Bài giảng Tiết 123 Bài NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Phân tích các câu
thơ nói lên con được
lớn lên trong tình
yêu thương của cha
mẹ , trong sự đùm
bọc của quê hương ?
? Phân tích các câu
thơ nói lên con được
lớn lên trong tình
yêu thương của cha
mẹ , trong sự đùm
bọc của quê hương ?
? Người cha nói với
con về những đức
tính cao đẹp gì của
người “đồng mình” ,
từ đó nhắc nhở con
điều gì?
? Người cha nói với
con về những đức
tính cao đẹp gì của
người “đồng mình” ,
từ đó nhắc nhở con
điều gì?
Tiết 123 :
1. Phân biệt nghóa tường minh và hàm ý:
Đọc đoạn trích sau:
Trời ơi, chỉ còn có năm phút!
Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy
tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một
cái làn. Nhà họa só tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt
lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già.
Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!
Anh thanh niên vừa vào, kêu lên.Để người con gái khỏi trở lại
bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn đến trả cho cô gái. Cô
kó sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi.
( Theo Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
Ti t 123ế
Ti t 123ế
? Qua câu “Trời ơi , chỉ còn có năm
phút !” , em hiểu anh thanh niên muốn
nói điều gì ? Vì sao anh không nói
thẳng điều đó với họa só và cô gái ?
I/. Phân biệt nghóa tường minh và hàm ý :
=>Anh thanh niên muốn nói thêm rằng :
“Anh rất tiếc” nhưng anh không muốn
nói thẳng điều đó có thể vì ngại ngùng ,
vì muốn che giấu tình cảm của mình .
? Câu nói thứ hai của anh thanh niên
có ẩn ý gì không ?
=>Không chứa ẩn ý

Generate time = 0.1956090927124 s. Memory usage = 1.93 MB