Tải bản đầy đủ

Tài liệu Nhận diện “bẫy” trong bài thi TOEIC pdf

Nhận diện “bẫy” trong bài thi
TOEIC (Part II: Question –
Response)Trong bài trước, các bạn đã làm quen v
ới các câu hỏi trong Part II,
bài thi TOEIC – LC (Listening Comprehension). Tuy nhiên, đ
ể đạt
được điểm tuyệt đối trong Part II chúng ta cần đọc vị và hiểu rõ đư
ợc
một số “bẫy” như dưới đây:


1. Chú ý đến từ đồng âm (Homonyms)
Trong Part II, các câu hỏi và câu trả lời thư
ờng sử dụng tối đa các từ
đồng âm để gây nhầm lẫn cho người nghe. Chính vì v
ậy, các bạn phải cố
gắng nhận ra thông tin cần phải nghe khi nhìn th

ấy câu hỏi để tránh
không bị các từ đồng âm gây khó khăn trong khi chọn đáp án đúng.
Các bạn hãy nghe ví dụ dưới đây để biết rõ
L4. Au 1:
“Two, too, to”
là ba từ thường bị đưa vào trong cùng m
ột câu. Với câu
hỏi cho trước “Could you show me where
the men's sportswear section
is?” các bạn nên xác định thông tin cần nghe là chỉ nơi chốn v
ới key
word là “where” để không chọn sai đáp án. Khi các bạn đã đọc vị đư
ợc
được bẫy trong câu trả lời trên ch
ắc chắn bạn sẽ chọn “go up to the next
floor” là đáp án đúng.
2. Cẩn thận với câu hỏi đuôi (Tag questions)
Với loại câu hỏi này, thông thường câu trả lời sẽ l
à “Yes/No” nhưng các
bạn cũng nên c
ẩn thận xác định thông tin cần thiết để không bị mắc bẫy
của người ra đề.
L4.Au 2:
Khi các bạn nhìn thấy loại câu hỏi đuôi nh
ư “the upgraded version of
this program is much easier to use, isn't it?”, thông thư
ờng đáp án sẽ
chứa “Yes /No” nhưng v
ới gợi ý trả lời “It should be. The price has
more than doubled” thì đây chính là lựa chọn tối ưu nhất.
3. Câu trả lời gián tiếp (Indirect Response)
Trường hợp này thư
ờng xảy ra với loại “Yes/No Questions”, các bạn
luôn cho rằng với loại câu hỏi này thì đáp án luôn có ch
ứa “yes” hoặc
“no” nhưng có rất nhiều câu hỏi loại này l
ại có phận đáp án lựa chọn
không có “yes” hoặc “no”. Các bạn hãy nghe thử ví dụ sau đây:
L4.Au 3:
Câu hỏi “Do you know what time the next shutt
le bus leaves from the
hotel?” mặc dù là loại “Yes/No question” nhưng thông tin ngư
ời hỏi
muốn biết là “what time” (về thời gian) nên các b
ạn vẫn phải chọn đáp
án là “There is a bus every ten minutes”
Chúc các bạn luôn đạt điểm cao trong bài thi TOEIC và tránh b
ị “sập
bẫy” trong Part II!
Dưới đây là đáp án của bài “Ngữ điệu trong câu hỏi tiếng Anh”: T
ẠI
ĐÂY.
KEY:
1. (C) No, I don't think so.
3. (B) No, the meeting got
canceled.
5. (A) Mr. Ashford did.
2. (B) Nine
hundred dollars.
4. (C) No, she
wasn't.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×