Tải bản đầy đủ

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt 27

Kế hoạch lên lớp Môn Tiếng Việt – Lớp Ba
Thứ ngày tháng năm 200
Tuần 27
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
Tiết 1
I/ MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
1- Kiểm tra lấy điểm tập đọc:
Kiểm tra kó năng đọc thành tiếng :
Đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 70
chữ / phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ)
Kết hợp kiểm tra kó năng đọc hiểu: Hs trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học
2- Ôn luyện về nhân hóa: tập sử dụng phép nhân hóa để kể chuyện làm cho lời kể sinh động.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
Phiếu viết tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26 .
Tranh minh họa truyện bài tập 2 Trong SGK
III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
A/ Kiểm tra bài cũ : Giáo viên kiểm tra 2
Học sinh đọc bài: “Rước đèn ông sao” và trả
lời nội dung bài.
B/ DẠY BÀI MỚI

1/ Giới thiệu bài.
2/ Hoạt động 1: Bài tập 1:
Mục tiêu: Hướng dẫn ôn luyện tập đọc và
học thuộc lòng.
Mục tiêu : Đọc thông các bài tập đọc đã học
từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ
đọc tối thiểu 70 chữ / phút, biết ngừng nghỉ
sau các dấu câu, giữa các cụm từ)
- Kết hợp kiểm tra kó năng đọc hiểu: Học
sinh trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học
- Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- GV nhận xét cho điểm. HS chưa đạt yêu
cầu về nhà luyện đọc kiểm tra lại ở tiết sau .
3/ Hoạt động 2: Bài Tập 2
Mục tiêu: Kể lại câu chuyện “Quả táo” theo
tranh, dùng phép nhân hóa để lời kể được
sinh động.)
- 1học sinh đọc thành tiếng yêu cầu của bài.
- Giáo viên lưu ý Học sinh quan sát kó 6 tranh
minh họa, đọc kó phần chữ trong tranh để
hiểu nội dung tranh.
- Biết sử dung phép nhân hóa làm cho các
con vật có hành đôïng, suy nghó nối năng như
người.
- Giáo viên cho Học sinh trao đổi bàn .
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh đọc theo chỉ đònh trong phiếu. Trả
câu hỏi theo Y/C của GV.
- 1 Học sinh đọc
-Học sinh làm việc theo bàn quan sát tranh
tập kể cho nhau nghe.
Kế hoạch lên lớp Môn Tiếng Việt – Lớp Ba
- Giáo viên yêu cầu học sinh nối tiếp nhau
thi kể chuyện theo tranh.
- 3 Học sinh kể lại chuyện.
- Giáo viên và cả lớp nhận xét .
4/ Hoạt động 3: củng cố.
- Giáo viên nhận xét tiết học .
- Về nhà tiếp tục luyện kể chuyện .
-Học sinh theo dõi bạn kể và xét theo yêu
cầu của hoạt động.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Kế hoạch lên lớp Môn Tiếng Việt – Lớp Ba
Thứ ngày tháng năm 200
ÔN TẬP tiết 2
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1- Kiểm tra lấy điểm tập đọc:
Kiểm tra kó năng đọc thành tiếng :
Đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 70
chữ / phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ)
Kết hợp kiểm tra kó năn đọc hiểu: Hs trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học
2- Tiếp tục ôn luyện về nhân hóa :
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
Phiếu viết tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26 .
Bảng lớp chép bài thơ Em Thương (Bài tập 2)
Phiếu viết nội dung Bài tập 2
III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
1/ Giới thiệu bài.
2/ Hoạt động 1 Bài tập 1:
+ Mục tiêu: Hướng dẫn ôn luyện tập đọc và
học thuộc lòng.
- Đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần
19 đến tuần 26 (phát âm ro,õ tốc độ đọc tối
thiểu 70 chữ / phút, biết ngừng nghỉ sau các
dấu câu, giữa các cụm từ)
- Kết hợp kiểm tra kó năng đọc hiểu: Học
sinh trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học
- Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- GV nhận xét cho điểm .HS chưa đạt yêu
cầu về nhà luyện đọc kiểm tra lại ở tiết sau
3/ Hoạt động 2: Bài Tập 2
Mục tiêu: giúp Học sinh tìm được các từ
nhân hóa để miêu tả gió và nắng.
- Giáo viên đọc bài thơ Em Thương .
- Yêu cầu học sinh đọc các câu hỏi a, b, c
trong SGK .
- Học sinh trao đổi theo nhóm 3
- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả.
- Giáo viên và cả lớp nhận xét .
4/ Hoạt động củng cố.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh đọc theo chỉ đònh trong phiếu.Trả
câu hỏi theo Y/C của GV.
- 1 Học sinh đọc
-1 Học sinh đọc
- Học sinh trao đổi theo nhóm 3 .
- Đại diện nhóm nhóm lên trình bày kết quả.
Kế hoạch lên lớp Môn Tiếng Việt – Lớp Ba
- Giáo viên nhận xét tiết học .
- Về nhà tiếp tục luyện kể chuyện .
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Kế hoạch lên lớp Môn Tiếng Việt – Lớp Ba
Thứ ngày tháng năm 200
ÔN TẬP tiết 3
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1- Kiểm tra lấy điểm tập đọc:
Kiểm tra kó năng đọc thành tiếng :
Đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 70
chữ / phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ )
Kết hợp kiểm tra kó năn đọc hiểu : Hs trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học
2- Ôn luyện về trình bày báo cáo.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
Phiếu viết tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26 .
Bảng lớp ghi nội dung cần báo cáo .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
1/ Giới thiệu bài.
2/ Hoạt động 1 - Bài tập 1:
- Hướng dẫn ôn luyện tập đọc và học thuộc
lòng.
+ Mục tiêu: Đọc thông các bài tập đọc đã
học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc
độ đọc tối thiểu 70 chữ / phút, biết ngừng nghỉ
sau các dấu câu, giữa các cụm từ )
+ Kết hợp kiểm tra kó năng đọc hiểu: Học
sinh trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học
- Từng H.sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
- Giáo viên nhận xét cho điểm. Học sinh chưa
đạt yêu cầu về nhà luyện đọc kiểm tra lại ở
tiết sau
3/ Hoạt động 2 : Bài Tập 2
Mục tiêu : Ôn luyện về trình bày báo cáo.
- 1 Học sinh đọc yêu cầu của bài tập 2
- 1 Học sinh đọc nội dung cần báo cáo.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu những điểm
khác của báo này với bài đã học .
- Giáo viên nhận xét ghi điểm Học sinh.
4/ Hoạt động 3: củng cố.
- Giáo viên nhận xét tiết học .
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh đọc theo chỉ đònh trong phiếu. Trả
câu hỏi theo yêu cầu của Giáo viên.
- 1 Học sinh đọc
- 1 Học sinh đọc
- Học sinh nêu :
- Người báo cáo là chi đội trưởng .
- Người nhân báo cáo là cô tổng phụ trách .
- Nội dung thi đua: Xây dựng đội vững mạnh.
- Nội dung báo cáo là (HT<LĐ<các công tác
khác
- Đại diện nhóm lên trình bày báo cáo trước
lớp.
- Cả lớp nhận xét bổ sung.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×