Tải bản đầy đủ

Phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả pot
Phương pháp học từ vựng TOEIC
hiệu quả


Đối với những người đã lâu không luyện tập tiếng Anh, luyên thi TOEIC hoặc
những ngườimới bắt đầu học TOEIC sẽ gặp khó khăn với phần từ vựng trong
TOEIC. Và chính phần từ vựng và phương pháp học từ vựng như thế nào là phần
khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn nhất trongbài thi này.
Tình huống khi học từ vựng TOEIC bạn gặp phải như sau:
1. Bạn biêt câu hỏi nhưng không biết dịch sao cho chính xác?
2. Bạn dịch câu hỏi ra được nhưng không biết trả lời?
3. Câu hỏi dễ nhưng không dịch chính xác nên dễ mất điểm?
Cách giải quyết như sau:
Hãy bắt đầu hocTOEIC từ việc làm quen với những từ vựng cơ bản nhất.Trong câu
hỏi từ vựng TOEIC, dạng câu hỏi khó nhất chính là câu hỏi lựachọn từ thích hợp
nhất trong số những từ có ý nghĩa tương tự nhau.Thường thì những câu hỏi này có
độ khó rất cao.
Các câu hỏi trong TOEIC bao gồm những từ vựng cơ bản với tần số sử dụngcao

nhất, nên ngay từ bây giờ, khi bắt đầu học từ, các bạn không nênchỉ sắp xếp từ theo
cách riêng rẽ đơn thuần mà hãy sắp xếp cùng với cáctừ khác có cùng nghĩa, nhận
ra sự khác biệt giữa chúng và từ đó có thểhọc một cách hiệu quả.
Ví dụ: Khi học động từ “tell”, ta có:
Tell (V) nói
Tuy nhiên để đạt được điểm cao trong kì thi TOEIC, bạn còn thiếu:
Tell A B
Speak to A
Say B (to A)
Một ví dụ khác:
Please remember that the total amount does not include shipping ………………
A. prices
B. charges
C. fines
D. tariff
Các từ trong đáp án cho sẵn trên đều có thể dịch là “chi phí” và “giá cả”
Tuy nhiên, ta cần một từ “chi phí vận chuyển” và từ này phải đi cùng với từ
“shipping”. Thông thường, khi học từ vựng nếu chỉ học từ Shipping và “charge”
thì khó trả lời được dạng câu hỏi này. Vì vậy tốt nhất là ghi nhớ cả cụm từ
“Shipping charge”.
Vậy đáp án đúng là B.
Trên đây là chia sẻ khác về cách học từ. Học từ theo từng cụm tương tự nghĩa
nhau.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×