Tài liệu Mỹ thuật 5 - MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU ( VẼ MÀU ) docx

Mỹ thuật 5
MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU
( VẼ MÀU )I/ Mục tiêu :
Hs hiểu đặt điểm của mẫu vẽ, màu sắc và cách sắp xếp
Hs biết cách vẽ và vẽ được mẫu có hai hoặc ba vật mẫu
Hs yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật
II/Chuẩn bị :
Hai mẫu vẽ khác nhau
Hình gợi ý cách vẽ
Tranh tình vật của họa sĩ, của hs lớp trước
III/ Hoạt động dạy và học :
Hoạt động 1: Quan sát nhân xét
Gv cùng hs bày mẫu chung hoặc cho hs tự bày mẫu vẽ lên nhóm để
các em tìm ra cách bày mẫu hợp lí, sau đó gợi ý các em nhận xét về :
- tỉ lệ chung của mẫu vẽ
- vị trí của lọ quả
- hình dáng dặt điểm của lọ, hoa, quả
- độ đận nhạt và màu sắc
Hoạt động 2: Gợi ý cách vẽ
Ước lượng chiều cao, chiều ngang của mẫu vẽ để vẽ khung hình
chung
Quan sat mẫu , ước lượng và phác khung hình của lọ, hoa, quả
Tìm tỉ lệ giữa các bộ phận
Vẽ phác từng vật mẫu bằng nét thẳng
Nhìn mẫu vẽ chi tiết cho rõ đặt điểm của mẫu
Tô màu có đậm nhạt
Hoạt động 3:Thực hành
Hs vẽ vào giấy vẽ
To màu phù hợp không lem ra ngoài
Chú ý vẽ thêm không gian cho bức tranh thêm sinh động
Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá
GV cùng hs chọn ra những bài vẽ đẹp
Tuyên dương các em vẽ đẹp
GV nhận xét bổ xung , điều chỉnh xếp loiaj động viênc húng cả lớp
Dặn dò : sưu tầm tranh ảnh về lễ hội
Chuản bị đất nặn cho bài học sau

Generate time = 0.093661069869995 s. Memory usage = 1.93 MB