Tải bản đầy đủ

Những bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước potxNhững bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước


Bến Tre đẹp lắm ai ơi,
Bậu về bên đó cho tôi về cùng.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Mi
ền Nam, (Câu số
848 )
Bến Tre biển cá sông tôm,
Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàng
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre, (Câu số 846 )
Bến Tre biển rộng sông dài
Ao trong nuôi cá, bãi ngoài thả nghêu
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến

Tre (Câu số 847 )
Bến Tre dừa ngọt sông dài
Nơi chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh
Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo
Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan
Anh đây muốn hỏi thiệt nàng
Là trai Thạnh Phú cưới nàng được chăng?
=> Tương Đương v
ới Anh Ngữ hoặc :
Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre (Câu số 849 )
Bến Tre gái đẹp thật thà,
Nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre, (Câu số 850 )
Bến Tre giàu mía Mỏ Cày,
Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre, (Câu số 851 )
Bến Tre nước ngọt lắm dừa
Ruộng vườn mầu mỡ, biển thừa cá tôm
Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày
Xoài chua cam ngọt Ba Lai
Bắp thì Chợ GiữaMắm bàm ven bãi phù sa, giồng khoa
Bà Hiền, Tân Thủy hằng hà cá tôm
Quýt đường, vú sữa, ngổn ngang
Dừa xanh Số Sãi, tơ vàng Ba Tri.
Xẻo Dâu cau tốt ai bì,
Lúa vàng Thạnh phú, khoai mì Thanh Phong,
Muối, khô ở Gảnh mặn nồng
Giồng Trôm, Phong Nẫm dưa đồng giăng giăng.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Gảnh: nơi tiếp giáp giữa
giồng với đầm lầy, hoặc khu đất trũng do phù sa bồi đắp nên. Gảnh Mù u, Gảnh B
à
Hiền, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (Câu số 853 )
Bến Tre nhiều gái chưa chồng.
Không tin, xuống chợ Mỹ Lồng (2) mà xem.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre (Câu số 852 )
Bến Tre phong cảnh hữu tình,
Nước trong gạo trắng, gái xinh, trai tài.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu s

854 )
Bến Tre ruộng đất phì nhiêu
Nơi đây giàu lúa lại nhiều dừa khô
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre (Câu số 855 )
Bến Tre trai lịch, gái thanh
Nói năng duyên dáng, ai nhìn cũng ưa
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre (Câu số 856 )
Bến trúc Nghi Tàm, Rừng bàng Yên Thái
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
6841 )
Bỏ xứ Gò Công thẳng xông chợ Mỹ
Đến chốn Sài Gòn làm đĩ nuôi thân
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
12199 )
Bối Khê, Tiên Lữ, chùa Thầy
Đẹp thì tuyệt đẹp, chưa tầy chùa Hương
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xem bài Chùa Thầy:Chùa
Hương; Huyện Tiền Hải (Thái Bình) và huyện Kim Sơn (Hà Nam Ninh) là những
huyện mới từ thời cuối thế kỷ 19 do Cụ Nguyễn Công Trứ khai sinh. Huyện Tiền
Hải thờ thần, Kim Sơn thờ Phật; Bối Khê, Tiên Lữ (Ch
ùa trăm gian); Chùa Hương,
Chùa Thầy ở tỉnh Hà Sơn Bình. Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 6959 )
Bồng em mà bỏ vô nôi
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ
Mua trầu chợ Dinh.
Chợ Dinh bán nón quan hai,
Bán tua quan mốt,
Bán quai năm tiền.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xem thêm câu: "Ru em cho
thét cho muồi" Tục ăn trầu có ở hầu hết các nước Đông Nam Á; Xem: Trầu Cau
Trong Ca Dao Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thiên (Câu số 7043 )
Bồng em mà bỏ vô nôi, (2)
Cho mẹ đi chợ mua vòi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Bát Nhị, mua trầu Hội An.
Hội An bán gấm, bán điều,
Kim Bồng bán cải, Trà Nhiêu bán hành (4).
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Các địa danh trong câu ca dao
này thuộc huyện Điện Bàn và thị xã Hội An. Tục ăn trầu có ở hầu hết các nước
Đông Nam Á; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam
(Câu số 7044 )
Bớ thảm ơi! Bớ thiết ơi!
Bớ bạn nhân tình ơi !
Thân em như cái quả xoài trên cây,
Gió đông gió tây gió nam gió bắc
Gió đánh lúc la lúc lắc trên cành !
Một mai rụng xuống biết vào tay ai ?
Kìa cành trúc, nọ cành mai
Ông Tơ bà Nguyệt xe hoài chẳng thương !
Một lần chờ, Hai lần đợi
Sớm lần nhớ, Trưa lần thương
Anh thương em nhưng bác mẹ họ hàng chẳng thương !
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Mi
ền Nam, (Câu số
915 )
Ba Biều chí dũng gan liền
Tả xung hữu đột, trận tiền chỉ huy
Đạn của giặc tứ vi bắn lại
Biều chẳng may bị phải trọng thương
Khen thay khí tiết kiên cường
Trước khi tắt thở khẩn trương dặn dò:
Khuyên đồng đội đánh cho quyết liệt
Dẫu hy sinh tử tiết không hàng
Dặn xong xuống cõi suối vàng
Nghĩa quân thương tiếc hai hàng châu sa.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Bắc, Hà Nội
(Câu số 11238 )
Ba mươi sáu cửa bể
Đều phải nể cửa Tuần Vường.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
6505 )
Ba mươi súc miệng ăn chay
Sáng ngày mồng một dựng cây trúc đài
Làm sân khấn vái Phật Trời
Biết đâu có nắng mà phơi quần hồng
Ai ơi, hãy hoãn lấy chồng
Để cho trai gái dốc lòng đi tu.
Chùa này chẳng có Bụt ru
Mà đem chuông khánh treo chùa Hồ Sen
Thấy cô yếm đỏ răng đen
Nam mô Di phật lại quên mất chùa!
Ai mua tấc cảnh thì mua
Thanh la não bạt, thày chùa bán cho
Hộ pháp thì một quan ba
Long thần chín rưỡi, thích ca ba tiền
Còn hai mụ Thiện hai bên
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu
Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Thanh la, Não bạt là nhạc khí
nhỏ; Cắm cây tre cọc giữa ruộng để báo không được gặt lúa cho xét xử; Chùa Hồ
Sen xưa kia ở giữa đầm trong khu bỷ mẫu, nay không còn, ở bên trái ga Hàng Cỏ
Xuất xứ: - Miền Bắc, Hà Nội (Câu số 6506 )
Biển Tân Thành lắm cua, nhiều ốc,
Xứ Rạch Gốc nổi tiếng cá kèo
Em về xứ ấy cho đỡ nghèo
Anh chồng em vợ, sắm ghe chèo, ta bắt cua.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền
Giang (Câu số 879 )
Biển Thị Nại ùn ùn sóng giận
Đá Phương Mai khăng khắng lòng trung
Nước non là nước non chung
Rửa thù non nước ta cùng phải lo
Thuyền nhỏ, gió to
Anh đừng e ngại
Anh chèo em lái
Cuối bãi đầu ghềnh
Quản gì sóng gió lênh đênh
Ngọn rau tấc đất, miễn đền ơn nhau
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Thị Nại: (Cri vini) Một cửa
biển Lịch sử thời Chiêm Thành và Nhà Lý, Thời Tây Sơn và Chúa Nguyễn, nay bị
phù sa lấp thành Đầm Thị Nại Xuất xứ: - Miền Trung, Bình Định (Câu số 6890 )
Bình Đại biển cá, sông tôm
Ba Tri ruộng muối, Giồng Trôm lúa vàng.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre (Câu số 890 )
Bình Định có núi Vọng Phu
Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh
Em về Bình Định cùng anh
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Bình
Định (Câu số 12115 )
Bình bồng ở giữa Giang Tân
Bên tình bên nghĩa, biết phân bên nào
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
12110 )
Bình Lương gió lộng về chiều,
Bến đò Tân Tạo có nhiều khách sang.
Đò dọc rồi lại đó ngang,
Đò qua chợ Vĩnh đò sang An Bình
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Mi
ền Nam, (Câu số
893 )
Bình Lương là chỗ náu nương,
An Bình là chỗ tình thương đậm đà
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Mi
ền Nam, (Câu số
894 )
Bình Lãng rút kén ươm tơ
Chợ trâu Quỹ nhất, bánh đa làng Vò
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
12117 )
Bình Sơn đất mặn đồng chua,
Nhưng mà nhân nghĩa không thua nơi nào.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bình Sơn: Huyện cực bắc của
tỉnh Quảng Ngãi. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngãi (Câu số 12122 )
Bình Thành là xứ quê em,
Xoài thơm mía ngọt anh quen thứ nào.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Mi
ền Nam, (Câu số
895 )
Cá ngon là cá Cù Mông
Gạo ngon là gạo ở đồng Phú Dương (5a).
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Cù Mông, Phú Dương: Thuộc
tỉnh Phú Yên. Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên (Câu số 7353 )
Bà phải có ông chồng phải có vợ
Giàu thì một lọ khó thì một niêu
Dù cho cha đánh mẹ treo
Cũng không bỏ được Chùa Keo ngày rằm
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Làng Kiến Xương, Thái Bình
bên nầy sông và Xuân Trường, Nam Định bên nầy sông Hồng Hà đều có Chùa
Keo; xem thêm: Chùa Keo Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 11298 )
Ba sa, cá tra nuôi lồng,
Vẫy vùng sông nước Cửu Long hiền hòa.
Bao năm sang tận trời xa,
Làm đẹp thương hiệu quê nhà An Giang.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Mi
ền Nam, (Câu số
623 )
Ba Xuyên đi dễ khó về,
Trai đi có vợ, gái về có con.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Mi
ền Nam, (Câu số
628 )
Bãi biển Nha Trang mịn màng trắng trẻo
Nước trong leo lẻo, gió mát trăng thanh
Đêm đêm thơ thẩn một mình
Đố sao cho khỏi vướng tình nước mây
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung,
Khánh Hòa, Nha Trang (Câu số 6526 )
Bàn Cờ, Trảm Tướng, Cao Tung
Mũi Cày, Đụn Rạ, trùng trùng non cao
Sóc Sơn là ngọn núi nào
Có ông Thánh Gióng bay vào trời xanh
Sông Cà Lồ phía Nam quanh
Uốn quanh trăm khúc như tình đôi ta.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Bắc, Hà Nội
(Câu số 6566 )
Bánh đa chợ Cày, bánh tày chợ Voi
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Chợ Cày ở Thị trấn Thạch Hà
và chợ Voi ở Kỳ Bắc, Kỳ Anh là hai chợ có bánh tày và bánh đa ngon nổi Tiếng
của Hà Tĩnh. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 6574 )
Bánh đúc cháo kê là nghề làng Trại,
Đánh nhau mại mại là nghề làng Vinh,
Làm thợ làm đình là cha con ông phó Hoạch
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Tên đất, tên người với đặc
trưng riêng đều thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Xuất xứ: - Miền Trung,
Nghệ Tĩnh (Câu số 6579 )
Bánh đúc làng Go
Chè xanh làng Núi
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
6580 )
Bánh dừa Giồng Luông(1)
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giồng Luông thuộc xã Đại
Điền, huyện Thạnh Phú Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (Câu số 6577 )
Bánh giầy nếp cái Con gái họ Ngô
Bạc Tỉnh Tuyên, Ai có duyên thì được!
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
6581 )
Bánh tày nhân cá rô
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Chỉ sự quê mùa, lạc hậu ngày
trước ở vùng Yên Thành Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 6587 )
Bánh Tráng Mỹ Lồng,
Bánh phồng Sơn Đốc
Bánh dừa Giồng Luông
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến
Tre (Câu số 684 )
Bánh Tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Mỹ Lồng, Sơn Đốc thuộc
huyện Giồng Trôm Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (Câu số 6588 )
Bao giờ Đại Huệ mang tơi,
Rú Đụn đội nón thì trời mới mưa
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * vBao giờ Đại Huệ mang tơi,
rú (núi) Đụn đội nón thì trời mới mưa; Đây là hai địa danh ở Nghệ An. Đại Huệ ở
phía bắc huyện Nam Đàn, rú Đụn ở phía tây huyện Nam Đàn. Dân ở các vùng phụ
cận hễ thấy mây bọc xung quanh núi Đại Huệ hay trùm đỉnh rú Đụn thì biết trời
sắp mưa. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 11947 )
Bao giờ đổ núi Tản viên
Cạn sông Tô Lịch thiếp mới quên nghĩa chàng.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Bắc, Hà Nội
(Câu số 11948 )
Bao giờ đổ núi Tản Viên Cạn sông Tô Lịch
Thiếp mới quên nghĩa chàng
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
11949 )
Bao giờ chớp bức sang Đông
Ráng lòe phương Bắc, mưa dông rõ ràng
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Kinh nghi
ệm xem thời tiết của
dân địa phương; khi thấy hiện tượng trên là trời sắp nổi giông tố. Xuất xứ: - Miền
Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 11945 )
Bao giờ hết chủ Hồ Tây
Vét sông Tô Lịch có ngày ấm no.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Bắc, Hà Nội
(Câu số 11954 )
Bao giờ lở núi Tản Viên
Cạn sông Tô Lịch cho quên nghĩa nàng
Thung dung từ thuở thanh nhàn
Mực nghiên giấy bút ta bàn khúc nhôi
Phen này anh quyết lấy nàng thôi
Em tránh đằng trời chẳng khỏi tay anh.
Nói ra mang tiếng dỗ dành
Mặc ý nàng liệu, mặc tình nàng lo
Yêu nhau nên phải dặn dò.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Bắc, Hà Nội
(Câu số 11958 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×