Tải bản đầy đủ

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 35

Tuần 35:
Kế hoạch giảng dạy tuần 35
Thứ MÔN Tên bài
Thứ 2
Chào cờ.
Tập đọc.
Tập đọc – Kể chuyện.
Toán .
Đạo đức.
Sinh hoạt đầu tuần.
Ôn tập và kiểm tra học kì II.
Ôn tập và kiểm tra học kì II.
n tập về giải toán.
Kiểm tra.
Thứ 3
Tập đọc (Học thuộc lòng).
Toán.
Chính tả.
TNXH.
Thể dục.
Ôn tập và kiểm tra học kì II.

Luyện tập chung.
Ôn tập và kiểm tra học kì II.
n tập và kiểm tra.
n tập. Trò chơi.
Thứ 4
Luyện từ và câu.
Toán.
Kỷ thuật.
Hát.
Ôn tập và kiểm tra học kì II.
Luyện tập chung.
Tổng kết.
Tổng kết.
Thư ù 5
Tập đọc.
Toán.
Thể dục.
Tập viết.
TNXH.
Ôn tập và kiểm tra học kì II.
Luyện tập chung.
Tổng kết.
Ôn tập và kiểm tra học kì II.
n tập và kiểm tra.
Thư ù 6
Chính tả.
Toán.
Mỹ thuật.
Làm văn.
Sinh hoạt lớp.
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II.
Kiểm tra.
Trưng bày kết quả học tập.
Ôn tập và kiểm tra học kì II.
Sinh hoạt lớp.
Thứ , ngày tháng năm 2005
Ôn tập học kì hai
Tiết 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức :
- Hs đọc thông các bài tập đọc đã học từ học kì II của lớp 3 (phát âm rõ, tốc độ đọc
tối thiểu 70 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Hs trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài học.
b) Kỹ năng : Rèn Hs
- Hs trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài.
- Biết viết một bản thông báo ngắn về một buổi liên hoan văn nghệ của đội.
- Thái độ :
- Giáo dục Hs biết quan tâm đến mọi người.
II/ Chuẩn bò:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
* HS: SGK, vở.
III/ Các hoạt động:
1. Khởi động : Hát.
2. Bài cũ :
3. Giới thiệu và nêu vấn đề :
Giới thiiệu bài – ghi tựa:
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở
các tuần trước.
- Gv ghi phiếu tên từng bài tập đọc đã học từ học kì II SGK
và tranh minh họa.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Mục tiêu: Giúp Hs biết Hs viết một bản thông báo ngắn
về một buổi liên hoan văn nghệ của đội.
a) Hướng dẫn Hs chuẩn bò.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv yêu cầu Hs đọc thầm bài quảng cáo “ Chương trình
xiếc đặc sắc).
- Gv hỏi: Cần chú ý những điểm gì khi viết thông báo?
- Gv chốt lại:
+ Mỗi em đóng vai người tổ chức một buổi liên hoan văn
nghệ của đội để viết thông báo.
PP: Kiểm tra, đánh giá.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài
theo chỉ đònh trong yếu.
Hs trả lời.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs đoạc bài cá nhân.
Hs trả lời.
+ Bản thông báo cần viết theo kiểu quảng cáo. Cụ thể:
- Về nội dung: đủ thông tin (mục đích – thời gian –
đòa điểm – lời mời).
- Về hình thức: lới văn ngắn gọn, rõ, trình bày,
trang trí, hấp dẫn.
b) Hs viết thông báo.
- Gv yêu Hs viết thông báo.
- Gv yêu cầu vài Hs đọc bảng thông báo của mình.
- Gv nhận xét, bình chọn.
Hs viết thông báo trên giấy A4
hoặc mặt trắng của tờ lòch cũ.
Trang trí thông báo với các
kiểu chữ, bút màu, hình ảnh ...
Hs đọc bảng thhông báo của
mình.
Hs cả lớp nhận xét.
5. Tổng kết – dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bò bài: Tiết ôn thứ 2.
- Nhận xét bài học.
Bổ sung :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ , ngày tháng năm 2005
Ôn tập học kì hai.
Tiết 2: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
I/ Mục tiêu:
A. Tập đọc.
a) Kiến thức :
- Hs đọc thông các bài tập đọc đã học từ học kì II của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc
tối thiểu 70 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Củng cố về vốn từ theo chủ điểm: Bảo vệ Tổ Quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật.
Kỹ năng: Rèn Hs
- Hs trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài.
b) Thái độ :
- Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ giữ vỡ.
II/ Chuẩn bò:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. Ghi tên các truyện đã học trong 8 tuần đầu.
* HS: SGK, vở.
III/ Các hoạt động:
1. Khởi động : Hát.
2. Bài cũ : n tiết 1.
3. Giới thiệu và nêu vấn đề :
Giới thiiệu bài – ghi tựa:
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở
các tuần trước.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Mục tiêu: Củng cố về vốn từ theo chủ điểm: Bảo vệ Tổ
Quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv yêu cầu Hs làm bài theo nhóm.
- Đại diện các nhóm lên trình bày trên bảng
- Gv nhận xét, chốt lại :
. Bảo vệ Tổ Quốc:
+ Từ ngữ cùng nghóa với Tổ Quốc: đất nước, non sông,
nước nhà.
PP: Kiểm tra, đánh giá.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài
theo chỉ đònh trong yếu.
Hs trả lời.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs làm bài theo nhóm.
Đại diện các nhóm lên trình
baỳ.
Hs cả lớp nhận xét.
+ Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ Quốc: canh gác, kiểm
soát bầu trời, tuần tra trên biển, chiến đấu, chống xâm lược.
. Sáng tạo
+ Từ chỉ trí thức: kó sư, bác só, luật sư.
+ Từ chỉ hoạt động của trí thức: nghiên cứu khoa học, thực
nghiệm khoa học, giảng dạy, khám bệnh, lập đồ án.
. Nghệ thuật
+ Từ chỉ người hoạt động nghệ thuật: nhạc só, ca só, nhà thơ,
nhà văn, diễn viên, nhà tạo mốt.
+ Từ chỉ hoạt động người hoạt động nghệ thuật: ca hát,
sáng tác, biểu diễn, sáng tác, biểu diễn, thiết kế thời trang.
+ Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: âm nhạc, hội họa, văn
học, kiến trúc, điêu khắc, điện ảnh, kòch.
Hs chữa bài vào vở.
5. Tổng kết – dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bò bài: Tiết ôn thứ 3.
- Nhận xét bài học.
Bổ sung :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ , ngày tháng năm 2005
Ôn tập học kì hai.
Tiết 3: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức :
- Hs đọc thông các bài tập đọc đã học từ học kì II của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc
tối thiểu 70 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- n luyện về trình bày báo cáo.
b) Kỹ năng : Rèn Hs
- Hs trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài.
- Biết đứng lên đọc báo cáo cho toàn thể lớp và các bạn Hs.
c) Thái độ :

II/ Chuẩn bò:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
Bảng photo đơn xin tham gia xin hoạt câu lạc bộ.
* HS: SGK, vở.
III/ Các hoạt động:
1. Khởi động : Hát.
2. Bài cũ :
3. Giới thiệu và nêu vấn đề :
Giới thiiệu bài – ghi tựa:
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở
các tuần trước.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Mục tiêu: Củng cố lại cho Hs về trình bày báo cáo.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv yêu cầu Hs đọc mẫu bảng báo cáo đã học ở tuần 20,
trang 20 SGK.
- Gv hỏi: Yêu cầu của bảng báo báo này có khác gì với yêu
cầu của báo cáo đã học ở tiết TLV tuần 20?
+ Người báo cáo là chi đội trưởng.
+ Người nhận báo cáo là thầy cô tổng phụ trách.
+ Nội dung thi đua: Xây dựng đội vững mạnh.
PP: Kiểm tra, đánh giá.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài
theo chỉ đònh trong yếu.
Hs trả lời.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs làm bài vào vở.
Hs trả lời.
Hs cả lớp nhận xét.
+ Nội dung báo cáo: về học tập, lao động, thêm nội dung về
côngtác khác.
- Gv yêu cầu các tổ làm việc theo các bước sau.
+ Thống nhất kết quả hoạt động của chi đội trong tháng
qua.
+ Lần lượt các thành viên trong tổ đóng vai chi đội trưởng
báo cáo trước các bạn kết quả hoạt động của chi đội.
- Gv mời đại diện các nhóm lên trình bày báo cáo trước
lớp.
- Gv nhận xét, chốt lại.
Các tổ làm việc.
Hs thực hành báo cáo kết quả
hoạt động.
Đại diện các nhóm lên trình
bày báo cáo trước lớp.
Hs cả lớp nhận xét.
5. Tổng kềt – dặn dò.
- Về ôn lại các bài học thuộc lòng.
- Chuẩn bò bài: Tiết ôn thứ 4.
- Nhận xét bài học.
Bổ sung :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ , ngày tháng năm 2005
Ôn tập học kì hai
Tiết 3: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức :
- Hs đọc thông các bài tập đọc đã học từ học kì II của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc
tối thiểu 70 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Nghe – viết đúng bài thơ “ Nghệ nhân Bát Tràng ”.
b) Kỹ năng : Rèn Hs
- Hs trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài.
- Nghe viết chính xác bài thơ “ Nghệ nhân Bát Tràng ”.
c) Thái độ :

II/ Chuẩn bò:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
* HS: SGK, vở.
III/ Các hoạt động:
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ:
3.Giới thiệu và nêu vấn đề:
Giới thiiệu bài – ghi tựa:
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở
các tuần trước.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Mục tiêu: Giúp HS nghe viết chính xác bài thơ “ Ngệ
nhân Bát Tràng ”.
- GV đọc mẫu bài thơ viết chính tả.
- Gv hỏi: Dưới ngòi bút của ngệ nhân Bát Tràng,những
cảnh đẹp nào được hiện ra?
- Gv yêu cầu Hs tự viết ra nháp những từ dễ viết sai:Bát
Tràng, cao lanh .
- Gv nhắc nhở các em cách trình bày bài thơ lục bát.
PP: Kiểm tra, đánh giá.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài
theo chỉ đònh trong yếu.
Hs trả lời.
PP: Luyện tập, thực hành.
2 –3 Hs đọc lại đoạn viết.
Những sắc hoa, cánh cò bay
dập dờn, lũy tre, cây đa, con
cò lá trúc đang qua sông.
Hs viết ra nháp những từ khó.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×