Tải bản đầy đủ

Tài liệu SEO trên di động: Phát triển và tối ưu hóa website di động potxSEO trên di động: Phát
triển và tối ưu hóa
website di động

1 website được Google thích phải bao gồm thêm những vấn
đề khác ví dụ: chúng phải phù hợp trong những hoàn cảnh cụ
thể và với những người dùng cụ thể. Có 3 cách để tạo 1
website di động:


Cả 3 tùy chọn đều có ưu, nhược điểm và những khía cạnh
riêng biệt mà chúng ta cần phải xem xét từ góc nhìn SEO, tuy
nhiên cũng có những điểm chung cần phải có:

Nội dung liên quan

Để tối ưu hóa hoặc thiết lập nội dung chứa các từ khóa mà
khách truy cập sử dụng nhiều nhất, ưu tiên cho những từ có
liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh và lượng truy

cập của chúng ta, đặc biệt là những đối tượng đã cung cấp
nhiều lượt truy cập.
Sử dụng Schema.org để xác định rõ việc các tiêu chí:
reviews, ratings, places, events, breadcrumbs,… trong HTML

Nội dung phổ biến:

Tăng cường sử dụng các nội dung phổ biến bằng các liên kết,
tài liệu tham khảo, trích dẫn, đặc biệt là các nguồn có liên
quan, ví dụ như các website tin tức địa phương, blog, mạng
xã hội,…

Sử dụng mạng xã hội Google+ để tạo sự hiện diện cho doanh
nghiệp của bạn, giúp website của bạn dễ dàng hiển thị trong
các trang kết quả của Google.

Trải nghiệm người dùng

Tạo thiết kế website phù hợp với cả mobile và máy tính để
bàn để người sử dụng dễ dàng duyệt web ở bất cứ đâu. Ngoài
ra có thể sử dụng 1 số công nghệ từ các trình duyệt di động
như Flash.

Tốc độ trang

Tối ưu hóa tốc độ website dành cho thiết bị di động bằng
cách sử dụng bộ lọc PageSpeed Insights đễ dễ dàng nhìn thấy
những mặt cải tiến. Ngoài các kiến nghị SEO, dưới đây là 1
số đặc điểm cụ thể và hướng dẫn SEO dành cho mỗi website
di động
1. Thiết kế web đáp ứng được trên các thiết bị máy tính
để bàn và di động
Chúng ta có thể sử dụng công nghệ CSS để có thể đáp ứng
được yêu cầu này

Ưu điểm:
 Không sao chép nội dung. Nội dung trên Desktop URL
sẽ hiển thị cho người sử dụng di động
 Duy trì dễ dàng và không tốn kém
 Sử dụng URL phổ biến nhất cho cả desktop và phiên
bản di động để chúng ta có thể tận dụng lợi thế của các liên
kết trước và tạo website cho desktop
 Không thực hiện chuyển hướng

Nhược điểm:
 Phải thiết kế lại trên các thiết bị khác nhau

Các đề nghị cho SEO:
 Cho phép các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trên
trang (CSS, JS, image)
 Có 1 số phần tử có thể không hiển thị trong các trình
duyệt di động (hình ành kích thước lớn, video,…
 Sử dụng CMS hoặc Framework (như Bootstrap hoặc
Foundation) để thuận lợi khi thiết kế 1 website đáp ứng

2. Thiết kế web năng động

Các máy chủ cần đáp ứng các phiên bản HTML khác nhau
trên cùng 1 URL, tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng
trên trang, khách có thể vừa đang duyệt web trên mobile, vừa
có thể chuyển sang chế độ hiển thị thông thường trên máy
tính

Ưu điểm:
 Không trùng lắp nội dung, vì cả thiết bị di động và
phiên bản desktop đều được hiển thị thông qua URL tương tự
 Sử dụng URL phổ biến nhất cho cả desktop và phiên
bản di động để chúng ta có thể tận dụng lợi thế của các liên
kết trước và tạo website cho desktop
 Linh hoạt trong việc phân biệt nội dung di động vì
HTML của các website di động sẽ khác với desktop

Nhược điểm:
 Công nghệ phức tạp
 Tốn kém nhiều với 2 phiên bản HTML trên mỗi trang
được chuyển giao trên cùng 1 URL

Các đề nghị cho SEO:
 Sử dụng các Vary HTTP header User-Agent để hỗ trợ
Googlebot nhanh chóng tìm ra các nội dung được tối ưu hóa
 Đảm bảo cung cấp cùng 1 nội dung cho người sử dụng
và các công cụ tìm kiếm
 Xác minh HTML được chuyển giao đến Googlebot
thông qua tùy chọn Fetch as Google trong Google
Webmaster Tools, sử dụng Mobile: Smartphone
 Xác minh HTML hiển thị cho người sử dụng bằng
mobile emulator

3. Website di động song hành

Tạo 1 phiên bản song hành bằng 1 domain phụ “m”, để phản
ánh lại phiên bản desktop nhưng phần thiết kế và nội dung
phải hướng mục tiêu đến người sử dụng, dùng chuyển hướng
301 để thích ứng với người sử dụng

Ưu điểm
 Dễ dàng thưc hiện hơn so với 2 kiểu trước
 Có khả năng phân biệt các nội dung
 Hướng mục tiêu đến giao diện người dùng

Nhược điểm
 Trùng lắp nội dung
 Phân chia liên kết giữa 2 URL trên mỗi trang
 Tốn kém vì có 2 URL trên mỗi trang

Các đề nghị cho SEO:
 Kích hoạt tính năng nhất quán của cấu trúc URL bằng
tên domain phụ “m” theo cùng 1 tên được sử dụng trong
phiên bản desktop
 Sử dụng HTTP chuyển hướng 301 để thích ứng với
ngưới sử dụng trên cả 2 phiên bản mobile và desktop
 Bổ sung các tag Link rel=”alternate” trong
URLdesktop trỏ đến URL mobile và các tag Link
rel=”canonical” trong URL di động trỏ đến URL desktop
 Tạo sitemap mobile XML bao gồm các URL cụ thể của
website

Đo lường hoạt động SEO mobile

Vì SEO là 1 chiến lược dài hạn tập trung vào việc chuyển đổi
cơ bản để theo dõi kết quả hàng tháng bằng các công cụ
tương tự nhau, sử dụng Google Webmaster Tools để nhận
diện các trang và khả năng hiển thị từ khóa trong kết quả tìm
kiếm và sử dụng Google Analytics để kiểm tra lượng truy
cập mỗi từ khóa trên trang

Lưu ý: Mục tiêu cuối cùng của quá trình làm SEO là đạt lợi
nhuận cao khi đầu tư và phải có lợi ích lâu dài
Kết luận Việc tìm kiếm trên thiết bị di động là nền tảng để
có được lợi nhuận từ việc kinh doanh trực tuyến, chúng ta
cần thiết lập hiệu quả cho sự hiện diện của mình, tối ưu hóa
các ứng dụng di động phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của
người sử dụng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×