Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 18

Tuần 18
Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2007
Tập đọc
Tập đọc : Quê hơng, Chõ bánh khúc của dì tôi + Ôn tập tiết 1
I. Mục tiêu
+ Kiểm tra lấy điểm tập đọc :
- Chủ yếu lấy điểm kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọc thông bài tập đọc L Quê h-
ơng, Chõ bánh khúc của dì tôi
- Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu : HS trả lời đợc 1 hoặc 2 câu hỏi về nội dung
bài đọc.
- Rèn luyện kĩ năng viết chính tả qua bài chính tả nghe - viết Rừng cây trong nắng.
II. Đồ dùng
GV : Phiếu viết tên 2 bài tập đọc
HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò.
A. Kiểm tra bài cũ.
- Kết hợp trong bài mới.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu )
2. Kiểm tra tập đọc ( khoảng 1/4 số HS
trong lớp )
* Bài tập 1
- GV đa phiếu
- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS vừa đọc.
- GV cho điểm.
* Bài tập 2
- GV đọc đoạn văn Rừng cây trong nắng
- GV giải nghĩa 1 số từ khó
- GV giúp HS nắm ND bài chính tả
- GV đọc bài
+ Chấm, chữa bài
- Nhận xét bài viết của HS
- Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định
trong phiếu.
- HS trả lời
- 2, 3 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp theo dõi
- HS đọc thầm đoạn văn, tìm những từ dễ
viết sai chính tả
- HS viết bài chính tả
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.
Kể chuyện
Tập đọc : Luôn nghĩ đến Miền Nam, Vàm Cỏ Đông + Ôn tập tiết 2
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc
- Ôn luyện về so sánh ( tìm đợc những hình ảnh so sánh trong câu văn )
- Hiểu nghĩa của từ, mở rộng vốn từ.
II. Đồ dùng
1
GV : Phiếu viết tên bài tập đọc, bảng phụ viết câu văn BT2, câu văn BT3
HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
A. Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp trong bài mới
B. Bài mới
* Bài tập 1
- Kiểm tra tập đọc ( 1/4 số HS )
- GV đa phiếu
- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS vừa đọc.
- GV cho điểm.
* Bài tập 2
- Nêu yêu cầu BT
- GV giải nghĩa : nến, dù
- GV nhận xét
* Bài tập 3
- Nêu yêu cầu BT
- GV nhận xét
- Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định
trong phiếu.
- HS trả lời
+ Tìm hình ảnh so sánh trong các câu sau
- HS làm bài vào vở
- Phát biểu ý kiến
- Nhận xét
- Lời giải :
a) Những thân cây tràm vơn thẳng lên trời
nh những cây nến khổng lồ.
b) Đ ớc mọc san sát, thẳng đuột nh hằng hà
sa số cây dù xanh cắm trên bãi.
+ Từ biển trong câu sau có ý nghĩa gì ?
- HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến
- Nhận xét
- Lời giải : 1 tập hợp rất nhiều sự vật : lợng
lá trong rừng tràm bạt ngàn trên 1 diện tích
rộng lớn khiến ta tởng tợng nh đang đứng
trớc 1 biển lá.
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.
Tiếng việt +
Ôn về tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 10 đến tuần 17
I. Mục tiêu
- Luyện cho HS kĩ năng đọc thành tiếng, đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần
10 đến tuần 17
- Phát âm rõ, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ
II. Đồ dùng
GV : Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
2
1. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu, nêu mục đích yêu cầu của
tiết học
2. Bài mới
- GV đa ra các phiếu viết sẵn tên các bài
tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17
- GV đặt câu hỏi về đoạn HS vừa đọc
- GV nhận xét
- Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc
- Sau khi bốc thăm xem lại bài khoảng 2
phút
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định
trong phiếu
- Lớp theo dõi đọc thầm theo
- Nhận xét bạn đọc bài
- HS trả lời
- Nhận xét câu trả lời của bạn
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà ôn bài
Hoạt động tập thể +
Tìm hiểu về truyền thống văn hoá quê hơng
I. Mục tiêu
- Học sinh thấy đợc truyền thống văn hoá quê hơng.
- Giáo dục cho HS lòng tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc mình.
- Có ý thức giữ gìn bảo vệ truyền thống quý báu đó.
II. Nội dung
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- GV cho HS xem tranh, ảnh có nội dung
về lễ hội.
- GV giới thiệu cho HS nghe từng lễ hội.
- Lễ hội đó đợc tổ chức ở đầu ?
+ Ví dụ :
- Lễ hội Đền Hùng.
- Lễ hội Chùa Hơng.
- Lễ hội Chọi trâu....
- Kể thêm 1 số lễ hội của quê hơng mà em
biết.
- Yêu cầu HS về tìm hiểu thêm truyền
thống quê hơng.
- HS QS.
- HS nghe.
- HS trả lời.
- HS kể.
III. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét chung tiết học.
- Khen những em chú ý, có ý thức trong giờ học.
Thứ ba ngày tháng 1 năm 2007
Chính tả
3
Tập đọc : Một trờng tiểu học ở vùng cao + Ôn kể chuyện + Ôn tập tiết 3
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc.
- Luyện tập điền vào giấy tờ in sẵn : Điền đúng nội dung vào giấy mời cô ( thầy )
hiệu trởng đến dự liên hoan với lớp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
II. Đồ dùng
GV : Phiếu viết tên bài tập đọc : Một trờng tiểu học ở vùng cao
HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp trong bài mới.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học
2. Bài tập
* Bài tập 1
- Kiểm tra đọc ( 1/4 số HS )
- GV đa phiếu
- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS vừa đọc.
- GV cho điểm.
* Bài tập 2
- Nêu yêu cầu BT
+ GV HD HS :
- Mỗi em phải đóng vai lớp trởng viết giấy
mời thầy ( cô ) hiệu trởng
- Bài tập này giúp các em thực hành viết
giấy mời đúng nghi thức. Em phải điền vào
giấy mời những lời lẽ trân trọng, ngắn gọn.
Nhớ ghi rõ ngày giờ, địa điểm.
- Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định
trong phiếu.
- HS trả lời
- 1, 2 HS đọc yêu cầu
- GV mời 1, 2 HS điền miệng nội dung vào
giấy mời
- HS làm bài vào vở
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà ôn bài.
Thứ t ngày tháng 1 năm 2007
Tập đọc
Tập đọc : Nhà bố ở + Ôn tập tiết 4.
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc.
- Ôn luyện về dấu chấm, dấu phẩy.
II. Đồ dùng.
GV : Phiếu ghi tên bài tập đọc
HS : SGK.
4
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp trong bài mới
B. Bài mới
* Bài tập 1
- Kiểm tra đọc ( 1/4 số HS )
- GV đa phiếu
- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS vừa đọc.
- GV cho điểm.
* Bài tập 2
- Nêu yêu cầu BT
- GV nhận xét
- Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định
trong phiếu.
- HS trả lời
+ Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào mỗi ô
trống trong đoạn văn.
- 1 HS đọc chú giải cuối bài
- Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trao đổi theo
cặp
- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở
- Nhận xét
IV. Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.

Luyện từ và câu
Tập đọc : Ba điều ớc + Ôn tập tiết 5.
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng.
- Luyện tập viết đơn ( gửi Th viện trờng xin cấp lại thẻ đọc sách )
II. Đồ dùng
GV : Phiếu ghi tên bài tập đọc, bản phô tô mẫu đơn xin cấp lại thẻ đọc sách.
HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ.
- Kết hợp trong bài mới
B. Bài mới
* Bài tập 1
- Kiểm tra đọc ( 1/4 số HS )
- GV đa phiếu
- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS vừa đọc.
- GV cho điểm.
* Bài tập 2
- Nêu yêu cầu BT
+ Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định
trong phiếu.
- HS trả lời.
+ Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá
đơn đề nghị th viện trờng cấp lại thẻ.
- HS đọc mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách
5

Generate time = 0.047475099563599 s. Memory usage = 1.93 MB