Giáo án giờ sinh hoạt chủ nhiệm lớp 3 - tuần 28

Kế hoạch bài dạy tuần 29
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
I – Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được ưu, khuyết điểm trong tuần và đưa ra biện pháp khắc phục.
- Rèn cho HS tính tự quản của từng HS.
- Giáo dục tính tự giác, tích cực.
II – Các hoạt động:
1. Sơ kết thi đua.
- Các tổ trưởng báo cáo theo 4 mặt: học tập, chuyên cần, vệ sinh kỉ luật, phong trào.
- Các tổ góp ý kiến cho các tổ bình chọn:
. Cá nhân xuất sắc tiêu biểu.
. Cá nhân tiến bộ tiêu biểu.
. Tập thể tổ xuất sắc tiêu biểu.
- GVCN nhận xét chung phát thưởng cho các nội dung đã đạt được của cá nhân, tổ tiêu
biểu, xuất sắc.
- GVCN cho lớp trưởng lên phát động nội dung hưởng ứng thi đua tháng chăm ngoan
học tốt vì HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ, mừng THÀNH PHỐ 30 MÙA HOA.
2. Sinh hoạt tập thể theo chủ điểm tuần.
- GVCN hướng dẫn trò chơi: BẮN TÀU, cả lớp thực hiện.
- GVCN cho HS hái hoa dân chủ nhắc lại các ngày kỉ niệm cần ghi nhớ trong tháng 3.
- 1965 năm khởi nghóa Hai Bà Trưng.
- 95 năm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3.
- 74 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.
- GVCN cho HS hát tập thể bài 8/3.
- GVCN cho HS tìm hiểu:
. Nói đến tháng 4 là chúng ta nói đến một ngày kỉ niệm không thể quên. Đố bạn
biết là ngày nào? (30/4/1975).
. Ngày 30/4 gọi là ngày gì? (Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống
trò của giặc Mỹ xâm lược và ngụy quyền Sài Gòn).
- GVCN nhận xét, hát bài hát tập thể: Như có Bác trong ngày vui đại thắng.
3. Rút kinh nghiệm về tiết sinh hoạt.
- Dặn dò trọng tâm công việc và kế hoạch sinh hoạt chủ điểm toần 30.

Generate time = 0.2279679775238 s. Memory usage = 1.93 MB