Tải bản đầy đủ

Tài liệu Phần mềm tối ưu và cải thiện tốc độ Internet pdf

Phần mềm tối ưu và cải thiện tốc độ Internet
Với TCP Optimizer, người dùng có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập của hệ
thống, giúp tăng tốc độ kết nối Internet mà không cần có nhiều kiến thức về
mạng hoặc giao thức.
Sau khi tải TCP Optimizer, người sử dụng có thể dùng ngay mà không cần
cài đặt. Tuy nhiên, người dùng nên sao lưu trạng thái hiện tại của hệ thống
để đề phòng bất trắc. Để thực hiện điều này, nhấn File -> Backup current
settings từ menu của phần mềm rồi chọn vị trí để lưu lại file thuộc tính.
Trong trường hợp cần khôi phục lại trạng thái của hệ thống như ban đầu,
người sử dụng chỉ việc chọn File -> Restore Backed up Settings rồi chọn file
đã lưu lại ở trên.
- Để bắt đầu sử dụng phần mềm, tại mục Connection Speed, lựa chọn tốc độ
tối đa của dịch vụ Internet đang sử dụng. Ví dụ trong hình minh họa dưới
đây, tốc độ tối đa là 512 Kb/giây (tốc độ này có thể tìm thấy trong hợp đồng
với nhà cung cấp)
- Đánh dấu tùy chọn Optimal Settings ở bên dưới để phần mềm tự động tiến
hành các thiết lập và thay đổi trên hệ thống sao cho đường kết nối Internet
được tối ưu.
- Trong trường hợp có kiến thức về giao thức và mạng máy tính, người dùng
có thể chọn chọn Custom Settings để tự thiết lập các giá trị theo ý mình.
- Nhấn nút Apply Changes.

- Một hộp thoại hiện ra cho thấy các thiết lập sẽ được thay đổi, trong đó bao
gồm cả các khóa trong registry của hệ thống. Nhấn OK để xác nhận.
- Khởi động lại hệ thống để thiết lập có tác dụng.
Lưu ý: Tốc độ kết nối Internet không thể vượt quá tốc độ tối đa của hợp
đồng giữa người dùng và nhà cung cấp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×