Tài liệu Bai thi luat giao thong duong thuy noi dia pptx

CuộC THI TìM HIểU PHáP LUậT GIAO THÔNG
đờng thuỷ Nội địa

Cõu 1: Lut GTTN quy nh nh thế nào v việc chấp hành quy tắc giao thông
Đ T N Đ? Hãy kể tên qui tắc giao thông Đ T NĐ?
Trả lời
Lut GTTN quy nh nh thế nào v v iệc chấp hành quy tắc giao thông Đ T N Đ?
iu 1. Phm vi iu chnh
Lut ny quy nh v hot ng giao thụng ng thy ni a; cỏc iu kin bo m
an ton giao thụng ng thu ni a i vi kt cu h tng, phng tin v ngi
tham gia giao thụng, vn ti ng thu ni a
iu 2. i tng ỏp dng Lut ny ỏp dng i vi t chc, cỏ nhõn liờn quan n
hot ng giao thụng ng thu ni a.Trng hp iu c quc t m Cng ho xó
hi ch ngha Vit Nam ký kt hoc gia nhp cú quy nh khỏc vi Lut ny thỡ ỏp dng
quy nh ca iu c quc t ú
iu 36. Chp hnh quy tc giao thụng ng thu ni a
1. Thuyn trng, ngi lỏi phng tin khi iu khin phng tin hot ng trờn
ng thu ni a phi tuõn theo quy tc giao thụng v bỏo hiu ng thu ni a
quy nh ti Lut ny.
2. Thuyn trng tu bin khi iu khin tu bin hot ng trờn ng thu ni a
phi tuõn theo bỏo hiu ng thu ni a v quy tc giao thụng quy nh i vi
phng tin cú ng c.
3. Thuyn trng, ngi lỏi phng tin khi hnh trỡnh phi iu khin phng tin
vi tc an ton cú th x lý cỏc tỡnh hung trỏnh va, khụng gõy mt an ton i
vi phng tin khỏc hoc tn hi n cỏc cụng trỡnh; gi khong cỏch an ton gia
phng tin mỡnh ang iu khin vi phng tin khỏc; phi gim tc ca phng
tin trong cỏc trng hp sau õy:
a) i gn phng tin ang thc hin nghip v trờn lung, phng tin b nn,
phng tin ch hng nguy him;
1
b) i trong phm vi cng, bn thu ni a;
c) i gn ờ, kố khi cú nc ln.
4. Thuyn trng, ngi lỏi phng tin khi hnh trỡnh khụng c bỏm, buc phng
tin ca mỡnh vo phng tin ch khỏch, phng tin ch hng nguy him ang hnh
trỡnh hoc phng tin ch khỏch, phng tin ch hng nguy him bỏm, buc vo
phng tin ca mỡnh, tr trng hp cu h, cu nn hoc trng hp bt kh khỏng.
Các qui tắc
- Hành trình trong tầm nhìn bị hạn chế nơI luồng giao nhau , công gấp
- Quyền u tiên làm nhiệm vụ đặc biệt
- Phơng tiện tránh nhau khi đI đối hớng nhau
- Phơng tiện tránh nhau khi đI cắt hớng nhau
- Thuyền buồm tránh nhau
- Phơng tiện vợt nhau
- Phơng tiện đI qua cầu cống
- Neo đậu phơng tiện
Câu 2 Khi tham gia hoạt động giao thông đờng thuỷ nội địa các hành vi nàobị
cấm?
Những hành vi vi phạm quy định về vận chuyển ngời, hàng khách xữ lý nh thế nào?
Trả lời
Khi tham gia hoạt động giao thông đ ờng thuỷ nội địa các hành vi bị cấm đó là:
1. Phỏ hoi cụng trỡnh giao thụng ng thu ni a; to vt chng ngi gõy cn tr
giao thụng ng thu ni a.
2. M cng, bn thu ni a trỏi phộp; ún, tr ngi hoc xp, d hng hoỏ khụng
ỳng ni quy nh.
3. Xõy dng trỏi phộp nh, lu quỏn hoc cỏc cụng trỡnh khỏc trờn ng thu ni a
v phm vi bo v kt cu h tng giao thụng ng thu ni a.
4. t, ỏ, cỏt, si hoc cht thi khỏc, khai thỏc trỏi phộp khoỏng sn trong phm vi
lung v hnh lang bo v lung; t c nh ng c, phng tin khai thỏc, nuụi trng
thu sn trờn lung.
2
5. a phng tin khụng iu kin hot ng theo quy nh ti iu 24 ca Lut
ny tham gia giao thụng ng thu ni a; s dng phng tin khụng ỳng cụng
dng hoc khụng ỳng vựng hot ng theo giy chng nhn an ton k thut v bo v
mụi trng ca c quan ng kim.
6. B trớ thuyn viờn khụng nh biờn theo quy nh khi a phng tin vo hot
ng; thuyn viờn, ngi lỏi phng tin lm vic trờn phng tin khụng cú bng,
chng ch chuyờn mụn hoc bng, chng ch chuyờn mụn khụng phự hp.
7. Ch hng hoỏ c hi, d chỏy, d n, ng vt ln chung vi hnh khỏch; ch quỏ
sc ch ngi ca phng tin hoc quỏ vch du mn nc an ton.
8. Lm vic trờn phng tin khi trong mỏu cú nng cn vt quỏ 80 miligam/100
mililớt mỏu hoc 40 miligam/1lớt khớ th hoc cú cỏc cht kớch thớch khỏc m phỏp lut
cm s dng.
9. B trn sau khi gõy tai nn trn trỏnh trỏch nhim; xõm phm tớnh mng, ti sn
khi phng tin b nn; li dng vic xy ra tai nn lm mt trt t, cn tr vic x lý
tai nn.
10. Vi phm bỏo hiu hn ch to súng hoc cỏc bỏo hiu cm khỏc.
11. T chc ua hoc tham gia ua trỏi phộp phng tin trờn ng thu ni a; lng
lỏch gõy nguy him cho phng tin khỏc.
12. Li dng chc v, quyn hn sỏch nhiu, gõy phin h khi thc hin nhim v;
thc hin hoc cho phộp thc hin hnh vi vi phm phỏp lut v giao thụng ng thu
ni a.
13. Cỏc hnh vi khỏc vi phm phỏp lut v giao thụng ng thu ni a
+ Những hành vi vi phạm quy định về vận chuyển ng ời, hàng khách:
- a phng tin khụng iu kin hot ng theo quy nh ti iu 24 ca Lut
ny tham gia giao thụng ng thu ni a; s dng phng tin khụng ỳng cụng
dng hoc khụng ỳng vựng hot ng theo giy chng nhn an ton k thut v bo v
mụi trng ca c quan ng kiểm.
- B trớ thuyn viờn khụng nh biờn theo quy nh khi a phng tin vo hot
ng; thuyn viờn, ngi lỏi phng tin lm vic trờn phng tin khụng cú bng,
chng ch chuyờn mụn hoc bng, chng ch chuyờn mụn khụng phự hp.
3
- Chở hàng hoá độc hại, dễ cháy, dễ nổ, động vật lớn chung với hành khách; chở quá
sức chở người của phương tiện hoặc quá vạch dấu mớn nước an toàn
- Làm việc trên phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100
mililít máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật
cấm sử dụng
- Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm; xâm phạm tính mạng, tài sản khi
phương tiện bị nạn; lợi dụng việc xảy ra tai nạn làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai
nạn
Để lập lại trật tự và đảm bảo an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa, tại
Điều 78 Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 quy định như sau:1. Vận tải
hành khách đường thủy nội địa gồm các hình thức sau:- Vận tải hành khách
theo tuyến cố định: Là vận tải có cảng, có bến nơi đi, có cảng, bến nơi đến và đi
theo biểu đồ vận hành ổn định.- Vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến: là
vận tải theo yêu cầu của hành khách trên cơ sở hợp đồng.- Vận tải hành khách
ngang sông là vận tải từ bờ bên này sang bờ bên kia (trừ vận tải ngang sông
bằng phà).2. Người kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định hoặc
theo hợp đồng chuyến có trách nhiệm:- Công bố và thực hiện đúng lịch chạy
tàu, thời gian vận tải; công khai giá cước vận tải; lập danh sách hành khách mỗi
chuyến đi.- Bố trí phương tiện bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của
pháp luật hiện hành.3. Đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện chở khách
(hoặc phương tiện chở chung hành khách với hàng hóa) phải thực hiện các quy
định sau đây:- Trước khi khởi hành phải kiểm tra điều kiện an toàn đối với
người và phương tiện; phổ biến nội quy an toàn và cách sử dụng các trang thiết
bị an toàn cho hành khách biết; không để hành khách đứng ngồi ở các vị trí
không an toàn.- Xếp hàng hóa hành lý của hành khách gọn gàng, không cản lối
đi.- Không chở hàng hóa dễ cháy, dễ nổ, hàng độc hại, động vật lớn chung với
4
hnh khỏch (ch ng vt nh ca khỏch phi yờu cu nht trong lng, ci);
khụng hnh khỏch mang theo cỏc sỳc vt ang b dch bnh lờn phng
tin.- Khi cú giụng bóo khụng c cho phng tin ri cng, bn. Nu phng
tin ang hnh trỡnh thỡ phi khn trng tỡm ni trỳ n an ton
+ Xử phạt vi phạm quy định về vận chuyển ngời, hành khách đwongf thuỷ nội địa
Nc ta nhiu sụng ngũi, kờnh, lch nờn giao thụng thy rt thun tin. Vic
m bo an ton cho ngi, hnh khỏch trong giao thụng vn ti sụng nc l
mt yờu cu bc thit, c bit vo mựa ma l. Chớnh ph ra Ngh nh s
09/2005/N-CP ngy 27-01-2005, v x pht vi phm trong giao thụng ng
thy ni a (TN), iu 26 quy nh x pht Vi phm quy nh v vn
chuyn ngi, hnh khỏch; trong ú cú mt s vi phm b x pht ỏng chỳ ý
sau õy:1. Pht cnh cỏo hoc pht tin t 20-50.000 ng cỏc vi phm sau i
vi phng tin vn ti khỏch khụng cú ng c ch n 12 ngi.- Khụng b
trớ ch ngi cho ngi, hnh khỏch, ngi, hnh khỏch ng trờn phng
tin hoc cú hnh vi khỏc lm mt an ton ca phng tin.- Xp, ngi, hnh
khỏch, hng húa, hnh lý, xe p, mụ tụ, xe mỏy, phng tin khỏc lm
nghiờng lch phng tin hoc che khut tm nhỡn ca ngi iu khin
phng tin.2. Pht tin t 50.000 100.000 ng i vi hnh vi vn ti ngi,
hnh khỏch bng phng tin cú ng c sc ch n 12 ngi cú cỏc vi phm
sau:- ún tr khỏch khụng ỳng ni quy nh.- Khụng b trớ ch ngi cho
ngi, hnh khỏch, ng trờn phng tin hoc cú hnh vi khỏc lm mt an
ton phng tin.- ngi, hnh khỏch ng ngi trờn mui hoc hai bờn mn
ca phng tin.
Câu 3 Luật thuỷ sản có quy định những hành vi nào bị cấm trong hoạt động thuỷ
sản , bạn hãy cho biết cụ thể ?
Trả lời
5

Generate time = 0.080574035644531 s. Memory usage = 1.93 MB