nào đều phải có một cơ cấu tổ chức quản lý
phù hợp. Khi đó nó sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả nhất.
Với bộ máy tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, công ty đã đảm bảo được hiệu quả
hoạt động của các phòng ban bộ phận trong công ty, ứng với mỗi phòng ban sẽ có một
người chịu trách nhiệm quản lý phòng ban đó.
3.1 Đại hội cổ đông
Đây là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty. Đại hội cổ đông được tổ chức theo
định kỳ hàng năm hơặc được triệu tập bất thường theo Luật định hoặc theo quy định của
điều lệ công ty để giải quyết những vấn đề chỉ thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
3.2 Hội đồng quản trị ( HĐQT)
Cơ quan này do Đại hội cổ đông bầu ra, làm việc theo nhiệm kỳ và xử lý những
vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn của mình theo quy định cụ thể trong điều lệ công ty.
HĐQT lựa chọn trong các thành viên của mình để bầu ra chủ tịch HĐQT và cử giám
đốc điều hành hoặc chủ tịch HĐQT có thể kiêm giám đốc công ty.
Một số quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT như quyết định về các vấn đề chiến
lược phát triển công ty, kiến nghị với đại hội cổ đông về số cổ phần và tổng số cổ phần
được chào bán, các chiến lược phát triển phát triển thị trường, quyết định cơ cấu tổ chức
của công ty, trình bày các quyết toán hàng năm
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
4
Báo cáo thực tập tổng hợp
3.3 Ban kiểm soát
Ban này cũng do Đại hội cổ đông bầu ra để thay mặt cổ đông giám sát hoạt động
của công ty cổ phần vì lợi ích của các cổ đông.
Một số quyền hạn và trách nhiệm như:
+ Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh
trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Thẩm định các báo cáo tài chính hàng
năm của công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý.Thường xuyên
thông báo với HĐQT về các kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi
trình các báo cáo, kết luận, ý kiến với đại hội cổ đông. Báo cáo với đại hội cổ đông về
tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế
toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của công ty
+ Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lí, điều hành
hoạt động kinh doanh của công ty.
3.4 Ban giám đốc
Gồm 1giám đốc và 3 phó giám đốc có chức năng là điều hành hoạt động hàng
ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện quyền hạn được
giao.
3.5 Các phòng ban nghiệp vụ
3.5.1 Phòng tổ chức- hành chính -quản trị
Gồm 1 trưởng phòng và 1 hoặc 2 phó trưởng phòng. Bao gồm các bộ phận:
- Bộ phận Tổ chức cán bộ, lao động , tiền lương.
- Bộ phận hành chính tổng hợp.
- Bộ phận văn thư, bảo mật.
- Bộ phận bảo vệ cơ quan.
- Bộ phận xe con phục vụ.
* Chức năng
+ Tham mưu cho tổng giám đốc về công tác Tổ chức cán bộ, lao động , tiền lương,
bảo hiểm xã hội, kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác bảo vệ chính
trị nội bộ của công ty
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Soạn thảo và thẩm định các văn bản pháp quy cho Tổng giám đốc phục vụ công
tác quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
* Nhiệm vụ
- Các nhiệm vụ về công tác Tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương.
+ Tham mưu giúp Tổng giám đốc sắp xếp, tổ chức bộ máy Công ty. Xây dựng và
điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, trung tâm, các xưởng sản xuất cho
phù hợp và đáp ứng đựơc các nhu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng định mức lao
động, quy trình công nghệ phù hợp với các chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.
+ Tham mưu cho Tổng Giám Đốc về công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi
dưỡng cán bộ, tìm nguồn bổ xung, thay thế, sắp xếp, bố trí và quản lý đội ngũ cán bộ,
công nhân viên chức (CNVC) trong toàn công ty. Đề bạt cán bộ phù hợp với yêu cầu
nhiệm vụ và khả năng của từng người, quản lý và bổ xung hồ sơ, lý lịch cán bộ CNVC.
+ Tổ chức thi tuyển ngạch, thi nâng ngạch, tay nghề. Xây dựng phương án và quy
chế thi tuyển cán bộ CNVC theo yêu cầu nhiệm vụ của công ty trong từng thời kỳ.
+ Giúp Tổng Giám Đốc trong công tác bảo vệ ninh, an toàn , phòng chống lụt bão,
phòng chống cháy nổ và các mặt công tác khác.Tham mưu cho Tổng Giám Đốc xây
dựng đơn giá tiền lương, định mức lao động , xây dựng phương án phân bổ quỹ tiền
lương, quỹ khen thưởng, quỹ đào tạo cán bộ CNVC hàng năm và theo dõi việc thực
hiện quỹ tiền lương toàn Công ty.
+ Tham gia Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Công ty, phối kết hợp giữa
các phòng ban và các đơn vị trực thuộc trong Công ty, các Công Đoàn để xây dựng quy
chế trả lương, xét thưởng, kỷ luật và các chế khác cho phù hợp và đúng pháp luật.
+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ , ký xác nhận, chứng nhận hồ sơ, lý
lịch cho cán bộ CNVC trong cơ quan.
- Các nhiệm vụ về công tác Hành chính - Quản trị.
+ Thưòng xuyên Tổng hợp báo cáo Tổng Giám Đốc về các mặt hoạt động của
công ty. Thừa lệnh Tổng Giám Đốc xây dựng lịch công tác tháng, quý, 6 tháng…
+ Công tác văn thư: Tiếp nhận công văn đến, chuyển phát công văn đi nhanh gọn
kịp thời, chính xác. Quản lý con dấu, lưu Phú Thái trữ, phân loại,bảo quản các tài liệu,
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
6
Báo cáo thực tập tổng hợp
hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Tổng Giám Đốc. Quản lý
phương tiện vận tải và xe con của Công ty để phục vụ cho công tác kinh doanh, sản xuất
hoặc nhu cầu công tác cho lãnh đạo và cán bộ trong công ty. Các loại giấy giới thiệu,
giấy đi đường, nhật trình công tác và các loại giấy tờ khác theo phân công của Tổng
Giám Đốc .
3.5.2 Phòng Tài chính - Kế toán.
Lãnh đạo gồm Trưởng phòng và 1 hoặc 2 phó phòng. Bao gồm các bộ phận
- Kế toán tổng hợp.
- Kế toán ngân hàng, tiền mặt.
- Kế toán kho hàng.
- Kế toán công nợ.
* Các chức năng của phòng Tài chính- Kế toán
+ Tham mưu cho Tổng Giám Đốc quản lý mọi mặt về công tác Tài chính - kế
toán theo các quy định hiện hành của nhà nước về công tác hạch toán , kế toán . Công
tác sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn vốn của doanh nghiệp để phục vụ công
tác phát triển sản xuất kinh doanh và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện,
giải ngân các nguồn vốn kịp thời để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chỉ
tiêu kế hoạch của Công ty.
+ Giúp Tổng Giám Đốc thực hiện tôt công tác lập kế hoạch tài vụ hàng năm và
công tác hạch toán , kế toán của công ty.
* Các nhiệm vụ của phòng Tài chính - kế toán
+ Tổ chức công tác hạch toán kế toán của công ty theo quy định hiện hành của
pháp luật. Lập và gửi báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội Đồng Quản trị,
Ban kiểm soát của Công ty và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Kiểm tra
tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thu chi. Theo dõi việc nhập xuất hàng hoá, vật
tư. Huy động các nguồn vốn đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty .
+ Theo dõi công nợ và phối hợp với các đơn vị như Phòng Kinh Doanh, phòng Dự
Án, văn phòng đại diện phía Nam và các trung tâm trong việc đôn đốc thu hồi công nợ.
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
7
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và nghĩa vụ thuế của Công ty
và các đơn vị trực thuộc công ty.
3.5.3 Phòng Kinh doanh
Lãnh đạo gồm trưỏng phòng và 1 hoặc 2 phó trưởng phòng. Phòng kinh doanh bao
gồm các bộ phận:
- Bộ phận nghiệp vụ bán hàng.
- Bộ phận KCS
- Bộ phận kho.
* Các chức năng của Phòng kinh doanh.
+ Tham mưu giúp Tổng Giám Đốc trong việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng
năm, đồng thời giám sát việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trong công ty, kịp thời
phát hiện và báo cáo với Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
+ Tham gia xây dựng hợp đồng kinh tế và trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc thực
hiện hợp đồng đảm bảo chất lượng , kinh tế và hiệu quả.
* Các nhiệm vụ của Phòng kinh doanh.
+ Làm hợp đồng mua bán, danh mục đảm bảo chính xác về mặt hàng, số lượng,
mẫu mã và giá cả, xây dựng kế hoạch sản xuất giao cho các đơn vị nội bộ của công ty
và kế hoạch mua, bán bên ngoài. Nghiên cứu đơn hàng của khách hàng, hướng dẫn
khách hàng làm thủ tục mua hàng nhanh gọn, thuận tiện, đảm bảo chất lượng, mẫu mã,
giá cả hợp lý . Ngoài dự án và hợp đồng kinh tế lớn của Công ty , phải đẩy mạnh khai
thác hợp đồng kinh tế từ các địa phương.
+ Tổ chức đóng hàng, cung ứng, lắp đặt, hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng. Tổ
chức kiểm kê hàng, từ đó đề xuất phương án sản xuất kinh doanh và phương án xử lý
hàng tồn định kỳ. Thống kê số lượng hàng hoá nhập, xuất trong năm. Xây dựng nhiệm
vụ cụ thể cho từng bộ phận trong phòng.
+ Tuân thủ các quy tắc về sắp xếp hàng hóa trong kho, đồng thời khi phát hàng,
nhập hàng phải kiểm tra các chứng từ hợp pháp.Yêu cầu phát hàng kịp thời, đúng số
lượng, chất lượng và giám sát việc ký xác nhận vào từng lô hàng đó.
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
8
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Đảm bảo nhiệm vụ KCS hàng hoá trước khi nhập vào kho, thực hiện đúng các
quy trrình khi xuất nhập kho. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc sản xuất nhập hàng theo kế
hoạch đặt hàng, hợp đồng kinh tế. Hướng dẫn khách thăm quan khi có yêu cầu hướng
dẫn sử dụng thiết bị phải kịp thời đáp ứng ngay
+ Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về các chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tổng hợp doanh thu theo từng tháng, quý , năm. Theo dõi đóng hàng theo danh mục của
phòng.
3.5.4 Phòng Dự Án.
Lãnh đạo phòng gồm: trưởng phòng và 1 hoặc 2 Phó trưởng phòng.
Các bộ phận trong phòng gồm:
- Bộ phận thực hiện triển khai các dự án về thiết bị giáo dục và các loại dự án
khác của Công ty .
- Bộ phận xây dựng, khai thác dự án , hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức triển khai các
dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Bộ phận xây dựng khai thác, sản xuất, phát triển ứng dụng, đón nhận đầu tư
công nghệ phần mềm theo định hưóng chung của Công ty .
- Bộ phận xây dựng, khai thác và phát triển các dự án đầu tư về thiết bị khoa học
kỹ thuật phục vụ các viện nghiên cứu, các trường ĐH, CĐ và dạy nghề trong
và ngoài ngành .
- Bộ phận kinh doanh đại lý,phân phối các sản phẩm công nghệ cao.
- Bộ phận tài vụ, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phòng tài chính- Kế
toán của công ty. Thực hiện theo dõi công nợ, đòi nợ, kế hoạchtài chính của
phòng và các công việc khác có liên quan.
* Các chức năng nhiệm vụ vủa phòng Dự Án.
+ Tham mưu cho Tổng Giám Đốc xây dựng các dự án về thiết bị giáo dục của
Công ty và các lĩnh vực khác nhằm phục vụ ngành và xã hội. Thực hiện các ngiệp vuh
chức năng liên quan đến xây dựng các dự án như nghiên cứu, sọan thảo hồ sơ.
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
9
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Tổ chức nghiên cứu mẫu và thiết kế công nghiệp thiết bị giáo dục, xuất nhập
khẩu , hợp tác quốc tế trên lĩnh vực thiết bị giáo dục, tham gia sản xuất phần mềm thiết
bị học và giảng dạy công nghệ cao.
* Các nhiệm vụ của phòng Dự Án.
+ Phối hợp với các Bộ phận khác trong Công ty để tổ chức thực hịên và triển khai
các Dự án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc . Tổ chức xây dựng, triển khai
các dự án về thiết bị giáo dục của Công ty giao cho , các lĩnh vực khác phục vụ ngành
xã hội, phát triển hệ thống sản xuất phần mềm giáo dục, các dự án thuộc lĩnh vực công
nghệ thông tin phục vụ ngành và xã hội.
+ Tư vấn, xây dựng dự án và tổ chức triển khai các trang thiết bị thí nghiệm thiết
bị khoa học kỹ thuật chuyên ngành cho các dự án thuộc các trường ĐH,CĐ và dạy nghề.
+ Liên doanh, liên kết hoặc đại lý cho các tổ chức đơn vị trong và ngoài nước trên
các lĩnh vực công nghệ thông tin phần mềm giáo dục thiết bị giáo dục , thiết bị khoa học
xã hội phục vụ ngành và xã hội. Tham gia thực hiện và tư vấn cho Ban Giám Đốc
Công ty về lĩnh vực nghiên cứu.
3.5.5 Văn phòng đại diện phía Nam.
Lãnh đạo văn phòng đại diện phía Nam gồm : 1 trưởng đại diện và 1 phó trưởng
đại diện Văn phòng đại diện phía Nam .
Văn phòng đại diện phía Nam gồm các bộ phận:
- Bộ phận Hành chính tổng hợp
- Bộ phận Tài vụ.
- Bộ phận Kinh doanh và Phát triển thị trường phía Nam
- Bộ phận Sản xuất, lắp ráp, kỹ thuật, bảo hành, bảo trì các sản phẩm.
* Các chức năng của Văn Phòng đại diện phía Nam
+ Là đơn vị đại diện cho Công ty ở phía Nam , hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban
Giám Đốc Công ty .
+ Là đơn vị trực tiếp kinh doanh và hạch toán báo sổ của Công ty .
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
10
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Trưởng đại diện văn phòng phía Nam được phép ký các loại văn bản, giấy tờ có
liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện phía Nam và chịu trách nhiệm mọi mặt
trước Ban Giám Đốc Công ty và luật pháp về tính hợp pháp của chứng từ.
* Các nhiệm vụ của văn phòng đại diện phía Nam .
+ thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục I trên
địa bàn các Tỉnh và thành phố phía Nam. Xây dựng và phát triển các dự án tại phía Nam
theo sự chỉ đạo của Công ty, đồng thời chủ động triển khai các kế hoạch của đơn vị theo
tình hình cụ thể của đơn vị mình.
+ Tư vấn, xây dựng dự án và tổ chức triển khai các trang thiết bị thí nghiệm, thiết
bị khoa học kỹ thuật chuyên ngành cho các dự án thuộc các trường ĐH,CĐ, dạy nghề
và các đơn vị ngoài ngành Giáo dục.
+ Thực hiện giải quyết các hoạt động phát sinh thuộc phạm vi của đơn vị mình.
3.5.6 Trung tâm thiết bị và công nghệ tin học Giáo dục
Lãnh đạo của trung tâm gồm giám đốc và 1 hoặc 2 phó giám đốc.
Trung tâm gồm các bộ phận:
- Bộ phận hành chính Tổng hợp
- Bộ phận phận kinh doanh
- Bộ phận kỹ thuật
- Bộ phận Kế toán – kho
- Bộ phận bảo hành, bảo trì sản phẩm.
* chức năng của trung tâm
sản xuất và kinh doanh các mặt hàng mà công ty đã đăng ký hoạt động. Hoạt động
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc công ty
* Các nhiệm vụ của trung tâm.
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của một đơn vị trực tiếp sản xuất và kinh doanh
theo đúng pháp luật. Đồng thời đảm bảo yêu cầu về lợi nhuận và các nghĩa vụ đối với
nhà nước.
3.5.7 Trung tâm chế bản và in.
Lãnh đạo trung tâm gồm giám đốc và 1 hoặc 2 phó giám đốc.
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
11
Báo cáo thực tập tổng hợp
Trung tâm bao gồm các bộ phận sau:
- Phòng kế hoạch
- Phòng tài vụ
- Xưởng thiết bị
- Xưởng in
- Văn phòng chế bản
- Tổ chức hành chính.
* Chức năng của trung tâm.
Là đơn vị trực tiếp sản xuất , kinh doanh và hạch toán báo sổ của công ty dưới sự
lãnh đạo trực tiếp của ban giám đốc công ty
* Các nhiệm vụ của trung tâm.
+ sản xuất và mua bán , chế bản và in các sản phẩm về băng đĩa, tranh, ảnh phục
vụ dạy học, các văn hóa phẩm và ấn phẩm.
+ hạch toán các chi phí tài chính đảm bảo có lãi và nộp thuế cho nhà nước.
3.5.8 Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non.
Lãnh đạo gồm giám đốc và 1 hoặc 2 phó giám đốc.
Bao gồm các bộ phận:
- Tổ chức quản lý sản xuất.
- Tổ kế hoạch cung ứng.
- Tổ kỹ thuật nghiên cứu mẫu.
- Tổ kế toán.
- Cửa hàng 177 Giảng Võ
- Văn phòng , cửa hàng phía nam.
- Các xưởng sản xuất tại trung tâm: Xưởng mộc, xưởng cơ khí, xưởng nhựa
hoàn thiện, xưởng đất nặn bút sáp
* Chức năng của trung tâm
Là đơn vị họat động sản xuất kinh doanh các mặt hàng đồ chơi cho lứa tuổi mẫu
giáo, thiếu niên. Hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban giám đốc công ty
* Các nhiệm vụ chủ yếu
Nguyễn Hữu Tuyên QTNL 46A
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×