Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN ppt

Tên Bài Dạy : GIẢI BÀI TOÁN
CÓ LỜI VĂN


I. MỤC TIÊU :
1) Giúp học sinh bước đầu nhận biết các việc thường làm khi giải toán có lời văn :
 Tìm hiểu bài toán : - Bài toán đã cho biết những gì ?
- Bài toán hỏi gì ? ( tức là bài toán đòi hỏi phải làm gì ? )
 Giải bài toán : - Thực hiện phép tính để tìm hiểu điều chưa biết nêu trong câu hỏi .
- Trình bày bài giải ( Nêu câu lời giải, phép tính để giải bài toán,
đáp số )
2) Bước đầu tập cho học sinh tự giải bài toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+ Sử dụng các tranh vẽ trong SGK .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Sửa bài tập 2, 3 / 15 vở Bài tập
+ Học sinh đọc bài toán, nêu câu hỏi của bài toán phù hợp với từng bài
+ Bài toán thường có những phần gì ?
+ Nhận xét, sửa sai chung
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới
3. Bài mới :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu cách giải toán có lời văn.
Mt :HS biết cách giải toán và cách trình bày bài giải
-Cho học sinh mở SGK

-Bài toán cho biết gì ?
-Bài toán hỏi gì ?
-Giáo viên ghi tóm tắt lên bảng :
- Muốn biết nhà An nuôi mấy con gà ta làm như
thế nào ?

- Giáo viên hướng dẫn cách trình bày bài giải như


-Học sinh mở sách đọc bài toán : Nhà An
có 5 con gà, Mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi
nhà An có tất cả mấy con gà ?

-Học sinh nêu lại tóm tắt bài.
-Ta làm tính cộng, lấy 5 cộng 4 bằng 9.
Vậy nhà An nuôi 9 con gà.
-Vài học sinh lặp lại câu trả lời của bài
toán
-Giáo viên ghi bài giải lên bảng. Hướng
SGK

-Cho học sinh nhận biết bài giải có 3 phần :
- Lời giải , phép tính, đáp số
-Khi viết phép tính luôn có tên đơn vị sau kết quả phép
tính. Tên đơn vị luôn đặt trong ngoặc đơn
Hoạt động 2 : Thực hành .
Mt : Bước đầu học sinh giải được bài toán – Học sinh
viết vào tóm tắt
 Bài 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh tự nêu bài
toán, viết số thích hợp vào phần tóm tắt dựa vào
tóm tắt để nêu câu trả lời cho câu hỏi
-Hướng dẫn học sinh tự ghi phép tính, đáp số
-Gọi học sinh đọc lại toàn bộ bài giải.
 Bài 2 :
-Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh nêu bài
toán, viết số còn thiếu vào tóm tắt bài toán
-Đọc lại bài toán
-Hướng dẫn tìm hiểu bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi
gì ? Muốn tìm số bạn có tất cả ta làm tính gì ?
dẫn học sinh cách đặt câu lời giải

-Đọc lại bài giải.


-An có : 4 quả bóng
Bình có : 3 quả bóng
-Cả 2 bạn : … quả bóng ?

-2 em đọc

-Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3
bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn
?

-Cho học sinh tự giải vào vở

 Bài 3 :
-Hướng dẫn học sinh đọc bài toán


-Cho học sinh tự giải bài toán
-Giáo viên hướng dẫn chữa bài trên bảng


- Học sinh đọc : Đàn vịt có 5 con ở dưới ao
và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả
mấy con ?
-Học sinh tự giải bài toán


BÀI GIẢI :

Số vịt có tất cả là :
5 + 4 = 9 (Con vịt )
Đáp Số : 9 con vịt4.Củng cố dặn dò :
- Giáo viên nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh giỏi, phát biểu tốt .
- Dặn học sinh xem lại các bài tập . Làm vào vở tự rèn.
- Hoàn thành vở Bài tập toán
- Chuẩn bị trước bài : Xăng ti mét – Đo độ dài
5. Rút kinh nghiệm :


Generate time = 0.080307006835938 s. Memory usage = 1.93 MB