Bài giảng Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Chương IX
Chương IX
VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT
VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT
Bài 46
Bài 46


THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU
THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU
1. NHỜ ĐÂU HÀM LƯỢNG KHÍ
CACBONIC VÀ OXI TRONG KHÔNG
KHÍ ĐƯỢC ỔN ĐỊNH?
Quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi:
Việc điều hòa khí
CO
2
và O
2
đã được
thực hiện như thế
nào?
HÔ HẤP
Đốt cháy
O
2
Khí CO
2
và O
2
trong
không khí
CO
2
O
2
CO
2
O
2
O
2
CO
2
Hình: SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI KHÍ
QUANG
HỢP
Phân hủy
Hợp chất có
Cacbon
NẾU KHÔNG CÓ THỰC VẬT THÌ ĐIỀU
GÌ SẼ XẢY RA?
?
Nếu không có thực vật thì điều gì sẽ xảy ra?
Nếu không có thực vật thì lượng CO
2
sẽ tăng và lượng O
2

giảm làm cho môi trường (nhất là môi trường không
khí) thay đổi nặng nề khiến cho sinh khó có thể tồn tai
được
Thực vật có vai trò ổn định lượng khí CO
2
và O
2
2. THỰC VẬT GIÚP ĐIỀU HÒA KHÍ
HẬU NHƯ THẾ NÀO?
Cho bảng sau:
Các yếu tố khí
hậu
Ngoài chỗ trống
(A)
Trong rừng
(B)
Ánh sáng Nắng nhiều, gay
gắt
Ánh sáng yếu
Nhiệt độ Nóng Mát
Độ ẩm Khô Ẩm
Gió Mạnh Yếu

Generate time = 0.044760942459106 s. Memory usage = 1.93 MB