Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 29

Kế hoạch bài dạy tuần 29
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN
BUỔI HỌC THỂ DỤC
I – Mục tiêu:
A) Tập đọc:
- Hiểu từ: gà tây, bò mộng, chật vật. Nội dung: Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một học
sinh bò tật nguyền.
- Đọc đúng: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Ga-rô-nê, Nen-li, khuyến khích, khuỷu tay.
- Giáo dục HS dù trong hoàn cảnh nào cũng phải vượt khó và rèn luyện thân thể.
B) Kể chuyện:
- Dựa vào trí nhớ, HS biết nhập vai, kể tự nhiên toàn bộ câu chuyện bằng lời của nhân vật.
- Nghe bạn kể.
II – Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa (SGK), tranh gà tây, bò mộng (nếu có).
III – Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Tin thể thao
- HS đọc bài, trả lời câu hỏi.
3. Bài mới: (25’)
* Giới thiệu tranh  giới thiệu bài.
* Hoạt động 1: Luyện đọc.
. Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy.
. Phương pháp: Luyện tập.
- Đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng câu nối tiếp.
- Cho HS luyện đọc các từ khó.
- Đọc từng đoạn nối tiếp.
- HS tìm hiểu từ khó, tập đặt câu với từ
“chật vật”.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1, 2 .
- HS đọc nối tiếp đoạn 2, 3.
- 1 HS đọc cả bài.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
. Mục tiêu: Hiểu nội dung bài.
. Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận.
- Cho HS đọc thầm đoạn 1.
+ Nhiệm vụ của bài tập thể dục là gì?

- 1 HS đọc đoạn 2.

- 2 lượt.
- Cá nhân.
- 1 lượt.
- Nhóm đôi.
- HS trả lời.
+ Các bạn trong lớp thực hiện bài thể
dục như thế nào?
- HS đọc.
+ Vì sao Nen-li được miễn tập thể dục?
Tranh
SGK
+ Vì sao Nen-li cố xin thầy cho được tập
như mọi người? (Vì cậu muốn vượt qua
chính mình, muốn làm những việc các bạn
làm được).
- Yêu cầu HS thảo luận:
+ Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm
của Nen-li (đoạn 2, 3).
+ Hãy tìm thêm 1 tên thích hợp đặt cho
câu chuyện.
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại
. Mục tiêu: Rèn đọc diễn cảm
. Phương pháp: Thi đua.
- Đọc mẫu đoạn 2, 3. Lưu ý HS giọng
đọc.
* Hoạt động 4: Kể chuyện
. Mục tiêu: Dựa vào tranh, nhập vai kể lại
chuyện.
. Phương pháp: Kể chuyện, trực quan.
- Nêu nhiệm vụ: Kể toàn bộ câu chuyện
bằng lời của một nhân vật.
4. Củng cố: (4’)
+ Qua câu chuyện em hiểu điều gì?
5. Dặn dò: (1’)
- Tập kể chuyện.
- Chuẩn bò: “Bé thành phi công”.
(trả lời)
- HS thảo luận.
- Trình bày.
- Cho HS viết tên chuyện theo nhóm 5
HS, sau đó gắn lên bảng.
- Vài HS thi đua đọc.
- Nhận xét.
- HS chọn nhân vật.
- Kể đoạn 1 theo nhóm đôi.
- Vài HS kể trước lớp.
- Nhận xét.
- HS trả lời.
Kế hoạch bài dạy tuần 29
TẬP ĐỌC
BÉ THÀNH PHI CÔNG
I – Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Hiểu nghóa các từ ngữ mới: phi công, buồng lái, sân bay.
- Hiểu được trò chơi đu quay, sự thú vò của trò chơi; vui thích với những nét ngộ nghónh,
đáng yêu và sự dũng cảm của chú phi công tí hon.
2. Kỹ năng: Chú ý các từ ngữ: buồng lái, lùi dần, cuồn cuộn, gió lốc.
3. Thái độ: Yêu thích môn học.
II – Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn đònh: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: Hai HS kể lại chuyện “Buổi học thể dục” theo lời của nhân vật.
- GV nhận xét và cho điểm.
3. Bài mới: (25’)
a) Giới thiệu bài.
- GV giới thiệu và ghi tựa bài lên
bảng.
b) Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc diễn cảm bài thơ.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc kết
hợp giải nghóa từ.
. Đọc từng dòng thơ.
. Đọc từng khổ thơ.
. Đọc tiếp nối cả bài.
 GV lưu ý HS đổi giọng khi đọc lời
nũng nòu của bé.
. Đọc phần chú giải và cho HS xem
tranh ảnh.
. Đọc từng khổ thơ theo nhóm.
. Đọc đồng thanh.
c) Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Cho HS đọc lại bài thơ và đặt câu
hỏi.
+ Bé chơi trò chơi gì?
+ Bé thấy đội bay của mình như thế
nào?

+ Bé thấy gì khi nhìn xuống đất?
+ Những câu thơ nào cho thấy bé rất
dũng cảm?
 GV chốt ý.
- HS lắng nghe.
- HS đọc tiếp nối.
- HS đọc.
- HS đọc tiếp nối 6 khổ thơ.
- HS đọc và xem tranh để biết được các
hoạt động và từ ngữ: buồng lái, sân bay.
- Nhóm đôi.
- Cả lớp đọc.
- HS đọc.
+ Bé được mẹ cho chơi đu quay.
+ Đội bay quay vòng, không chen,
không vượt nhau, bay hàng một mà
không ai là người cuối cùng.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
+ Tìm những câu thơ cho thấy cậu
bé rất ngộ nghónh, đáng yêu.

+ Em hiểu câu thơ “Sà vào lòng mẹ.
Mẹ là sân bay” là như thế nào?
d) Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài
thơ.
- Gọi HS đọc lại bài.
- Yêu cầu HS học thuộc bài thơ.

- Cho các nhóm thi đua.
 GV nhận xét.
- Cho HS xung phong đọc.
- GV tuyên dương – cho điểm.
4. Củng cố – dặn dò: (5’)
- Về nhà học bài tiếp.
- Chuẩn bò bài sau.
+ Máy bay lên cao, chú bé bỗng buồn
ngủ. Chú đòi mẹ “Mẹ ơi, mẹ bế!” Mẹ bế
xuống ngay. Chú sà vào lòng mẹ. Mẹ là
sân bay.
- HS trả lời.
- 3 HS đọc.
- HS có thể chọn đoạn mình thích và học
thuộc.
- Cá nhân, nhóm đôi.
- HS đọc.
Kế hoạch bài dạy tuần 29
TẬP ĐỌC
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
I – Mục tiêu:
- Hiểu nghóa một số từ: dân chủ, bồi bổ, bổn phận, khí huyết, lưu thông và nội dung bài: hiểu
tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ.
- Đọc đúng, trôi chảy toàn bài, đọc bài với giọng kêu gọi rõ ràng, rành mạch, chú ý một số từ
khó: giữ gìn, yếu ớt, sức khỏe, bồi bổ, khí huyết, lưu thông.
- Giáo dục ý thức tập luyện để bồi bổ sức khỏe.
II – Chuẩn bò :
1. Giáo viên: Sách GK, tranh, bảng phụ
2. Học sinh: Sách GK
III – Các hoạt động:
1. Ổn đònh: (1’) hát
2. Bài cũ: (4’) Bé thành phi công
- Gọi HS đọc bài, trả lời câu hỏi
- Nhận xét.
3. Bài mới: (25’)
- Cho HS quan sát tranh.
+ Ảnh chụp Bác Hồ đang làm gì?
 Giới thiệu bài – ghi bảng.
* Hoạt động 1: Luyện đọc
. Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy.
. Phương pháp:
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đọc từng câu nối tiếp.
- Hướng dẫn từ khó đọc: giữ gìn, yếu ớt,
sức khỏe, bồi bổ, khí huyết, lưu thông.
- Chia đoạn và cho HS đọc.
. Đoạn 1: Giữ gìn … mạnh khỏe
. Đoạn 2: Vậy … sức khỏe
. Đoạn 3: Phần còn lại
- Hướng dẫn ngắt giọng:
. Mỗi một người dân yếu ớt / tức là …
yếu ớt, / mỗi một … khỏe mạnh / là …
khỏe mạnh. //
. Vậy nên / luyện tập thể dục, / bồi bổ
sức khỏe / là … yêu nước. //
- Cho HS đọc bài theo nhóm.
- Gọi 3 HS đọc nối tiếp cả bài  Nhận
xét.
- Lớp đọc đồng thanh.
+ Tập thể dục.
- HS lắng nghe.
- HS đọc từng câu (2 lượt).
- Đọc từ khó.
- HS chia đọan và đọc nối tiếp (2 lượt),
đọc giải nghóa từ khó.
- HS đọc.
- HS đọc trong nhóm.
- Cả lớp đọc bài.
Tranh

Generate time = 0.069656133651733 s. Memory usage = 1.93 MB