Giáo án Đạo đức lớp 1

Môn Đạo đức
Tuần 33
Ngày ……………………………
Bài : Phòng và tránh các tệ nạn xã hội
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Học sinh hiểu :
-Lợi ích của việc phòng tránh các tệ nạn xã hội.
-Cách bảo vệ được cuộc sống của mình và của gia đình.
-Quyền được sống trong môi trường trong lành của trẻ em.
2. Học sinh biết phòng và tránh các tệ nạn trong xã hội đang tồn tại.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-.Một số ảnh có liên quan.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 2
*Kiểm tra bài cũ :
-T hỏi:+ Tại sao phải và tránh các tệ nạn xã hội ?
-T nhận xét.
*Bài mới:
1.Hoạt động 1: Làm bài tập 1
-T giải thích yêu cầu của BT( hãy chọn việc làm
đúng trong tình huống sau:)
Vào ngày chủ nhật,em gặp bạn cùng lớp đang chơi
bầu cua ăn tiền. Em sẽ chọn đáp án sau:
a) Vào ngồi chơi cùng bạn.
b) Mách thầy cha mẹ hay thầy cô..
c) Không nói gì mặc kệ bạn
d) Khuyên bạn và giải thích cho bạn nghe.
C GV cần phân tích cho HS tệ nạn này.
2.Hoạt động 2: Thảo luận và đóng vai theo tình
huống bài tập 2
Tình huống:
Trên đường đi học Tuấn rũ Hùng đứng lại xem
đá gà một tí hả đi.
- Theo em là Hùng sẽ nói như thế nào ?
-T chia nhóm và giao nhiệm vụ
-T gọi các nhóm lên đóng vai
+H trả lời
+H trả lời
-Cả lớp nhận xét
- H chia nhóm và thảo luận
-4 nhóm
-Các nhóm khác bổ sung
-T kết luận : nên khuyên ngăn bạn hoặc mách
người lớn hay thầy cô giáo về việc làm của bạn
CGV cần giáo dục cho HS trên đường đi học và
phân tích tệ nan đó.
Nghỉ giữa tiết
3.Hoạt động 3: Bài tập 3
Chọn việc làm đúng :
Em đi chơi , tình cờ gặp bạn của mình đang đònh
lấy đồ của bà con hàng xóm để bán lấy tiền mua
bánh ăn. Theo em chọn ý nào :
a) Coi chừng cho bạn lấy sau đó chia. .
b) Khuyên bạn không nên lấy vì đó là việc xấu .
c) Bạn lấy mình chạy đi bán dùm.
d) Mách với cha mẹ của bạn.
*Củng cố:
-T nhận xét tiết học
- Không nên làm theo những gì mà thầy (cô) vừa
nêu mà nên tránh .
- H trả lời
- H khác nhận xét bổ sung

Các ghi nhận lưu ý:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Generate time = 0.069222927093506 s. Memory usage = 1.93 MB