Giáo án môn Chính tả lớp 3 - tuần 24

Kế hoạch bài dạy tuần 24
CHÍNH TẢ
ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
(nghe – viết)
I – Mục tiêu:
- Nghe – viết chính xác, trình bày đúng, đẹp đoạn 3 bài “Đối đáp với vua”.
- Làm đúng các bài tập phân biệt x/s hoặc thanh hỏi/ thanh ngã.
- Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ vở sạch sẽ.
II – Đồ dùng dạy học:
GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập chính tả. Giấy bìa, tranh gợi ý.
HS: Bảng con, vở.
III – Các hoạt động :
1) Ổn đònh: (1’)
2) Bài cũ: (4’) Người sáng tác Quốc ca Việt Nam.
- GV gọi 3 HS lên bảng viết từ khó: rút dây, rúc vào, lưu uyến, nóng nực
- GV nhận xét
3) Bài mới: (25’)
* Giới thiệu bài – ghi tựa.
 Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung đoạn
văn viết chính tả.
* Phương pháp: Thảo luận.
- GV đọc mẫu.
- Gọi HS đọc.
- Yêu cầu HS thảo luận.
+ Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối?
+ Hãy đọc lại câu đối của vua và vế đối
của Cao Bá Quát.
 Hoạt động 2: Luyện từ khó, viết chính
tả
* Mục tiêu: Viết chính xác các từ khó
trong bài
* Phương pháp: Luyện tập thực hành
- Hướng dẫn cách trình bày.
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ Những chữ nào cần phải viết hoa? Vì
sao?

+ Hai vế đối trong đoạn văn cần viết như
thế nào cho đẹp?

- 1 HS đọc, lớp theo dõi.
- HS trao đổi.
+ ... vì nghe nói cậu là học trò.
+ Nước trong leo lẻo cá đớp cá
Trời nắng chang chang người trói
người.
- HS trả lời.
+ ... 5 câu.
+ ... các chữ cái đầu câu (Thấy,
Nhìn, Nước, Chẳng, Trời) và tên
riêng (Cao Bá Quát).
+ Cách lề 2 ô.
- HS đọc lại từ khó.
STV
- GV yêu cầu HS nêu từ khó viết.
- GV hướng dẫn HS luyện bảng con.

- Yêu cầu HS đọc.
- GV đọc chậm, HS viết bài.
- Chữa lỗi.
- GV chấm vở.
- Nhận xét bài viết HS.
 Hoạt động 3: Bài tập
* Mục tiêu: Làm đúng bài tập (phân biệt
x/s, thanh hỏi/thanh ngã).
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu (GV chọn phần a).

- GV, 2 HS làm bảng phụ.
- GV chốt ý đúng.
Bài 3: GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời
HS 3 nhóm lên làm bài thi tiếp sức.

- GV nhận xét.
- Chấm 1 số vở.
4) Củng cố – Dặn dò: (5’)
- Nhận xét – tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
- Về làm bài tập 2b.
- Chuẩn bò: Nghe – viết: Tiếng đàn.
- HS nêu từ phần lưu ý.
- HS viết bảng con: nước trong leo
lẻo, trời nắng chang chang, tức cảnh.
- HS đọc từ trên bảng.
- HS viết.
- HS dò và sửa lỗi chính tả.
- Nộp vở.
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- 2 HS làm ở bảng, lớp làm nháp.
a) sáo
xiếc
- Vài HS đọc lại.
Dự liệu: (phần b) mò – vẽ.
- HS nhận xét, đọc lại từ vừa tìm
được.
a) s: san sẻ, se sợi, soi đường, so sánh,
sánh bước, bổ sung, săn đuổi, sa
lưới, ...
x: xé vải, xào rau, xới đất, xẻo thòt,
xúc đất, xông lên, xuất bản, lên
xuống, xúm lại, ...
b) thanh hỏi: nhổ cỏ, ngủ, kể chuyện,
đảo thóc, bẻ cây, kiểm điểm, ...
thanh ngã: gõ, vẽ, nỗ lực, đẽo cày,
cõng em, diễn kòch, ...
- HS làm vào vở.
Bảng
con
Vở
Bảng
phụ
SGK
Vở BT
Bảng
lớp
Kế hoạch bài dạy tuần 24
CHÍNH TẢ
TIẾNG ĐÀN
(nghe – viết)
I – Mục tiêu:
- Nghe và viết chính xác, trình bày đúng, đẹp đoạn cuối bài “Tiếng đàn”.
- Làm đúng các bài tập chính tả tìm từ có 2 tiếng bắt đầu bằng âm x/s, thanh hỏ/thanh ngã.
- Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ vở sạch.
II – Chuẩn bò :
GV: Bảng chép sẵn bài tập
HS: Vở, bảng con
III – Các hoạt động:
1. Ổn đònh: (1’)
2. Bài cũ: (4’) Đối đáp với vua
- Gọi 3 HS lên bảng viết: xào rau, cái sào, đẽo cày, nỗ lực.
- Nhận xét, cho điểm
3. Bài mới: (25’)
* Giới thiệu bài – ghi tựa.
a) Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung.
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung đoạn
văn viết chính tả.
* Phương pháp: Thảo luận
- GV đọc mẫu.
- Gọi HS đọc.
- GV yêu cầu:
+ Em hãy tả lại khung cảnh thanh bình
bên ngoài như hòa cùng tiếng đàn.
b) Hoạt động 2: Luyện từ khó, viết chính
tả.
* Mục tiêu: Viết chính xác các từ khó
trong bài.
* Phương pháp: Luyện tập thực hành
- GV hỏi:
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần
phải viết hoa?
- GV yêu cầu HS nêu từ khó viết.
- GV hướng dẫn HS luyện bảng con.
- 2 HS đọc đoạn văn.
- HS trả lời:
+ Vài cánh ngọc lan êm ái rụng
xuống vườn, lũ trẻ thả thuyền trên
vũng nước mưa, dân chài tung lưới bắt
cá, hoa mười giờ nở, mấy con chim câu
lướt nhẹ trên mái nhà.
+ 6 câu.
+ Chữ đầu câu, tên riêng: Hồ Tây.
- HS nêu từ, phần lưu ý.
- HS viết bảng con: ngọc lan, mát rượi,
STV
Bảng
con

- Yêu cầu HS đọc.
- GV theo dõi HS viết bài.
- Chữa lỗi.
- GV chấm vở.
- Nhận xét bài viết HS.
c) Hoạt động 3: Bài tập
* Mục tiêu: Làm đúng bài tập chính tả
phân biệt x/s hoặc thanh hỏi/thanh ngã.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu (GV chọn phần
a).
- GV, HS các nhóm trình bày.
- GV chốt ý đúng.

- GV nhận xét.
- Chấm 1 số vở.
4. Củng cố – Dặn dò: (5’)
- Nhận xét – tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
- Về xem lại các bài tập.
- Chuẩn bò: Nghe – viết: Hội vật.
thuyền, vũng nước, lướt nhanh, ...
- HS đọc từ trên bảng.
- HS tự nhớ và viết.
- HS dò và sửa lỗi chính tả.
- Nộp vở.
- 1 HS đọc yêu cầu.
- 3 HS làm ở bảng, lớp làm nháp nhóm
đôi.
* s: sung sướng, san sẻ, sục sạo, sẵn
sàng, sóng sánh, sòng sọc, sạch sẽ,
song song, ...
* x: xôn xao, xào xạc, xanh xao, xao
xuyến, xộc xệch, xúng xính, xinh xinh,
xinh xắn, ...
- Vài HS đọc lại.
Dự liệu: (phần b):
* đủng đỉnh, rủng rỉnh, thỏ thẻ, hả hê,
thỉnh thoảng, bẩn thỉu, ...
* rỗi rãi, võ vẽ, vónh viễn, dễ dãi, lễ
mễ,...
- HS làm vào vở.
Vở
Bảng
phụ
SGK,
Vở BT,
Phiếu

Generate time = 0.17903113365173 s. Memory usage = 1.93 MB