Tải bản đầy đủ

Tài liệu Những mẫu câu chúc mừng trong tiếng Anh pdf

Những mẫu câu chúc mừng
trong tiếng Anh
Khi ai đó có niềm vui, thành công, bạn có biết chia sẻ niềm vui đó
với họ bằng tiếng Anh như thế nào không? Dưới đây là các mẫu câu
dùng trong các sự kiện đặc biệt giúp bạn có phản ứng đúng đắn
trong mỗi tình huống cụ thể mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn.
Congratulations! – Chúc mừng
Bạn có thể nói Congratulations trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau,
chẳng hạn như trong đám cưới, thăng chức, vượt qua kỳ thi, hay tới
những bố mẹ và gia đình mới có em bé.
Well done! – Làm tốt lắm
Bạn có thể nói câu này với ai đó vừa vượt qua kỳ thi hay đạt được điều
gì đó rất khó khăn như thăng chức.
Toasting – Tiệc: Tại các buổi tiệc hay tụ tập, mọi người có thể yêu cầu
bạn drink a toast – uống một chầu để chúc mừng sự kiện.
Here’s to …
Let’s drink to…

Ladies and Gentlemen, “The Bride and Groom”.
Please raise your glasses to…
Viết thư cho người vượt qua kỳ thi
Well done! It’s a fantastic result.
Congratulations on passing! You deserve it after so much hard
work.
Viết thiệp chúc đám cưới
Đây là một số câu chuẩn thường viết trên các thiệp chúc lễ cưới:
Congratulations! Wishing you many happy years together.
Wishing you the best of luck in your future together.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI :
- May the New Year bring you and yours a full measure of health
,happiness and prosperity.
- Best wishes for a happy and prosperity.
- May the joy of this season remain with you all the year round .
MỪNG CƯỚI :
- My sincerest wishes for a long time and happy life.
- Congratulations to the groom ,best wishes to the bride .Through
all the years a happy life and lots of luck besides.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×