Tài liệu Giáo án 5 tuổi - MỘT SỐ CÔN TRÙNG ppt

MỘT SỐ CÔN TRÙNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Dạy trẻ nhận biết, gọi tên những côn trùng được quan sát, so sánh sự khác nhau và
giống nhau rõ nét giữa hai loại côn trùng.
- Cho trẻ biết có rất nhiều loại côn trùng có ích (ong, tằm ) và nhiều loại có hại
(kiến, bướm, muỗi, ruồi ).
- Phát triển ngôn ngữ, khả năng chú ý và ghi nhớ.
II. Chuẩn bị:
- Tranh một số loại côn trùng: ong, bướm, chuồn chuồn, nhện.
- Một số câu đố, bài thơ, trò chơi.
- Tranh lô tô về côn trùng.
III. Hướng dẫn:
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định - tổ chức:
- Hát "Đi chơi"
- Mình đến khu vườn của lớp rồi, các con thấ
y có
con gì trong vườn?
2. Hoạt động nhận thức:
- Cô có bức tranh vẽ gì đây?
- Con ong đang làm gì vậy?
- Con ong gồm có những bộ phận nào?
- Hát cùng cô.
- Trẻ nhìn và kể.
- Con ong.
- Đang hút mật.
- Trẻ nhìn và nói.
- Mỏng.
- Trên cây.

- Cánh nó mỏng hay dầy?
- Nó làm tổ ở đâu?
- Con ong hút mật, làm tổ trên cây, bay lượ
n trong
vườn hoa, đậu trên bông hoa.
- Các con nhìn xem cô có bức tranh con gì nữa nha.

- Con bướm nó đang làm gì?
- Nó gồm có những bộ phận nào?
- Cánh con bướm to hay nhỏ?
- Nó có làm tổ không?
- Con bướm có cánh to, không biết làm tổ
, không
hút mật.
- Các con lắng nghe cô đố nha:
"Thân em bé nhỏ,
Bụng ngắn, đuôi dài
Lúc đậu, lúc bay,
Giương đôi cánh mỏng."
- Đây là bức tranh con chuồn, thế con chuồn chuồ
n
có gì nào?
- Con chuồn chuồn có mình dài, 2 đôi cánh cứ
ng và
dài, nó bay trong vườn và đậu trên các cành cây.
- Bức tranh này vẽ con gì vậy?
- Con nhện đang làm gì vậy?
- Con biết gì về con nhện?
- Con nhện có cánh không?
- Con nhện không có cánh, nó giăng tơ và số
ng trên
- Con bướm.
- Đang bay.
- Trẻ nhìn và nói.
- To.
- Không.


- Con chuồn chuồn.
- Trẻ nhìn tranh và kể.

- Con nhện.
- Giăng tơ.
- Trẻ nhìn tranh và kể.
- Không.

- Biết bay, đều có cánh, thườ
ng
bay lượn ở vườn hoa, đậ
u trên
bông hoa.
- Con ong, hút mật, làm tổ
trên
cây.
- Con bướm, cánh to rộ
ng hơn,
không hút mật, không làm tổ.

- Đều là côn trùng.
- Con nhệ
n giăng tơ không có
đó.
* So sánh:
- Bạn nào cho cô biết con ong và con bướm giố
ng
nhau ở điểm nào?
- Điểm khác nhau?


- Điểm giống nhau giữa con chuồn chuồ
n và con
nhện?
- Điểm khác nhau?
- Ngoài các coc côn trùng cô vừa giới thiệ
u cho các
con, các con còn biết con gì nữa không?
- Con nào có ích? vì sao?
- Con nào có hại? vì sao?
3. Trò chơi:
a. Trò chơi "Chọn con vật đúng"
- Cách chơi: Mỗi trẻ có một rỗ lô tô có các con vậ
t,
cô mô tả đặc điểm của các con vật, trẻ nghe và đ
ưa
lên theo yêu cầu của cô. Mỗi lầ
n chơi nâng cao yêu
cầu.
b. Trò chơi "Bắt chước tạo dáng".
- Cách chơi: Cô mô tả một đặc điể
m con côn trùng,
trẻ tạo dáng con côn trùng đó. Bạ
n nào làm không
được ra ngoài một lần chơi.
* Kết thúc:
cánh.
- Con chuồn chuồn có cánh
bay
được.
- Trẻ tự kể.
- Con ong, con tằm, vì nó hút mậ
t
nhả tơ giúp cho con người.
- Ruồi, muỗi, kiến vì nó có hạ
i
cho sức khoẻ con người.

Nhận xét tuyên dương.


Generate time = 0.16822504997253 s. Memory usage = 1.93 MB