Bài giảng Từ ngữ về cây cối - đặt và trả lời câu hỏi để làm gì - dấu chấm phẩyTRÂN TRỌNG CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ


Giáo viên: NGUYỄN THỊ CHÍN
Lớp : 2A


Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010

Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:


Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:
Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:


a. Bông cúc héo lả đi
a. Bông cúc héo lả đi


vì thương xót Sơn ca
vì thương xót Sơn ca
.
.


Vì sao bông cúc héo lả đi?
Vì sao bông cúc héo lả đi?


b. Không được bơi ở đoạn sông này
b. Không được bơi ở đoạn sông này


vì có nước xoáy.
vì có nước xoáy.


Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Luyện từ
Luyện từ


câu:
câu:
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Luyện từ và câu:
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối
Đặt và trả lời câu hỏi
Đặt và trả lời câu hỏi
Để làm gì?
Để làm gì?
Dấu chấm, dấu phẩy
Dấu chấm, dấu phẩy
Bài tập
Bài tập
1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm
1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm
Cây lương
Cây lương
thực, thực
thực, thực
phẩm
phẩm
Cây ăn quả
Cây ăn quả
Cây lấy gỗ
Cây lấy gỗ
Cây bóng
Cây bóng
mát
mát
Cây hoa
Cây hoa
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Luyện từ và câu:


Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối
Đặt và trả lời câu hỏi
Đặt và trả lời câu hỏi
Để làm gì?
Để làm gì?
Dấu chấm, dấu phẩy
Dấu chấm, dấu phẩy


lúa mít bàng cúcxoan

Generate time = 0.10407710075378 s. Memory usage = 1.93 MB