Tải bản đầy đủ

Tài liệu Phát triển Java 2.0: Phân tích dữ liệu lớn bằng MapReduce của Hadoop potx

Phát triển Java 2.0: Phân tích dữ liệu lớn bằng
MapReduce của Hadoop
Khi Google tung ra tính năng tìm kiếm hình ảnh vào năm 2001, Google đã có 250 triệu hình ảnh
được lập chỉ mục. Gần một thập kỷ sau đó, gã khổng lồ tìm kiếm này đã lập chỉ mục hơn 10 tỷ
hình ảnh. Ba mươi lăm giờ nội dung được tải lên YouTube mỗi phút. Tính trung bình, Twitter
được cho là xử lý 55 triệu mẫu tin ngắn mỗi ngày. Đầu năm nay, 600 triệu truy cập hàng ngày đã
đăng nhập vào tính năng tìm kiếm của Twitter. Đó là những gì chúng tôi muốn đưa ra khi nói về
dữ liệu lớn.
Về loạt bài này
Viễn cảnh phát triển Java đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi công nghệ Java xuất hiện lần đầu tiên.
Nhờ hoàn thiện các framework mở và các cơ sở hạ tầng triển khai cho thuê đáng tin cậy, bây giờ
chúng ta có thể tích hợp, thử nghiệm, chạy và bảo trì các ứng dụng Java một cách nhanh chóng
và không tốn kém. Trong loạt bài này, Andrew Glover khám phá một loạt các công nghệ và các
công cụ làm cơ sở phát triển Java kiểu mới này thành hiện thực.
Đã có lúc dữ liệu trên một quy mô lớn như vậy chỉ được sử dụng trong các tập đoàn lớn, các
trường đại học và chính phủ — những nơi có khả năng mua siêu máy tính đắt tiền và thuê nhân
viên để duy trì. Ngày nay, với việc hạ thấp chi phí lưu trữ và sức mạnh xử lý trở nên thông dụng,
các công ty nhỏ hơn và một số cá nhân, đã bắt đầu lưu trữ và khai phá dữ liệu tương tự như vậy,
thúc đẩy một làn sóng về đổi mới ứng dụng.
Một trong những công nghệ tạo khả năng của cuộc cách mạng dữ liệu lớn là MapReduce, một
mô hình lập trình và công cụ được Google phát triển để xử lý các tập hợp dữ liệu phân tán quy

mô lớn. Trong bài này, tôi giới thiệu công cụ MapReduce nguồn mở của Apache, đó là Hadoop,
mà một số người đã gọi là ứng dụng sát thủ của điện toán đám mây.
Giới thiệu Hadoop
Về cơ bản, Hadoop framework (khung công tác Hadoop) của Apache là một cơ chế dùng để
phân tích các tập dữ liệu rất lớn mà không cần đặt trong một kho dữ liệu. Hadoop trừu tượng hóa
công cụ phân tích dữ liệu to lớn của MapReduce, làm nó trở nên dễ tiếp cận hơn với các nhà phát
triển. Hadoop có khả năng mở rộng vô số các node và có thể xử lý tất cả hoạt động và phối hợp
liên quan đến việc phân loại dữ liệu.
Hadoop với các tính năng và tùy chỉnh phong phú đã trở thành một framework có ích và mạnh
mẽ đến không ngờ. Yahoo! và vô số các tổ chức khác đã tìm thấy ở nó một cơ chế hiệu quả để
phân tích các núi dữ liệu bit, byte. Hadoop cũng khá dễ thực hiện trên một node đơn; tất cả
những gì bạn cần là dữ liệu nào đó để phân tích và biết rõ về mã Java, bao gồm một phương tiện
lập trình tổng quát (generics). Hadoop cũng làm việc với Ruby, Python và C++.
Thông tin thêm về MapReduce
Nếu bạn là độc giả của loạt bài này, thì có thể bạn đã tìm hiểu cách hoạt động của MapReduce.
Trong bài "Tìm hiểu dịch vụ REST với CouchDB và RESTClient của Groovy" (REST up with
CouchDB and Groovy's RESTClient), tôi đã trình bày cách CouchDB sử dụng MapReduce cho
các khung nhìn, sau đó tôi lại sử dụng nó trong bài "MongoDB: Một kho dữ liệu NoSQL với các
di chuyển RDBMS (tất cả đều đúng)) (MongoDB: A NoSQL datastore with (all the right)
RDBMS moves)," như là cơ chế dùng để xử lý các tài liệu MongoDB.
Là một framework dựa trên các khái niệm dùng để xử lý các tập hợp dữ liệu khổng lồ,
MapReduce được tối ưu hóa rất cao để giải quyết vấn đề phân tán bằng cách sử dụng một số
lượng lớn các máy tính. Framework này bao gồm hai hàm, như tên gọi của nó cho thấy. Hàm
map (ánh xạ) được thiết kế để nhận một đầu vào dữ liệu lớn và phân chia nó thành từng mảnh
nhỏ hơn, rồi nó chuyển chúng đến các quá trình khác có thể làm điều gì đó với nó. Hàm reduce
(giảm) phân loại các câu trả lời riêng lẻ do hàm map thu thập và đưa chúng tới một đầu ra cuối
cùng.
Trong Hadoop, bạn định nghĩa các việc thực hiện map và reduce bằng cách mở rộng các lớp cơ
sở riêng của Hadoop. Các việc thực hiện này được gắn chặt với nhau bằng một cấu hình quy định
chúng, cùng với các định dạng đầu vào và đầu ra. Hadoop rất thích hợp cho việc xử lý các tệp rất
lớn chứa dữ liệu có cấu trúc. Một khía cạnh rất tiện dụng của Hadoop là ở chỗ nó xử lý phân tích
cú pháp thô của một tệp đầu vào, do đó bạn có thể xử lý một dòng tại một thời điểm. Vì thế việc
định nghĩa một hàm map thực ra chỉ là vấn đề xác định những gì bạn cần nắm lấy từ một dòng
văn bản gửi đến.
Về đầu trang
Dữ liệu khắp mọi nơi!
Phát triển kỹ năng về chủ đề này
Nội dung này nằm trong "đường dẫn đến kiến thức (knowledge path)" để bổ sung các kỹ năng
của bạn. Xem Using NoSQL and analyzing big data
Chính phủ Hoa Kỳ tạo ra rất nhiều dữ liệu, phần lớn trong số đó quan trọng với các công dân
trung lưu. Các cơ quan chính phủ khác tự do phân phối dữ liệu liên quan đến sức khỏe nền kinh
tế Mỹ và việc thay đổi kết quả thống kê dân số xã hội. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ
(USGS - The U.S. Geological Survey) công bố các dữ liệu động đất quốc tế.
Nhiều trận động đất nhỏ xảy ra hàng ngày tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Phần lớn trong số
đó xảy ra ở sâu bên trong lớp vỏ trái đất, do đó không ai cảm thấy chúng, nhưng các trạm thu vẫn
ghi lại chúng. USGS công bố hàng tuần dữ liệu động đất của mình dưới dạng của một tệp CSV
(hoặc các giá trị được phân cách bằng dấu phẩy).
Một tệp trung bình hàng tuần không phải là quá lớn — chỉ khoảng 100KB hay tương đương như
vậy. Mặc dù vậy, nó sẽ dùng làm cơ sở cho việc tìm hiểu về Hadoop. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng
Hadoop có khả năng xử lý các tập hợp dữ liệu lớn hơn nhiều.
Theo dõi các trận động đất
Tệp CSV mà mới đây tôi đã tải về từ trang web của USGS có khoảng 920 dòng, như trong Liệt
kê 1:

Liệt kê 1. Tổng số dòng của một tệp dữ liệu động đất của USGS


$> wc -l eqs7day-M1.txt
920 eqs7day-M1.txt


Các nội dung của tệp CVS trông đại thể giống như những gì bạn thấy trong Liệt kê 2 (đây chính
là hai dòng đầu tiên):

Liệt kê 2. Hai dòng đầu tiên của tệp CVS

$> head -n 2 eqs7day-M1.txt
Src,Eqid,Version,Datetime,Lat,Lon,Magnitude,Depth,NST,Region
ci,14896484,2,"Sunday, December 12, 2010 23:23:20 UTC",33.3040,-
116.4130,1.0,11.70,22,
"Southern California"


Đó là những gì tôi sẽ gọi là một tệp giàu thông tin (information rich), đặc biệt là khi bạn biết
rằng tệp này có tổng số 920 dòng. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn biết có bao nhiêu trận động đất xảy ra
mỗi ngày trong tuần được tệp này báo cáo. Sau đó, tôi muốn biết khu vực bình thường nào đã có
nhiều trận động đất nhất trong vòng bảy ngày đó.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi có thể sử dụng các lệnh grep đơn giản để tìm kiếm số lượng các
trận động đất mỗi ngày. Hãy xem tệp này, tôi thấy rằng dữ liệu của nó bắt đầu từ ngày12 tháng
12 (December 12). Vì vậy, tôi thực hiện một lệnh grep -c của chuỗi đó, với kết quả được hiển
thị trong Liệt kê 3:

Liệt kê 3. Có bao nhiêu trận động đất vào ngày 12 tháng 12?

$> grep -c 'December 12' eqs7day-M1.txt
98


Cài đặt Hadoop
Nếu bạn vẫn chưa cài đặt Hadoop thì hãy làm điều đó ngay. Trước tiên, tải về tệp mã nhị phân
mới nhất, giải nén nó rồi thiết lập đường dẫn thư mục bin của Hadoop vào biến môi trường path
trên máy tính của bạn. Việc này cho phép bạn thực hiện lệnh hadoop trực tiếp. Việc sử dụng
Hadoop đòi hỏi bạn phải thực hiện lệnh hadoop của nó chứ không phải bằng cách gọi lệnh java.
Bạn có thể chuyển các tùy chọn vào lệnh hadoop, chẳng hạn như có thể tìm thấy các tệp nhị
phân Java của bạn ở đâu (ví dụ, các tệp này đại diện cho các việc thực hiện map và reduce của
bạn). Trong trường hợp của tôi, tôi tạo ra một tệp jar và nói cho Hadoop biết những công việc
nào mà tôi muốn chạy bên trong tệp jar của mình. Tôi cũng thêm vào bất kỳ tệp nhị phân bổ sung
nào cần thiết để chạy ứng dụng của mình với đường dẫn lớp (classpath) của Hadoop.
Bây giờ tôi biết rằng vào ngày 12 tháng 12 đã có 98 mục nhập hay 98 trận động đất được ghi
nhận. Tôi chỉ có thể xuống dòng và thực hiện một lệnh grep với ngày 10, 11 tháng 12 và v.v.
Nhưng điều đó thật là chán. Tệ hơn nữa là để làm được, tôi cần phải biết trong tệp đó có những
ngày nào. Tôi thì lại không muốn quan tâm về điều đó và trong một số trường hợp, có thể tôi
không có quyền truy cập vào thông tin. Thực sự tôi chỉ muốn biết những con số cho từng ngày
cụ thể trong bất kỳ khoảng thời gian bảy ngày nào và tôi có thể nhận được thông tin đó một cách
dễ dàng bằng Hadoop.
Hadoop chỉ cần một vài mẩu thông tin để trả lời câu hỏi thứ nhất và thứ hai của tôi: đó là, cần xử
lý những đầu vào nào và làm thế nào để xử lý map và reduce. Ngoài ra tôi cũng sẽ phải cung cấp
một công việc gắn chặt mọi thứ lại với nhau. Nhưng trước khi tôi bắt đầu làm về mã đó, tôi sẽ
mất một vài phút để chắc chắn rằng mọi thứ đều hợp lệ với dữ liệu CSV của tôi.
Về đầu trang
Phân tích cú pháp dữ liệu bằng opencsv
Ngoài dòng đầu tiên chính là tiêu đề của tệp dữ liệu CSV về các trận động đất, thì mỗi dòng là
một loạt các giá trị dữ liệu được phân cách bằng dấu phẩy. Đầu tiên tôi quan tâm đến ba mẩu
thông tin: ngày, tọa độ và độ lớn của mỗi trận động đất. Để có được những mẩu tin này, tôi sẽ sử
dụng một thư viện mã nguồn mở tiện lợi tên là opencsv, giúp phân tích cú pháp các tệp CSV.
Trong lần kiểm tra đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu bằng cách viết một bài kiểm tra nhanh JUnit để xác
minh rằng tôi có thể nhận được thông tin mà tôi cần từ một dòng ví dụ mẫu thu được của tệp
CSV, được hiển thị trong Liệt kê 4:

Liệt kê 4. Phân tích cú pháp một dòng CSV

public class CSVProcessingTest {

private final String LINE = "ci,14897012,2,\"Monday, December 13, 2010 " +
"14:10:32 UTC\",33.0290,-115." +
"5388,1.9,15.70,41,\"Southern California\"";

@Test
public void testReadingOneLine() throws Exception {
String[] lines = new CSVParser().parseLine(LINE);

assertEquals("should be Monday, December 13, 2010 14:10:32 UTC",
"Monday, December 13, 2010 14:10:32 UTC", lines[3]);

assertEquals("should be Southern California",
"Southern California", lines[9]);

assertEquals("should be 1.9", "1.9", lines[6]);
}
}


Như bạn có thể thấy trong Liệt kê 4, opencsv thực hiện công việc với các giá trị được phân cách
bằng dấu phẩy khá dễ dàng. Trình phân tích cú pháp chỉ trả về một mảng của các String (Chuỗi
ký tự), do đó, có thể nhận được các giá trị vị trí (chỉ cần nhớ lại rằng việc truy cập vào mảng và
collection của Java dựa vào số 0 (zero-based)).
Chuyển đổi định dạng ngày
Khi làm việc với MapReduce, công việc của hàm map là chọn một vài giá trị để trả lời, cùng với
khóa nào đó. Có nghĩa là, trước tiên hàm map làm việc và trả về hai phần tử: một khóa và một giá
trị. Hãy quay lại các yêu cầu trước đây của tôi, trước hết tôi muốn tìm ra có bao nhiêu trận động
đất xảy ra mỗi ngày. Theo đó, khi tôi phân tích tệp động đất, tôi sẽ phát ra hai giá trị: khóa của
tôi sẽ là ngày và giá trị sẽ là một bộ đếm. Sau đó hàm reduce của tôi sẽ tính tổng các bộ đếm (là
các số nguyên), vì thế cung cấp cho tôi số lần động đất trong một ngày.
Vì tôi đang quan tâm đến khoảng thời gian là 24-giờ, nên tôi sẽ phải loại bỏ khía cạnh thời gian
của ngày trong mỗi tệp. Trong Liệt kê 5, tôi viết một bài kiểm tra nhanh để xác nhận hợp lệ rằng
tôi sẽ chuyển đổi định dạng ngày tháng cụ thể trong một tệp gửi đến thành một ngày có khoảng
thời gian 24-giờ tổng quát hơn như thế nào:

Liệt kê 5. Các chuyển đổi định dạng ngày

@Test
public void testParsingDate() throws Exception {
String datest = "Monday, December 13, 2010 14:10:32 UTC";
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("EEEEE, MMMMM dd, yyyy
HH:mm:ss Z");
Date dt = formatter.parse(datest);

formatter.applyPattern("dd-MM-yyyy");
String dtstr = formatter.format(dt);
assertEquals("should be 13-12-2010", "13-12-2010", dtstr);
}


Trong Liệt kê 5, tôi đã sử dụng đối tượng Java SimpleDateFormat để định dạng một String
ngày theo định dạng tệp CSV là thứ Hai, ngày 13 tháng 12, 2010 14:10:32 UTC thành 13-12-
2010 tổng quát hơn.
Về đầu trang
Các hàm map và reduce của Hadoop
Bây giờ tôi đã trả lời tôi sẽ xử lý tệp CSV và định dạng ngày của nó như thế nào, tôi đã sẵn sàng
để bắt đầu thực hiện các hàm map và reduce của mình bằng Hadoop. Quá trình này đòi hỏi có sự
hiểu biết về một phương tiện lập trình tổng quát của Java, bởi vì Hadoop thích an toàn kiểu rõ
ràng.
Khi định nghĩa một việc thực thi map với Hadoop, tôi chỉ đơn giản mở rộng lớp Mapper của
Hadoop. Sau đó tôi có thể sử dụng generic để xác định kiểu rõ ràng cho cả hai khóa và giá trị gửi
đi. Mệnh đề kiểu cũng phác họa khóa và giá trị gửi đến, mà trong trường hợp đọc một tệp tương
ứng là tổng số byte và dòng văn bản.
Lớp EarthQuakesPerDateMapper mở rộng đối tượng Mapper của Hadoop. Nó phác họa rõ ràng
khóa đầu ra của nó như là một đối tượng Text và giá trị của nó như là một IntWritable, là một
lớp đặc trưng của Hadoop mà về bản chất là một số nguyên. Cũng lưu ý rằng hai kiểu đầu tiên
trong mệnh đề lớp là LongWritable và Text, tương ứng là tổng số byte và dòng văn bản.
Do mệnh đề kiểu trong định nghĩa lớp, nên các kiểu tham số của tôi nhập vào phương thức map
được đặt cùng với các kết quả đầu ra của phương thức này bên trong mệnh đề context.write.
Nếu tôi cố gắng quy định một cái gì đó khác, hoặc là tôi sẽ nhận được một vấn đề về trình biên
dịch hoặc Hadoop sẽ báo lỗi với một thông báo mô tả sự không trùng khớp về kiểu.

Liệt kê 6. Thực hiện ánh xạ (mapping)

public class EarthQuakesPerDateMapper extends Mapper<LongWritable,
Text, Text, IntWritable> {
@Override
protected void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws
IOException,
InterruptedException {

if (key.get() > 0) {
try {
CSVParser parser = new CSVParser();
String[] lines = parser.parseLine(value.toString());

SimpleDateFormat formatter =
new SimpleDateFormat("EEEEE, MMMMM dd, yyyy HH:mm:ss Z");
Date dt = formatter.parse(lines[3]);
formatter.applyPattern("dd-MM-yyyy");

String dtstr = formatter.format(dt);
context.write(new Text(dtstr), new IntWritable(1));
} catch (ParseException e) {}
}
}
}


Việc thực hiện map của tôi trong Liệt kê 6 rất đơn giản: về cơ bản Hadoop gọi lớp này cho mỗi
dòng văn bản mà nó tìm thấy trong một tệp đầu vào. Để tránh cố gắng xử lý tiêu đề của CSV,
trước tiên tôi kiểm tra để xem liệu tổng số byte (đối tượng key ) có khác 0 hay không. Sau đó, tôi
làm những gì bạn đã thấy trong Liệt kê 4 và 5: tôi lấy ngày gửi đến, chuyển đổi nó rồi đặt nó làm
khóa gửi đi. Tôi cũng cung cấp một số đếm: 1. Có nghĩa là, tôi đã mã hoá một bộ đếm cho mỗi
ngày và khi gọi việc thực hiện reduce nó sẽ nhận được một khóa và một tập hợp các giá trị.
Trong trường hợp này, các khóa sẽ là ngày và giá trị của chúng, như thể hiện trong Liệt kê 7:

Liệt kê 7. Cái nhìn logic của một đầu ra map và các đầu vào reduce

"13-12-2010":[1,1,1,1,1,1,1,1]
"14-12-2010":[1,1,1,1,1,1]
"15-12-2010":[1,1,1,1,1,1,1,1,1]


Lưu ý rằng dòng context.write(new Text(dtstr), new IntWritable(1)) (trong Liệt kê 6)
đã tạo ra một tập hợp logic hiển thị trong Liệt kê 7. Như bạn đã biết, context là một cấu trúc dữ
liệu của Hadoop chứa các mẩu thông tin khác nhau. context này được chuyển đi cùng với việc
thực hiện reduce mà nó sẽ nhận các giá trị 1 đó và tính tổng chúng. Do đó, việc thực hiện
reduce tạo ra một cách hợp lý các cấu trúc dữ liệu giống như một cấu trúc trong Liệt kê 8:

Liệt kê 8. Kết quả đầu ra của reduce

"13-12-2010":8
"14-12-2010":6
"15-12-2010":9


Việc thực hiện reduce của tôi được hiển thị trong Liệt kê 9. Như với Mapper của Hadoop,
Reducer được tham số hóa: 2 tham số đầu tiên là kiểu khóa gửi đến (Text) và kiểu giá trị
(IntWritable) và 2 tham số sau cùng là các kiểu kết quả đầu ra: khóa và giá trị, mà trong trường
hợp này là như nhau.

Liệt kê 9. Việc thực hiện reduce

public class EarthQuakesPerDateReducer extends Reducer<Text, IntWritable,
Text,
IntWritable> {
@Override
protected void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context
context)
throws IOException, InterruptedException {
int count = 0;
for (IntWritable value : values) {
count++;
}
context.write(key, new IntWritable(count));
}
}


Việc thực hiện reduce của tôi rất đơn giản. Như tôi đã chỉ ra trong Liệt kê 7, giá trị gửi đến thực
sự là một bộ sưu tập các giá trị, mà trong trường hợp này có nghĩa là một tập hợp các giá trị là 1.
Tất cả những gì tôi làm là tính tổng chúng, rồi viết ra một cặp khóa-giá trị mới đại diện cho ngày
và tổng số đếm được. Sau đó về cơ bản mã reduce của tôi đưa ra các dòng mà bạn đã thấy trong
Liệt kê 8. Luồng hợp lý trông đại thể như sau:
"13-12-2010":[1,1,1,1,1,1,1,1] -> "13-12-2010":8


Tất nhiên, dạng trừu tượng của liệt kê này là, map -> reduce.
Về đầu trang
Định nghĩa một Hadoop Job
Bây giờ tôi đã viết xong các đoạn mã thực thi map và reduce, việc còn lại để làm là liên kết tất
cả mọi thứ vào một Job (công việc) của Hadoop. Việc định nghĩa một Job rất đơn giản: bạn
cung cấp các đầu vào và các đầu ra, các việc thực hiện của map và reduce (như trong Liệt kê 6
và Liệt kê 9) và các kiểu đầu ra. Các kiểu đầu ra của tôi trong trường hợp này là các kiểu tương
tự đã dùng để thực hiện mã reduce của mình.

Liệt kê 10. Một Job buộc map và reduce lại với nhau

public class EarthQuakesPerDayJob {

public static void main(String[] args) throws Throwable {

Job job = new Job();
job.setJarByClass(EarthQuakesPerDayJob.class);
FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));
FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));

job.setMapperClass(EarthQuakesPerDateMapper.class);
job.setReducerClass(EarthQuakesPerDateReducer.class);
job.setOutputKeyClass(Text.class);
job.setOutputValueClass(IntWritable.class);

System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
}
}


Trong Liệt kê 10, tôi đã buộc mọi thứ lại với nhau bằng một phương thức main có nhận hai tham
số: thư mục, nơi đặt tệp CSV của các trận động đất và một thư mục khác là nơi sẽ đặt báo cáo kết
quả vào (Hadoop thích tạo thư mục này).
Để thực hiện khung công tác ngắn này, tôi sẽ cần thực hiện các lớp này. Tôi cũng sẽ cần nói cho
Hadoop biết nơi nó có thể tìm thấy tệp nhị phân opencsv. Sau đó tôi có thể thực hiện Hadoop
thông qua dòng lệnh, như thể hiện trong Liệt kê 11:

Liệt kê 11. Thực thi Hadoop

$> export HADOOP_CLASSPATH=lib/opencsv-2.2.jar
$> hadoop jar target/quake.jar com.b50.hadoop.quake.EarthQuakesPerDayJob
~/temp/mreduce/in/ ~/temp/mreduce/out


Hãy chạy mã này và bạn sẽ thấy một loạt dòng chữ chạy trên màn hình khi Hadoop bắt đầu thực
hiện công việc của mình. Hãy nhớ rằng, tệp CSV mà tôi đang sử dụng chỉ là một điển hình tập
hợp dữ liệu nhỏ so với dữ liệu lớn Hadoop đã được xây dựng để xử lý. Tùy thuộc vào sức mạnh
xử lý trong máy tính của bạn, Hadoop cần hoàn thành trong vòng vài giây.
Khi thực thi xong, bạn có thể xem các nội dung của tệp đầu ra bằng bất kỳ trình soạn thảo nào.
Một lựa chọn khác là sử dụng lệnh hadoop trực tiếp, như tôi đã thực hiện trong Liệt kê 12:

Liệt kê 12. Đọc kết quả đầu ra của Hadoop

$> hadoop dfs -cat part-r-00000
05-12-2010 43
06-12-2010 143
07-12-2010 112
08-12-2010 136
09-12-2010 178
10-12-2010 114
11-12-2010 114
12-12-2010 79


Nếu bạn cũng ra kết quả giống như tôi, điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy trong Liệt kê 12 là toàn bộ
số lượng các trận động đất cho mỗi ngày — chỉ riêng vào ngày 09 tháng 12 là 178 trận! Hy vọng
rằng bạn cũng sẽ lưu ý rằng Hadoop đã làm chính xác những gì tôi đã muốn nó làm: đã lập bảng
cẩn thận số lần xảy ra các trận động đất cho mỗi ngày trong phạm vi của tôi.
Về đầu trang
Viết một Mapper khác
Tiếp theo, tôi muốn tìm ra các trận động đất đang xảy ra ở đâu và bằng cách nào đó nhanh chóng
xác định xem vị trí nào ghi trong nhật ký có nhiều trận động đất nhất trong phạm vi ngày của
mình. Hadoop cũng sẽ dễ dàng thực hiện việc này. Khóa trong trường hợp này không phải là
ngày, mà là vị trí. Vì vậy, tôi viết một lớp Mapper mới.

Liệt kê 13. Thực hiện map mới

public class EarthQuakeLocationMapper extends Mapper<LongWritable, Text,
Text,
IntWritable> {
@Override
protected void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws
IOException,
InterruptedException {
if (key.get() > 0) {
String[] lines = new CSVParser().parseLine(value.toString());
context.write(new Text(lines[9]), new IntWritable(1));
}
}
}


Thay vì lấy ngày và chuyển đổi nó thì lần này việc tôi cần làm trong Liệt kê 13 là lấy ra vị trí, đó
là mục cuối cùng trong mảng CSV.
Thay vì lấy ra một danh sách khổng lồ về các vị trí và các con số động đất của chúng, tôi muốn
hạn chế các kết quả của mình vào bất kỳ vị trí nào có 10 hoặc nhiều trận động đất hơn trong bất
kỳ khoảng thời gian bảy ngày nào.

Liệt kê 14. Ở đâu xảy ra nhiều trận động đất hơn?

public class EarthQuakeLocationReducer extends Reducer<Text, IntWritable,
Text,
IntWritable> {
@Override
protected void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context
context)
throws IOException, InterruptedException {
int count = 0;
for (IntWritable value : values) {
count++;
}
if (count >= 10) {
context.write(key, new IntWritable(count));
}
}
}


Mã trong Liệt kê 14 hoàn toàn giống mã của Liệt kê 9; tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi đã
hạn chế kết quả đầu ra với các tổng số là 10 hoặc cao hơn. Tiếp theo, tôi có thể gắn việc thực
hiện map và reduce của tôi lại với nhau bằng cách thực hiện một Job khác, thực hiện mọi thứ và
thực thi Hadoop như bình thường để nhận được kết quả mong muốn.
Gọi lệnh hadoop dfs sẽ hiển thị các giá trị mới mà tôi đã yêu cầu:

Liệt kê 15. Các trận động đất theo vị trí

$> hadoop dfs -cat part-r-00000
Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 24

Arkansas
40
Baja California, Mexico 101
Central Alaska 74
Central California 68
Greater Los Angeles area, California 16
Island of Hawaii, Hawaii 16
Kenai Peninsula, Alaska 11
Nevada 15
Northern California 114
San Francisco Bay area, California 21
Southern Alaska 97
Southern California 115
Utah 19
western Montana 11Từ kết quả ở Liệt kê 15, bạn sẽ nhận được thông tin gì? Đầu tiên, bờ biển phía tây của Bắc Mỹ từ
Mexico đến Alaska là một nơi luôn biến động. Thứ hai, Arkansas dường như nằm gần một rãnh
nứt, mà trước đây tôi đã không nhận ra. Cuối cùng, nếu bạn sống ở miền Bắc hay miền Nam
California (nơi mà nhiều nhà phát triển phần mềm sống) thì mặt đất xung quanh bạn rung lắc
khoảng 13 phút/lần.
Về đầu trang
Kết luận
Việc phân tích dữ liệu bằng Hadoop là dễ dàng và hiệu quả và thậm chí tôi vẫn chưa xem xét sơ
bộ những gì nó phải cung cấp để phân tích dữ liệu. Hadoop thực sự được thiết kế để chạy theo
cách phân tán, nơi nó xử lý sự phối hợp của các node khác nhau đang chạy map và reduce. Vì là
ví dụ nên trong bài này tôi chạy Hadoop trong một JVM với một tệp nhỏ, duy nhất.
Hadoop là một công cụ tuyệt vời hoạt động độc lập và cũng có một hệ sinh thái đang phát triển,
đầy đủ xung quanh nó, từ các dự án con đến các dịch vụ Hadoop dựa trên đám mây. Hệ sinh thái
Hadoop cho thấy cộng đồng rộng lớn đằng sau dự án này. Nhiều công cụ đã được tung ra từ cộng
đồng đó chứng tỏ tính khả thi của việc phân tích dữ liệu lớn như là một hoạt động kinh doanh
toàn cầu. Với Hadoop, việc phân tích và khai phá dữ liệu phân tán có sẵn cho tất cả những nhà
cải cách và các nhà doanh nghiệp phần mềm, bao gồm nhưng không hạn chế các ông lớn như
Google và Yahoo!.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×