Tải bản đầy đủ

Tài liệu giáo án Thể dục

Giáo Viên Trường Tiểu Học Vónh Hải 2 Giáo án Thể dục – Lớp Ba
Giáo viên: Đặng Thò Nhẫn .
PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NHA TRANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HẢI 2
------
LỚP :5 Đ
NĂM HỌC : 2006 – 2007
GIÁO VIÊN : LƯƠNG UYÊN
Giáo Viên Trường Tiểu Học Vónh Hải 2 Giáo án Thể dục – Lớp Ba
Tuần 1 Thể dục - Bài 1:
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Thứ , ngày tháng năm 200 .
I. MỤC TIÊU:
+ Phổ biến 1 (Trò chơi) quy đònh khi tập luyện. Yêu
cầu học sinh hiểu, thực hiện đúng.
+ Giới thiệu chương trình môn học, yêu cầu học sinh
biết đặc điểm cơ bản, có thái độ đúng và tinh thần
tập luyện.
+ Chơi trò trơi “Nhanh lên bạn ơi”
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
Sân trường

Chuẩn bò: Còi, kẻ sân trò chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Ổn đònh nhanh, trật tự. Phổ biến
nội dung cơ bản, những nội dung khi tập
luyện.
2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo
nhòp và hát.
Tập bài thể dục phát triển chung ở L2
* Trò chơi:
2’
3’
2 x 8
Tập hợp 4 hàng dọc, quay
phải
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới: Phân công tổ nhóm tập luyện-chọn
cán sự môn học + chọn biên chế tổ của lớp
học.
Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội
dung môn học.
Khẩn trương tập hợp, quần áo gọn gàng,
tích cực tập luyện chỉnh đốn trang phục.
3. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.
Ôn một số động tác đội hình đội ngũ.
3’
7’
2’
7’
6’
Tập hợp 4 hàng dọc
Tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, điểm số, quay trái,
phải.
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp 1,2 giáo viên
và Học sinh cùng hệ thống bài.
2. Nhận xét-Dặn dò:


Nhận xét giờ học.
Giáo viên hô “Thể dục” HS đáp “Khoẻ”.
2’
2’
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................
.........................................................................................................................................
Giáo viên: Đặng Thò Nhẫn .
Giáo Viên Trường Tiểu Học Vónh Hải 2 Giáo án Thể dục – Lớp Ba
Ban giám hiệu duyệt
Tổ trưởng Hiệu Phó
........................................................ ..............................................................
........................................................ ..............................................................
........................................................ ..............................................................
........................................................ ..............................................................
Giáo viên: Đặng Thò Nhẫn .
Giáo Viên Trường Tiểu Học Vónh Hải 2 Giáo án Thể dục – Lớp Ba
Tuần 1 THỂ DỤC-BÀI 2:
ÔN 1 SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ.
Thứ , ngày tháng năm 200 .
I. MỤC TIÊU:
+ Ôn tập 1 số kỹ năng đội hình, đội ngũ đã học ở lớp
1,2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh, trật tự theo đúng
đội hình luyện tập.
+ Chơi trò chơi: Nhóm 3, Nhóm 7.
+ Yêu cầu cùng tham gia chơi đúng luật.
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
Sân trường
CB: Còi, kẻ sẵn sân chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Tập hợp, báo cáo phổ biến nội
dung yêu cầu giờ học. Nhắc nhở học sinh thực
hiện nội quy.
2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo
nhòp. Chạy nhẹ nhàng ở sân trường.
* Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
2’
2’
12’
Tập hợp 4 hàng dọc
Chạy theo hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN: Ôn tập hợp hàng dọc
1. Kiểm tra bài cũ: Quay phải, trái, nghiêm
nghỉ, dồn, dãn hàng, chào báo cáo.
2. Bài mới:
Thi đua biểu diễn theo nhóm. Xem nhóm
nào nhanh, đẹp, đúng.
3. Trò chơi: Nhóm 3, nhóm 7 cho chơi thử 1,2
lần. Biểu dương Học sinh thắng cuộc
10’
6’
8’
Tập 4 hàng dọc
Tập theo nhóm
Biểu diễn theo nhóm
Đội hình vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Vỗ tay và hát
GV và HS cùng hệ thống bài
2. Nhận xét-Dặn dò:
+ Nhận xét tiết học.
+ Động tác 2 tay chố nghông (ở nhà)
2’
2’
1’
Đứng theo vòng tròn
Tập nhiều lần
Giáo viên: Đặng Thò Nhẫn .
Giáo Viên Trường Tiểu Học Vónh Hải 2 Giáo án Thể dục – Lớp Ba
Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ban giám hiệu duyệt
Tổ trưởng Hiệu Phó
........................................................ ..............................................................
........................................................ ..............................................................
........................................................ ..............................................................
........................................................ ..............................................................
Giáo viên: Đặng Thò Nhẫn .
Giáo Viên Trường Tiểu Học Vónh Hải 2 Giáo án Thể dục – Lớp Ba
THỂ DỤC-BÀI 3:
ÔN ĐI ĐỀU- TRÒ CHƠI KẾT BẠN
Thứ , ngày tháng năm 200 .
I. MỤC TIÊU: Ôn đi đều theo 4 hàng dọc, yêu cầu thực
hiện động tác ở mức cơ bản đúng theo nhòp hô của GV.
+ Trò chơi: “Kết bạn” Yêu cầu biết cách chơi và tham
gia chơi 1 cách chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
Sân trường
- Chuẩn bò: Còi
- Kẻ sân chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học
2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo
nhòp.
Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc
* Trò chơi:
Làm theo hiệu lệnh
2’
2’
1’
Tập hợp hàng dọc
Theo hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ: Đi đều 1  4 hàng dọc HS
đi thường hô theo nhòp 1, 2
2. Bài mới: Ôn Đi đều
Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu và nêu
tóm tắt động tác cho HS tập theo khẩu lệnh:
“bắt đầu”. Sau đi 5-10m thì hô”đứng lại đứng”
. Trò chơi: Chơi trò “Kết bạn”
9’
10’
8’
4 hàng dọc
Đi 1 hàng dọc, tập theo tổ
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi chậm vừa vỗ tay vừa hát.
Giáo viên cùng HS hện thống bài
2. Nhận xét-Dặn dò:
+ Nhận xét giờ học về nhà ôn động tác đi đều
và đi kiễng gót 2 tay chống hông.
2’
2’
Đi theo vòng tròn
Giáo viên: Đặng Thò Nhẫn .
Giáo Viên Trường Tiểu Học Vónh Hải 2 Giáo án Thể dục – Lớp Ba
Ban Giám Hiệu (Tổ trưởng Chuyên môn)
DUYỆT
THỂ DỤC-Bài 4:
ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI” TÌM NGƯỜI CHỈ
HUY
Thứ , ngày tháng năm 200 .
I. MỤC TIÊU:
+ Yêu cầu thực hiện đúng động tác tương đối chính
xác các động tác rèn tư thế cơ bản.
+ Trò chơi: Tìm người chỉ huy
+ Yêu cầu biết cách chơi
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
Sân trường
Chuẩn bò: Còi, kẻ sẵn sân để
chơi trò tìm người chỉ huy
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Phổ biến yêu cầu giờ học
2. Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay hát-Giậm
chân tại chỗ, đếm theo nhòp
* Trò chơi: Có chúng em
2’
1’
2’
Tập hợp 4 hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ: Ôn đi đều 1-4 hàng dọc
2. Bài mới: Ôn bài tập RLTTCB.
+ Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng
Đi nhanh chuyển sang chạy
3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy- Giáo viên
giải thích trò chơi, cho chơi thử rồi chơi chính
thức, sau đổi vò trí chơi
4’
4’
5’ 6’
8’
Đi theo 4 hàng dọc
Đi hàng dọc từ 810m
Cho tập hợp đội hình 2-4
hàng dọc
Chơi trò vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát. Giáo
viên cùng học sinh hệ thống bài.
2. Nhận xét-Dặn dò:
Nhận xét giờ học và Giáo viên giao bài tập
về nhà
2’
2’
Ban Giám Hiệu (Tổ trưởng Chuyên môn)
DUYỆT
Giáo viên: Đặng Thò Nhẫn .
Giáo Viên Trường Tiểu Học Vónh Hải 2 Giáo án Thể dục – Lớp Ba
THỂ DỤC-Bài 5:
TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
Thứ , ngày tháng năm 200 .
I. MỤC TIÊU:
+ Ôn tập, tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàngá, quay
phải, trái.
+ Yêu cầu học sinh thực hiện thuần thục-chỉ tương đối
+ Học: tập hợp hàng ngang,
Chơi trò: Tìm người chỉ huy
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
ĐĐ: Sân trường
CB: Còi.
- Kẻ sân chơi trò chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu
2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo
nhòp.
Chạy chậm 1 vòng quanh sân.
* Trò chơi:
Chạy tiếp sức
2’
1-2’
2’
Tập hợp 4 hàng dọc
Chạy khoảng 80100m theo
hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập hợp đội hình hàng
dọc, dóng hàng, điểm số quay trái, dồn hàng.
2. Bài mới: Học tập hợp hàng ngang, dóng
hàng.
+ Giáo viên làm mẫu, Học sinh tập hợp theo
động tác mẫu.
+ Học sinh tập theo tổ cách tập hợp hàng
ngang sau đó thi đua giữa các tổ.
3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy
+ Giải thích trò chơi.
+ Cho Học sinh chơi
6’
10’
6’
Theo đội hình 4 hàng dọc
Theo đội hình hàng ngang
Đội hình vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát
+ Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài
2. Nhận xét-Dặn dò:
+ Nhận xét lớp
+ Về tập lại các động tác đã học
2’
2’
2’
2’
Giáo viên: Đặng Thò Nhẫn .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×