Tải bản đầy đủ

Tài liệu giáo án Thể dục 17-32

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 9 THỂ DỤC – Bài 17:
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG .
I. MỤC TIÊU:
+ Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục
phát triển chung.
+ Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối
đúng.
+ Trò chơi “Chim về tổ” yêu cầu học sinh biết tham
gia tương đối chủ động .
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
Sân trường (mát , sạch sẽ)
Chuẩn bò còi, kẻ sân chơi cho
trò chơi .
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Nhận lớp : Giáo viên nhận lớp , phổ biến nội
dung , yêu cầu giờ học .
2. Khởi động động : Cả lớp chạy chậm theo 1
hàng dọc xung quanh sân tập .

+ Khởi động các khớp
* Trò chơi : Đứng ngồi theo lệnh .
2’
1’
2’
1’
Tập hợp đội hình 4 hàng dọc
1 hàng dọc quanh sân
Chuyển sang đội hình 4 hàng
ngang .
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ: Học các động tác cơ bản
vươn thở và tay của bài .
2. Bài mới : Thể dục phát triển chung
- Động tác vươn thở .
+ Giáo viên nêu động tác , làm mẫu vừa giải
thích động tác và cho học sinh tập theo. Lần
đầu thực hiện chậm từng nhòp, giáo viên nhận
xét, uốn nắn (H42/SGV/68)
+ Động tác tay : Giáo viên nêu tên động tác
làm mẫu - giải thích học sinh làm chậm, tập
theo nhòp hô của giáo viên.
+ Chia tổ ôn luyện 2 động tác .
3. Trò chơi : “Chim về tổ”
+ Giáo viên nhắc lại tên và cách chơi – lớp chơi
đồng loạt .
10’
8’
Đội hình 4 hàng ngang
Tập 3,4 lần, (2x8 nhòp) mỗi
lần
3-4 lần , mỗi lần 2 nhòp (2x8)
mỗi tổ luyện tập riêng
PHẦN KẾT THÚC:
1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát
+ Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học
2. Nhận xét – Dặn dò:
+ Giáo viên nhận xét và cho bài về nhà:
+ Luyện tập đúng 2 động tác.
2’


2’
2’
1 hàng dọc xung quanh lớp
sau đó chuyển thành đội
hình 4 hàng ngang .
Rút kinh nghiệm:.........................................................................................................
....................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 10
THỂ DỤC –Bài 19 :
ĐỘNG TÁC CHÂN , LƯỜN
I. MỤC TIÊU :
+ Ôn động tác vươn thở và động tác tay .Yêu cầu
thực hiện tương đối đúng .
+ Học động tác chân và lườn của bài thể dục .
+ Chơi trò chơi : “ Nhanh chân lên bạn ơi “ . Yêu
cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động .
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
Sân trường (vệ sinh, sạch sẽ, mát)
+ Chuẩn bò còi .
+ Kẻ sân chơi cho trò chơi .
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :
NỘI DUNG – BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU :
I. Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến
nội dung , yêu cầu bài học.
2. Khởi động : Chạy chậm vòng chung
quanh sân. Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào trong khởi động các khớp .
* Trò chơi làm theo hiệu lệnh .
2’
2’
3’
Tập trung đội hình 4 hàng dọc
Vòng tròn
PHẦN CƠ BẢN :
I. Kiểm tra bài cũ : Ôn các động tác vươn
thở và động tác tay của bài thể dục phát
triển chung .
2. Bài mới : Ôn tập từng động tác, sau đó
tập liên hoàn hai động tác.
+ Học động tác chân .
+ Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu lần
đầu, Giáo viên làm chậm từng nhòp, Sau
một số lần tập giáo viên nhận xét, uốn nắn,
sửa chữa sai sót (hình SGV/72)
3. Trò chơi : Nhanh lên bạn ơi (lớp 2)
6’
6’
8’
Doi65 hình 4 hàng ngang
Mỗi động tác 2x8 nhòp
4-5 lần
Vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
I. Hồi tónh : đi thường theo nhòp và hát .
+ Giáo viên và học sinh cùng hệ thống bài .
2. Nhận xét – dặn dò :
+ Giáo viên nhận xét tiết học .
+ Giao bài tập về nhà.
+ Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển
chung đã học .
2’
2’
Đi hàng dọc quanh lớp
Chuyển 4 hàng ngang
Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 10
THỂ DỤC : Bài 20 :
ÔN 4 ĐỘNG TÁC . TRÒ CHƠI CHẠY TIẾP SỨC .ƯE
I. MỤC TIÊU :
- n 4 động tác : vươn thở , tay, chân và lườn của
bài TD phát triển chung . Yêu cầu thực hiện đúng
động tác cơ bản .
- Chơi trò chơi : “Chạy tiếp sức” . Yêu cầu biết
cách chơi và chơi tương đối chủ động .
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
Sân trường
Chuẩn bò còi
Kẻ sẵn các vạch chơi trò chơi”
chạy tiếp sức “.
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :
NỘI DUNG – BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung,
yêu cầu bài học .
2. Khởi động: Dậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhòp
và hát.
+ Chạy chậm theo đòa hình tự nhiên
+ Khởi động quay các khớp
* Trò chơi : Đứng ngồi theo lệnh
2’
1’
1’
3’
Tập hợp đội hình 4 hàng dọc
Chạy 1 hàng dọc quanh sân
trường
PHẦN CƠ BẢN :
I. Kiểm tra bài cũ : Ôn 4 động tác vươn thở, tay,
chân, lườn của bài thể dục .
2. Bài mới: Giáo viên đến từng tổ quan sát sửa một
số động tác sai của học sinh. Cảø lớp tập liên hoàn
cả hai động tác vươn thở và tay.
+ Ôn động tác chân và lườn: Tập liên hoàn 4 động
tác đã học, giáo viên hô làm mẫu .
+ Lần 1 cả lớp tập
+ Lần 2 Cán sự làm mẫu hô
+ Lần 3 thi đua giữa các tổ dưới sự điều khiển của
giáo viên.
3.Trò chơi : “Chạy tiếp sức” , đã học ở lớp 2.
+ Giáo viên nhắc lại cách chơi rồi tổ chức cho học
sinh chơi
12’
7’
8’
Chia từng tổ ôn luyện
(Tổ trưởng chỉ huy)
Mỗi động tác 2x8 nhòp
4 hàng ngang (2-3 lần)
4 hàng dọc
hình 46/SGV trang 75
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh : Đi thường theo nhòp và hát .
+ Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài .
2. Nhận xét – Dặn dò :
+ Giáo viên nhận xét tiết học .
+ Giao bài tập về nhà : Ôân 4 động tác của bài thể
dục đã học .
2’
2’
1’
Đi hàng 1 theo vòng tròn
Chuyển đội hình 4 hàng
ngang
Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
....................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200
....................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×