Tài liệu Bao cao tom tat qua trinh phan dau cua Doi vien moi

BÁO CÁO TÓM TẮT
QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU
Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân
mến!
Căn cứ vào kế hoạch của Hội Đồng Đội huyện Thuận An về việc tổ chức
kết nạp Đội cho các bạn học sinh. Sau thời gian tìm hiểu học tập về tiểu sử
Bác Hồ, điều lệ Đội và Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,
được chi Đội dìu dắt và giúp đỡ. Chúng em luôn cô gắng, phấn đấu và
không ngừng rèn luyện để có thể đứng vào hàng ngũ của Đội, để có thể cùng
nhau đưa phong trào của Đội ngày một đi lên.
- Về học tập: Đạt từ trung bình trở lên.
- Về đạo đức: Luôn có đạo đức tốt, biết lễ phép với thầy cô, cha mẹ,
biết giúp đỡ bạn bè.
- Tham gia tốt công tác do chi Đội tổ chức. Đạt kết quả rèn luyện theo
chương trình măng non.
Trong những năm học qua chúng em đã cố gắng học tập tốt, thực hiện
tốt năm điều Bác Hồ dạy, luôn vâng lời cô giáo, ra sức phấn đấu và không
ngừng vương lên.
Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng toàn thể các bạn Đội viên thân
mến! Trong quá trình học tập tại trường chi Đội 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6,
3/7, 3/8, 3/9, 3/10, đã có thành tích tốt trong học tập, luôn phấn đấu là con
ngoan trò giỏi, Đội viên tốt, cháu Bác Hồ kính yêu.
Cuối cùng được sự cho phép của Hội Đồng Đội Huyện Thuận An, Ban
giám hiệu nhà trường và thầy cô chủ nhiệm. Hôm nay chúng em chính thức
bước vào trong hàng ngũ của Đội, xin hứa cố gắng để góp phần xây dựng tổ
chức Đội ngày càg vững mạnh và xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Thuận giao, ngày 01 tháng 04 năm 2010

Generate time = 0.094996929168701 s. Memory usage = 1.93 MB