Tải bản đầy đủ

một số phương hướng hoạt động cho công ty trong thời gian tới cũng như đánh giá của bản thân đối với hoạt động của Công ty luật hợp danhHoàng Đàm và Toàn Cầu

Báo cáo thực tập tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, cũng như trong tình hình hội
nhập ngày càng xâu và rộng của nước ta hiện nay, thì hiểu biết Pháp luật vừa
là công cụ vừa là phương tiện giúp các doanh nghiệp nói riêng và các cá nhân,
pháp nhân nói chung có thể thực hiện tốt quyền và lợi ích hợp pháp của mình
trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh.
Tuy nhiên không phải là phải hiểu hết pháp luật, nắm rõ pháp luật mới có
thể kinh doanh được. Cũng như phải hiểu hết pháp luật, nắm rõ pháp luật thì
mới bảo về được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Trong thực tế hiện nay ở nước ta, số người nắm rõ pháp luật và có thể tự
đứng lên bảo vệ cho mình rất ít; cũng như những cá nhân, pháp nhân dù có
nắm rõ pháp luật trong kinh doanh, nhưng khi sảy ra tranh chấp thì họ cũng
không thể tự mình bảo vệ quyền và lợi ích của mình trước pháp luật, do nhiều
lý do: Nếu họ tự mình đi thực hiện những nghĩa vụ pháp lý để bảo vệ quyền
và lợi ích của họ thì họ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội kinh doanh của mình trong thời
gian đó. Hay do họ không đủ trình độ để tự chứng minh bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của mình trước pháp luật.
Chính vì vậy, trong kinh doanh thì họ có thể cần tư vấn pháp lý để cho hoạt
động kinh doanh của mình vẫn sinh lời mà không vi phạm pháp luật. Trong
cuộc sống họ cần tư vấn pháp luật để có thể giải quyết được những nhu cầu

pháp lý của mình: Như nhà ở, hôn nhân và gia đình, đầu tư kinh doanh, …
Hay khi sảy ra tranh chấp và quyền cũng như lợi ích của họ bị xâm phạm thì
họ cần có người đứng lên đại diện cho họ đòi lại quyền lợi cho mình khi mà
họ không có khả năng tự mình bảo vệ quỳên lợi của mình trước pháp luật.
Cũng như khi quyền về tính mạng, sức khoẻ của mình bị xâm phạm, những
quyền và lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật cuả họ bị xâm
phạm mà họ không thể tự bảo vệ cho mình trước pháp luật. Khi đó cần có
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
1
Báo cáo thực tập tổng hợp
người hiểu rõ pháp luật và có trình độ thay mặt họ bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho họ, cũng như tư vấn pháp lý cho họ.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao này thì các Văn phòng luật sư và các
Công ty luật đã ra đời. Mong muốn được hiểu biết hơn về hoạt động của các
Công ty luật hoạt động trong thực tế nên tôi đã chọn Công ty luật hợp danh
Hoàng Đàm và Toàn Cầu để thực tập.
Bài báo cáo tổng hợp này tôi hoàn thành được là nhờ có sự giúp đỡ nhiệt
tình cuả chị Phượng ( Kế toán trưởng của công ty); cùng sự chỉ bảo nhiệt tình
và hướng dẫn cụ thể của Thầy Nguyễn Hợp Toàn và thầy Vũ Văn Ngọc.

Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
2
Báo cáo thực tập tổng hợp
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LUẬT HOÀNG ĐÀM
VÀ TOÀN CẦU
I. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển
Đáp ứng nhu cầu hội nhập của nước ta trong những năm gần đây, đặc biệt là
khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, Quốc hội đã ban hành và sửa
đổi pháp luật cho phù hợp với nhu cầu thực tế, trong đó có Luật luật sư theo
đó ban hành các quy định phù hợp với các loại hình luật sư trên thế giới,
nhằm giúp cho pháp luật của chúng ta được thi hành một cách triệt để và
chuyên nghiệp đồng thời cũng phần nào đáp ứng được yêu cầu của Quốc tế
trong tiến trình hội nhập đó là :”Minh bạch trong vấn đề pháp luật”. Theo đó
hình thức tổ chức hành nghề luật sư được mở rộng so với trước kia và phù
hợp với thê giới, cụ thể là: Tại Điều 32 khoản 1 điểm b_Luật luật sư 2006 quy
định: Các luật sư có thể hành nghề luật sư dưới dạng Công ty Luật. Như vậy
không giới hạn là Văn phòng luật sư hay Công ty hợp danh như trước kia mà
bây giờ có thêm công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc công ty trách
nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên( theo quy định tại Điều 34_luật luật sư
2006). Quy định này góp phần làm nâng cao tính chuyên nghiệp của các luật
sư để rễ ràng hội nhập với luật sư trên thế giới.
Văn phòng luật sư Hoàng Đàm và cộng sự được thành lập từ năm 1995 do
Luật sư- Thạc sỹ Phạm Văn Đàm và luật sư Trần Hoàng Anh sáng lập. Với
phương châm hết lòng phục vụ khách hàng Văn phòng luật sư Hoàng Đàm đã
đạt được những thành quả nhất định. Đến nay, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
khách hàng cũng như nhu cầu phát triển hội nhập với thế giới, Văn phòng đã
quýêt định đổi tên thành công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu.
Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu là một Công ty Luật uy tín
và đáng tin cậy tại Việt Nam, Chữ “Hoàng Đàm” trong tên gọi của Công ty là
tên viết rút gọn của Luật sư Phạm Văn Đàm – Người sáng lập ra Văn phòng
Luật sư Hoàng Đàm và Cộng sự - hiện nay đang là Giám đốc điều hành Công
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
ty luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu.Phần chữ "Toàn Cầu" trong tên
gọi của Công ty thể hiện sự mong muốn hội nhập với các Hãng luật , Công ty
luật, Văn phòng luật trên toàn thế giới.
Công ty được thành lập theo Giấy phép hoạt động số: 01030011/TP/ĐKHĐ
do Sở Tư Pháp thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội cấp. Theo nội dung của
Giấy phép này công ty được phép hành nghề trong các lĩnh vực :
-Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng
-Tư vấn pháp luật
-Dịch vụ pháp lý khác
Công ty luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu với đội ngũ các luật sư,
chuyên viên, cộng tác viên được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, giàu kinh
nghiệm trong các lĩnh vực Hình sự, Dân sự, Lao động, Đất đai, Hôn nhân -
gia đình, Ngân hàng, Sở hữu trí tuệ, lĩnh vực Tư vấn cho các doanh nghiệp,
giải quyết tranh chấp kinh tế thương mại theo con đường toà án và Trọng tài

Đội ngũ luật sư của công ty trực tiếp tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn
pháp luật cho nhiều dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cũng như trợ giúp
pháp lý cho các khách hàng nước ngoài có nhu cầu như Austraylia, Hàn
Quốc, Trung Quốc…
Mục đích của Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu là xây dựng
và duy trì được một đội ngũ luật sư giỏi và có uy tín trong các lĩnh vực tranh
tụng, cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp.
II. Về thành lập và đăng ký kinh doanh
Căn cứ theo quy định của Luật luật sư số 65/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6
năm 2006 và Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngầy 26 tháng 02 năm 2007 của
Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật luật sư và căn cứ
theo thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn thi
hành một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều cuả Luật luật sư. Thì văn phòng luật sư có từ 2
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
4
Báo cáo thực tập tổng hợp
người chủ sở hữu trở lên phải chuyển đổi sang hình thức công ty luật. Chính
vì vậy, theo hướng dẫn của Bộ Tư Pháp văn phòng Luật sư Hoàng Đàm và
Cộng Sự đã đổi tên thành Công ty Luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu.
1. Hình thức, tên gọi và trụ sở công ty:
• Công ty thuộc hình thức Công ty luật hợp danh hoạt động theo
Luật luật sư và các quy định hiện hành khác của Nước cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
• Tên công ty: Công ty Luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu
Trụ sở công ty: Số 374 Đê La Thành, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 045120293
2. Lĩnh vực hành nghề hoạt động:
• Công ty hoạt động trong những lĩnh vực sau:
-Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng
-Tư vấn pháp luật
-Dịch vụ pháp lý khác.
• Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ
này nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các thành viên.
3. Thành viên sáng lập công ty( Luật sư chủ sở hữu công ty)
• Họ và tên: Phạm Văn Đàm
Sinh năm: 1957
CMND số: 012066662 do công an HÀ Nội cấp ngày 03/07/2006
Số thẻ luật sư 138 cấp ngày 01/10/2002
Số chứng chỉ hành nghề luật sư: 1123/TP/LS – CCHN
Địa chỉ thường trú: 374 Đê la thành- Ô chợ dừa- Đống đa- Hà nội
• Họ và tên:Chu minh Đức
Sinh năm: 0977
CMND số:062134529 do CA HÀ Nội cấp ngày 18/9/1995
Số thẻ luật sư 381/ls
Số chứng chỉ hành nghề luật sư : 2016/TP/LS-CCHN
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
Địa chỉ thường trú: 475/33/3, Đường nguyễn trãi_ Thanh xuân nam_
Thanh xuân_ Hà nội
Khác với các loại hình công ty khác, công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và
Toàn cầu có các thành viên hợp danh là các luật sư.

Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
6
Báo cáo thực tập tổng hợp
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
I.Tổ chức nhân sự của công ty
- Phạm văn Đàm: Giám đốc công ty
-Chu minh Đức: Thành viên hợp danh
-Nguyễn thị Phượng: Là thủ quỹ kiêm kế toán trưởng
Số thẻ:662/LS cấp ngày 26/3/2007
Chứng chỉ hành nghề số:3377/TP/LS_CCHN cấp ngày 4/5/2007
-Nghiêm thị lan Anh: Kế toán
Ngoài ra công ty còn có các cộng tác viên là những luật sư dày dạn kinh
nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn cũng như tranh tụng, như:
Luật sư: Vũ anh Dũng, Phạm xuân Dương, Trần hoang Anh, Nguyễn liên
Hoa, Nguyễn việt Hùng, Nguyễn văn Hùng.
II. Tình hình thực hiện các hợp đồng của công ty
Do Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu là văn phòng luật sư
mới chuyển đổi thành vào tháng 6/2007 mới bắt đầu hoạt động theo hình thức
công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu, chính vì vậy nên báo cáo tài
chính là rất mới và không phản ánh đầy đủ được tình hình tài chính cũng như
tình hình hoạt động của công ty.
Do vậy tôi không cung cấp báo cáo tài chính của công ty, mà chỉ cung cấp
những thông tin về tình hình hoạt động của công ty thông qua những hợp
đồng mà công ty ký kết và thực hiện.
Thứ nhất: Tôi xin được nói về lĩnh vực hoạt động cụ thể mà công ty hoạt
động.
• Tư vấn doanh nghiệp và thương mại:
Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp các doanh nghiệp giải quyết
các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước tại Việt
Nam.
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
7
Báo cáo thực tập tổng hợp
Các dịch vụ của công ty bao gồm soạn thảo các tài liệu liên quan đến đầu tư,
như đơn xin đầu tư, điều lệ công ty, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng
liên doanh, luận chứng khả thi, hợp đồng thuê / cho thuê đất…và nộp các tài
liệu trên lên các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, theo dõi tiến triển và
nhận phép đầu tư cho các khách hàng xin thành lập công ty tại Việt Nam.
Công ty còn hỗ trợ các khách hàng muốn mở văn phòng đại diện hoặc chi
nhánh công ty tại Việt Nam.
Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực khác như soạn
thảo hợp đồng mua-bán, hợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối, thành lập, sáp
nhập chia tách và cơ cấu lại công ty, cổ phần hoá doanh nghiệp, cũng như các
dịch vụ điều tra thị trường theo yêu cầu của khách hàng.
• Về luật lao động:
Công ty cũng cung cấp các hoạt động tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau
liên quan đến lao động của Việt Nam, như thảo các hợp đồng lao động, các
quy định làm việc trong công ty, thoả ước lao động tập thể để ký giữa công ty
và công đoàn của công ty, các vấn đề liên quan đến luật pháp và các chế độ
chính sách của nhà nước về tiền lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã
hội, tuyển dụng và sa thải lao động, cũng như chế độ bồi thường khi chấm dứt
hợp đồng lao động, cũng chế độ bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động,
…Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho khách hàng tại toà án trong các vụ tranh chấp hợp đồng lao động.
• Giải quyết tranh chấp:
Công ty luật Hoàng Đàm và Toàn Cầu đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc
tranh tụng kinh tế thương mại, dân sự, đặc biệt là các vụ việc có yếu tố nước
ngoài tại toà án các cấp ở Việt Nam. Các luật sư của công ty là những người
có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề về tranh chấp, bao gồm
các tranh chấp về hợp đồng mua/bán hàng hoá, hợp đồng đại lý, tranh chấp
các công trình xây dựng, mua bán nhà ở, các tranh chấp liên quan đến hợp
đồng liên doanh và hợp tác kinh doanh.
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
8
Báo cáo thực tập tổng hợp
• Ngân hàng, tài chính và thế chấp ngân hàng
Công ty đã giúp tư vấn cho khách hàng nhiều vấn đề liên quan đến vay vốn
ngân hàng, nhận xét hay soạn thảo các tài liệu liên quan đến vay vốn ngân
hàng, nhận xét hay soạn thảo các tài liệu liên quan như hợp đồng vay vốn,
hợp đồng bảo lãnh/thế chấp, cũng như đưa ra các ý kiến pháp lý đối với các
vấn đề về các hợp đồng nêu trên.
Giám đốc điều hành của công ty nguyên là cán bộ pháp chế của Ngân hàng
nhà nước Việt Nam.
Công ty có thể đại diện cho các ngân hàng, các cơ quan tài chính và các bên
vay trong việc giao kết hợp đồng tín dụng hay các giao dịch liên quan đến thế
chấp và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
• Hôn nhân và gia đình
Công ty cũng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong tất cả các vấn đề có liên
quan đến luật gia đình và các thủ tục pháp lý liên quan đến hôn nhân có yếu tố
nước ngoài. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn giải quyết vấn đề ly
hôn, giám hộ, và tranh chấp nuôi dưỡng, chia tài sản chung và các vấn đề
khác có liên quan.
Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề khác như kết
hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài cũng như các thủ tục pháp lý
về nhận con nuôi và giám hộ.
• Quyền sở hữu trí tuệ
Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này rất đa dạng, bao gồm việc soạn
thảo và nộp các đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp đối
với nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu
dáng công nghiệp và quyền tác giả. Công ty tư vấn cho khách hàng về các yêu
cầu đối với tài liệu liên quan cũng như thủ tục xin đăng ký và bảo hộ. Công ty
thực hiện các tra cứu theo yêu cầu của khách hàng về đối tượng bảo hộ với
nhiều mục đích khác nhau như: Đánh giá khả năng đăng ký và khả năng được
cấp sáng chế; xác định các thiếu sót của đơn đăng ký và khả năng được cấp
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
9
Báo cáo thực tập tổng hợp
sáng chế; xác định các thiếu sót của đơn đăng ký bảo hộ,…Chúng tôi còn
soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng li-xăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ
cho khách hàng.
Các dịch vụ sở hữu trí tuệ của công ty bao gồm:
-Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp và
các đối tượng SHCN khác
-Tra cứu khả năng bảo hộ
-Soạn thảo hợp đồng Li-xăng và chuyển giao công nghệ
-Bản quyền tác giả
-Gia hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
-Các dịch vụ về phát hiện và giải quyết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
-Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi khách hàng trước các cơ quan
toà án và trọng tài liên quan đến sở hữu trí tuệ.
• Tranh tụng dân sự và hình sự
Công ty có một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, đã từng tham gia tranh
tụng trong cả 2 lĩnh vực thương mại và hình sự, dân sự trong nhiều vụ án lớn.
Dịch vụ của công ty bao gồm:
-Tranh tụng trong lĩnh vực dân sự
+Tranh tụng liên quan đến tài sản, bao gồm tài sản thế chấp, cầm cố,
bảo lãnh, các tranh chấp về đất đai nhà cửa như mua bán, chuyển nhượng nhà
đất, xây dựng, thừa kế.
+Giải quyết các tranh chấp về xây dựng, dân dụng và các toà cao ốc.
+Tranh tụng liên quan đến cổ đông, cổ phiếu, cổ phần…
+Các tranh chấp liên quan đến hợp đồng tín dụng
+Giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ.
+Đại diện cho ngân hàng và các tổ chức tài chính để đòi nợ
+Tranh tụng trong lĩnh vực bảo hiểm,…
-Tranh tụng trong lĩnh vực hình sự
+Tham gia các vụ án lớn
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
10
Báo cáo thực tập tổng hợp
+Tư vấn và tham gia tranh tụng trong các vụ án liên quan đến tội phạm
ma tuý và gian lận thương mại.
+Tư vấn và tranh tụng trong các vụ án hình sự nói chung.
• Sở hữu nhà cửa, đất đai
Công ty còn cung cấp dịch vụ cho tất cả các cá nhân và công ty( nhà nước
hoặc tư nhân), các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các cơ quan chính quyền
và các nhà đầu tư lớn ở Việt Nam. Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ pháp
lý toàn diện trong mọi lĩnh vực liên quan đến vấn đề sở hữu tài sản đất đai.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn các hợp đồng mua/bán cho các cá
nhân hoặc đơn vị, bán tài sản hoặc các toà nhà kinh doanh hay để ở, liên
doanh xây dựng và phát triển tài sản, tư vấn các hợp đồng xây dựng, phát
triển các hợp đồng thuê/cho thuê.
Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu đã được biết đến và được
công nhận về mặt chuyên môn trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp liên
quan đến, các quyền sử dụng đất, thế chấp và các vấn đề khác liên quan đến
luật đất đai.
Công ty cũng hỗ trợ các khách hàng trong việc chuẩn bị tài liệu xin đăng ký,
nộp đơn lên Bộ Y Tế, theo dõi tiến triển công việc và xin cấp giấy phép đăng
ký sản phẩm tân dược theo quy định phục vụ cho các hoạt động của công ty
cũng như giấy phép đăng ký công ty dược, giấy phép nhập khầu và bán các
mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm và đồ ăn uống tại thị trường Việt Nam.
Các dịch vụ của công ty bao gồm việc xin cấp các giấy tờ và các công việc
sau:
+Giấy phép đăng ký công ty dược
+Giấy phép đăng ký lưu hành dược phẩm
+Đăng ký chất lượng sản phẩm
+Đánh giá và lựa chọn mạng lưới tiêu thụ
• Các dịch vụ điều tra thị trường
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
11
Báo cáo thực tập tổng hợp
Công ty giúp tiến hành các nghiên cứu điều tra về thị trường, phân tích số
liệu và giúp khách hàng xác định các thị trường tiềm năng tiêu thụ sản phẩm
của họ cũng như chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam. Dựa vào các dữ liệu này,
chúng tôi sẽ cộng tác chặt chẽ với khách hàng nhằm phát triển các kế hoạch
kinh doanh hiện tại cũng như các chiến lược marketing.
Thứ 2: Lĩnh vực hoạt động chính của công ty
Với những lĩnh vực hoạt động rộng như vậy, công ty Luật hợp danh Hoàng
Đàm và Toàn Cầu có thể đáp ứng được hầu hết những yêu cầu pháp lý của
mọi chủ thể. Từ khi thành lập với tên là Văn phòng luật sư Hoàng Đàm và
Công sự thì công ty đã trợ giúp pháp lý cho rất nhiều chủ thể trong nhiều lĩnh
vực từ tư vấn pháp lý cho cá nhân, pháp nhân đến tranh tụng tại toà để giúp
các đương sự thực hiện quyền công dân của họ.
Hoạt động rất nhiều lĩnh vực nhưng lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty
là lĩnh vực Ngân hàng từ tư vấn đến tranh tụng, bảo vệ quyền và lợi ích của
đương sự trong vụ án hình sự. Có thể nói tranh tụng là hoạt động chủ yếu của
công ty.
Thứ 3: Về hợp đồng mà công ty đã ký kết và thực hiện
Hợp đồng pháp lý mà công ty sử dụng là hợp đồng dịch vụ, giữa một bên là
công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu còn một bên là chủ thể có yêu
cầu (Tư vấn hoặc đại diện tranh tụng tại toà). Trừ trường hợp luật sư tham gia
tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
Từ khi thành lập( tháng 6/2007) cho đến nay thì Công ty luật hợp danh
Hoàng Đàm và Toàn Cầu đã :
+ Tư vấn 4 vụ về hôn nhân gia đình bao gồm: tư vấn về đăng ký khai sinh,
đăng ký kết hôn giữa một người Hàn Quốc với 1 người Việt Nam, chia thừa
kế, ly hôn; Đại diện tranh tụng trong vụ chia tài sản thừa kế và vụ án ly hôn.
+ Đại diện tranh tụng và tư vấn 9 vụ án đòi nợ khi có sự vi phạm hợp đồng
mua bán hàng hoá giữa các công ty với nhau. Và 1 vụ án hình sự về tội cướp
tài sản.
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
12
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Tư vấn 1 vụ về tranh chấp bản quyền tác giả.
+ Một hợp đồng tư vấn thường xuyên cho 1 công ty.
+ Đại diện tranh tụng và tư vấn 4 vụ tranh chấp đất đai.
Thứ 4: Giá trị hợp đồng dịch vụ của công ty
+ Đối với các hợp đồng tư vấn pháp lý thông thường là từ năm trăm nghìn
đồng đến 1 triều đồng. Có tính theo công sức bỏ ra để tư vấn.
+ Đối với các vụ dân sự( các vụ đại diện tranh tụng tại toà) thì giá trị hợp
đồng theo thoả thuận giữa các bên. Thông thường tính trên phần trăm giá trị
của hợp đồng.
+ Đối với các vụ án hình sự thì giá trị hợp đồng tuân theo quy định của pháp
luật số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư 2006. Cụ thể:
“Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và
công ty luật thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý và được tính theo giờ
hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất quy ra giờ không được
quá 100.000 đồng/ 1 giờ làm việc của luật sư.
Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thoả thuận”.
+ Trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến
hành tố tụng thì mức thù lao trả cho luật sư là 120.000 đồng/ 1 ngày làm việc
của luật sư.
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
13
Báo cáo thực tập tổng hợp
NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG CỦA CÔNG TY
Thứ nhất: Những vấn đề pháp lý trong việc thành lập, hoạt động
và quản lý công ty
Căn cứ theo Luật luật sư 2006 và các nghị định và thông tư hướng dẫn thì
Văn phòng luật sư Hoàng Đàm và Cộng Sự đã thực hiện chuyển đổi về loại
hình hoạt động thành Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu. Đây
chỉ là sự thay đổi về hình thức ( tên gọi về loại hình hoạt động ), còn nội dung
hoạt động cũng như mã số thuế, địa chỉ của công ty thì không thay đổi.
Khác với các loại hình công ty khác thì Công ty luật không đăng ký kinh
doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư mà do Sở tư pháp cấp giấy phép thành lập và
hoạt động theo quy định của pháp luật luật sư. Tuy vậy, do hiện nay Công ty
hoạt động dưới hình thức Công ty luật hợp danh nên phải tuân theo quy định
của Luật doanh nghiệp 2005 và các nghị định hương dẫn thi hành luật doanh
nghiệp. Do vậy công ty phải chịu sự quản lý của Sở cũng như Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, và thuộc vào loại hình kinh doanh có điều kiện.
Theo quy định tại Luật luật sư 2006, luật doanh nghiệp 2005, Công ty đã cụ
thể hoá trong Điều lệ công ty như sau:
1. Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu
• Quyền của luật sư là chủ sở hữu : (Là giám đốc công ty )
-Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức
tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật luật sư;
-Hành nghề luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
-Hành nghề luật sư ở nước ngoài;
-Các quyền khác theo quy định của Luật luật sư.
-Tham gia hoặc phân công các luật sư thành viên tham gia tư vấn, tranh
tụng.
-Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng thành viên.
-Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty.
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
14
Báo cáo thực tập tổng hợp
-Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty.
-Bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty.
-Tuyển dụng lao động.
• Luật sư chủ sở hữu có các nghĩa vụ sau đây:
-Tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư;
-Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ quỳên, lợi ích hợp pháp
của khách hàng;
-Tham gia tố tụng trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu
cầu;
-Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí;
-Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật luật sư.
2. Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút khỏi danh sách luật sư thành viên
công ty luật hợp danh.
• Điều kiện và thủ tục tham gia
-Điều kiện: +Có chứng chỉ hành nghề luật sư và có thẻ luật sư.
+Không vi phạm pháp luật.
-Thủ tục: +Đơn xin gia nhập công ty luật hợp danh;
+Sơ yếu lý lịch;
+Phiếu lý lịch tư pháp;
+Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bản sao bằng thạc sỹ luật;
+Bản sao Giấy tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ
chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư;
+Bản sao thẻ hành nghề luật sư;
+Giấy chứng nhận sức khoẻ.
• Điều kiện, thủ tục rút tên khỏi danh sách:
-Điều kiện:
+Báo cho hội đồng thành viên trước 15 ngày.
+Đã hoàn thành công việc được giao.
+Thanh toán các khoản nợ nếu có.
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
15
Báo cáo thực tập tổng hợp
+Được sự đồng ý của hội đồng thành viên.
-Thủ tục:
+Đơn xin rút khỏi danh sách thành viên.
+Biên bản bàn giao công việc.
3. Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành;
• Cơ cấu tổ chức:
-Công ty luật có hội đồng thành viên, Giám đốc và các phòng ban.
-Người đại diện theo pháp luật của công ty luật là Giám đốc công ty.
Người đại diện theo pháp luật của công ty phải là người thường trú tại Việt
Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ
quỳên bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ
của người đại diện theo pháp luật của công ty.
• Cơ cấu quản lý:
-Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên, là cơ quan quyết định
cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên họp mỗi năm 02 lần. Hội đồng
thành viên bầu một thành viên làm chủ tịch.
-Quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên:
+Quyết định phương hướng phát triển công ty.
+Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên; Quyết
định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, kế toán trưởng.
+Quyết định mức lương, lợi ích khác đối với giám đốc, kế toán trưởng.
+Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân
chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty.
+Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
+Quyết định thành lập chi nhánh văn phòng đại diện.
+Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
+Quyết định chấm dứt hoạt động công ty.
+Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại luật luật sư và điều lệ này.
-Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm giám đốc công ty.
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
16
Báo cáo thực tập tổng hợp
-Hợp đồng, giao dịch phải được hội đồng thành viên chấp thuận.
• Cơ cấu điều hành:
-Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày
của công ty, chịu trách nhiệm trước các thành viên sáng lập về việc thực
hiện các quyền về nghĩa vụ cuả mình.
4. Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh
chấp nội bộ;
• Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết.
-Biểu quyết theo đa số thành viên.
• Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ:
-Giải quyết theo thoả thuận.
-Giải quyết theo thủ tục hành chính.
-Giải quyết theo quy định của pháp luật.
5. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các thành viên luật sư
thành viên đối với nghĩa vụ của công ty luật hợp danh.
• Nguyên tắc phân chia lợi nhuận:
Công ty chỉ chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh
có lãi đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác
theo quy định của pháp luật và ngay sau khi chia lợi nhuận Công ty vẫn
thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải
trả.
• Trách nhiệm của các luật sư thành viên.
-Tuân thủ điều lệ công ty.
-Chấp hành quyết định cuả hội đồng thành viên.
-Chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về công việc được giao.
-Giữ uy tín cho công ty, góp phần thúc đẩy và phát triển công ty.
-Tôn trọng, giữ bí mật cho công ty và khách hàng.
6. Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
17
Báo cáo thực tập tổng hợp
• Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động:
+Các trường hợp tạm ngừng:
-Do các thành viên tự thoả thuận.
-Theo quy định của pháp luật.
+Chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
-Tự chấm dứt hoạt động;
-Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động;
-Giám đốc công ty luật hợp danh hoặc tất cả các thành viên của công ty
luật hợp danh, thành viên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;
-Công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập;
• Thủ tục thanh lý tài sản.
Thành lập tổ thanh lý tài sản; quyền và nhiệm vụ của tổ thanh lý tài sản
được quy định trong phụ lục kèm theo quyết định chấm dứt hoạt động của
công ty.
Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày công ty có quyết định chấm dứt hoạt
động tổ thanh lý tài sản phải gửi hồ sơ về chấm dứt hoạt động công ty đến cơ
quan đăng ký kinh doanh.
Thứ hai: Những vấn đề pháp lý về thuế trong doanh nghiệp
Do sự không thống nhất giữa cơ quan quản lý thuế và Sở Tư Pháp nên mã số
thuế của công ty khi tiến hành thay đổi hình thức hoạt động có gặp khó khăn.
Theo quy định tại nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C của nghị định số
51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
Khuyến khích đầu tư trong nước. Thì Văn phòng luật sư hay Công ty luật hợp
danh có lĩnh vực hoạt động là tư vấn pháp luật thì thuộc đối tượng ưu đãi
miễn giảm thuế.
Thứ ba: Những vấn đề pháp lý trong quan hệ lao động của doanh
nghiệp.
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
18
Báo cáo thực tập tổng hợp
Do loại hình hoạt động là công ty nên chế độ lao động của nhân viên
trong công ty tuân thủ theo nội quy lao động của công ty như sau:
Thời giờ làm việc:
- Buổi sáng: Từ 8h đến 11 giờ 30 phút
- Buổi chiều: Từ 1 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút
Các nhân viên trong công ty phải đi làm đúng giờ và tuân thủ những điều kiện
về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở nơi làm việc. Cũng như bảo vệ tài
sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó công ty cũng đảm bảo đáp ứng tốt nhất những yêu cầu tối
thiểu mà người lao động cần được đáp ứng theo quy định của Bộ luật lao
động đã được sửa đổi bổ sung năm 2002 mhư: thời giờ nghỉ ngơi, các loại trợ
cấp lao động, chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm,…
Thứ tư: Các loại văn bản pháp luật mà công ty sử dụng
Công ty Luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu là một loại hình kinh
doanh hiếm thấy xuất hiện trong các lĩnh vực kinh doanh khác. Đa số trong
loại hình Công ty hợp danh hoạt động trong các lĩnh vực khác thì thường
ngoài thành viên hợp danh thì còn có thể có thành viên góp vốn ( Theo quy
định tại Điều 130 khoản 1 điểm a _ Luật doanh nghiệp 2005 ), ngoài ra các
thành viên hợp danh hay thành viên góp vốn cũng không cần điều kiện về
nhân thân hay trình độ như Công ty Luật. Do lĩnh vực hoạt động của Công ty
luật hợp danh là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện chính vì vậy nên đòi hỏi
thành viên hợp danh phải là những luật sư, và không có thành viên góp vốn
( Theo quy định tại Điều 34 khoản 1 và khoản 2 _Luật luật sư 2006 ).
Do đây là Công ty luật hợp danh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật
và đại diện tranh tụng tại toà nên hiểu biết pháp luật là bắt buộc. Vì vậy văn
bản sử dụng là tất cả các văn bản pháp luật đã ban hành.

Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
19
Báo cáo thực tập tổng hợp
MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO
CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI CŨNG NHƯ
ĐÁNH GIÁ CỦA BẢN THÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY.
I.Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
Theo nhu cầu của mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội, cũng như theo quy
định của pháp luật về chứng cứ, tài liệu, tính hợp pháp của giấy tờ …thì Công
ty đã nhận thấy rằng nghề công chứng viên là một nghề rất có tiềm năng và
rất cần thiết trong cuộc sống và nó cũng phù hợp với cơ chế của Đảng và nhà
nứơc ta hiện nay.
Theo quy định tại Luật công chứng 2006 thì công ty có đủ điều kiện tham
gia hoạt động trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, dự định của công ty trong
năm 2008 có thể mở rộng hoạt động thêm lĩnh vực công chứng.
Cũng trong năm 2008, Công ty cũng đặt ra mục tiêu hoạt động cho mình
trong những năm tiếp theo là ngày một nâng cao trình độ của các luật sư là
nhân viên của công ty, công tác viên cuả công ty thông qua các lớp đào tạo,
bồi dưỡng luật sư ở nước ngoài. Tạo điều kiện cho họ nâng cao trình độ trong
lĩnh vực pháp luật quốc tế để có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng
trong tiến trình hội nhập của đất nước như hiện nay. Bên cạnh đó là Giám đốc
công ty sẽ cố gắng đưa công ty hoạt động ngay càng chuyên nghiệp hơn.
II. Đánh giá của bản thân về hoạt động của công ty.
Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu là địa chỉ đáng tin cậy cho
các cá nhân và pháp nhân có nhu cầu tư vấn pháp luật cũng như có nhu cầu
đại diện tranh tụng tại toà. Từ khi thành lập cho đến nay, công ty luôn hoàn
thành tốt nghĩa vụ hợp đồng của mình, và được khách hàng rất tín nhiệm.
Công ty hoạt động luôn dựa trên nguyên tắc tôn trọng pháp luật, tôn trọng
quyền tự do dân chủ của công dân, tôn trọng lợi ích hợp pháp của họ và bảo
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
20
Báo cáo thực tập tổng hợp
về lẽ phải, cũng như chống lại những hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã
hội trong khi tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các
đương sự.
Công ty có đội ngũ các nhân viên dày dạn kinh nghiệm và có trách nhiệm
trong công việc, cùng với đội ngũ cộng tác viên rất nhiệt tình, tài năng và có
trách nhiệm trong công việc. Chính vi vậy mà từ khi thành lập đến nay( bắt
đầu từ khi công ty có tên là Văn phòng luật sư Hoàng Đàm và Cộng Sự cho
đến nay là Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu) thì công ty không
có một tranh chấp nội bộ nào phát sinh, cũng như không có một tranh chấp
hợp đồng nào phát sinh; công ty luôn nhận được sự khen ngợi của khách hàng
về khả năng hoàn thành tốt hợp đồng cũng như đáp ứng tốt nhu cầu pháp lý
của khách hàng.
Bên cạnh đó Công ty cũng tiến hành hoạt động tư vấn miễn phí cho khách
hàng. Có nhiều khách hàng khi được Công ty tư vấn đã không cần phải khởi
kiện ra toà mà vẫn thoả mãn yêu cầu của mình, chủ yếu là do họ không nắm
vững pháp luật.
Theo đánh giá của bản thân tôi thì trong tương lai Công ty sẽ rất phát triển,
phát triển về cả quy mô, về cả chất lượng.


Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
21
Báo cáo thực tập tổng hợp
KẾT LUẬN
Qua thời gian thực tập ở Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu
tôi đã học tập được rất nhiều trong việc vận dụng pháp luật vào trong thực tế
cuộc sống. Bên cạnh đó thấy được nhu cầu về pháp luật trong doanh nghiệp
hiện nay là rất lớn, cũng như giúp tôi rèn luyện và tăng cường kỹ năng thực
tế, giúp tôi thu hẹp được khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế cuộc sống.
Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên báo cáo của tôi có thể có nhiều
thiếu sót. Rất mong các bạn đọc và đưa ra những ý kiến của mình giúp tôi
hoàn thành tốt hơn trong bài báo cáo sau.
Em trân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hợp Toàn và thầy Vũ Văn Ngọc đã
hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo này!
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
22
Báo cáo thực tập tổng hợp
MỤC LỤC
Bùi Thị Hảo Lớp: Luật Kinh doanh _K46
23

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×