Công ty TNHH TBS – Total Building Systems Ltd.

Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
LỜI NÓI ĐẦU
Việc thực tập đối với sinh viên Đại học sắp tốt nghiệp là bước
chuẩn bị rất quan trọng và cần thiết.
Đối với lĩnh vực kế toán, do tính chất đặc thù của từng loại hình
sản xuất kinh doanh mà từng doanh nghiệp khác nhau sẽ tổ chức hạch
toán kế toán khác nhau, áp dụng chuẩn mực kế toán , hình thức ghi sổ hay
sử dụng phần mềm kế toán khác nhau…Vì vậy thông qua thời gian thực
tập tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận được thực tế hoạt động kinh
doanh và công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên
có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào việc
quan sát, tổng hợp, đánh giá thực tế, giải quyết những bất cập của cơ sở
thực tập. Trên cơ sở đó, nâng cao được năng lực nghiên cứu khoa học và
năng lực thực hành của mỗi sinh viên. Nhờ có giai đoạn thực tập này,
sinh viên sẽ tự rút ra được những kinh nghiệm thực tế, những bài học
quan trọng không những về công tác hạch toán kế toán, mà còn về cả
cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh cũng như văn hoá ứng xử trong
công việc, từ đó tránh được những sai lầm đáng tiếc gây thiệt hại nghiêm
trọng về sau.
Công ty TNHH TBS – Total Building Systems Ltd. là doanh
nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hoạt động chính của Công ty là
cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư
vấn kỹ thuật, thiết kế công trình và thi công xây dựng, sản xuất hệ thống
mái nhà bằng thép, hệ thống nhà khung thép, nhà lưu động và thi công
lắp đặt các sản phẩm này, công ty cũng là đại lý tiêu thụ sản phẩm cho
các doanh nghiệp khác có cùng loại sản phẩm tại Việt Nam.
Trong quá trình thực tập ở Công ty TNHH TBS – Total Building
Systems Ltd, được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị thuộc
phòng Kế toán, phòng Nhân sự và các phòng ban khác trong Công ty, em
1
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
đã có được cái nhìn khái quát về cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh
của Công ty, cách thức tổ chức bộ máy kế toán cũng như cách thức hạch
toán kế toán trong từng phần hành của Công ty từ đó hoàn thiện Báo cáo
thực tập tổng hợp và bước đầu lựa chọn Đề tài cho chuyên đề thực tập tốt
nghiệp của mình.
Qua đây em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Thạc sỹ Trần Văn
Thuận (giảng viên khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc Dân) đã
trực tiếp hướng dẫn em thực hiện Báo cáo thực tập Tổng hợp, em xin
chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH TBS , phòng Kế toán,
phòng Nhân sự và các phòng ban khác đã giúp đỡ em trong suốt quá trình
thực tập quan trọng này.
2
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TBS
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty trách nhiệm hữu hạn Total Building Systems là một doanh
nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam theo Giấy
phép Đầu tư số 229/GP-HN do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp
ngày 27 tháng 04 năm 2004, và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh số
229/GPĐC1-HN ngày 7 tháng 12 năm 2004 và số 229/GPĐC2-HN ngày
3 tháng 8 năm 2005.
Total Building Systems còn là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Công
nghiệp Australia tại Việt Nam (Vietnam Industrial Investment Ltd.), tập
đoàn này bao gồm các công ty danh tiếng như : Công ty Liên doanh sản
xuất Thép Việt Úc Vinausteel, Công ty Austnam, Công ty Lưới Thép Hàn
VRC (Việt Nam), Công ty Total Building Systems, Công ty Thép ÚC
SSE.
Hoạt động chính của TBS là cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ
thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, thiết kế công trình và thi
công xây dựng, Công ty cũng trực tiếp sản xuất hệ thống mái nhà bằng
thép, hệ thống nhà khung thép, nhà lưu động và thi công lắp đặt các sản
phẩm này. Ngoài ta TBS còn là đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các doanh
nghiệp khác có cùng loại sản phẩm tại Việt Nam.
Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội : số 52 Nguyễn Trãi, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội ; và một chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh: số 29A
Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, HCM.
Sau đây là số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu thể hiện tình hình hoạt động
và kết quả kinh doanh của Công ty trong 2 năm 2006, 2007.

3
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
Bảng 1.1. BẢNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH DOANH năm 2006-2007
Đơn vị: Việt Nam đồng
Chênh lệch
CHỈ TIÊU 2006 2007 +/- %
1. TỔNG TÀI SẢN 28,100,149,873
52,098,225,25
4 23,998,075,381 85.40%
2. VỐN CHỦ SỞ HỮU 9,892,153,952
17,382,230,47
2 7,490,076,520 75.72%
3. DOANH THU BÁN HÀNG
VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 72,624,097,302
64,601,838,72
6 (8,022,258,576) -11.05%
4. LỢI NHUẬN (LỖ) SAU
THUẾ THU NHẬP DOANH
NGHIỆP (969,568,427) 224,720,214 1,194,288,641 123.68%
5. NỘP NGÂN SÁCH 6,190,307 441,595,262 435,404,955 7033.66%
Thuế GTGT 0 153,980,000 153,980,000
Thuế xuất, nhập khẩu 0 281,142,000 281,142,000
Thuế thu nhập cá nhân 6,190,307 5,873,262 (317,045) -5.12%
Các loại thuế khác 0 600,000 600,000
6. Số lượng lao động 120 101 (19) (120)
7. Thu nhập bình quân/ người/
tháng 2,100,000 2,500,000 400,000 19.05%
Qua bảng phân tích chỉ tiêu ta thấy rằng do Công ty mới chỉ được
thành lập từ năm 2004 nên trong những năm đầu 2004, 2005, 2006 Công
ty đã bị thua lỗ với số tiền khá lớn là 1.756.149.920 VNĐ năm 2005, và
969.568.427 VNĐ năm 2006 (Công ty được phép chuyển các khoản lỗ
tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu được trong vòng 5 năm
kể từ năm phát sinh khoản lỗ đó). Tuy nhiên, sang năm 2007 trong khi rất
nhiều doanh nghiệp trong ngành xây dựng gặp khó khăn trước biến động
tăng cao của giá thép, giá xăng dầu trên thế giới nhưng nhờ sự nhạy bén
của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, cùng với sự cải tổ hợp lý của bộ
máy quản lý, cũng như được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ nhân viên của
Công ty, TBS đã thu được lợi nhuận là 224.720.214 VNĐ. Mặc dù
Doanh thu bán hàng của TBS năm 2007 là 64.601.838.726 VNĐ thấp
hơn so với năm 2006 là 8.022.258.576 VNĐ tương ứng với tốc độ giảm
4
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
11, 05 % nhưng Công ty vẫn có lãi, điều này chứng tỏ Công ty đã có biện
pháp cắt giảm chi phí hiệu quả. (Chẳng hạn như việc cắt giảm số lao động
thừa năm 2007 nhằm làm gọn nhẹ hơn bộ máy quản lý, giảm chi phí nhân
công…) Đây là tín hiệu đáng mừng của Doanh nghiệp trong suốt những
năm đầu hoạt động kinh doanh thua lỗ.
Các chỉ tiêu Tổng Tài sản và Vốn chủ sở hữu đều được tăng lên
đáng kể. Tổng tài sản năm 2006 đã tăng 16.079.258.071 VNĐ tương ứng
với tốc độ tăng là 133,7%; sang đến năm 2007 chỉ tiêu này lại được tăng
lên 23.998.075.381 VNĐ tương ứng với tốc độ tăng 85.40%. Vốn chủ sở
hữu cũng tăng lên đáng kể trong 2 năm 2006 và 2007. Năm 2005 số Vốn
chủ sở hữu của TBS chỉ là 3.428.445.528 VNĐ sang đến năm 2006 số
Vốn chủ sở hữu đã tăng lên 6.463.708.424 VNĐ tương ứng với tốc độ
tăng 188,53%. Năm 2007 Công ty lại tiếp tục tăng số Vốn Chủ sở hữu lên
17.382.230.472VNĐ tức là tăng hơn năm 2006: 7.490.076.520 VNĐ.
Điều này chứng tỏ Công ty đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.
Số vốn phải nộp Ngân sách Nhà Nước cũng tăng mạnh. Công ty có
nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập Doanh Nghiệp (“ Thuế TNDN’”) với thuế
suất bằng 25% lợi nhuận thu được. Công ty được miễn thuế TNDN trong
2 năm tính từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi và được giảm 50% thuế
TNDN trong 3 năm liên tiếp. Do vẫn có lỗ tính thuế trong năm 2006 nên
Công ty không phải nộp thuế TNDN.
Qua một số phân tích sơ bộ trên ta thấy rằng hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty TNHH TBS đang ngày một ổn định và hiệu quả.
1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản suất kinh doanh của Công ty
TNHH TBS.
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ
TBS cung cấp giải pháp xây dựng tổng thể từ Tư vấn-Thiết kế, Gia
công-Chế tạo, Thi công-Lắp dựng và quản lý dự án các công trình xây
dựng dân dụng, thương mại và công nghiệp. Ứng dụng công nghệ xây
5
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
dựng tân tiến, TBS cho ra đời các sản phẩm xây dựng tối ưu về giải pháp
và hiệu quả về kinh tế.
TBS không chỉ sản xuất mà còn gia công các sản phẩm kết cấu
thép đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phù hợp với các yêu cầu cao nhất
của khách hàng trong nước cũng như quốc tế.
1.2.2. Ngành nghề kinh doanh
Với đặc điểm là một doanh nghiệp xây lắp TBS có các ngành nghề
kinh doanh như sau :
+ Tư vấn thiết kế
Công ty TBS có đội ngũ kỹ tư vấn giàu kinh nghiệm, luôn đưa ra
những phương án thiết kế tối ưu và vật liệu sử dụng phù hợp với từng thể
loại, cấp bậc công trình và điều kiện cụ thể đảm bảo dự án đạt hiệu quả
kinh tế cao và giá trị đầu tư lâu dài. Dịch vụ tư vấn TBS thực hiện dựa
trên yêu cầu kiến trúc và khảo sát thực tế địa hình, địa chất của từng dự
án cụ thể. Khi đưa ra những lời khuyên về tư vấn, thiết kế Công ty luôn
xem xét các yếu tố sau:
- Các nội quy, quy định của nhà nước và từng địa phương
- Diện tích xây dựng cho phép.
- Các yêu cầu về hệ thống nước thải.
- Các dịch vụ hỗ trợ, cơ sở hạ tầng điện, nước.
- Quy định về môi trường.
- Giấy phép xây dựng.
- Phương án xây dựng và vật liệu sử dụng.
Dịch vụ tư vấn TBS không đơn thuần cung cấp cho khách hàng
danh mục vật liệu sử dụng mà còn giúp cho khách hàng nắm được chi phí
xây dựng, giá thành vật liệu xây dựng, từ đó khách hàng có thể điều chỉnh
quy mô dự án theo ngân sách phù hợp. Dịch vụ này đáp ứng mọi đối
tượng khách hàng từ Nhà thầu xây dựng, Chủ đầu tư và các đơn vị Tư
vấn thiết kế.
6
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
Dịch vụ thiết kế TBS cho phép khách hàng có thể thực hiện hóa ý
tưởng của mình từ những công trình xây dựng dân dụng đến những công
trình thương mại và công nghiệp.
Đội ngũ kiến trúc sư TBS luôn nắm bắt được ý tưởng và thấu hiểu
rõ từng yêu cầu của khách hàng. Trên cơ sở ý tưởng của khách hàng cùng
với mục đích sử dụng, TBS triển khai thiết kế sơ bộ cho phép khách hàng
thấy trước được ý tưởng của mình được thực hiện hóa trong tương lai do
đó khách hàng có thể lựa chọn TBS với giải pháp xây dựng tổng thể từ
Tư vấn thiết kế, Gia công chế tạo đến thi công lắp dựng hoặc chỉ với dịch
vụ Tư vấn thiết kế đơn thuần, hoặc với vai trò là Giám sát, hoặc là Quản
lý dự án”.
Các dự án tiêu biểu của TBS:
- Dự án: Asia – EU Export Development Center Khu Công Nghiệp
Linh Trung II – Sông Bé.
- Dự án: Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long, Tỉnh
Sóc Trăng.
- Dự án: Chi Cục Thuế Huyện Cao Lãnh, Huyện Cao Lãnh - Đồng
Tháp.
- Dự án: Siêu Thị Thanh Ngọc , Tỉnh Bình Dương.
- Dự án: Dutch Lady Factory, Tỉnh Hà Nam.
+ Sản xuất chế tạo
Với hệ thống hai nhà máy:
- Phía Bắc: Lô 43 KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Mê
Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc.
7
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
- Phía Nam: KCN Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Và với đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề, TBS không chỉ sản
xuất mà còn gia công các sản phẩm kết cấu thép đòi hỏi tiêu chuẩn
kỹ thuật cao, phù hợp với các yêu cầu cao nhất của khách hàng trong
nước cũng như quốc tế.
Các sản phẩm tiêu biểu được sản xuất tại các nhà máy của công ty :
- Hệ thống sản phẩm kết cấu thép :
• Hệ thống nhà khung giàn (Nhịp chung từ 4M – 50M)
Nhà khung giàn tam giác
Nhà khung giàn thang
Nhà khung giàn Delta
• Hệ thống nhà thép I tổ hợp
• Hệ thống sản phẩm liên hợp TotalDek
- Hệ thống sản phẩm Bêtông Tilt – Up
- Hệ thống sản phẩm tiêu chuẩn:
• Nhà thép lưu động
- Nhà khung xương cách nhiệt
- Nhà khung xương không cách nhiệt
- Nhà khung xương không cách nhiệt
• Nhà kho tiêu chuẩn
• Hệ thống hàng rào
+ Thi công lắp dựng
Khi thực hiện thi công lắp dựng, Công ty đảm nhận các công việc
sau:
• Công tác trắc địa nhằm xác định chính xác vị trí tim cốt các hạng mục
và toàn bộ công trình xây dựng.
• Công tác thi công công tác đất
• Công tác thi công móng
• Công tác thi công xây dựng công trình ngầm và các vấn đề chống
8
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
thấm
• Công tác thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép
• Công tác thi công kết cấu căng kéo ứng lực trước
• Công tác thi công mái.
• Công tác thi công lắp đặt các hệ thống kỹ thuật cho công trình
• Công tác xây trát và các công tác hoàn thiện khác.
• Công tác quan trắc lún
• Và công tác thi công một số công trình phụ trợ có liên quan.
Trên cơ sở lập kế hoạch và tiến độ tổng thể cho từng công trình, kế hoạch
về nguồn nhân lực, kế hoạch cung ứng vật tư, năng lực máy móc thiết bị,
cho đến kế hoạch kiểm soát hồ sơ tài liệu, TBS tự hào là một nhà thầu
xây dựng chuyên nghiệp của các nhà đầu tư.
+ Quản lý dự án
Bao gồm các công việc sau:
• Điều phối công tác thiết kế
• Lập kế hoạch thực hiện dự án
• Tư vấn đấu thầu và soạn thảo hợp đồng
• Điều phối công tác triển khai dự án
• Quản lý hợp đồng
- Quản lý khối lượng
- Quản lý chất lượng
- Quản lý chi phí
- Quản lý tiến độ xây dựng
- Quản lý an toàn xây dựng và vệ sinh môi trường
- Phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác tư vấn giải quyết các vấn
đề với các bên có liên quan trong quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt
nếu cần thiết
• Nghiệm thu khối lượng, lập báo cáo thanh toán cho Nhà thầu
9
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
• Giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình thi công
• Báo cáo tháng, chủ trì các buổi họp và xác nhận hồ sơ hoàn công
1.2.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
TNHH TBS
Công ty TBS kinh doanh chủ yếu trên lĩnh vực Thi công xây lắp
cho các dự án nên có các đặc điểm riêng biệt sau:
+ Đặc điểm tổ chức nhân sự cho các dự án: Việc tổ chức nhân sự cho
các dự án được khái quát theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổ chức nhân sự cho các dự án
Trách nhiệm của chủ nhiệm dự án:
- Lập và kiểm tra biện pháp thi công tổng thể và chi tiết cho các hạng
mục của dự án được giao.
- Kết hợp với chỉ huy trưởng các công trường nghiệm thu hoàn thành
giai đoạn, bàn giao với chủ đầu tư.
- Kết hợp với chỉ huy trưởng làm hoàn công các công trình
- Làm các thủ tục thanh quyết toán với chủ đầu tư, thầu phụ
- Giải quyết các công việc liên quan đến dự án được giao
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
CHỈ HUY TRƯỞNG
KHỔI NGHIỆP VỤKỸ THUẬT THI CÔNG
ĐỘI THI CÔNG BTHẦU PHỤ 2THẦU PHỤ 1ĐỘI THI CÔNG A
10
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
- Đại diện cho công ty trên công trường
- Trong quá trình thi công nếu gặp các vấn đề nằm ngoài phạm vi
quyền hạn giải quyết cần phải lập bảng báo cáo và đề xuất phương
án giải quyết cho Giám đốc dự án
- Kiểm soát quá trình thực hiện của các dự án: tiến độ thi công, chất
lượng thu công, hồ sơ.
- Lập báo cáo tuần gồm: tiến độ thực hiện, an toàn lao động, tiến độ
cung cấp các nguồn lực và chất lượng của các nguồn lực, đề xuất
biện pháp điều chỉnh cho Giám đốc dự án
- Quản lý cán bộ công nhân viên của công ty trên công trường
Trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình
- Trực tiếp chỉ huy kỹ thuật tại công trường
- Lập biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục của dự án được
giao
- Quản lý và giám sát quá trình thi công của các thầu phụ tại công
trường
- Nghiệm thu công việc , hoàn thành giai đoạn, bàn giao với chủ đầu

- Nghiệm thu nội bộ công việc, hoàn thành giai đoạn và bàn giao với
thầu phụ
- Lập bản vẽ hoàn công từng hạng mục và cả công trình
- Quản lý nhật ký công trường
- Giải quyết các công việc và gửi báo cáo tuần cho giám đốc dự án
- Đại diện cho công ty tại công trường
- Chịu trách nhiệm trước công ty về chất lượng thi công trên công
trường
- Quản lý cán bộ công nhân viên của công ty trên công trường
Trách nhiệm của bộ phận Kỹ thuật thi công
- Trực tiếp tại công trường
11
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
- Theo sự phân công điều hành trực tiếp của chỉ huy trưởng
- Giám sát và kiểm tra quá trình thi công của các thầu phụ tại công
trường
- Nghiệm thu công việc, hoàn thành giai đoạn với chủ đầu tư
- Nghiệm thu nội bộ công việc với thầu phụ
- Ghi nhật ký công trường
- Báo cáo ngày cho chỉ huy trưởng công trường
- Giải quyết các công việc và báo cáo trực tiếp với chỉ huy trưởng
công trường
- Chịu trách nhiệm trước công ty về chất lượng thi công của các hạng
mục được giao
Trách nghiệm của Khối nghiệp vụ
- Khối nghiệp vụ bao gồm: Kế toán dự án, QA&QC, vật tư, thủ kho,
bảo vệ.
- Thủ kho: có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản và phân phát vật tư.
- Bảo vệ: có trách nhiệm bảo vệ vật tư, vật liệu, máy móc trên công
trường
- Kế toán : làm các thủ tục thanh quyết toán với chủ đầu thư , làm các
chế độ cho cán bộ trên công trường
- Vật tư: cung cấp vật tư, vật liệu thi công trên công trường
- QA/QC kiểm tra chất lượng vật tư cung cấp cho công trường, chất
lượng thi công của dự án
+ Đặc điểm quy trình thực hiện dự án thi công xây lắp
- Mục đích: Tổ chức và quản lý thực hiện dự án thi công xây lắp đảm bảo
chất lượng , hiệu quả
- Phạm vi áp dụng : Quy trình này áp dụng cho bộ phận dự án
Sơ đồ quy trình thực hiện dự án thi công xây lắp
12
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ quy trình thực hiện dự án
Các bước thực hiện quy trình như sau:
Chuẩn bị triển khai dự án
Chuẩn bị hồ sơ cho dự án: Hồ sơ cho dự án bao gồm :
- Bản vẽ thiết kế
- Hợp đồng xây lắp
- Biện pháp thi công chính
- Kế hoạch chi phí thực hiện dự án
DỰ ÁN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI
THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY THI CÔNG
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA
VÀ NGHIỆM
THU
KẾ HOẠCH
MÁY MÓC
THIẾT BỊ
KẾ HOẠCH
NHÂN LỰC
KẾ HOẠCH
CUNG ỨNG
VẬT TƯ
CHÍNH
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT HỒ SƠ VÀ TÀI LIỆU
KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH KẾ HOẠCH
LƯU TRỮ HỒ SƠ
13
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
- Thông tin chung về dự án
- Tiến độ thi công các công việc chính
- Kế hoạch nhân lực
- Kế hoạch cung ứng vật tư chính
- Kế hoạch kiểm tra chứng nhận vật tư
- Kế hoạch máy móc thiết bị
- Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu
- Kế hoạch kiểm soát quá trình thi công
- Kế hoạch kiểm soát hồ sơ và tài liệu
- Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng
- Mẫu các biên bản nghiệm thu, bàn giao, biên bản hiện trường, báo
cáo, nhật kí thi công
Lập hồ sơ theo dõi dự án tại phòng XDCB
- Bản vẽ thiết kế
- Hợp đồng giao nhận thầu
- Quyết định phân công công tác
- Hợp đồng thầu phụ, các báo giá
- Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị
- Yêu cầu vật tư gửi cho bộ phận vật tư theo mẫu yêu cầu vật tư
- Lệnh sản xuất gửi cho nhà máy theo mẫu lệnh sản xuất
- Lệnh xuất hàng gửi cho nhà máy theo mẫu lệnh xuất hàng
- Hồ sơ chất lượng công trình: thí nghiệm, kiểm định vật liệu, biên
bản nghiệm thu, bàn giao
- Hồ sơ thanh quyết toán công trình
Lập hồ sơ theo dõi tại công trường
- Bản vẽ thiết kế
- Nhật ký thi công công trình
14
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
- Hồ sơ chất lượng: các kết quả thí nghiệm vật tư, vật liệu, các biên
bản nghiệm thu, bàn giao
- Hồ sơ từ nhà máy: phiếu giao nhận sản phẩm, vật tư
- Khối lượng hoàn thành, thanh toán
- Biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục
- Kế hoạch thi công tuần, tháng
- Văn bản thay đổi điều chỉnh thiết kế, dự toán
Thực hiện dự án
Căn cứ bản vẽ thiết kế và hợp đồng giao thầu chủ nhiệm dự án tiến
hành thực hiện dự án theo các bước sau
Thành lập ban chỉ huy công trường
- Nhận bàn giao mặt bằng với chủ đầu tư
- Lập văn phòng công trường
- Làm kho chứa vật tư
+ Đặc điểm quy trình thi công một hạng mục công việc
Quy trình thi công một hạng mục công việc được thể hiện trong sơ đồ.
+ Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm
- Thị trường: Thị trường tiêu thụ sản phẩm xây lắp của Công ty bao
gồm các tỉnh phía Bắc và phía Nam.
- Khách hàng: của Công ty là các Nhà máy sản xuất, các Khu Công
Nghiệp…cần những nhà lưu động để làm kho bãi, gian hàng triển lãm…
Vì Công ty là đơn vị xây lắp nên sản phẩm của Công ty cố định tại
nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt
sản phẩm. Ngoài ra sản phẩm của Công ty được tiêu thụ theo giá dự toán
hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư từ trước.
15
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ quy trình thi công một hạng mục công việc
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH TBS
CHỦ ĐẦU TƯ
KIỂM TRA
NGHIỆM THU
THI CÔNG
BIỆN PHÁP THI CÔNG
VẬT TƯ, THIẾT
BỊ
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
LƯU HỒ SƠ
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
GHI CHÚ
Đ : Đạt yêu cầu
K : Không đạt yêu cầu
Đ
K
Đ
K
16
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
Gọn nhẹ, hiệu quả là mô hình tổ chức mà những lãnh đạo cấp cao
của TBS đã lựa chọn.
Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt và đầy biến đổi hiện
nay, việc áp dụng phương án tổ chức bộ máy quản lý theo hình thức trực
tuyến tham mưu tạo ra cho TBS một sự năng động và linh hoạt hết sức
cần thiết. Khả năng tiếp cận, nắm bắt và đáp ứng nhu cầu thị trường được
nâng cao. Việc quản lý của lãnh đạo cấp cao được thông qua các phòng
ban khác tạo sự liên kết giữa ban lãnh đạo và các nhân viên trong công ty,
nâng cao trách nhiệm của từng người, từng bộ phận.
Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
- Hội đồng quản trị: Có vai trò quyết định cao nhất tới hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty, quyết định những vấn đề quan trọng
của Công ty như : Các định hướng phát triển trong dài hạn, các
chiến lược về sản phầm…
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: chịu trách nhiệm lập chương trình, kế
hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, là người đại diện theo Pháp
luật của Công ty.
- Tổng Giám đốc: Có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động của
Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh
doanh trước Hội đồng quản trị và cơ quan quản lý Nhà nước.
- Giám đốc điều hành: Do Hội đồng quản trị bầu ra để điều hành
toàn bộ hoạt động sản xuất của Công ty. Giám đốc điều hành chịu
trách nhiệm về kết quả kinh doanh trước Hội đồng quản trị và cơ
quan quản lý của Nhà nước.
- Ban kiểm soát tài chính : Công ty sử dụng kiểm toán viên của
công ty kiểm toán Earnst & Young.
17
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
Sơ đồ 1.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý
- Bộ phận Hành chính- Nhân sự:
+ Quản lý nhân sự toàn Công ty
+ Xây dựng chính sách nhân sự và chế độ lao động
+ Phân công, bố trí nhân sự, đảm bảo đúng người, đúng vị trí
+ Quản lý hồ sơ nhân sự của toàn thể nhân viên trong công ty
+ Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng/ thuê mượn nhân viên; giải
quyết thủ tục thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn,…nhân viên.
Chủ tịch Hội
đồng quản trị
Tổng Giám đốc
Giám đốc
điều hành
Bộ phận Hành
chính-Nhân sự
Bộ phận Tài
chính-Kế toán
Bộ phận IT
Bộ phận
Kinh
doanh
Bộ
phận

vấn
thiết
kế
Bộ
phận
Kinh
tế kĩ
thuật
Bộ
phận
Dự
toán
Bộ
phận
Quản
lý thi
công
Bộ
phận
Vật

Bộ
phận
QA/Q
C
Bộ
phận
Sản
xuất
Bộ
phận
Xuất
khẩu
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát tài
chính
18
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
+ Tổ chức và giám sát thực hiện việc đánh giá định kỳ nhân viên,
thực hiện việc bình chọn, khen thưởng nhân viên xuất sắc và xử lý
kỷ luật nhân viên
+ Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay
nghề cho cán bộ, nhân viên, toàn công ty
+ Quản lý hệ thống tài chính của Công ty bao gồm:
- Đời sống: An ninh, vệ sinh, ăn uống, điện nước, hội họp, liên
hoan,…
- Hệ thống thiết bị văn phòng: Photocopy, điều hoà,…
- Văn thư: Con dấu văn phòng phẩm thư tín báo chí,…
- Điều phối xe
- Các công việc thư ký cho Tổng giám đốc/ Hội đồng quản trị
- Bộ phận Tài chính - Kế toán
+ Xây dựng và giám sát thực hiện hệ thống quản lý tài chính của
Công ty trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật về tài
chính.
+ Xây dựng và đăng ký hệ thống kế toán của Công ty trên cơ sở
pháp luật kế toán và phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty
+ Phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả bằng công cụ tài
chính toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Cân đối nguồn tài chính
+ Tổ chức theo dõi và thực hiện các hợp đồng liên quan đến kiểm
toán, tư vấn tài chính kế toán, bảo hiểm tài sản của Công ty và các
hợp đồng khác khi ban giám đốc yêu cầu.
+ Duy trì và phát triển các mối quan hệ với ngân hàng và các tổ
chức tín dụng
- Bộ phận IT - Quản lý hệ thống thông tin của Công ty bao gồm:
+ Hệ thống máy tính, máy in
+ Hệ thống điện thoại, fax
19
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
+ Hệ thống mạng nội bộ
+ Các phần mềm ứng dụng tin học
- Bộ phận Kinh doanh:
+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho thương hiệu
TBS tại thị trường Hà Nội và các tỉnh với các đối tượng khách
hàng
+ Xây dựng chính sách khách hàng đối với các nhà phân phối, đại
lý sản xuất , các nhà thầu, Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế.
+ Tổ chức hệ thống bán hàng phù hợp để thực hiện chiến lược và
kế hoạch kinh doanh được Tổng Giám Đốc phê duyệt
+ Tổng hợp, phân tích thông tin về thị trường, sản phẩm, đối thủ
cạnh tranh để tìm giải pháp kinh doanh hiệu quả
+ Giải quyết các khiếu nại khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh
phân phối và kinh doanh dự án
- Bộ phận Tư vấn thiết kế:
+ Tổ chức thực hiện mọi hoạt động thiết kế cho các dự án của
Công ty, bao gồm thiết kế báo giá, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chế
tạo lắp dựng
+ Thống kê vật tư, khối lượng sản phẩm công trình
+ Hỗ trợ kỹ thuật cho Phòng Kinh doanh và Dự án
+ Hỗ trợ Phòng Dự án trong việc điều tra, bảo hành sản phẩm khi
có yêu cầu
- Bộ phận Kinh tế kỹ thuật : Là cơ quan tham mưu giúp việc cho
Ban giám đốc Công ty, quản lý điều hành công tác kinh tế - kỹ
thuật trong lĩnh vực thi công xây lắp và có những nhiệm vụ sau:
Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, tính toán và lập hồ sơ dự
thầu các công tình xây dựng
Chỉ đạo lập phương án tổ chức thi công trình giám đốc công ty và
chủ đầu tư trước khi thi công
20
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
Tổ chức thực hiện công tác quản lý, giám sát chất lượng kỹ thuật
tiên tiến độ khối lượng xây lắp, an toàn lao động trong xây dựng
công trình theo các chế độ chính sách của Nhà nước và các quy chế
do giám đốc ban hành
Quản lý hồ sơ công trình, tài liệu khảo sát đo đạc bản vẽ kỹ thuật,
nhật ký công trình… trong quá trình thi công
Theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo công tác bảo hành, bảo dưỡng công
trình sau khi bàn giao theo quy định của Nhà nước
- Bộ phận Dự toán: Dự toán giá trị của công trình.
- Bộ phận Quản lý thi công: Quản lý quá trình thi công lắp dựng
- Bộ phận Vật tư: Quản lý vật tư,
- Bộ phận QA/QC : Quản lý chất lượng
+ Xây dựng và thường xuyên cập nhật Tiêu chuẩn nguyên vật liệu
và tiêu chuẩn sản phẩm của Công ty
+ Xây dựng quy định kỹ thuật
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đảm
bảo chất lượng nguyên vật liệu và chất lượng sản phẩm theo đúng
yêu cầu chất lượng.
- Bộ phận Sản xuất : Quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của Công
ty
+ Xây dựng các quy định , quy trình và thủ tục sản xuất, đồng thời
giám sát việc thực hiện các quy định , quy trình và thủ tục đó để
đảm bảo:
- Chất lượng sản phẩm
- Tiến độ sản xuất
- An toàn lao động
+ Quản lý định mức kỹ thuật: Tỷ lệ hao hụt, mức tiêu hao năng
lượng… của các sản phẩm
+ Quản lý máy móc, thiết bị, nhà xưởng
21
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch về bảo trì máy móc, thiết bị và
dây chuyền sản xuất
+ Theo dõi xây dựng cơ bản và bảo dưỡng các công trình xây dựng
trong công ty
+ Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất thường kỳ cho Tổng Giám
Đốc.
- Bộ phận Xuất khẩu: Chịu trách nhiệm về các dự án xuất khẩu ra
các thị trường Châu Á như Singapore, Thái Lan hay Australia.
Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt và đầy biến đổi hiện nay,
việc áp dụng phương án tổ chức bộ máy quản lý theo hình thức trực tuyến
tham mưu tạo ra cho TBS một sự năng động và linh hoạt hết sức cần
thiết. Khả năng tiếp cận, nắm bắt và đáp ứng nhu cầu thị trường được
nâng cao. Việc quản lý của lãnh đạo cấp cao được thông qua các phòng
ban khác tạo sự liên kết giữa ban lãnh đạo và các nhân viên trong công ty,
nâng cao trách nhiệm của từng người, từng bộ phận.
PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY TNHH TBS
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH TBS
22
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
Công ty lựa chọn cách thức tổ chức bộ máy kế theo hình thức tập
trung. Tức là Công ty chỉ tổ chức phòng Kế toán tại văn phòng chính, còn
dưới các nhà máy thì không có. Hiện nay Công ty đang có 5 kế toán trong
đó có 1 kế toán trưởng phụ trách tổng hợp tình hình tài chính của cả công
ty và 4 kế toán viên phụ trách từng phần hành công việc của mình.
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán
+ Kế toán nguyên vật liệu
- Theo dõi cập nhật tình hình nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
vào các kho vật tư, thiết bị của Nhà máy; Kiểm tra lại tính toán vật
tư trên phần mềm theo phương pháp bình quân gia quyền.
- Theo dõi cập nhật tình hình xuất vật tư vào sản xuất hàng ngày.
Cập nhật báo cáo tồn kho 2 ngày một lần.
- Lưu trữ, cập nhật và kiểm tra các báo giá vật tư, trong đó phân loại
vật tư cho công trình, vật tư sử dụng sản xuất chung tại xưởng.
- Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy trình nhập hàng, xuất hàng;
kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, chính xác, đầy đủ của phiếu nhập,
xuất vật tư, so sánh số vật tư xuất với định mức tiêu hao cho phép.
- Cuối tháng tiến hành đối chiếu số liệu với thủ kho vật tư trên thẻ
kho về số liệu nhập, xuất tồn.
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kế toán nguyên
vật liệu
Kế toán thanh
toán
Kế toán dự án
Kế toán tổng
hợp
23
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
- Tiến hành kiểm kê vật tư theo định kì (hàng tháng, quý , năm hoặc
đột xuất theo yêu cầu)
- Phối hợp với kế toán dự án trong quá trình quyết toán tổng hợp vật
tư theo công trình.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các TK 152, 153
- Báo cáo tồn kho 2 ngày một lần
- Báo cáo xuất nhập tồn kho nguyên vật liệu hàng tháng
- Báo cáo phân tích tình hình sử dụng vật tư sản xuất, có so sánh với
định mức tiêu hao của công ty
- Báo cáo phân tích hàng mua trong kỳ
- Chịu trách nhiệm lưu trữ các chứng từ kế toán có liên quan đến
phần hành công việc của mình
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bút toán cập nhật trên
phần mềm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của kế toán trưởng
- Đề xuất, lập tờ trình đối với định mức vật tư, bảng dự tính vật tư
tồn kho tối thiểu.
+ Kế toán thanh toán
- Tiếp nhận kiểm tra và xử lý đối với các chứng từ thanh toán tiền
mặt, tiền gửi ngân hàng, các chứng từ liên quan đến thanh toán
công nợ phải thu, phải trả.
- Cập nhật, kiểm tra, đối chiếu số dư TM, ngân hàng hàng ngày với
thủ quỹ, với ngân hàng và không chậm hơn 10h sang ngày hôm
sau.
- Luôn đảm bảo số dư tiền mặt trên phần mềm và thực tế khớp nhau,
số dư tiền mặt không vượt quá 50 triệu đồng.
- Thanh toán bằng TM được áp dụng đối với các khoản chi có giá trị
< 10 triệu đồng và > 10 triệu đồng phải được thanh toán bằng
chuyển khoản.
24
Ngô Thị Hoàng Giang-Kế toán 46C
- Chịu trách nhiệm đối với các tài khoản 111, 112
- Báo cáo kiểm kê quỹ tại ngày cuối cùng của tháng.
- Báo cáo số dư tiền gửi ngân hàng.
- Lưu trữ, ghi chép, phản ánh các chứng từ tiền mặt và chịu trách
nhiệm toàn bộ đối với những phát sinh liên quan.
- Quản lý các công việc liên quan đến thu chi tiền mặt của thủ quỹ.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lý của các khoản thanh
toán.
- Từ chối các chứng từ, số liệu sai, không đúng quy định.
- Đề xuất với kế toán trưởng giải quyết các vấn đề thuộc phần hành
mình thực hiện.
+ Kế toán dự án
- Tham gia vào quá trình lập kế hoạch , theo dõi và quyết toán đối
với các công trình
- Soát xét giá vốn dự toán công trình, lập bảng xem xét tài chính
trình kế toán trưởng phê duyệt trước khi kí hợp đồng
- Tham gia cùng với bộ phận kinh doanh lập hợp đồng
- Kiểm tra và chịu trách nhiệm đối với mọi khoản chi phí phát sinh
đối với công trình
- Cập nhật thường xuyên chi phí phát sinh đối với công trình
- Theo dõi và cung cấp tiến độ thực hiện công trình bao gồm tiến độ
tại công trường và tiến độ sản xuất tại nhà máy
- Thường xuyên cập nhật và theo dõi các khoản công nợ với người
mua hàng
- Báo cáo tình hình dự án công trình hàng tuần
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án công trình hàng tháng
- Chịu trách nhiệm lưu trữ, đối với các chứng từ kế toán thuộc phần
hành của mình
- Cung cấp các báo cáo được giao theo đúng thời hạn quy định
25

Generate time = 0.12452697753906 s. Memory usage = 1.99 MB