Tải bản đầy đủ

Tài liệu Hình vẽ các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ doc

Bài giảng Kỹ Thuật Điện Đại Cương ©TCBinh
Hình vẽ Chương 2: Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ 1
2F’

F
0

F’
0

ωt
F’cos2ωt
F
đt
π
Chương 2: CÁC NGUYÊN LÝ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯNG ĐIỆN CƠ
I. Tính lực hút điện từ trong các nam châm điện theo công thức Maxwell
I.1. Lực hút điện từ của nam châm điện một chiều


I.2. Lực hút điện từ của nam châm điện xoay chiều
II. Biện pháp giảm rung trong các nam châm điện xoay chiều một phaN

I

a
μ
Fe
b
μ


0
n
r
B
δ
dS
N
dtF
r

F
r


F’
1
F’’

nm
F’
2
φ
1
φ
lv
φ
2
θ
nm
φ
o
N

I

φ
1
φ
2
φ
lv
Bài giảng Kỹ Thuật Điện Đại Cương ©TCBinh
Hình vẽ Chương 2: Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ 2
Đồ thò lực F
đt
của theo thời gian:Tính góc lệch pha θ
nm
:

III. Sự cân bằng năng lượng

F
min
F
max
F’

γ
π+γ 2π+γ
F
’’

ωt
F
đt
0
φ
lv

φ
2

R
δ2

j
X
nm
R
δ1

φ
1

φ
1
φ
lv
φ
2

φ
2
R
δ2

θ
nm
j
φ
2
X
nm
φ
1
R
δ1
I
U
I
U
I
U
δ
2
δ δ
δ

δ
1
Bài giảng Kỹ Thuật Điện Đại Cương ©TCBinh
Hình vẽ Chương 2: Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ 3
Relay:Contactor - CBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×