Tải bản đầy đủ

Môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên khoa Thương Mại Điện Tử Trường Đại Học Thương Mại Thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu khoa học Trường ĐHTM_Khoa Thương mại điện tử
Hai mươi bốn điều bạn nên ghi nhớ
1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
7. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
8. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ.
9. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
10. Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện.
11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng.
13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá
chuyện.
14. Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc
đó.
15. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
16. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối.
17. Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài.

18. Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại.
19. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan.
20. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau.
21. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
22. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất.
23. Hãy luôn nhớ về gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc
sống.
24. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao.
LỜI CẢM ƠN
Sinh viên thực hiên Giáo viên hướng dẫn: PGT.TS Dương Kì Sơn
Đặng Đình Chính
Trường đại học Thương Mại là trường có phong trào nghiên cứu khoa học
rất sôi nổi, nhiệt tình và được ứng dụng cao trong thực tế. Là sinh viên khoa
Thương mại điện tử - trường ĐHTM, em nhận thấy rằng việc nghiên cứu khoa
học không chỉ giúp sinh viên bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực
nghiên cứu mà còn nâng cao rất nhiều kĩ năng thực tế trong quá trình tìm hiểu để
hoàn thành đề tài. Hơn nữa, sinh viên có điều kiện đóng góp những ý tưởng mới,
phát huy sự sáng tạo của mình giải quyết những vấn đề chưa hoàn thiện của
doanh nghiệp, nền kinh tế và xã hội.
Được sự đồng ý và tạo điều kiện của nhà trường, tác giả đã chọn đề tài: “Môi
trường thực hành tiếng anh của sinh viên khoa Thương Mại Điện Tử Trường
Đại Học Thương Mại Thực trạng và giải pháp” nghiên cứu về thực trạng và giải
pháp nâng cao khả năng thực hành tiếng anh của sinh viên . Trong quá trình
nghiên cứu, Tác giả đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của thầy trưởng khoa
Nguyễn Văn Minh, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa và hơn hết là sự
tham gia hướng dẫn tận tình của thầy giáo Dương Kì Sơn
Tác giả xin chân thành cảm ơn!
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TÊN ĐỀ TÀI: “Môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên khoaThương Mại
Điện Tử Trường Đại Học Thương Mại Thực trạng và giải pháp”
SVNC: Đặng Đình Chính
Lớp 45I5 khoa Thương Mại Điện Tử Trường
Nghiên cứu khoa học Trường ĐHTM_Khoa Thương mại điện tử
Đại Học THương Mại
GVHD: PGS TS Dương Kì Sơn
I. MỞ ĐẦU
Môi trường thực hành tiếng anh có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt
động học tập của sinh viên Trường Đại học Thương Mại nói chung, Sinh Viên
Khoa Thương Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại nói riêng. Chính vì
vậy, việc nghiên cứu thực trạng Môi trường thực hành tiếng của Sinh Viên
Khoa Thương Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại hiện nay và giải
pháp nhằm cải thiện Môi trường thực hành tiếng anh của Sinh Viên được
xem là vấn đề bức thiết nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của Sinh
Viên và chất lượng đào tạo của Nhà trường.
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Ngày nay, khi Việt Nam đã trở thành thành viên 150 của tổ chức
thương mại thế giới (WTO), để theo kịp tiến trình hội nhập quốc tế đòi
hỏi thanh niên Việt Nam nói chung, sinh viên Việt Nam nói riêng phải có
trình độ học vấn cao, có năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời
sống, năng lực làm việc, sử dụng tốt ít nhất một ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng
Anh. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng đối với Sinh Viên Khoa Thương
Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại, những người sẽ sử dụng tiếng
Anh không chỉ như một công cụ giao tiếp mà còn là chuyên môn nghiệp vụ.
Để học tốt tiếng Anh, môi trường học tập nói chung môi trường thực
hành tiếng anh nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng. Được học tập và
thực hành trong môi trường thực hành tiếng thuận lợi và tích cực sẽ giúp
sinh viên có điều kiện thực hành, áp dụng kiến thức đã học đồng thời tăng
cường sự tự tin của sinh viên khi sử dụng tiếng Anh.
Đối với sinh viên Trường Đại Học Thương Mại nói chung, sinh viên Khoa
Sinh Viên Khoa Thương Mại Điện Tử nói
riêng,
môi trường thực hành tiếng
anh có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành, rèn luyện các kĩ năng thực
hành tiếng ở sinh viên, ảnh hưởng phần lớn đến mức độ thành thạo, lưu loát
trong giao tiếp tiếng anh của sinh viên
Tuy nhiên việc giao tiếp bằng tiếng anh của Sinh Viên Khoa Thương Mại
Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại hiện nay nhìn chung vẫn chưa thực
Sinh viên thực hiên Giáo viên hướng dẫn: PGT.TS Dương Kì Sơn
Đặng Đình Chính
sự đạt hiệu quả, sinh viên vẫn còn thụ động trong giao tiếp và chưa đạt yêu
cầu của một Sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử . Chính vì vậy, việc
nghiên cứu thực trạng môi trường thực hành tiếng anh sinh viên Khoa
Thương Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại hiện nay và giải pháp
nhằm cải thiện môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên Khoa Thương
Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại được xem là vấn đề bức thiết để
nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả, khả năng giao tiếp của sinh viên góp
phần nâng cao kết quả học tập và chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Môi trường thực hành
tiếng anh của sinh viên khoaThương Mại Điện Tử Trường Đại Học Thương
Mại Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu.
2:Tình hình nghiên cứu đề tài
Theo tác giả được biết thì hiện tại trong khoa chưa có sinh viên hay giáo viên nào
nghiên cưu về đề tài này ,nhận thấy đề tài vừa với khả năng của mình nên tác giải
quyết định nghiên cứu đề tài này
3:Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở khảo sát thực trạng môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên
Khoa Thương Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại hiện nay, đề xuất một
số giải pháp nhằm cải thiện môi trường thực hành tiếng anh của của sinh viên
Khoa Thương Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
-Môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử-
Trường Đại Học Thương Mại
-Đề tài chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường thực hành tiếng anh đến khả
năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử-Trường Đại
Học Thương Mại
5. Giả thuyết khoa học:
Nghiên cứu khoa học Trường ĐHTM_Khoa Thương mại điện tử
Môi trường thực hành tiếng anh có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành,
rèn luyện các kĩ năng thực hành tiếng ở sinh viên. Nếu sinh viên Khoa Thương
Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại được học tập trong Môi trường thực
hành tiếng anh tích cực sẽ giúp sinh viên giao tiếp tiếng Anh thành thạo, lưu loát.
6. Gia hạn đề tài:
Do khó khăn về thời gian và điều kiện nghiên cứu, đề tài chỉ tập trung nghiên
cứu môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử-
Trường Đại Học Thương Mại hiên nay .
7.
PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU:
7.1. Phương pháp phân tích tài liệu:
Tổng quan các tài liệu liên quan tới vấn đề nghiên cứu, phân tích và rút ra
kết luận về các công trình nghiên cứu trước đây, qua đó, xây dựng cơ sở lí
luận cho việc nghiên cứu về Môi trường thực hành tiếng anh.
7.2. Phương pháp trò chuyện:
Trao đổi với sinh viên những nguyên nhân ảnh hưởng môi trường thực hành
tiếng anh.
7.3. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi (phương phápAnkét):
Xây dựng hệ thống ankét gồm 06 câu hỏi. Trên phiếu điều tra ghi rõ khối lớp,
giới tính, dân tộc. Chúng tôi sử dụng phương pháp này để tìm hiểu thực trạng
Môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử-
Trường Đại Học Thương Mại đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện
môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử-
Trường Đại Học Thương Mại.
7.4. Phương pháp xử lý tài liệu bằng thống kê toán học.
8. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI:
8.1. Ý nghĩa lý luận:
Hệ thống hóa các quan điểm về môi trường thực hành tiếng anh.
8.2. Ý nghĩa thực tiễn:
Xác định thực trạng môi trường thực hành tiếng anh sinh viên Khoa Thương
Mại Điện Tử-Trường Đại Học Thương Mại Đồng thời đề xuất các giải pháp cải
thiện môi trường thực hành tiếng anh cho sinh viên trong khoa.
Sinh viên thực hiên Giáo viên hướng dẫn: PGT.TS Dương Kì Sơn
Đặng Đình Chính

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×