Tải bản đầy đủ

Tài liệu Giảng dạy kỹ năng giao tiếp với việc học tiếng Anh pdf
Giảng dạy kỹ năng giao tiếp với việc
học tiếng Anh

Khi dùng các phương pháp đóng vai, tranh luận, thảo luận theo chủ đề trong
giảng dạy tiếng Anh, tôi nhận thấy học viên thường rất hay rụt rè trong việc trình
bày quan điểm của mình. Nguyên nhân thì rất nhiều:

Mục tiêu và phương pháp giảng dạy kỹ năng giao tiếp trong dạy và học Tiếng
Anh
Khi dùng các phương pháp đóng vai, tranh luận, thảo luận theo chủ đề trong
giảng dạy tiếng Anh, tôi nhận thấy học viên thường rất hay rụt rè trong việc trình
bày quan điểm của mình. Nguyên nhân thì rất nhiều:
- Có người không có quan điểm gì về chủ đề được đưa ra.
- Có người có ý kiến nhưng không thể diễn đạt chính xác ý mình.
- Người khác có ý kiến nhưng lại sợ bị đánh giá.
- Cũng có người định đưa ra ý kiến nhưng lại diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ.
- Những học viên tham gia hăng hái hơn thường rất tự tin vào ý kiến của mình và
diễn đạt rất thuyết phục. Chính điều này lại làm cho những người ít tự tin càng rụt

rè hơn.

Thực tế: các bài khóa và bài tập thực hành thường nhằm mục đích các kỹ năng
giao tiếp. Vì lý do này, tôi thấy tốt nhất là phải hướng vào hình thành cách kỹ năng
trước tiên bằng cách loại bỏ một số trở ngại có thể có khi nói. Do đã được phân vai
và tiếp nhận các ý kiến giáo viên cho trước mà học không nhất thiết phải đồng ý,
học viên sẽ không phải trình bày ý kiến riêng.

Nhờ đó, họ có thể tập trung nói tiếng Anh sao cho thật tốt. Bằng cách này, họ sẽ có
khả năng hướng vào việc phát triển các kỹ năng nói hơn là nội dung thực của câu.
Họ cũng không nhất thiết phải dịch theo đúng nguyên văn từ tiếng mẹ đê.

Việc thực hiện phương pháp này có thể bắt đầu từ từ: bằng cách đưa người học
vào các vai kịch ngắn. Khi đóng vai, học viên có thể cầm giáy ghi mẫu câu cho
trước. Một khi họ đã thoải mái với các cấu trúc và việc trình bày các quan điểm đối
lập, lớp học có thể tiếp tục với bài luyện tập phức tạp hơn tranh luận hay thảo luận
nhóm. Phương pháp này đem lại hiệu quả, đặc biệt khi thảo luận các quan điểm trái
ngược nhau.

Bằng việc trình bày các quan điểm trái ngược nhau: trí tưởng tượng của học
được kích thích. Đó là do họ phải cố gắng tập trung vào tất cả các quan điểm, ý
kiến cho trước mà giáo viên đưa ra nên học viên khi trình bày không đưa cảm xúc
vào câu nói. Quan trọng hơn, theo một quan điểm thực tế thì người học thường có
xu hướng chú ý nhiều hơn vào các chức năng và cấu trúc đúng khi họ không phải
thể hiện quá nhiều sắc thái tình cảm khi nói.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là người học không nên nói lên quan điểm của
mình. Suy cho cùng, khi bước vào các tình huống thực trong cuộc sống, họ sẽ phải
diễn đạt chính xác ý mình. Tuy nhiên, việc loại bỏ yếu tố cảm xúc cá nhân có thể
giúp cho người học trước hết cảm thất tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Một khi đã có
niềm tin thì học viên, đặc biệt là những người có tính rụt rè, sẽ tự tin hơn khi diễn
đạt ý kiến của riêng mình.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×