Tải bản đầy đủ

Tài liệu giáo án Thể dục 33-54

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 16 THỂ DỤC-Bài :32
ÔN TẬP RLTTCB – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ.
I.MỤC TIÊU:
- Ôn các động tác đội hình đội ngũ và rèn TTCB.
- Chơi trò chơi “Con cóc là cậu ông trời” HS biết
cách chơi và chơi chủ động
II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
Sân trường
Chuẩn bò còi
Dụng cụ , kẻ sẵn các vạch
cho tập đi chuyển hướng
phải ,trái , đi vượt chướng
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp :Giáo viên nhân lớp , phổ biến
nội dung , yêu cầu giờ học
2.Khởi động : Chạy chậm theo một hàng
dọc xung quanh sân tập
*Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”

khởi động các khớp cổ tay , cổ chân …
1-2’
1’
2’
1’
Tập hợp đội hình 4 hàng
dọc
Vòng tròn
4 hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN
1.Kiểm tra bài cũ :i
2. Bài mới : Ôn bài tập RLTTCB- đội hình đội
ngũ.
-Thi đua :biểu diễn giữa các tổ hàng ngang ,
dóng hàng ,…
3.Trò chơi :Tập phối hợp các động tác
“Con cóc là cậu ông trời”
(Hình 54/SGK/trang 96)
12’
5-7’
Đội hình bốn hàng ngang
Mỗi nội dung tập 2-3 lần
Đội hình 2-4 hàng dọc
Hàng ngang
4 hàng ngang
PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tónh : Đứng lại chỗ vỗ tay , hát .
GV cùng HS hệ thống bài học .
2 . Nhận xét – Dặn dò:
Nhận xét tiết học
Ôn luyên các nội dung để kiểm tra
1’
1’
4 hàng ngang
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 17
THỂ DỤC –Bài : 33


ÔN TẬP BÀI RÈN LUYỆN , TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỔ”
I . MỤC TIỆU: Trò chơi “Chim về tổ “
- Tiếp tục ôn luyện các động tác đội hình đội ngũ
và RLTTCB đã học . Yêu vầu thực hiên được động
tác ở mức tương đối chính xác .
- Trò chơi “Chim về tổ : yêu cầu biết tham gia chơi
tương đối chủ động .
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Sân trường (sạch sẽ, thoáng
mát)
Chuẩn bò còi
Dụng cụ , kẻ sẵn các vạch
cho trò chơi mà HS ưa thích
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận Lớp : GV nhận lớp , phổ biến nội dung ,
yêu cầu giờ học
2. Khởi động:Cả lớp chạy chậm theo một hàng
dọc xung quanh sân tập
* Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh .
Ôn tập thể dục phát triển chung
2’
1’
1’
1 lần
Tập trung đội hình
4 hàng dọc
Vòng tròn quanh sân
PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ : Tiép tục ôn các động tác
ĐHĐH và RLTTCB đã học
2. Bài mới : Tập phối hợp các động tác “tập hợp
hàng ngang , dóng hàng , quay phải , trái đi đều
1-4 hàng dọc , đi chuyển hướng , trái (mỗi lần
khoảng 2 m )
- Chơi trò chơi “Chim về tổ “
Nêu tên trò chơi , nhắc lại các chơi .
HS chơi thử 1lần
Sau vài lần chơi GV thay đổi vò trí em làm “tổ” sẽ
làm “chim” và ngược lại .
HS nào bò 2 lần trở lên bò lò cò quanh lớp 1 lần
12
5-7’
Đội hình 4 hàng dọc
Chuyển hàng ngang
PHẦN KẾT THÚC :
1. Hồi tónh : Đứng lại vỗ tay , hát
GV cùng HS hệ thống bài đã học kết hợp với
nhận xét , khen ngợi .
2.Nhận xét –Dặn dò :
HS thực hiện động tác chình xác .
Về nhà ôn bài thể dục phát triển chung
1’
3’
4 hàng ngang
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 17
THỂ DỤC – Bài :34
ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ VÀ THỂ DỤC RLTTCB
I. MỤC TIÊU
-Ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng , đi đều
theo 1-4 hàng dọc .
-Ôn tập vượt chướng ngại vật thấp , đi chuyển
hướng phải trái .
Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột “
II . ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Sân trường
Chuẩn bò còi
Kẻ sẵn các vạch cho tập đi
vượt chướng ngại vật .
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp :GV nhận lớp , phổ biến nội
dung , yêu cầu giờ học cả lớp
2.Khởi động : Chạy chậm theo một hàng
dọc xung quanh sân tập
*Trò chơi :”Kéo cưa lừa xẻ “
Ôn bài thể dục phát triển chung
2’
1’
1’
Tập trung đội hình 4 hàng
dọc
Vòng tròn
Từng cặp đôi
3x 8 nhòp
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ : Ôn tập hàng ngang dóng
hàng , đi đều theo 1-4 hàng dọc
2.Bài mới :Các tổ luyện tập theo khu vực quy
đònh / GV các HS thay nhau lăm chỉ huy một
lần .
-Ôn đi vượt chướng ngại vật , đi chuyển
hướng phải trái .
-Từng tổ trình diễn theo 1-4 hàng dọc , và di
chuyển hướng phải trái .
3.Trò chơi : Mèo đuổi chuột
GV điều khiển cho HS chơi . Có thể cho 2-3
đội chạy cùng lúc .
8’
9’
7’
4 hàng ngang
một hàng/1 tổ
2 hàng dọc mỗi em cách
2-3m
1-4 hàng dọc
1lần
vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tónh : Đứng tại chỗ vỗ tay , hát.
GV cùng HS hệ thống bài đã học và nhận
xét giờ học
2.Nhận xé- Dăn dò:
Về nhà ôn nội dung về đội hình đội ngũ và
rèn luyên tư thế cơ bản .
1’
1’
4 hàng ngang
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 18
THỂ DỤC – B 35
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- VÀ THỂ DỤC RLTTCB
I.MỤC TIÊU :
-Ôn tập nội dung :Tập hợp hàng ngang , dóng
hàng , quay phải , quay trái đi chuyển hướn phải ,
trái , đi vượt chướng ngại vật thấp .
-Yêu cầu HS thực hiện được các động tác ở mức
độ tướng đối chính xác .
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
Sân trường
Chuẩn bò còi
Dụng cụ “bàn ghế , kẻ sẵn các
vạch để ôn tập …
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp : GV nhận lớp , phổ biến nội
dung , yêu cầu , phương pháp ôn tập.
2.Khởi động: Cả lớp chạy chậm 1 hàng dọc
xung quanh sân tập .
*Trò chơi “Có chúng em”
Tập bài thể dục phát triển chung
3’
1’
1’
Tập hợp đội hình 4 hàng
dọc
Vòng tròn quanh sân tập
1 lần 4x8 nhòp
PHẦN CƠ BẢN :
1.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra tập hợp hàng
ngang , dóng hàng , quay phải , quay trái ,
đi vượt chướng ngại vật thấp.
2.Bài mới :GV điều khiển : lần lượt từng tổ
thực hiện tập hợp hàng ngang , dóng hàng ,
quay phải , quay trái .
Sau đó đi vượt chướng ngại vật thấp , mỗi
em đi cách nhau .
-Trò chơi : Mèo đuổi chuột
HS bò thua :Lò cò 1 vòng quanh lớp học
12’
4-6’
Đội hình 4 hàng ngang
Kiểm tra theo tổ
Mỗi động tác 2 lần
2 – 2,5 m
Vòng tròn
PHẦN KÉT THÚC
1. Hồi tónh:Đứng tại chỗ vỗ tay , hát
GV nhận xét
. Nhận xét – Dặn dò:
Về nhà : ôn cá nội dung ĐHĐN và RlTTCB
1’
3’
Vòng tròn
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 18
THỂ DỤC – Bài 36 :
SƠ KẾT HỌC KỲ I
I . MỤC TIÊU : Trò chơi “Đua ngựa”
- Yêu cầu HS hệ thống được kiền thức, kó năng
học , những ưu khuyết điểm trong học tập , từ đó
có gắng học tập tốt hơn nữa .
Chơi trò chơi “Đua ngựa” yêu cầu HS biết tham gia
chơi tương đối chủ động
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
Sân trường , sạch mát mẻ
Chuẩn bò còi , dụng cụ
Kẻ sẵn các vạch cho trò chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung , yêu cầu
giờ học
2. Khởi động : Cả lớp chạy chậm theo một
hàng dọc xung quanh sân tập
* Trò chơi : “Kết bạn”
Thực hiện bài thể dục phát triển chung
1-2’
1’
2’
1’
Tập trung 4 hàng dọc
Vòng tròn
Mỗi lần 4 x 8 nhòp
PHẦN CƠ BẢN :
1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra ĐHĐN
( Chuẩn bò kiểm tra những HS hoàn thành chưa
tốt )
Bài mới : Kiểm tra lại một số HS chưa hoàn
thành các nội dung đã kiểm tra , đã được ôn
luyện và kiểm tra lại
- Sơ kết học kỳ I
+ Tâp hợp hàng dọc , hàng ngang , điểm số
+ Bài tập thể dục phát triển chung 8 động tác
thể dục rèn luyện tư thế và kó năng vận động
cơ bản
3. Trò chơi : “Tìm người chỉ huy “
Thi đua xếp hàng , “ Đua ngựa”
2’
6-8’
10-13’
4-5’
4 hàng ngang
mỗi tổ một hàng
4 hàng ngang
vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh : Đứng lại vỗ tay hát
GV nhận xét hệ thống bài
2 . Nhận xét – Dặn dò
Ôn bài thể dục phát triển chung
1’
1-2’
Hình tròn
4 hàng ngang
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 19
THỂ DỤC – BÀI 37 :
TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY “
I. MỤC TIÊU :
- Ôn các bài tập rèn luyện thân thể cơ bản . Y/c
thực hiện ở mức độ tương đối chính xác .
- Học trò chơi : “ Thỏ nhảy “ y/c cầu biết cách chơi
và tham gia chơi được ở mức ban đầu
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
Sân trường
Chuẩn bò còi , dụng cụ
Kẻ sẵn các vạch , dụng cụ cho
HS luyện tập
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung , y/c giờ
học
2. Khởi động :
Giậm chân tại chỗ , đếm to theo nhòp .
* Trò chơi : Bòt mắt bắt dê .
1-2’
1’
2’
Đội hình 4 hàng dọc
Vòng tròn
Vòng tròn
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đội hình , đội
ngũ .
2. Bài mới : Ôn các bài tập RLTT cơ bản .
- Ôn động tác đi theo vạch kẻ thẳng đi hai
tay chống hông , đi kiễng gót , đi vượt
chướng ngại vật , đi chuyển hướng phải
trái .
- HS ôn tập theo từng tổ theo khu vực đã
quy đònh
GV bao quát lớp
3. Trò chơi : Làm quen với trò chơi “ Thỏ
nhảy “
12-14’
10-12’
Đội hình 4 hàng ngang
Mỗi động tác 3-4 lần
10- 15m
SGV/103-104
– Đội hình hàng dọc
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh : Đứng vỗ tay và hát
2. Nhận xét – Dặn dò : Đi thành vòng tròn
xung quanh
Về nhà ôn rèn luyện KN , TTCB
1’
\2’
Hình tròn
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 19
THỂ DỤC – Bài 38 :
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY”

I. MỤC TIÊU : Trò chơi “ Nhảy Thỏ “
Ôân tập hợp hàng ngang , dóng hàng, điểm số ,
triển khai đội hình để tập bài thể dục phát triển
chung .
Chơi trò chơi : “Nhảy thỏ “ HS phải biết cách chơi
và chơi ở mức chủ động
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
Sân trường
Chuẩn bò còi , dung cụ .
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Nhận lớp :Giáo viên phổ biến nội dung ,
yêu cầu giờ học .
2. Khởi động : HS chạy chậm 1 vòng xung
quanh sân tập theo nhòp hô của GV .
* Trò chơi : “Chui qua hầm “
1-2 ‘
1’
1’
Dội hình 4 hàng ngang
Hình tròn
PHẦN CƠ BẢN :
1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :
-Ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng , điểm
số .
- Cả lớp cùng thực hiện . Mỗi động tác .
+ Tập luyện theo tổ
+ Hs thay nhau điều khiển
- Cả lớp tập liên hoàn các động tác theo
lệnh của GV
3. Trò chơi :” Nhảy thỏ”
( Khởi động trước khi chơi )
12-15’
7-9’
2-3 lần
1-2 lần
hàng dọc
PHẦN KẾT THÚC :
1. Hồi tónh : Đi thành vòng tròn , vừa đi vừa
thả lng3 , hít thở sâu .
GV hệ thống bài đã học
2. Nhận xét – Dặn dò :
Ôn các động tác rèn luyện thân thể cơ bản
đã học
1-2’ Hình tròn
4 hàng ngang
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 20
THỂ DỤC – BÀI 40 :
TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC “
I. MỤC TIÊU :
- Ôn động tác đi đều theo 3-4 hàng dọc . Yêu cầu
thực hiện động tác ở mức tương đối đúng .
- Học trò chơi : “Lò cò tiếp sức “ . Yêu cầu biết
cách chơi và bức đầu tham gia trò chơi .
II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Đòa điểm : sân trường
- Phương tiện : Còi , dụng cụ ,
kẻ sẵn các ô , vạch cho trò
chơi và bước đầu biết tham gia
trò chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Nhận lớp :GV nhận lớp , phổ biến nội dung
yêu cầu giờ học
2. Khởi động : Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát
* Trò chơi ; Qua đường lội
1-2’
1’
3’ Chơi theo đội hình 3 hàng
dọc
PHẦN CƠ BẢN :
1. Kiểm tra bài cũ :ôn đi đều theo 4 hàng dọc
2. Bài mới :
Làm quen trò chơi “ Lò cò tiếp sức “
Cho HS khởi động kó khớp cổ chân , đầu gối
khớp hông và hướng dẫn cách lò cò để tránh
chấn động mạnh . tập trước các động tác lò cò
của từng chân , cách nhún nhảy của chân , phối
hợp với cách đánh tay để tạo đà lò cò rồi mới
tập động tác lò cò
10-12’
8-10’
Luyện tập theo tổ , thi đua
giữa các tổ : 1 lần x15m
- Cả lớp chơi thử
- chơi chính thức
PHẦN KẾT THÚC :
1. Hồi tónh : Đứng tại chỗ vỗ tay hát
2. Nhận xét – Dặn dò :
GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét
Giao bài về nhà : Ôn lại động tác đi đều
1’
1-2’
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×