Tải bản đầy đủ

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 9

 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
Tuần 9:
Kế hoạch giảng dạy tuần 9
Thứ MÔN Tên bài
Thứ 2
Chào cờ.
Tập đọc.
Tập đọc – Kể chuyện.
Toán .
Đạo đức.
Sinh hoạt đầu tuần.
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
Góc vuông, góc không vuông.
Chia sẻ buồn vui cùng bạn.
Thứ 3
Tập đọc (Học thuộc lòng).
Toán.
Chính tả.
TNXH.
Thể dục.

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke.
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
n tập và kiểm tra: Con người và sức khỏe.
Học động tác vươn thở, động tác tay của bài
TDPTC.
Thứ 4
Luyện từ và câu.
Toán.
Kỷ thuật.
Hát.
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
Đề – ca – mét. Héc – tô – mét.
Gấp, cắt, dán bôg hoa (T2).
n tập: Bài ca đi học ; Đếm sao ; Gà gáy.
Thứ 5
Tập đọc.
Toán.
Thể dục.
Tập viết.
TNXH.
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
Bảng đơn vò đo độ dài.
Ôn 2 động tác vươn thở, động tác tay .
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
n tập và kiểm tra: Con người và sức khỏe.
Thứ 6
Chính tả.
Toán.
Mỹ thuật.
Làm văn.
Sinh hoạt lớp.
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
Luyện tập.
Vẽ màu vào hình có sẵn.
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.
Sinh hoạt lớp.
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
Thứ , ngày tháng năm 2004
Ôn tập giữa học kì một.
Tiết 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
I/ Mục tiêu:
A. Tập đọc.
a) Kiến thức :
- Hs đọc thông các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ
đọc tối thiểu 65 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho .
b) Kỹ năng : Rèn Hs
- Hs trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài.
- Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành phép so sánh
c) Thái độ :
- Giáo dục Hs biết quan tâm đến mọi người.
II/ Chuẩn bò:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
* HS: SGK, vở.
III/ Các hoạt động:
1. Khởi động : Hát.
2. Bài cũ :
3. Giới thiệu và nêu vấn đề :
Giới thiiệu bài – ghi tựa:
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở
các tuần trước.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Mục tiêu: Củng cố lại cho Hs tìm các sự vật được so sánh.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài
- Hs mở bảng phụ đã viết 3 câu văn
- Gv mời 1 Hs lên làm mẫu câu 1.
+ Tìm hình ảnh so sánh?
+ Gạch dưới tên hai sự vật được so sánh với nhau?
PP: Kiểm tra, đánh giá.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài
theo chỉ đònh trong yếu.
Hs trả lời.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs quan sát.
1 Hs lên làm mẫu.
Hồ như một chiếc gương bầu
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
- Gv yêu cầu Hs làm bài vào vở.
- Gv mời 4 – 5 Hs phát biểu ý kiến.
- Gv nhận xét, chốt lại.
a) Hồ nước như một chiếc gương bầu dục khổng lồ.
b) Cầu Thê Húc cong cong như con tôm.
c) Con rùa đầu to như trái bưởi.
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- Mục tiêu: Giúp HS tìm các từ ngữ thích hợp trong dấu
ngoặc để điền vào chỗ trống.
- GV mời Hs đọc yêu cầu của đề bài.
- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
- Gv mời 2 Hs lên bảng làm bài.
- Gv nhận xét, chốt lại.
a) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lững giữa trời như một
cách diều.
b) Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo.
c) Sương sớm long lanh tựa những hạt ngọc.
dục.
Hồ – chiếc gương.
Hs cả lớp làm bài vào vở.
4 –5 Hs phát biểu ý kiến.
Hs cả lớp nhận xét.
Hs chữa bài vào vở.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Làm bài vào vở.
2 Hs lên bảng làm bài.
Hs nhận xét.
5. Tổng kềt – dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bò bài: Tiết ôn thứ 2.
- Nhận xét bài học.
Bổ sung :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
Thứ , ngày tháng năm 2004
Ôn tập giữa học kì một.
Tiết 2: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
I/ Mục tiêu:
A. Tập đọc.
a) Kiến thức :
- Hs đọc thông các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ
đọc tối thiểu 65 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm trong câu .
b) Kỹ năng : Rèn Hs
- Hs trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài. Kể lại được câu chuyện đã học
trong 8 tuần đầu.
- Biết đặt câu hỏi đúng.
c) Thái độ :

II/ Chuẩn bò:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. Ghi tên các truyện đã học trong 8 tuần đầu.
* HS: SGK, vở.
III/ Các hoạt động:
4. Khởi động : Hát.
5. Bài cũ :
6. Giới thiệu và nêu vấn đề :
Giới thiiệu bài – ghi tựa:
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở
các tuần trước.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Mục tiêu: Củng cố lại cho Hs cách đặt câu hỏi cho các bộ
phận được im đậm.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài
- Gv hỏi: Trong 8 tuần vừa qua, các em đã học những mẫu
câu nào?
- Hs mở bảng phụ đã viết 2 câu văn
- Gv mời 1 Hs lên làm mẫu câu 1.
PP: Kiểm tra, đánh giá.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài
theo chỉ đònh trong yếu.
Hs trả lời.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs trả lời: Mẫu câu “ Ai là gì?
Ai làm gì?
Hs quan sát.
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
- Gv yêu cầu Hs làm bài vào vở.
- Gv mời nhiều Hs tiếp nối nhau nêu câu hỏi mình đặt
được.
- Gv nhận xét, chốt lại.
a) Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường?
b) Câu lạc bộ thiếu nhi là gì?
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- Mục tiêu: Giúp HS nhớ kể lại nội dung một câu chuyện đã
học.
- GV mời Hs đọc yêu cầu của đề bài.
- Gv yêu Hs kể tên các câu chuyện mình đã học.
- Gv mở bảng phụ đã viết tên câu chuyện đã học.
- Gv cho Hs thi kể chuyện.
- Gv nhận xét, chốt lại. Tuyên dương những bạn kể chuyện
hay, hấp dẫn.
Hs cả lớp làm bài vào vở.
Hs tiếp nối nêu câu hỏi của
mình.
Hs cả lớp nhận xét.
Hs chữa bài vào vở.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs trả lời.
Hs suy nghó , tự chọn nội dung.
Hs thi kể chuyện.
Hs nhận xét.
5. Tổng kềt – dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bò bài: Tiết ôn thứ 3.
- Nhận xét bài học.
Bổ sung :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
Thứ , ngày tháng năm 2004
Ôn tập giữa học kì một.
Tiết 3: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức :
- Hs đọc thông các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ
đọc tối thiểu 65 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Biết đặt câu hỏi theo mẫu câu Ai là gì?.
b) Kỹ năng : Rèn Hs
- Hs trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài.
- Biết hoàn thành một đơn xim tham gia xin hoạt ở phường xã.
c) Thái độ :

II/ Chuẩn bò:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
Bảng photo đơn xin tham gia xin hoạt câu lạc bộ.
* HS: SGK, vở.
III/ Các hoạt động:
1. Khởi động : Hát.
2. Bài cũ :
3. Giới thiệu và nêu vấn đề :
Giới thiiệu bài – ghi tựa:
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở
các tuần trước.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Mục tiêu: Củng cố lại cho Hs cách đặt câu theo mẫu Ai là
gì?
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài
- Gv yêu cầu Hs làm việc cá nhân. Mỗi em tự viết câu văn
mình đặt vào vở.
- Gv mời vài Hs đọc những câu mình đặt xong.
- Gv nhận xét, chốt lại.
PP: Kiểm tra, đánh giá.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài
theo chỉ đònh trong yếu.
Hs trả lời.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs làm bài vào vở.
Hs tiếp nối đọc những câu tự
mình đặt.
Hs cả lớp nhận xét.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×