Tải bản đầy đủ

Biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại xuất nhập khẩu

Chuyên đề thực tập
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình Công nghiệp hóa – hiện đại
hóa vì vậy vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu đã trở thành hoạt động
mang tính chất sống còn cho sự phát triển của nền kinh tế, giúp đưa nền kinh
tế Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Hoạt động xuất khẩu cho
phép ta có thể khai thác được lợi thế so sánh của đất nước, thiết lập các mối
quan hệ về văn hóa - xã hội, thúc đẩy nền sản xuất trong nước phát triển.
Còn hoạt động nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu máy móc thiết bị sẽ giúp
cho quá trình công nghiệp hóa tiếp cận nhanh hơn, dễ dàng hơn với những
công nghệ tiên tiến trên thế giới, giúp ta có cơ hội rút ngắn và bắt kịp trình
độ của các nước phát triển. Thêm vào đó, nhập khẩu còn giúp cung cấp
nguyên vật liệu đầu vào giúp cho sản xuất trong nước được ổn định và liên
tục, tạo động lực thúc đẩy sự chuyển dịch của nền kinh tế theo hướng hoàn
thiện hơn. Trước những vai trò vô cùng quan trọng trên của nhập khẩu thì
việc hoàn thiện và đẩy mạnh công tác nhập khẩu là rất quan trọng đối với
mỗi doanh nghiệp nói riêng để tồn tại, phát triển trên thị trường và với nền
kinh tế Việt Nam nói chung.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng thương mại
XNK em đã được tìm hiểu về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của
Doanh nghiệp, qua đó em thấy rằng hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị

xây dựng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công
ty, kim ngạch hàng năm của hoạt động này luôn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty. Xuất phát từ vai trò quan trọng của
hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh
của Công ty nói riêng và của hoạt động sản xuất nói chung, trong đợt thực
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
1
Chuyên đề thực tập
tập này em chọn đề tài : “Biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy
móc thiết bị của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại xuất nhập
khẩu” cho chuyên đề thực tập.
Chuyên đề bao gồm 3 phần chính:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhập khẩu máy móc và thiết bị xây
dựng.
Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu ở Công ty Cổ phần xây
dựng thương mại XNK.
Chương 3: Phương hướng và biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu
máy móc thiết bị ở Công ty.
Trong quá trình viết chuyên đề thực tập, em đã nhận được sự chỉ bảo
và hướng dẫn tận tình của Thạc sĩ Nguyễn Quang Huy, sự giúp đỡ nhiệt tình
của toàn thể cán bộ kinh doanh của Công ty . Tuy nhiên, do thời gian thực
tập không dài và những hạn chế về mặt kiến thức nên bài viết của em còn
nhiều sai sót, em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, cô
để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
2
Chuyên đề thực tập
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHẬP KHẨU MÁY
MÓC VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG.
I. Sự cần thiết và vai trò của hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị.
Nhập khẩu máy móc thiết bị là việc mua máy móc thiết bị xây dựng từ
nước ngoài nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước để phát triển sản
xuất kinh doanh.
Năm 2007, nước ta có tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 60,83 tỷ USD, cũng
là mức kỷ lục từ trước tới nay, tăng tới 35,5% so với năm trước. Đã có 13
mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và
phụ tùng đạt trên 10 tỷ USD, xăng dầu đạt trên 7 tỷ USD, sắt thép đạt gần 5
tỷ USD, vải 4 tỷ USD, điện tử máy tính và linh kiện đạt gần 3 tỷ USD.
Thực trạng hiện nay cho thấy nhu cầu về máy móc thiết bị xây dựng tăng


cao bởi Việt Nam đang trên con đường hội nhập với nền kinh tế thế giới nên
việc xây dựng các yếu tố về cơ sở hạ tầng như đường xá, nhà máy, các khu
đô thị, các khu công nghiệp… là nền tảng quan trọng cho việc phát triển nền
kinh tế. Bên cạnh đó phải kể đến việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương
mại thế giới WTO càng làm cho nước ta trở thành điểm đến của nhiều nhà
đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy mà việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng là cần
thiết hơn bao giờ hết.
Mặt khác nước ta là nước có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên với
nhiều mỏ than, mỏ quặng. Hàng năm nước ta xuất khẩu hàng trăm triệu tấn
than, quặng, đóng góp rất nhiều vào ngân sách nhà nước, tạo được nhiều
công ăn việc làm cho người lao động… Vì vậy mà việc nhập khẩu máy móc
thiết bị để khai thác những tài nguyên trên là rất quan trọng. Cụ thể là những
máy xúc, máy ủi, máy san, máy cẩu, cần cẩu… để có thể khai thác triệt để
những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cho nước ta.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
3
Chuyên đề thực tập
Nước ta phải nhập khẩu máy móc thiết bị từ nước ngoài mà không mua ở
trong nước là xuất phát từ lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo.
Theo ông, mọi nước luôn có thể và rất có lợi khi tham gia vào quá trình phân
công lao động và thương mại quốc tế. Bởi việc phát triển ngoại thương cho
phép mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước. Mỗi quốc gia chỉ nên
chuyên môn hoá vào một số sản phẩm nhất định và đổi chúng lấy những
hàng hoá nhập khẩu từ các nước khác. Ricardo cũng cho rằng, những nước
có lợi thế hoàn toàn so với các nước khác hoặc bị kém lợi thế hoàn toàn
trong việc sản xuất mọi sản phẩm thì vẫn có thể có lợi khi tham gia vào phân
công lao động và thương mại quốc tế, vì mỗi nước có lợi thế so sánh nhất
định về một số mặt hang nhất định và kém lợi thế so sánh nhất định ở một số
mặt hàng khác. Đưa lý thuyết này vận dụng vào Việt Nam ta thấy mặt hàng
máy móc thiết bị không phải là một lợi thế so sánh của nước ta so với các
nước khác. Nước ta có lợi thế so sánh ở những mặt hàng sử dụng sức lao
động chân tay và những mặt hàng được thiên nhiên ưu đãi như nông sản,
may mặc, linh kiện điện tử, đồ thủ công mỹ nghệ… Năm 2007 (năm đầu tiên
Việt Nam gia nhập WTO) kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt khoảng 48,38 tỷ
USD. Đã có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD là dầu thô,
dệt may, giày dép, thủy sản, sản phẩm gỗ, điện tử máy tính, cà phê, gạo và
cao su với kim ngạch đạt 33 tỷ USD, chiếm 68,2% tổng kim ngạch xuất
khẩu của cả nước.
Do đó khi tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế, nước ta sẽ nhập
khẩu được nhiều máy móc thiết bị với giá rẻ hơn, chất lượng tốt hơn ở
những nước chuyên môn hoá sản xuất về máy móc thiết bị xây dựng nhằm
chuyên tâm hoàn toàn vào việc phát triển những mặt hàng được coi là thế
mạnh của nước ta.
Tóm lại, sự cần thiết và vai trò của nhập khẩu máy móc thiết bị là:
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
4
Chuyên đề thực tập
Ở tầm vĩ mô: Ngoài việc góp phần thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá –
hiện đại hoá đất nước, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, giúp nước ta ngày càng
hội nhập với nền kinh tế thế giới sâu hơn còn giúp nước ta mở rộng và duy
trì các quan hệ kinh tế đối ngoại với các nước. Bên cạnh đó còn phát huy và
sử dụng tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động của đất nước.
Ở tầm vi mô là cung cấp những máy móc thiết bị cần thiết cho hoạt động
của doanh nghiệp, giúp họ thực hiện được tốt hơn những mục tiêu đã đề ra.
II. Nội dung và các phương thức nhập khẩu máy móc thiết bị.
1. Nội dung nhập khẩu.
1.1 Nghiên cứu thị trường máy móc thiết bị, lựa chọn đối tác kinh
doanh.
Nghiên cứu thị trường nhập khẩu, lựa chọn bạn hàng là việc đầu tiên mà
mỗi doanh nghiệp phải làm khi tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế.
Nghiên cứu thị trường là quá trình xác định nhu cầu của thị trường, xác định
giá cả và số lượng hàng hoá cần mua bán. Thông qua quá trình nghiên cứu
thị trường, doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các thông tin về những loại hàng
hoá, dịch vụ, giá cả, khả năng cung ứng. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra
những quyết định đúng đắn cho công tác xâm nhập thị trường, đồng thời
doanh nghiệp cũng có cơ sở để lựa chọn đối tác kinh doanh phù hợp với mục
tiêu của doanh nghiệp. Trong khâu này, doanh nghiệp cần chú ý nhiều đến
giá cả của những loại máy móc thiết bị cần nhập khẩu bởi nếu doanh nghiệp
nhập khẩu hàng hoá với giá cao thì chi phí sẽ tăng và lợi nhuận sẽ giảm
xuống, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến giá cả máy móc thiết bị xây dựng mà
doanh nghiệp cần quan tâm là:
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
5
Chuyên đề thực tập
Cạnh tranh: việc cạnh tranh trên thị trường cung ứng máy móc thiết bị
xây dựng sẽ ảnh hưởng đến giá cả của hàng hoá đó.
Chính trị và luật pháp: một số quốc gia có chính sách khuyến khích
xuất khẩu nên các doanh nghiệp trong nước được hỗ trợ nhiều làm giảm chi
phí do đó giá cả có thể sẽ thấp hơn ở những nước khác.
Thị trường máy móc thiết bị của doanh nghiệp thương mại được mô tả
như sau:
Hình 1: Thị trường của doanh nghiệp.
• Thị trường đầu vào.
Khi nghiên cứu vấn đề nhập khẩu, cần tập trung nghiên cứu thị trường
đầu vào, để có thể biết được thị trường nào có triển vọng nhất để tiến hành
nhập khẩu máy móc thiết bị, khả năng nhập khẩu được bao nhiêu, chất
lượng và dịch vụ kèm theo như thế nào, do khoảng cách địa lý ở mỗi thị
trường nhập khẩu là khác nhau, nên doanh nghiệp cần phải xem xét kỹ để
lựa chọn phương pháp nhập khẩu cho phù hợp. Đây là một hoạt động rất
quan trọng và có ý nghĩa đối với sự ổn định và hiệu quả của nguồn cung cấp
hàng hoá cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu như tìm được nguồn hàng hợp
lý còn tăng khả năng hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
Đồi thủ cạnh tranh
6
Thị trường đầu vào Doanh nghiệp Thị trường đầu ra
Chuyên đề thực tập
• Thị trường đầu ra.
Thị trường đầu ra có liên quan trực tiếp đến vấn đề tiêu thụ hàng hoá,
do đó có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thành công hay thất bại của doanh
nghiệp trong hoạt động tiêu thụ. Nghiên cứu thị trường đầu ra bao gồm: mặt
hàng, lượng cầu, chủng loại mặt hàng cụ thể, giá cả mà khách hàng có thể
chấp nhận được, các yêu cầu về tính năng kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu
về máy móc thiết bị… sẽ giúp doanh nghiệp có được những chiến lược, sách
lược, công cụ điều khiển tốt hơn việc tiêu thụ hàng hoá.
• Đối thủ cạnh tranh.
Nghiên cứu kỹ những đối thủ cạnh tranh trong nước, giúp doanh nghiệp
có cái nhìn thực tế hơn về thị trường, nắm chắc giá cả và nhu cầu của thị
trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn biết được đối thủ cạnh tranh là ai,
đang chiếm lĩnh tại thị trường nào, những điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra
những chiến lược hợp lý cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt được
những mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần nghiên cứu về tình hình kinh tế chính trị, luật
pháp, văn hoá, tập quán thương mại của đất nước nhập khẩu nói chung và
doanh nghiệp nhập khẩu nói riêng để phục vụ cho việc giao thương có hiệu
quả. Sau đó, doanh nghiệp sẽ lựa chọn đối tác kinh doanh phù hợp để tiến
hành hoạt động nhập khẩu.
1.2 Xây dựng kế hoạch nhập khẩu.
Xây dựng kế hoạch nhập khẩu là xây dựng kế hoạch hoạt động nhập
khẩu của doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra trên cơ sở
những thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu thị trường của
doanh nghiệp. Việc xây dựng các kế hoạch này, giúp doanh nghiệp hạn chế
được những rủi ro, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động nhập khẩu.
Nội dung kế hoạch nhập khẩu bao gồm:
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
7
Chuyên đề thực tập
- Phân tích, đánh giá về tình hình thị trường, về nguồn hàng, nguồn
cung, cầu trên thị trường cùng với những bảng báo giá về máy móc
thiết bị cần nhập khẩu ở các thị trường.
- Nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp và mục tiêu, nhiệm vụ kinh
doanh nhập khẩu mà doanh nghiệp đã đặt ra.
- Dự đoán trước các yếu tố như doanh thu, điểm hoà vốn, chi phí, lãi
dự tính, tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu, đánh giá rủi ro mà doanh nghiệp
gặp phải khi thực hiện hoạt động nhập khẩu.
Việc xây dựng kế hoạch nhập khẩu bao gồm các bước sau:
Bước 1: Đánh giá và phân tích tổng quát tình hình thị trường và những
doanh nghiệp cung cấp máy móc thiết bị xây dựng.
Bước 2: Lựa chọn những mặt hàng nhập khẩu, phương thức kinh doanh hợp
lý.
Bước 3: Đề ra những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp về doanh số, lợi
nhuận, tỷ suất, các mục tiêu về an toàn.
Bước 4: Đề ra những biện pháp thực hiện, những công cụ cụ thể để hoàn
thành tốt những mục tiêu đã đề ra.
Bước 5: Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh thông qua việc
tính toàn các chỉ tiêu như: thời gian hoàn vốn, tỷ suất lợi nhuận,
điểm hoà vốn, tỷ suất ngoại tệ…
1.3 Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng.
• Giao dịch:
Giao dịch là sự tiếp xúc, quan hệ giữa các cá thể để thiết lập mối quan hệ,
để trao đổi hoặc thoả mãn một nhu cầu nào đó. Trên thị trường thế giới, tồn
tại nhiều phương thức giao dịch như: giao dịch trực tiếp, giao dịch tại hội
chợ triển lãm, giao dịch qua trung gian, giao dịch tại sở giao dịch hàng hoá,
buôn bán đối lưu, đấu giá quốc tế, đấu thầu quốc tế. Mỗi một phương thức
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
8
Chuyên đề thực tập
có đặc điểm và cách thức tiến hành riêng, trong đó phương thức giao dịch
trực tiếp là phương thức phổ biến nhất. Hình thức giao dịch này trải qua các
bước như: hỏi giá, hoàn giá, chấp nhận, xác nhận, đặt hàng.
• Đàm phán:
Đàm phán là sự gặp gỡ của các bên để bàn bạc, giải quyết những lợi ích
của các bên trên cở sở các bên cùng có lợi nhằm đi đến thống nhất các điều
kiện, các quan điểm bất đồng.
Nội dung của các cuộc đàm phán thương mại bao gồm: tên hàng, số
lượng, chất lượng, giá cả, phẩm chất, bao bì, đóng gói, bảo hiểm, giao hàng,
thanh toán, khiếu nại, phạt, bồi thường thiệt hại, các trường hợp bất khả
kháng và trọng tài.
Các hình thức đàm phán chính được sử dụng tại Công ty:
- Đàm phán qua thư tín: hình thức này tiết kiệm được chi phí nhưng
khó đánh giá được đối phương, nhiều nội dung không được đàm
phán kỹ và giải quyết triệt để.
- Đàm phán qua các phương tiện truyền thông: hình thức này ngày
càng phát triển khi các phương tiện truyền thông phát triển. Tốn kém
ít chi phí, đàm phán được nhiều vấn đề nhưng không đánh giá được
nhiều về đối tác.
- Đàm phán trực tiếp: Do tính chất của hợp đồng nhập khẩu máy móc
thiết bị của công ty thường là những hợp đồng lớn nên việc gặp gỡ
giữa các bên để đàm phán trực tiếp là rất cần thiết. Sử dụng phương
thức này giúp cho công ty nắm bắt được tâm lý và phản ứng của đối
tác nhưng tốn khá nhiều chi phí.
• Ký kết hợp đồng:
Sau khi đàm phán và thống nhất được các nội dung, các bên tiến tới ký
kết hợp đồng. Một hợp đồng kinh tế ngoại thương là sự thoả thuận giữa
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
9
Chuyên đề thực tập
những bên có quốc tịch khác nhau trong đó một bên là bên bán có nghĩa vụ
chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên nhập khẩu một hay nhiều loại hàng
hoá. Bên mua có trách nhiệm lấy hàng về và trả tiền. Hợp đồng là cơ sở xác
định trách nhiệm của các bên, làm căn cứ cho việc phân xử khi xảy ra tranh
chấp, vi phạm hợp đồng.
Nội dung của hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị thường gồm những
mục sau:
- Đối tượng của hợp đồng: quy định khái quát về những nét chủ yếu
của hợp đồng.
- Các định nghĩa: giải thích các từ ngữ, thuật ngữ chuyên môn được sử
dụng trong hợp đồng.
- Công suất: các chỉ tiêu mà máy móc xây dựng có thể hoạt động
trong một thời gian nhất định.
- Giá cả và trị giá của hợp đồng: giá thành của máy móc thiết bị nhập
khẩu, phương pháp tính giá, cơ sở tính giá, đồng tiền tính giá.
- Điều kiện giao hàng: ở Công ty cổ phần xây dựng thương mại XNK
thường được giao hàng theo giá CIF (Incoterm 2000).
- Thời gian giao hàng: do tính chất của việc nhập khẩu máy móc thiết
bị xây dựng là nhập nhiều chủng loại máy móc thiết bị khác nhau
nên có thể giao hàng theo nhiều đợt phù hợp với thời giant hi công
công trình.
- Điều kiện thanh toán: thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng
từ với đồng tiền thanh toán thường là USD.
- Kiểm tra hàng hoá: quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong việc
kiểm tra hàng hoá trước khi bốc hàng tại cảng đi và sau khi giao
hàng tại cảng đến
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
10
Chuyên đề thực tập
- Tài liệu kỹ thuật: các tài liệu kỹ thuật mà người bán phải cung cấp
cho người mua.
- Bảo hành: gồm bảo hành chung, bảo đảm cơ khí, bảo đảm các chỉ
tiêu thực hiện.
- Chạy thử và nghiệm thu: sau khi nhận hàng, công ty tiến hành lắp
đặt máy mọc sau đó cho chạy thử. Nếu phù hợp với yêu cầu, các nên
sẽ lập biên bản nghiệm thu và bắt đầu đưa vào vận hành.
- Trợ giúp kỹ thuật: quy định rõ khối lượng công việc và phạm vi giúp
đỡ kỹ thuật như hướng dẫn vận hành, giám sát, sửa chữa, hướng dẫn
chuyên gia, công nhân…
Ngoài ra còn một số điều kiện khác mà hai bên thoả thuận với nhau rồi
tiến hành ký kết hợp đồng. Ký kết hợp đồng ngoại thương là việc xác nhận
những nội dung và các điều kiện mua bán đã được hai bên thống nhất dưới
dạng văn bản theo những điều kiện và điều khoản.
1.4 Triển khai thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu phụ thuộc vào những vấn đề
sau: phụ thuộc vào loại hình kinh doanh nhập khẩu, phụ thuộc vào điều kiện
Incoterms trong hợp đồng, phụ thuộc vào phương thức thanh toán, phụ thuộc
vào cơ chế quản lý nhập khẩu của Nhà nước.
Có thể tóm tắt các bước triển khai thực hiện hợp đồng nhập khẩu qua 9
bước sau:
Bước 1: Xin giấy phép nhập khẩu (nếu có).
Doanh nghiệp phải xem mặt hàng nhập khẩu thuộc diện nào, phải xin
giấy phép hoặc không. Đối với hàng mậu dịch, Bộ Thương mại là cơ quan
cấp giấy phép, còn đối với hàng phi mậu dịch, Tổng cục hải quan là cơ quan
cấp giấy phép. Giấy phép nhập khẩu để làm thủ tục hải quan và để thanh
toán tiền hàng.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
11
Chuyên đề thực tập
Bước 2: Đôn đốc người bán chuẩn bị hàng.
Sau khi xin được giấy phép nhập khẩu (nếu có), người mua đôn đốc
người bán chuẩn bị hàng để giao hàng đúng với thời gian đã thoả thuận
trong hợp đồng.
Bước 3: Bước đầu thực hiện yêu cầu của khâu thanh toán.
• Nếu hợp đồng nhập khẩu thanh toán bằng thư tín dụng.
- Nhà nhập khẩu phải đến ngân hàng để làm thủ tục mở thư tín
dụng cho người bán hàng.
- Tiến hành kỹ quỹ mở thư tín dụng theo ngân hàng.
- Ngân hàng yêu cầu nộp và xuất trình chứng từ theo quy định.
• Nếu hợp đồng nhập khẩu thanh toán bằng phương thức đổi chứng từ trả
tiền ngay (CAD).
- Nhà nhập khẩu đến ngân hàng để ký biên bản ghi nhớ với 4 nội
dung:
o Quy định thanh toán bằng phương thức CAD.
o Quy định thời hạn trả tiền.
o Quy định về bộ chứng từ thanh toán.
o Quy định về người phải trả phí thanh toán.
- Chuyển đủ 100% số tiền hợp đồng đến ngân hàng để lập tài
khoản tín thác để thanh toán cho người bán
• Nếu hợp đồng nhập khẩu thanh toán bằng phương thức chuyển tiền trả
trước:
- Nhà nhập khẩu phải đến ngân hàng để làm thủ tục chuyển tiền
trả trước cho người bán gồm:
o Hoàn thành đơn yêu cầu chuyển tiền.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
12
Chuyên đề thực tập
o Có hợp đồng xuất khẩu có điều khoản người mua phải trả tiền
trước cho người bán.
o Có giấy phép nhập khẩu (nếu có).
o Có giấy phép chuyển tiền của Bộ Tài chính.
• Nếu hợp đồng nhập khẩu thanh toán bằng phương thức khác: người bán
phải chuẩn bị hàng, tiến hành giao hàng thì mới thực hiện việc thanh
toán được.
Bước 4: Thuê phương tiện vận tải.
Nhà nhập khẩu thực hiện theo nhóm E,F trong Incoterms 2000 và phải
căn cứ vào đặc điểm và khối lượng vận chuyển của hàng hoá để lựa chọn
phương thức thuê tàu cho phù hợp, đảm bảo thuận lợi và nhanh chóng. Nếu
hàng hoá có khối lượng lớn thì thường thuê tàu chuyến, có khối lượng nhỏ
thì thường thuê tàu chợ.
Bước 5: Mua bảo hiểm cho hàng hoá.
Để ký kết hợp đồng bảo hiểm, cần nắm vững các điều kiện bảo hiểm.
Có 3 điều kiện bảo hiểm chính: bảo hiểm mọi rủi ro (điều kiện A), bảo hiểm
có tổn thất riêng (điều kiện B) và bảo hiểm miễn tổn thất riêng (điều kiện C).
Ngoài ra còn một số bảo hiểm phụ như: mất trộm, rò gỉ, vỡ…, một số điều
kiện bảo hiểm đặc biệt như: bảo hiểm chiến tranh, bảo hiểm đình công, bạo
động và dân biến.
Việc lựa chọn điều kiện bảo hiểm phải dựa trên 4 căn cứ sau:
- Điều khoản của hợp đồng theo điều kiện nào trong nhóm E, F.
- Tính chất của hàng hoá.
- Tính chất bao bì và phương thức xếp hàng.
- Loại tàu chuyên chở.
Bước 6: Làm thủ tục hải quan nhập khẩu.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
13
Chuyên đề thực tập
Các bước cần tiến hành khi làm thủ tục hải quan gồm:
- Hoàn thành bộ hồ sơ hải quan theo quy định để nộp cho cơ quan hải
quan.
+ Thời gian khai báo là 30 ngày kể từ khi về đến của nhập khẩu
đầu tiên.
+ Bộ hồ sơ gồm: tờ khai hàng nhập khẩu, hợp đồng nhập khẩu, hoá
đơn thương mại, vận đơn, phiếu đóng gói hàng hoá, giấy phép
nhập khẩu (nếu có), giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp nhập
khẩu.
- Tính thuế cho hàng hoá nhập khẩu: Hiện nay các doanh nghiệp phải
tự kê khai tính thuế để ghi vào tờ khai hải quan, còn cơ quan hải
quan chỉ kiểm tra.
- Xuất trình hàng hoá kiểm tra (kiểm hoá).
Sau khi kiểm hoá xong, bộ phận có liên quan sẽ xác nhận trên tờ khai
và đây là cơ sở để hải quan ra thông báo thuế đến doanh nghiệp.
- Kết thúc kiểm tra.
Nếu hồ sơ hợp lệ, kiểm hoá đúng theo khai báo của doanh nghiệp thì
cơ quan hải quan sẽ ra thông báo nộp thuế chuyển đến doanh nghiệp.
Bước 7: Nhận hàng từ người vận tải.
Nhà nhập khẩu phải liên hệ với chủ tàu, cảng biển, đại lý vận tải trực
tiếp hay thông qua một đơn vị đã được uỷ thác để nhận hàng. Toàn bộ hồ sơ
đã được cơ quan hải quan thông qua phải gửi kèm cho chủ phương tiện vận
chuyển nội địa để thay mặt người nhập khẩu áp tải hàng. Nếu hàng nhập
khẩu là hàng rời, hàng theo tàu chuyến phải tổ chức kiểm tra hàng tại thời
điểm mở công hàng kiểm hoá. Nếu hàng hoá là nguyên đai nguyên kiện,
không có dấu hiệu hư hỏng sẽ được bản giao theo phương thức nguyên đai
nguyên kiện.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
14
Chuyên đề thực tập
Bước 8: Thanh toán tiền hàng.
Nhà nhập khẩu phải thanh toán tiền hàng đầy đủ đúng theo quy địn
trong hợp đồng như số lượng tiền cần phải trả, đồng tiền thanh toán, địa
điểm, phương thức thanh toán... Các phương thức thanh toán thường được
sử dụng trong các giao dịch thanh toán quốc tế là: phương thức giao chứng
từ trả tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ, phương
thức chuyển tiền. Ngoài ra còn phương thức ghi sổ hay thanh toán bằng tiền
mặt.
Bước 9: Khiếu nại (nếu có)
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu, nếu có thiếu hụt, mất
mát, hư hỏng hàng hoá, người nhập khẩu có thể khiếu nại người bán, người
vận tải hoặc công ty bảo hiểm.
1.5 Đánh giá kết quả hoạt động nhập khẩu và đề ra những kế hoạch
tiếp theo.
Qua mỗi một hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp cần phải đánh giá
những mặt đã làm được, chưa làm được qua đó rút ra bài học kinh nghiệm
cho những lần hoạt động nhập khẩu tiếp theo. Qua đây cũng nhằm khen
thưởng động viên hoặc phê bình những thành viên chưa tích cực. Kết quả
của bước này giúp doanh nghiệp giảm bớt những hạn chế, tăng cường những
ưu điểm trong hoạt động nhập khẩu và đưa ra phương hướng cho những kế
hoạch kinh doanh tiếp theo.
Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá hoạt động nhập khẩu:
- Chủng loại hàng hoá thực hiện so với kế hoạch.
- Số lượng hàng hoá nhập khẩu so với đơn đặt hàng.
- Tiến độ nhập hàng so với hợp đồng.
- Doanh số mua và bán hàng hoá.
- Chi phí cho hoạt động kinh doanh.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
15
Chuyên đề thực tập
- Lợi nhuận đạt được so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
16
Chuyên đề thực tập
2. Các phương thức nhập khẩu máy móc thiết bị.
2.1 Nhập khẩu hàng hoá trực tiếp.
Nhập khẩu trực tiếp là phương thức mua bán quốc tế mà người mua và
người bán có thể gặp gỡ trực tiếp hoặc thông qua các thư từ giao dịch để
thiết lập quan hệ mua bán.
Phương thức này giúp cho doanh nghiệp có thể thiết lập mối quan hệ chặt
chẽ với nhà cung ứng, không mất chi phí cho hoạt động trung gian, việc giao
dịch trực tiếp có thể dễ dàng đi đến thống nhất giữa hai bên do nắm bắt được
tình hình của đối tác.
Để hoạt động nhập khẩu trực tiếp được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện
thì doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực về tài chính cũng như kinh nghiệm
trong hoạt động kinh doanh.
2.2 Nhập khẩu uỷ thác.
Nhập khẩu uỷ thác là hoạt động nhập khẩu được hình thành khi một
doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu hàng hoá nhưng chưa có đủ điều kiện để
nhập khẩu trực tiếp nên doanh nghiệp đã uỷ thác cho một doanh nghiệp khác
trực tiếp giao dịch ngoại thương tiến hành nhập khẩu theo yêu cầu của doanh
nghiệp. Bên nhận uỷ thác có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung của
hợp đồng uỷ thác và sẽ được nhận một phần thù lao gọi là phí uỷ thác mà
bên nhờ uỷ thác sẽ phải trả.
Với hình thức nhập khẩu này doanh nghiệp không phải bỏ nhiều vốn vào
việc nghiên cứu thị trường và mức độ rủi ro trong việc thực hiện hợp đồng
thấp.
Nhưng do đây là hình thức nhập khẩu qua trung gian, chi phí cho việc
nhập khẩu hàng hoá nhiều hơn nên lợi nhuận giảm xuống và do không trực
tiếp nhập khẩu nên không kiểm soát được nguồn hàng, mất sự liên kết trực
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
17
Chuyên đề thực tập
tiếp với nguồn hàng. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu hàng hoá phụ thuộc vào
trình độ, kinh nghiệm của người trung gian nên đôi khi, nhà nhập khẩu phải
chịu nhiều hậu quả và rủi ro và doanh nghiệp không thích nghi nhanh được
với sự thay đổi của thị trường thế giới.
2.3 Nhập khẩu đối lưu.
Nhập khẩu đối lưu là hình thức nhập khẩu gắn liền với xuất khẩu, người
bán đồng thời là người mua, hình thức thanh toán trong hợp đồng không
phải là đồng tiền mà bằng hàng hoá có giá trị tương đương. Hoạt động này
không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế cho các bên mà còn về chính trị.
Hình thức nhập khẩu này có lợi vì cùng một hợp đồng có thể tiến hành cả
hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, dó đó có thể thu được lãi từ cả hai hoạt
động và doanh nghiệp nhập khẩu có thể tính trực tiếp được cả kim ngạch
xuất khẩu và nhập khẩu. Do không sử dụng tiền tệ để thanh toán nên tiết
kiệm được chi phí thanh toán và ít bị ảnh hưởng bởi tỷ giá. Hình thức nhập
khẩu đối lưu này giúp cho thương mại quốc tế phát triển, đặc biệt đối với
những nước có mức độ quản lý ngoại hối chặt chẽ hoặc với các quốc gia
kém phát triển.
Tuy nhiên, hình thức này có nghiệp vụ phức tạp vì hoạt động nhập khẩu
kết hợp với xuất khẩu, người mua đồng thời là người bán nên khó tách được
nghĩa vụ và quyền lợi khi xảy ra sai sót.
2.4 Đấu thầu nhập khẩu.
Theo quy chế đấu thầu được ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/
NĐ- CP ngày 1/9/1999 của chính phủ thì đấu thầu được định nghĩa là quá
trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu. Trong đó,
bên mời thầu là chủ dự án, chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện cho chủ dự
án, chủ đầu tư; nhà thầu là tổ chức kinh tế có đủ tư cách pháp nhân tham gia
đấu thầu. Hàng hóa trong phương thức đấu thầu là những máy móc, thiết bị,
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
18
Chuyên đề thực tập
phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu. Thực chất, đấu thầu là một hình
thức để người mua chọn được một loại hàng hóa nào đó thỏa mãn các tiêu
chuẩn về kỹ thuật với phương án kinh tế nhất, trong điều kiện có một người
mua nhưng lại có nhiều người bán.
Tầm quan trọng của đấu thầu cung cấp thiết bị đối với hoạt động nhập
khẩu máy móc thiết bị xây dựng.
Việc mua sắm thông qua hình thức đấu thầu giúp cho doanh nghiệp
được cạnh tranh một cách lành mạnh đồng thời nó cũng đảm bảo cho nguồn
vốn của Nhà nước không bị sử dụng một cách lãng phí. Do tính ưu việt của
phương thức này mang lại nên đấu thầu được coi là một thủ tục chính thức
trong khu vực kinh tế công cộng, ngày càng được đánh giá như một điều
kiện thiết yếu để đảm bảo thành công cho các nhà đầu tư.
Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp thương mại thì việc tham gia đấu
thầu cung cấp máy móc thiết bị xây dựng sẽ giúp cho các đơn vị tìm được
những dự án lớn, những nơi tiêu thụ sản phẩm và có thể tìm được cơ hội
kinh doanh mới.
Mặt khác, việc tham gia đấu thầu còn là cơ hội để các doanh nghiệp
nhập khẩu khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, tạo lập uy tín
với các đối tác và là cơ hội để quảng cáo hình ảnh doanh nghiệp với bạn
hàng.
Doanh nghiệp có thể phát huy và tận dụng tối đa trình độ và năng lực của
mình để xây dựng được phương án kinh doanh tốt nhất khi tham gia vào
hoạt động đấu thầu. Từ đó, các doanh nghiệp có thể xây dựng cho mình cách
thức nhập khẩu máy móc thiết bị xây dựng sao cho hiệu quả nhất.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
19
Chuyên đề thực tập
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị.
1. Nhóm yếu tố bên ngoài doanh nghiệp.
1.1 Các yếu tố môi trường.
1.1.1 Môi trường kinh tế, chính trị trong và ngoài nước.
Môi trường chính trị trong và ngoài nước có thể đem lại những cơ hội và
những thách thức cho doanh nghiệp nhập khẩu. Vì vậy, am hiểu và kiểm
soát được môi trường này là yếu tố quan trọng trong hoạt động thương mại
quốc tế của mỗi doanh nghiệp.
Nếu môi trường chính trị ổn định sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp trong nước hoạt động, hạn chế nhiều rủi ro về chính trị như
tịch thu tài sản bằng các biện pháp hành chính, những quy định của Chính
phủ tại nước xuất khẩu gây cản trở đến hoạt động nhập khẩu của doanh
nghiệp như việc cấm xuất khẩu hay hạn chế xuất khẩu… Các hoạt động về
chính trị luôn là lĩnh vực nhạy cảm nên doanh nghiệp cần có định hình chiến
lược về chính trị để có những biện pháp thích hợp cho hoạt động nhập khẩu
của mình.
Ngoài ra, doanh nghiệp khi tham gia hoạt động nhập khẩu còn chịu sự tác
động và ảnh hưởng của những biến động hay ổn định của các nền kinh tế
trong nước và thế giới nói chung. Việc hình thành các khối liên kết về kinh
tế đã góp phần làm tăng hoạt động kinh doanh buôn bán và đầu tư giữa các
quốc gia thành viên. Khi một quốc gia tham gia vào các tổ chức quốc tế như
WTO, ASEAN, APEC, EU… đều tạo ra nhiều cơ hội cho nước đó hội nhập
sâu vào nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp trong nước cũng sẽ có điều
kiện tiếp xúc với nhiều bạn hàng, có nhiều sự lựa chọn trong việc tìm đối tác
kinh doanh... Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị xây
dựng, khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì doanh
nghiệp có điều kiện tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp ở các nước công nghiệp
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
20
Chuyên đề thực tập
hơn, các nước chuyên về sản xuất máy móc thiết bị hơn, do đó có rất nhiều
sự lựa chọn đối tác kinh doanh. Bên cạnh đó, khi gia nhập các tổ chức quốc
tế, doanh nghiệp trong nước sẽ được đối xử công bằng như những doanh
nghiệp ở các nước thành viên khác.
1.1.2 Sự thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế.
Những thay đổi của thị trường quốc tế hiện nay như sự biến động về giá
dầu thô trong những năm gần đây khiến việc nhập khẩu máy móc thiết bị
xây dựng của Công ty có nhiều khó khăn hơn. Ngoài ra, những thay đổi về
nhu cầu trong nước và ngoài nước cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt
động nhập khẩu của Công ty. Nước ta đang trên con đường hội nhập vào nền
kinh tế thế giới nên cần rất nhiều máy móc thiết bị trong ngành xây dựng để
phục vụ cho việc xây dựng cở sở hạ tầng, nâng cao hình ảnh của đất nước,
do đó Công ty cần nhập khẩu những mặt hàng có chất lượng tốt, thời hạn sử
dụng lâu năm để tối đa hoá việc sử dụng máy móc thiết bị.
1.1.3 Tỷ giá hối đoái
Hoạt động nhập khẩu chịu ảnh hướng rất nhiều từ sự biến động của tỷ giá
hối đoái. Nếu tỷ giá hối đoái giảm, đồng nội tệ tăng giá so với đồng ngoại tệ
sẽ khuyến khích xuất khẩu vì doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng nội tệ ít
hơn để nhập khẩu hàng về, làm giá hàng hoá rẻ hơn một cách tương đối,
cùng với đó là chi phí nhập khẩu giảm sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tăng lên và ngược lại. Trong hoạt động
thanh toán, Công ty cổ phần xây dựng thương mại XNK thường sử dụng
USD để thanh toán bởi đây là ngoại tệ mạnh, có giá trị ổn định để giảm thiểu
sự biến động về giá cả những mặt hàng nhập khẩu. Dưới đây là bảng tỷ giá
hối đoái giữa USD và VND:
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
21
Chuyên đề thực tập
Bảng 1: Tỷ giá hối đoái giữa USD và VND
Đơn vị: Đồng.
Năm 2004 2005 2006 2007
Tỷ giá VND/USD 15733 15863 16051 16173
(Nguồn: Vietcombank,2007)
Trong những năm gần đây, do sự bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị
trên thế giới, tỷ giá hối đoái giữa VND và USD có xu hướng tăng qua các
năm (trung bình khoảng 147 đồng). Điều này cho thấy đồng Việt Nam có giá
trị giảm xuống so với đồng USD và có tác động bất lợi cho hoạt động nhập
khẩu của Công ty cổ phần xây dựng thương mại XNK nói riêng và các
doanh nghiệp trong cả nước nói chung.
1.1.4 Sự phát triển của thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng
và giao thông vận tải.
Hệ thống thông tin liên lạc có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động nhập khẩu
bởi nó liên quan đến khả năng nắm bắt những thông tin, về sự biến động của
giá cả, về tình hình cung cầu trên thị trường máy móc thiết bị xây dựng…
Hệ thống thông tin phát triển sẽ giúp Công ty nắm bắt những cơ hội, xử ký
kịp thời khi gặp sự cố và có những quyết định nhập khẩu hàng hoá đúng
đắn, đem lại nhiều lợi ích cho Công ty.
Mặt hàng máy móc thiết bị xây dựng là những hàng hoá cồng kềnh do đó
hầu hết được vận chuyển bằng đường biển. Việc phát triển hệ thống cơ sở hạ
tầng, giao thông vận tải giúp Công ty giảm chi phí vận chuyển, giảm giá
thành của hàng hoá.
1.1.5 Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp nhập khẩu bao gồm đối thủ cạnh
tranh hiện tại và đối thủ cạnh tranh tiềm tàng.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
22
Chuyên đề thực tập
Các đối thủ cạnh tranh hiện tại là những doanh nghiệp có hoạt động sản
xuất kinh doanh trong cùng một ngành. Đối thủ lớn nhất của công ty là
những công ty của Bộ thương mại trực thuộc nhà nước cũng rất nhiều những
công ty cổ phần khác. Do các yếu tố liên quan đến nhà nước nên những công
ty này thường nhận được rất nhiều hợp đồng lớn. Tiếp theo, đó là những
công ty là đại lý độc quyền cho việc cung cấp máy móc thiết bị của một số
hàng nổi tiếng như HITACHI, CAT, KOMATSU… Ngoài ra, đối thủ cạnh
tranh của công ty còn là các công ty làm đại lý cho những hãng máy nổi
tiếng KOBELKO, HITACHI… Những công ty này được các công ty mẹ
giúp đỡ rất nhiều về mặt tài chính, cung cấp hàng hoá nhanh chóng… nên
sức cạnh tranh trên thị trường rất lớn. Cuối cùng là những công ty vừa và
nhỏ cũng hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu máy móc thiết bị xây dựng.
Đây là những đối thủ trực tiếp của công ty nên công ty cần tìm hiểu kỹ
lưỡng để có những chiến lược cạnh tranh thích hợp.
Khi phân tích các đối thủ cạnh tranh hiện tại cần tìm hiểu bốn vấn đề cơ
bản sau: mục đích tương lai của đối thủ cạnh tranh, các nhận định của đối
thủ cạnh tranh, các chiến lược hiện tại và các tiềm năng của đối thủ cạnh
tranh để biết rõ hơn về các đối thủ, từ đó doanh nghiệp sẽ có những chiến
lược hợp lý trong việc tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu.
Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng do tham gia thị trường sau nên họ có
khả năng ứng dụng những thành tựu mới của khoa học kỹ thuật, công nghệ,
khi đó vị thể cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi. Vì thế,
doanh nghiệp cần không ngừng củng cố vị thế cạnh tranh của mình và có
những chiến lược hợp lý để nâng cao sức cạnh tranh.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
23
Chuyên đề thực tập
2. Nhóm yếu tố bên trong doanh nghiệp.
2.1 Nhân tố con người.
Có thể nói đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công
trong kinh doanh của doanh nghiệp vì con người là chủ thể trực tiếp đưa ra
mọi quyết định về hoạt động nhập khẩu, về các chiến lược kinh doanh, kế
hoạch kinh doanh và cũng chính con người thực hiện những công việc đó
nhằm đạt được các mục tiêu, chiến lược đã đưa ra. Chính vì thế, hoạt động
của con người sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại của của doanh
nghiệp.
Muốn nâng cao hiệu quả của hoạt động nhập khẩu đòi hỏi nguồn nhân
lực phải có trình độ quản lý tổ chức kinh doanh, am hiểu thị trường trong và
ngoài nước, có khả năng nhạy bén về việc thu thập, xử lý và tổng hợp các
nguồn thông tin. Người lãnh đạo còn phải có tài dùng người để sắp xếp cán
bộ công nhân viên vào những vị trí phù hợp với năng lực và tầm hiểu biết
của họ để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Bên cạnh đó, công tác đào
tạo nhân viên là rất quan trọng bởi hiện nay, trình độ khoa học kỹ thuật và
công nghệ không ngừng phát triển, do đó cần tạo điều kiện cho việc đào tạo
thường xuyên, cập nhật các kiến thức mới cho nhân viên để đảm bảo theo
kịp và nắm bắt được những tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
2.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh.
Việc tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp với nền kinh tế thị trường,
với chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp, đáp ứng đủ nhu cầu của thị
trường sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để làm tốt công
tác tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải làm tốt các khâu như: nghiên cứu
thị trường, lập phương án kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng, tổ chức
thực hiện hợp đồng và tiêu thụ hàng hoá.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
24
Chuyên đề thực tập
2.3 Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp.
Bộ máy quản lý của doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả hay không sẽ
tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và
hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp nói riêng. Tổ chức bộ máy của doanh
nghiệp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra sẽ tạo lập năng lực và chất lượng
hoạt động mới, thúc đẩy kinh doanh phát triển, tiết kiệm chi phí và nâng cao
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
2.4 Nguồn vốn.
Nguồn vốn có vai trò rất lớn trong hoạt động nhập khẩu của doanh
nghiệp. Bởi phải có vốn, doanh nghiệp mới có cơ sở vật chất hay tài chính
để trang trải cho những hoạt động kinh doanh và việc chủ động trong nguồn
vốn sẽ đảm bảo khả năng thanh toán cho hoạt động nhập khẩu, nâng cao
hiệu quả kinh doanh. Có thể nói, khi nguồn vốn vững chắc, doanh nghiệp sẽ
có nhiều cơ hội hơn, có thể đối phó linh hoạt hơn trước những tình huống
kinh doanh.
2.5 Hình ảnh và thương hiệu của công ty.
Một doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu tốt sẽ mang lại những lợi
ích vô cùng lớn cho doanh nghiệp. Trước hết là sự tin cậy và hình ảnh tốt
đẹp của doanh nghiệp trong lòng người tiêu dùng. Sau đó là nâng cao vị thế
cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Khi đó, hoạt động nhập khẩu
của doanh nghiệp sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn do đã có uy tín trên
thị trường, góp phần nâng cao hoạt động nhập khẩu.
Đỗ Kiều Trang TMQT 46
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×