Tải bản đầy đủ

Tài liệu giáo án Thể dục 1-16

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
Tuần 1 Thể dục - Bài 1:
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU:
+ Phổ biến 1 (Trò chơi) quy đònh khi tập luyện.
Yêu cầu học sinh hiểu, thực hiện đúng.
+ Giới thiệu chương trình môn học, yêu cầu
học sinh biết đặc điểm cơ bản, có thái độ đúng
và tinh thần tập luyện.
+ Chơi trò trơi “Nhanh lên bạn ơi”
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
Sân trường
Chuẩn bò: Còi, kẻ sân
trò chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Ổn đònh nhanh, trật tự. Phổ
biến nội dung cơ bản, những nội dung khi
tập luyện.
2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ vỗ tay

theo nhòp và hát.
Tập bài thể dục phát triển chung ở L2
* Trò chơi:
2’
3’
2 x 8
Tập hợp 4 hàng dọc, quay
phải
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới: Phân công tổ nhóm tập luyện-
chọn cán sự môn học + chọn biên chế tổ
của lớp học.
Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ
biến nội dung môn học.
Khẩn trương tập hợp, quần áo gọn
gàng, tích cực tập luyện chỉnh đốn trang
phục.
3. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.
Ôn một số động tác đội hình đội ngũ.
3’
7’
2’
7’
6’
Tập hợp 4 hàng dọc
Tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, điểm số, quay trái,
phải.
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp 1,2 giáo
viên và Học sinh cùng hệ thống bài.
2. Nhận xét-Dặn dò:
Nhận xét giờ học.
Giáo viên hô “Thể dục” HS đáp “Khoẻ”.
2’
2’
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................
.................................................................................................................................


GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
Tuần 1 THỂ DỤC-BÀI 2:
ÔN 1 SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ.
Thứ , ngày tháng năm 200 .
I. MỤC TIÊU:
+ Ôn tập 1 số kỹ năng đội hình, đội ngũ đã học ở
lớp 1,2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh, trật tự
theo đúng đội hình luyện tập.
+ Chơi trò chơi: Nhóm 3, Nhóm 7.
+ Yêu cầu cùng tham gia chơi đúng luật.
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG
TIỆN
Sân trường
CB: Còi, kẻ sẵn sân chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Tập hợp, báo cáo phổ biến
nội dung yêu cầu giờ học. Nhắc nhở học
sinh thực hiện nội quy.
2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm
theo nhòp. Chạy nhẹ nhàng ở sân trường.
* Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
2’
2’
12’
Tập hợp 4 hàng dọc
Chạy theo hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN: Ôn tập hợp hàng dọc
1. Kiểm tra bài cũ: Quay phải, trái,
nghiêm nghỉ, dồn, dãn hàng, chào báo
cáo.
2. Bài mới:
Thi đua biểu diễn theo nhóm. Xem
nhóm nào nhanh, đẹp, đúng.
3. Trò chơi: Nhóm 3, nhóm 7 cho chơi thử
1,2 lần. Biểu dương Học sinh thắng cuộc
10’
6’
8’
Tập 4 hàng dọc
Tập theo nhóm
Biểu diễn theo nhóm
Đội hình vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Vỗ tay và hát
GV và HS cùng hệ thống bài
2. Nhận xét-Dặn dò:
+ Nhận xét tiết học.
+ Động tác 2 tay chố nghông (ở nhà)
2’
2’
1’
Đứng theo vòng tròn
Tập nhiều lần
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................
.................................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
Tuần 2 THỂ DỤC-BÀI 3:
ÔN ĐI ĐỀU- TRÒ CHƠI KẾT BẠN
Thứ , ngày tháng năm 200 .
I. MỤC TIÊU: Ôn đi đều theo 4 hàng dọc, yêu cầu
thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng theo nhòp
hô của GV.
+ Trò chơi: “Kết bạn” Yêu cầu biết cách chơi và
tham gia chơi 1 cách chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG
TIỆN
Sân trường
- Chuẩn bò: Còi
- Kẻ sân chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung, yêu cầu
giờ học
2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm
theo nhòp.
Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc
* Trò chơi:
Làm theo hiệu lệnh
2’
2’
1’
Tập hợp hàng dọc
Theo hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ: Đi đều 1  4 hàng
dọc HS đi thường hô theo nhòp 1, 2
2. Bài mới: Ôn Đi đều
Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu và
nêu tóm tắt động tác cho HS tập theo
khẩu lệnh: “bắt đầu”. Sau đi 5-10m thì
hô”đứng lại đứng”
. Trò chơi: Chơi trò “Kết bạn”
9’
10’
8’
4 hàng dọc
Đi 1 hàng dọc, tập theo tổ
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi chậm vừa vỗ tay vừa hát.
Giáo viên cùng HS hện thống bài
2. Nhận xét-Dặn dò:
+ Nhận xét giờ học về nhà ôn động tác
đi đều và đi kiễng gót 2 tay chống hông.
2’
2’
Đi theo vòng tròn
Rút kinh nghiệm:............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Rút kinh ngiệm:................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
Tuần 2 THỂ DỤC-Bài 4:
ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI” TÌM
NGƯỜI CHỈ HUY
Thứ , ngày tháng năm 200 .
I. MỤC TIÊU:
+ Yêu cầu thực hiện đúng động tác tương đối
chính xác các động tác rèn tư thế cơ bản.
+ Trò chơi: Tìm người chỉ huy
+ Yêu cầu biết cách chơi
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
Sân trường
Chuẩn bò: Còi, kẻ sẵn sân để
chơi trò tìm người chỉ huy
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Phổ biến yêu cầu giờ học
2. Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay hát-
Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhòp
* Trò chơi: Có chúng em
2’
1’
2’
Tập hợp 4 hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ: Ôn đi đều 1-4 hàng
dọc
2. Bài mới: Ôn bài tập RLTTCB.
+ Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng
Đi nhanh chuyển sang chạy
3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy- Giáo viên
giải thích trò chơi, cho chơi thử rồi chơi
chính thức, sau đổi vò trí chơi
4’
4’
5’ 6’
8’
Đi theo 4 hàng dọc
Đi hàng dọc từ 810m
Cho tập hợp đội hình 2-4
hàng dọc
Chơi trò vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát.
Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài.
2. Nhận xét-Dặn dò:
Nhận xét giờ học và Giáo viên giao bài
tập về nhà
2’
2’
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu
2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm
theo nhòp.
Chạy chậm 1 vòng quanh sân.
* Trò chơi:
Chạy tiếp sức
2’
1-2’
2’
Tập hợp 4 hàng dọc
Chạy khoảng 80100m
theo hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập hợp đội hình
hàng dọc, dóng hàng, điểm số quay trái,
dồn hàng.
2. Bài mới: Học tập hợp hàng ngang,
dóng hàng.
+ Giáo viên làm mẫu, Học sinh tập hợp
theo động tác mẫu.
+ Học sinh tập theo tổ cách tập hợp
hàng ngang sau đó thi đua giữa các tổ.
3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy
+ Giải thích trò chơi.
+ Cho Học sinh chơi
6’
10’
6’
Theo đội hình 4 hàng dọc
Theo đội hình hàng ngang
Đội hình vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát
+ Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài
2. Nhận xét-Dặn dò:
+ Nhận xét lớp
+ Về tập lại các động tác đã học
2’
2’
2’
2’
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................
.................................................................................................................................
Tuần 3 Thể dục - Bài 6:
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
Tuần 3 THỂ DỤC-Bài 5:
TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
I. MỤC TIÊU:
+ Ôn tập, tập hợp đội hình hàng dọc, dóng
hàngá, quay phải, trái.
+ Yêu cầu học sinh thực hiện thuần thục-chỉ
tương đối
+ Học: tập hợp hàng ngang,
Chơi trò: Tìm người chỉ huy
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
ĐĐ: Sân trường
CB: Còi.
- Kẻ sân chơi trò chơi
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI TÌM NGƯỜI CHỈ HUY
I. MỤC TIÊU:
+ Ôn tập hợp hàng ngàng, dóng hàng điểm số.
+ Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
+ Ôn động tác đi đều từ 1 – 4 hàng dọc, đi theo
vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tương
đối đúng.
+ Chơi trò chơi : Tìm người chỉ huy. Yêu cầu biết
cách chơi – tham gia chơi tốt.
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
Sân trường
CB: Còi
CB trò chơi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học
2. Khởi động: đứng tại chỗ vừa xoay các
khớp vừa đếm to theo nhòp.
Chạy chậm 1 vòng quanh sân
* Trò chơi:
chui qua hầm
2’
1’
3’
1’
Tập hợp 4 hàng
Chạy thẳng 100 – 120m
theo hàng dọc
Đội hình 4 hàng dọc
PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàng
ngang, dóng hàng, điểm số
2. Bài mới: Ôn đi đều 1 – 4 hàng dọc
theo vạch kẻ thẳng
+ Chia theo tổ để tập, nhắc học sinh đi
đúng nhòp
+ Giáo viên nhắc học sinh đi cà đặt bàn
chân tiếp xúc đất cho đúng, nhẹ nhàng
tự nhiên
3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy
+ Sau 1 lần đổi vò trí người chỉ huy, yêu
cầu học sinh chơi tích cực
8’
8’
4’
Đội hình 4 hàng dọc
Đội hình 4 hàng dọc
Chơi theo vòng tròn
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát
+ Giáo viên cùng Học sinh hệ thống bài.
2. Nhận xét-Dặn dò:
Nhận xét lớp và giao bài về nhà
2’
2’
Rút kinh nghiệm:...............................................................................................
.........................................................................................................................
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×