Tài liệu Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT docx


TẬP LÀM VĂN
ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

I.Mục đích , yêu cầu
- Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình
thức nhận biết mỗi đoạn văn .
- Xây dựng đoan văn trong bài miêu tả đồ vật.
- Đoạn văn miêu tả chân thực, giàu cảm xúc, sang tạo khi dùng từ.
-
II.Đồ dùng dạy học:
- Một tờ phiếu khổ to viết bảng lời giải BT 2,3( phần nhận xét )
- Tám tờ phiếu học nhóm bút dạ .
- Bài văn cây bút máy viết sẵn trên bảng lớp.
-
III.Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Trả bài viết :Tả một đồ chơi mà em thích .
- Nhận xét chung về cách viết văn của HS.
2. Dạy bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
Trong các tiết trước, các em đã nắm được cấu
t
ạo của ba phàn của bài văn tả đồ vật .Bài học
hôm n
ay giúp các em tìm hiểu kỹ hơn về cấu
t
ạo của đọan văn trong bài văn tả đồ vật , hình
th
ức thể hiện giúp nhận biết mỗi đoạn văn.
2.2 Tìm hiểu ví dụ:
Bài 1,2,3


Hoạt động cá nhân
-
Gọi HS đọc yêu cầu
-
Gọi HS đọc bài cái cối tân trang 143,144 SGK.
Yêu c
ầu học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi .
-
Gọi HS trình bày
-
Giáo viên nhận xét bổ sung chốt ý
-
Giáo viên dán lên bảng tờ giấy đã viết kết quả

làm bài , ch
ốt lại lời giải đúng .
-
Bài văn có 4 đoạn .
+ Đo
ạn 1 ( mở bài ): cái cối xinh xinh… gian
nhà tr
ống ( giới thiệu về cái cối được tả trong
bài ).

+ Đ
ọan 2 ( thân bài) U gọi nó là cái cối tân …
c
ối kêu ù ù ( tả hình dáng bên ngoài của cái cối
.

+ Đo
ạn 3 (thân bài ) chọn được ngày lành…vui
c
ả xóm(tả hoạt động của cái cối )
+ Đo
ạn 4 ( kết bài ) : Cái cối xay cũng như

-Lắng nghe

-Lắng nghe
- 1 HS đọc thành tiếng .
- Cả lớp theo dõi dùng bút chì đánh
dấu các đoạn văn và tìm nội dung
chính c
ủa mỗi đoạn .
- Học sinh lần lượt trình bày
Cả lớp nhận xét bổ sung.

ớc anh đi ( nêu cảm nghĩ về cái cối )

GV hỏi :

Đoạn văn miêu tả đồ vật có có ý nghĩa như
th
ế nào?


Nhờ đâu em biết được bài văn có mấy đoạn
?

2.3 Ghi nhớ :
- HS đọc nội dung phần ghi nhớ .
2.4 Luyện tập :
Bài 1

Trao đổi nhóm 2

- Gọi HS đọc yêu cầu


- Yêu cầu HS suy nghĩ , thảo luận và làm bài.


Gọi học sinh trình bày .
- Sau mỗi HS trình bày , giáo viên nhận xét ,
bổ sung , kết luận về câu trả lời đúng.

a. Bài văn gồm bốn đoạn :
+ Đo
ạn 1: Hồi học lớp 2 … mộ
t cây bút
máy b
ằng nhựa .
+ Đo
ạn 2 : Cây bút dài gần … mạ bóng .
+ Đo
ạn 3 : mở nắp ra … cất vào cặp
+ Đo
ạn 4 :Đã mấy tháng rồi … trên đồng
ru
ộng .

b. Đoạn 2 : tả hình dáng cây bút .

c. Đoạn 3: tả ngoài bút .

d. Trong đoạn 3 :
-
Câu mở đoạn : mở nắp ra em thấ
y ngoì bút
sáng loáng hình lá tre , có m
ấy chữ rất nhỏ
không rõ .

-
Câu kết đoạn rồi em tra nắp bút cho ngòi bút
kh
ỏi bị tòe trước khi cất vào cặp .
-
Đoạn văn tả cái ngòi bút , công dụng của nó ,
các b
ạn HS giữ ngòi bút.
Bài 2 :

Hoat đ
ộng cá nhân
Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài , suy nghĩ để viết bài
GV chú ý nh
ắc HS
+ Đ
ề bài yêu cầu cách viết một đoạn tả bao
quát chi
ếc bút của em ( không vội tả chi tiết
t
ừng bộ phận , không viết cả bài)
+ Đ
ể viết đoạn văn đạt yêu cầu em cần quan sát
k
ỹ chiếc bút về hình dáng, kích thuớc , màu
s
ắc , chất liệu , cấu tạo , chú ý những đặc điểm


- Đoạn văn miêu tả đồ vật thường
giới thiệu về đồ vật được tả , tả hình
dáng , hoạt động của đồ vật đó hay
nêu cảm nghĩ của tác giả về đồ vật
đó.
-
Nhờ các dấu chấm xuống dòng để
bi
ết được số đoạn trong bài văn .

3 HS đọc thành tiếng - cả lớp đọc
thầm .
- Hai HS nối tiếp nhau đọc nội dung
và yêu c
ầu.
- HS trao đổi nhóm 2 thảo luận ,
dùng bút chì đánh dấu vào SGK.

- HS nối tiếp nhau thực hiện từng
yêu c
ầu .
+ C
ả lớp theo dõi , nhận xét bổ sung .

- 1HS đọc thành tiếng .

riêng, k
ết hợp quan sát tím ý .
+ T
ập diễn đạt sắp xếp các ý ,kết hợp bộc lộ
c
ảm xúc khi tả .
-
Gọi HS trình bày

-
GV chú ý sửa lỗi dùng từ , diễn đạt cho từ
ng
HS .

-
Nhận xét , ghi điểm .
3.C
ủng cố - dặn dò :

GV hỏi :
Mỗi đoạn văn miêu tả có ý gì

+ Khi viết mỗi đoạn văn cần chú ý điều gì
,
- Nhận xét tiết học .

Dặn : về làm BT2 và quan sát kỹ chiếc cặp
sách c
ủa em .

- HS tự viết bài .


-
Gọi 3,5 HS nối tiếp nhau đọc bài viết
-
Các em khác theo dõi nhận xét.

TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

I.Mục đích , yêu cầu
- Biết cách xác định mỗi đoạn văn thuộc phần nào trong đoạn văn miêu tả , nội
dung miêu tả của từng đoạn , dấu hiệu mở đầu đoạn văn .
- Viết đoạn văn miêu tả đồ vật chân thực, sinh động, giàu cảm xúc, sáng tạo.
-
IIĐồ dùng dạy học
- Một số kiểu mẫu cặp sách HS.
-
III.Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ trang 170
- Gọi HS đọc đoạn văn tả bao quát chiếc
bút c
ủa em
GV nhận xét ghi điểm
2.
Dạy bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập xây
d
ựng đoạn văn miêu tả đồ vật. Lớp mình cùng
thi đua xem b
ạn nào có đoạn văn miêu tả chiếc
c
ặp đúng và hay nhất
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:

Trao đổi nhóm 2
-
Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
-
Yêu cầu HS trao đổi thực hiện yêu cầu.
-
Gọi HS trình bày và nhận xét.

- Sau mỗi phần GV kết luận, chốt lời giải
đúng.

a)
Các đoạn văn trên thuộc phần nào trong đoạn
văn miêu t
ả?
b)
Xác định nội dung miêu tả của từng đoạn văn


c)
Nội dung miêu tả của mỗi đoạn được báo hiệu

câu mở đoạn bằng những từ ngữ nào?

- 2 HS đọc thuộc lòng

- 2 HS đọc bài văn của mình-Lắng nghe


-
2 HS tiếp nối nhau đọc, lớp đọc thầm

-
2 HS cùng bàn trao đổi trả lời câu
h
ỏi
-
HS tiếp nối trình bày, các em khác
theo dõi nh
ận xét


-
Cả 3 đoạn văn đều thuộc phần thân
bài.


+
Đoạn 1: Đó là chiếc cặp màu đỏ
tươi…sang long lanh (t
ả hình dáng
bên ngoài c
ủa chiếc cặp)
+
Đoạn 2: Quai cặp làm bằng sắt…
Chi
ếc ba lô (tả quai cặp và dây đeo)
+
Đoạn 3: Mở cặp ra, em… và thước
k
ẻ (tả cấu tạo bên trong của chiếc cặp)
Bài 2 :

Hoạt động cá nhân
-
Gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý
-
Yêu cầu HS quan sát chiếc cặp của mình và tự
làm bài

GV lưu ý HS :
+ Ch
ỉ viết một đoạn văn miêu tả
hình dáng
bên ngoài c
ủa cặp (không phải cả bài, không
ph
ải bên trong)
+ Nên viết dựạ theo các gợi ý a, b, c
+ Đ
ể cho đoạn văn tả của em không giống
c
ặp của các bạn khác, em cần miêu tả những đặc
đi
ểm riêng của cái cặp.
+ Khi vi
ết chú ý bộc lộ cảm xúc của mình
- Gọi HS trình bày, GV sửa lỗi dùng từ diễn
đ
ạt.
GV nhận xét ghi điểm.
Bài 3
Hoạt động cá nhân
GV gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý của bài.
*
GV chú ý
Đ
ề bài chỉ yêu cầu các em viết một đoạn văn tả
bên trong chi
ếc cặp của mình (không phải bên
ngoài)

-
Cách thực hiện tương tự BT2
3.Củng cố dặn dò:
-
Nhận xét tiết học
-
Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh viết lại hai
đo
ạn văn đã thực hành luyện viết trên lớp

+
Đoạn 1: đó là chiếc cặp màu đỏ tươi

+
Đoạn 2: Quai cặp làm bằng sắt
không g
ỉ…
+
Đoạn 3: Mở cặp ra, em thấy trong
c
ặp có tới 3 ngăn…-
1 HS đọc thành tiếng
-
HS quan sát nghe GV gợi ý và tự
làm bài
-
3-5 HS trình bày cả lớp theo dõi
nh
ận xét
1 HS đọc, cả lớp đọc thầm

Generate time = 0.20779609680176 s. Memory usage = 1.94 MB