Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - ĐIỂM Ở TRONG ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH ppt

Tên Bài Dạy : ĐIỂM Ở TRONG
ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

I. MỤC TIÊU :
+ Giúp học sinh:
- Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
- Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+ Bảng phụ ghi các bài tập : 1, 2, 3, 4 / 133, 134 SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị SGK. Phiếu bài tập
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Tiết trước em học bài gì ? ( Luyện tập )
+ Nhận xét bài làm của học sinh trong vở Bài tập toán . Sửa bài 4 / 28/ Vở Bài tập
+ Giáo viên treo bảng phụ, gọi 1 học sinh đọc lại bài toán.Hỏi : Muốn giải bài toán
này trước hết em cần làm gì ? (Đổi 2chục nhãn vở = 20 nhãn vở )
+ 1 học sinh lên bảng sửa bài. Giáo viên chốt cách thực hiện và trình bày bài giải.
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới
3. Bài mới :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu điểm ở trong ở ngoài một
hình.
Mt: Học sinh nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm
ở ngoài 1 hình.
-Giáo viên vẽ hình vuông hỏi : Đây là hình gì ?
-Giáo viên vẽ điểm A và nói :” Điểm A ở trong hình
vuông. “
-Giáo viên vẽ điểm N và nói : “ Điểm N ở ngoài hình
vuông”
-Giáo viên vẽ hình tròn hỏi : Đây là hình gì ?
-Giáo viên vẽ điểm P hỏi : “ Điểm P ở ngoài hình tròn
hay trong hình tròn “
-Giáo viên vẽ điểm O nói : “ Điểm O ở trong hay ở
ngoài hình tròn “
-Giáo viên vẽ 1 hình tam giác, hỏi học sinh : “ Đây là
hình gì ? “
-Giáo viên vẽ điểm E ở trong hình tam giác, hỏi học
sinh : “ Điểm E nằm ở trong hay ở ngoài hình tam giác-Hình vuông
-5 em lặp lại

-5 em lặp lại

-Hình tròn
-5 em lặp lại điểm P ở ngoài hình tròn

-5 em lặp lại điểm O nằm ở trong hình
tròn.

-Hình tam giác

-Vẽ Điểm B nằm ở ngoài hình tam giác, hỏi học sinh :
“ Điểm B nằm ở vị trí nào của hình tam giác ? “
-Gọi học sinh lặp lại : “ Điểm E ở trong hình tam giác.
Điểm B nằm ở ngoài hình tam giác “

Hoạt động 2 : Thực hành
Mt : Nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1 hình qua việc vẽ
đúng hình. Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và
giải toán .
-Cho học sinh mở SGK đọc các câu phần bài học (
phần đóng khung )
-Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập 1
-Giáo viên đọc qua các câu cho học sinh nghe.
-Giáo viên gắn bảng phụ có bài tập 1 yêu cầu học sinh
cử 6 học sinh mỗi đội lên chơi gắn chữ đúng hay sai
sau mỗi câu
-Giáo viên hỏi lại : “ Những điểm nào ở trong hình tam
giác? Những điểm nào ở ngoài hình tam giác ?”

 Bài 2 : Vẽ hình. Sử dụng phiếu bài tập.
-Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập

-Điểm E nằm trong hình tam giác

-Điểm B nằm ở ngoài hình tam giác


-Quan sát tranh,đọc các câu giải thích
-Câu nào đúng ghi Đ cau nào sai ghi S
-6 em / 1 đội thi đua gắn lần lượt mỗi em 1
câu – Đội nào nhanh, đúng là thắng cuộc

-Cho học sinh làm bài trong phiếu bài tập.


-Giáo viên nhận xét, quan sát học sinh làm bài

Nghỉ 5 phút

 Bài 3 : Tính
-Cho học sinh nêu cách tính

-Yêu cầu 3 học sinh lên bảng làm 2 biểu thức / 1 em
-Nêu cách nhẩm
-Giáo viên chốt bài. Lưu ý bài :
30 + 10+20=
- Tính chất giao hoán 30 + 10 + 20 =
60 – 10 – 20 =
- Số trừ giống nhau 60 – 20 – 10 =
 Bài 4 : Giải toán
-Điểm A,B,I trong hình tam giác
-Điểm C,D,E ở ngoài hình tam giác


-a) Vẽ 2 điểm trong hình vuông, 4 điểm
ngoài hình vuông
-b) Vẽ 3 điểm trong hình tròn, 2 điểm
ngoài hình tròn
-Học sinh làm bài. 2 em lên bảng chữa bài.-Học sinh nêu yêu cầu bài tập
-Muốn lấy 20 + 10 + 10 thì phải lấy 20
cộng 10 trước, được bao nhiêu cộng tiếp
với 10
-Học sinh dưới lớp làm vào bảng con
-2 biểu thức trên 1 dãy


-Gọi học sinh đọc bài toán
-Giáo viên treo tóm tắt đề toán
-Đề toán cho biết gì ? Đề toán hỏi gì ?
-Muốn tìm số nhãn vở Hoa có tất cả em phải làm gì ?
-Cho học sinh sửa bài . Nhận xét bài làm của học
sinh .
-Hoa có 10 nhãn vở, Mẹ mua thêm cho
Hoa 20 nhãn vở.Hỏi Hoa có tất cả bao
nhiêu nhãn vở ?

Học sinh tự giải bài toán vào phiếu bài tập
4.Củng cố dặn dò :
- Hôm nay em học bài gì ? Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt
- Dặn học sinh xem lại bài làm các bài tập trong vở Bài tập toán.
- Chuẩn bị bài : Luyện tập chung
5. Rút kinh nghiệm :

Generate time = 0.089490175247192 s. Memory usage = 1.93 MB