Tài liệu BÁO CÁO T1/ ĐỒNG TÂM A

HĐĐ HUYỆN ĐỒNG PHÚ
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM A
Đồng Tâm , ngày 18 tháng 1 năm 2011
BÁO CÁO
Hoạt động Đội tháng 1 năm học 2010 – 2011
I/Cơng tác th ực lực :
1. Tổng số nhi đồng : 149/78 em
2. Tổng số sao nhi đồng : 10 sao
3. Tổng số phụ trách sao : 20
4. Tổng số đội viên : 136/66 em
5. Tổng số chi đội : 5
6. Tổng số phụ trách chi : 5
7. Tổng số học sinh dân tộc : 140/75 em
8. Các đội nhóm nòng cốt :
- Nghi thức , nghi lễ : 2 đội / 22 em
-Sao đỏ : 3 đội/ 12 em
- Tuyên truyền măng non : 1 đội / 6 em
9. Các đội nhãm , câu lạc bộ khác :
- Văn nghệ 1 đội / 9em
- Thể dục – Thể thao 1 đội / 15 em
- Tuyên truyền pháp luật 3 đội / 9 em
- Học tập 3 đội / 30 em

Tổng số học sinh tồn trường: 348/178 học sinh

II/ Nội dung hoạt động:
- Hoạt động học tập:
+ Chào mừng ngày 1/9 liên đội phát động phong trào “ Tuần học tốt, hoa
điểm 10” đã thực hiện được 2 tuần học tốt đạt 315 bơng hoa điểm 9,10.
+ Tổ chức ơn tập và tiến hành thi chun hiệu ATGT có 100% đội viên
tham gia.
+Tiến hành kiểm tra vở sạch chữ đẹp và duy trì sĩ số ở tất cả các lớp đạt
100%.
+ Tổ chức ôn tập và tham gia thi vở sạch chữ đẹp, nét vẽ xanh cấp huyện
5 giải.
- Hoạt động vui khỏe-TDTT:
+ Các lớp tiến hành hát đầu giờ đều đặn. Trang trí lai phòng học ở điểm
định canh.
+ Tổ chức tuyển chọn và tập luyện đội nhóm TDTT gồm 30 em sinh hoạt
và tập luyện thường xuyên chọn đội tuyển tham dự cấp huyện gồm 16 em.
+Tổng kết phong trào heo đất tặng bạn ăn tết dạt 1 785 000đ tặng cho 30
em trong toàn liên đội.
+ Sơ kết phong trào kế hoạch nhỏ đạt 50% với số tiền hơn 350 000đ và
cong trình TTN đạt 100% kế hoạch đề gia.
- Hoạt động đội:
+ Phát động phong trào chào mừng 70 năm ngày thành lập Đội. Sưu tầm
hình ảnh chi đội mang tên.
+ BCH liên đội gồm 21 em. Tập huấn được 2 lần( Đội trống và đội nghi
thức mẫu)
+ Tập huấn các đội nhóm nòng cốt đi vào hoạt động hiệu quả.
+ Tiến hành sinh hoạt đội vào ngày thứ 3 và sinh hoạt sao vào ngày thứ 6.
- Các hoạt động khác:
+ Tiếp tục phát động phong trào kế hoạch nhỏ và công trình măng non
cấp huyện.
Trên đây là một số hoạt động của trường TH Đồng Tâm A trong tháng
vừa qua

XÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬPTrương Quốc Đạt

Generate time = 0.38575792312622 s. Memory usage = 1.93 MB