Tải bản đầy đủ

Bí quyết để làm bài thi hiệu quả môn tiếng anh

Bí quyết để làm bài thi hiệu quả môn Tiếng Anh
Trước hết, chúng ta không nên làm bài luôn sau khi nhận đề mà nên đọc lướt
hết toàn bộ đề thi để có cái nhìn khái quát nhất về đề thi đó. Sau đấy chúng ta
sẽ bắt đầu làm bài thi với các câu hỏi của từng phần bài.
Đề thi đại học môn tiếng Anh với cấu trúc 80 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 90
phút bao gồm tất cả kiến thức đã học trong chương trình học phổ thông và những
kiến thức nâng cao. Vì vậy, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức tổng quát mà
còn phải có những kĩ năng làm bài cần thiết để đạt được kết quả như mong muốn.
Sau đây là một số kĩ năng để làm bài thi hiệu quả môn tiếng Anh.
Trước hết, chúng ta không nên làm bài luôn sau khi nhận đề mà nên đọc lướt hết
toàn bộ đề thi để có cái nhìn khái quát nhất về đề thi đó. Sau đấy chúng ta sẽ bắt
đầu làm bài thi với các câu hỏi của từng phần bài.
Dạng bài đọc hiểu: Dạng bài này có cách thức ra đề theo hình thức của TOEFL.
Cách thức làm cho dạng bài này là chúng ta không nên đọc chi tiết hết toàn bộ bài
tỉ mỉ từng câu, từng từ vì đọc hiểu chỉ là chúng ta hiểu được những ý cơ bản nhất
của bài đọc. Vì thế, trước tiên chúng ta nên đọc toàn bộ câu hỏi để có thể khái quát
được nội dung câu hỏi là gì, sau đó mới đọc nội dung của bài text.
• Đối với mỗi câu hỏi riêng lẻ: Gạch chân những key words ở từng câu hỏi đó
và tìm lại ý cần trả lời nằm trong đoạn văn nào.
• Đối với những câu hỏi tìm từ đồng nghĩa (synonyms) với từ đã cho: Chúng
ta nên đọc lại câu văn có chứa từ đó và xác định thật kĩ từ nào có nghĩa gần

đúng nhất với từ cần chọn.
• Đối với câu hỏi có từ “EXCEPT” (ngoại trừ) chúng ta nên cẩn thận vì rất dễ
nhầm lẫn. Đáp án ở đây là chúng ta sẽ phải chọn câu nào không đúng hay
không được đưa ra dựa vào bài đọc.
• Đối với câu hỏi ý chính của bài: Câu hỏi này đôi khi lại nằm ở vị trí đầu tiên
trong bài thi, nhưng chúng ta nên nhớ hãy làm câu này cuối cùng sau khi đã
có cái nhìn khái quát từ việc làm các câu khác.
Dạng bài từ vựng hay ngữ pháp: Hãy nhớ suy nghĩ thật kĩ và cố gắng nhớ lại
toàn bộ kiến thức chúng ta đã học để đưa ra đáp án đúng. Ngoài ra, ở phần bài này
cũng có khoảng 3- 4 câu “Các cách diễn đạt trong tiếng Anh – English
Expressions”, chúng ta sẽ thử thay thế mỗi đáp án đó và xem có phù hợp với văn
cảnh không để có thể lựa chọn đúng đáp án.
Dạng bài phát hiện lỗi sai trong đề thi đại học: Các em có thể tham khảo 7 dạng
lỗi sai thường gặp tại đây.
Dạng ngữ âm và trọng âm – Phonetics and Stress: Tuy chỉ có 5 câu nhưng có lẽ
cũng gây khá nhiều khó khăn cho chúng ta vì chúng ta không thể nhớ hết được tất
cả qui tắc ngữ âm và trọng âm. Nhưng nếu chúng ta đã xác định được 3 đáp án,
trong đó 2 đáp án giống nhau và một đáp án khác nhau chúng ta sẽ không phải
quan tâm đến đáp án thứ 4 nữa mà chọn luôn đáp án khác trong số 3 đáp án chúng
ta vừa xác định.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×