Giáo án: Chủ điểm: Nước và Mùa hè

Kế hoạch hoạt động tuần 1
Nớc và mùa hè
Từ ngày đến ngày20/3/2009
Tên
hoạt
động
Thứ hai
Ngày
12/4/09
Thứ ba
Ngày
13/4/09
Thứ t
Ngày
14/4/09
Thứ năm
Ngày
15/4/09
Thứ sáu
Ngày
16/4/09
Thứ bẩy
Ngày
17/4/09
Lu ý
Đón trẻ
-
Thể dục
sáng
-Cô đón trẻ vào lớp , nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ, cất đồ dùng và vào
lớp học.
Hô hấp 3: Thổi nơ bay
Tay 1 : Hai tay đa ra phía trớc gập trớc ngực
Chân 2: Ngồi khuỵu gối
Bụng 6: Ngồi duỗi chân quay ngời sang 2 bên
Bật 2: Cho trẻ bật chụm và tách chân .
Trò
chuyện
- Cô trò chuyện cùng trẻ về nớc và một số nguồn cung cấp nớc.
- Tác dụng ích lợi của nớc.
- Bảo vệ và tiết kiệm nớc.
Hoạt
động có
chủ
đích
Xé dán
bức tranh
cảnh bầu
trời ban
ngày,
mây, mặt
trời.
Trờn sấp
trèo qua
ghế.
- ÔN:
Nhận biết
gọi tên
khối cầu,
khối trụ,
khối
vuông
khối chữ
nhật.
Truyện:
Đám mây
đen xấu xí.
- Nghe
hát: Ma
rơi.
- Dạy vận
động: mây
và gió.
-Trò chơi:
ai đoán
giỏi.
Hoạt
động
góc
- Đóng vai theo chủ đề : Chơi Cửa hàng ăn uống Cửa hàng bán nớc
giải khát.
- Xây dựng : Xây dựng công viên nớc.
- Học tập: Cho trẻ xem sách , tranh ảnh về các loại các nơi có nớc.
- Nghệ thuật: + Vẽ các loại phơng tiện giao thông trên nớc, các con vật
sống dói nớc.
+ Hát múa các bài theo chủ điểm .
Chuẩn bị
- Các loại đồ chơi nh xếp hình , ráp nhà, cây hoa.lá khô ,giấy , bút chì
mầu.
- Đồ chơi nấu ăn, bán hàng,
- Các loại sách tranh ảnh về chủ điểm.
Hoạt
động
ngoài
trời
- Quan
sát:
Tranh t-
ờng.
- Chơivận
động:
chuyền
bóng

- Quan
sát: Cây
vàng anh,
cây ph-
ợng .
- Chơi
vận động:
Bắt chớc
tạo dáng.
- Quan sát:
Thời tiết
- Chơivận
động: Cáo
và thỏ

- Quan
sát:
Xe đạp ,
xe máy
- Chơi vận
động:
Ném
bóng.
- Quan
sát:
Ô tô
- Chơi vận
động :
Tín hiệu


Hoạt
động
chiều

- Rèn trẻ
rửa tay d-
ới vòi nớc
.
MTXQ:
Trò
chuyện về
sự cần
thiết của
nớc với
con ngời.
Hớng dẫn
trẻ chơi trò
chơi vận
động :
Chèo
thuyền
Đọc thơ
đồng dao
ca dao.
Hớng dẫn
trẻ lau dọn
vệ sinh
lớp học.
Văn nghệ
nêu gơng.
hoạt động chung
Thời gian
Tên HĐ
Mục đích
yêu cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
Thứ hai
Ngày
12/4/2009
- Trẻ biết xé và
dán đợc cảnh
bầu trời ban
- Tranh
thuyền trên
biển.
Hoạt động 1
- Cho trẻ hát :bài hát Nắng
sớm
Tạo hình
Xé dán bức
tranh cảnh
bầu trời
ban
ngày( mây,
mặt trời )
ngày ban đêm
- Luyện kỹ
năng phết hồ và
dán cho trẻ.
- Thông qua bài
học trẻ biết đợc
quy luqqtj thời
gian trong ngày.
- Vở, hồ
dán , bàn
ghế cho
trẻ.
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về
chủ đề.
Hoạt động 2: Bài học
Cô giới thiệu bài học
- Cô cho trẻ quan sát tranh xé
dán cảnh bầu trời ban ngày ban
đêm.
- Cô đàm thoại cùng trẻ xem
tranh này nh thế nào? cách dán
ra sao? Khi thực hiện phết hồ
nh thế nào?
- Cô thực hiện mẫu cho trẻ quan
sát.
Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ nhắc lại t thế ngồi,
cách phết hồ và dán.
- Cho cả lớp thực hiện.
Hoạt động 4: Trng bày sản
phẩm.
- Cô cho cả lớp trng bày sản
phẩm.
- Cho trẻ nhận xét những bài
đẹp giống mẫu của cô.
- Cô và trẻ cùng nhận xét chung
giờ học.
Thứ ba
Ngày
13/3/09
TDGH
Trờn sấp
trèo qua
ghế.
- Trẻ biết trờn
sấp phối kết hợp
tay nọ chân kia
nhịp nhàng
không bị ngã,
trèo qua ghế
không đổ.
- rèn luyện
phát triển tố
chất thể lực
nhanh mạnh
- Ghế cho
trẻ tập.
- Sân tập
rộng sạch
sẽ.
Hoạt động 1
Cho trẻ đi chạy các kiểu.
Đội hình hàng ngang
Hoạt động 2
*BTPTC
-Tay :
-Chân:
-Bụng:
-Bật:
*VĐCB
-Cô làm mẫu lần 1, lần 2 cô vừa
Thời gian
Tên HĐ
Mục đích
yêu cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
Hoạt động
chiều
MTXQ
Trò chuyện
về sự cần
thiết của n-
ớc với con
ngời.
cho trẻ
- Giaó dục trẻ
thực hiện tập
luyện thân thể
thờng xuyên
làm phân tích hớng dẫn động
tác.
- Cho 1 trẻ khá thực hiện.
- Cho cả lớp thực hiện.
- Cho các tổ thi đua nhau
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 phút.
- Trẻ biết đợc sự
cần thiết của n-
ớc với con ngời.
- rèn ngôn ngữ
rõ ràng mạch
lạc cho trẻ.
- Trẻ biết và
thấy cần bảo vệ
nguồn nớc sạch,
tiết kiệm nớc.
Một số
tranh ảnh
về nớc nh
dùng để
nấu, tắm
giặt.
Hoạt động 1: Cho trẻ hát bài:
Cho tôi đi làm ma với.
Cô giới thiệu bài học.
Hoạt động 2:
- giới thiệu về sự cần thiết của
nớc đối với con ngời.
+ Nớc dùng để nấu ăn, đun
uống.
+ Nớc dùng để tắm.
+ Nớc dùng để giặt.
+ Nớc dùng để lau rửa.
- Không có nớc điều gì sẽ xảy
ra.
+ Cây cối khô héo.
+ đất đai nứt nẻ.
- giới thiệu về việc cần phải bảo
vệ tiết kiệm nguồn nớc.
+ Không dùng nớc bừa bãi.
+ Không vứt rác bẩn xuống ao
hồ.
+ Không nghịch nớc bẩn.
Hoạt động 3: nhận xét chuyển
hoạt động.
Thứ t
ngày14 /3/09
Toán
- ÔN: Nhận
biết gọi tên
khối cầu,
khối trụ,
khối vuông
- Trẻ nhận biết
gọi tên khối
cầu, khối
vuông, khối chữ
nhật.
- Luyện khả
năng chú ý ghi
nhớ và so sánh
cho trẻ.
- Trẻ hứng thú
- Mỗi trẻ
một bộ 3
loại khối
cầu, vuông,
chữ nhật.
- Đồ dùng
của cô
giống của
trẻ.
Hoạt động 1
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về
chủ đề, về một số loại phơng
tiện giao thông .
- Cô giới thiệu bài học.
Hoạt động 2: Nhận biết gọi
tên các khối.
- Cô giơ từng loại khối, cho trẻ
chọn khối giống khối của cô.
+ Cô giơ khối cầu, trẻ chọn
Thời gian
Tên HĐ
Mục đích
yêu cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
tích cực tham khối cầu.
gia học tập. + Cô giơ các khối vuông, chữ
nhật khác nhau cho trẻ chọn
khối giống của cô.
- Cho trẻ chọn khối theo tên
gọi: Cô nói tên khối trẻ chọn
nhanh khối đó giơ lên.
- Cho trẻ tìm các dạng đồ vật có
dạng khối cầu, vuông, chữ nhật
đặt xùng quanh lớp.
Hoạt động 3: Luyện tập nhận
biết các khối
- Cho trẻ chơi tìm đúng số nhà,
số nhà là các khối.
Cách chơi: Trẻ có khối nào về
đúng nhà có ký hiệu là khối đó.
- Cho trẻ tô màu các khối.
Th ứ năm
ngày15/4/09
Văn học
Truyện:
Đám mây
đen xấu xí.
-Trẻ nhớ tên
truyện, tên các
nhân vật trong
chuyện, hiểu
nội dung câu
chuyện.
- Rèn ngôn ngữ
rõ ràng mạch
lạc cho trẻ.
-Thông qua nội
dung câu
chuyện trẻ biết
về một số luật
giao thông cơ
bản.

Tranh
chuyện.
-Sa bàn
cho trẻ
quan sát
Hoạt động 1
- Cho trẻ chơi trò chơi: Gieo
hạt
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về
chủ đề.
- Cô giới thiệu bài học
Hoạt động 2
- Cô kể lần 1, lần 2 cô sử dụng
tranh minh hoạ.
- Đàm thoại giúp trẻ hiểu nội
dung câu chuyện
+Tên truyện?
+Tên các nhân vật trong
chuyện?
+
+
+
+
+
Cô giáo dục trẻ.
Hoạt động 3
- Cho trẻ tập kể chuyện.
- Cho trẻ tô tranh chuyện
Thời gian
Tên HĐ
Mục đích
yêu cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
Th ứ sáu
- Trẻ thuộc bài - Đàn đài
Hoạt động 1

Generate time = 0.050745010375977 s. Memory usage = 1.93 MB