Giáo án: Hoạt động tìm hiểu cây xanh và môi trường sống của trẻ em

Hoạt động tìm hiểu môi trờng xung quanh
Chủ đề: thế giới thực vật
Đề tài: Cây xanh và môi trờng sống - Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi
Ngời thực hiện: Lê Thị Thanh Thảo
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết cây xanh có ích lợi đối với đời sống con ngời ( cho gỗ, hoa, quả, rau,
bóng mát và cho môi trờng thêm trong sạch )
- Trẻ biết quá trình lớn lên và những điều kiện để cây phát triển:
+ Hạt nảy mầm -> Cây cối -> Cây trởng thành -> Có hoa quả
+ Đất, nớc, ánh sáng, sự chăm sóc của con ngời.
- Trẻ biết phân loại cây theo ích lợi: ( cây cho gỗ, hoa, quả, bóng mát, cho rau)
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ
- Phát triển t duy và ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
3. Giáo dục:
- Giáo dục trẻ biết trồng, chăm, sóc, bảo vệ cây xanh vì cây xanh mang lại ích
cho con ngời.
II. Chuẩn bị:
- Địa điểm để trẻ quan sát các loại cây xanh cho ( hoa, quả gỗ, bóng mát, rau)
-Hai mâm đất gieo hạt (tới nớc, không tới nớc ) cô và trẻ thực hiện trớc đó một
tuần.
- Hình vẽ quá trình phát triển của cây (4bộ)
- Tranh, ảnh các loại cây cho hoa, gỗ, rau, quả, bóng mát do trẻ tự su tầm.
III. Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. ổn định tổ chức
- Cho trẻ chơi trò chơi"gieo hạt"
- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
- Gieo hạt để làm gì?
-> Muốn có nhiều cây xanh chúng mình phải gieo
hạt, trồng cây và chăm sóc cây mang lại cho chúng ta
một môi trờng xanh sạch đẹp.
2. Tiến hành:
* Hoạt động 1:
- Các con biết những cây xanh gì?
- Các con đã kể đợc rất nhiều tên các loại cây xanh ,
bây giờ cô cho chúng mình đi quan sát, tìm hiểu về
các loại cây xanh đó nhé!
- Cô chia chúng mình ra thành 5 nhóm, nhiệm vụ
của các con là sẽ đi khám phá tìm hiểu về các loại cây
xanh.
- Trẻ chơi trò chơi
- Trò chơi gieo hạt
- Để trồng cây
- Trẻ kể tên những loại
cây xanh mà trẻ biết

- Trẻ đi quan sát cây.
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
- Sau 3phút cô tập trung trẻ lại.
- Cô đặt câu hỏi cho từng nhóm:
VD: Nhóm 1:
- Các con quan sát đợc cây gì? - Cây phợng
- Con có nhận xết gì về cây phợng? - Cây phợng có thân,
cành, lá
- Trồng cây phợng để làm gì? - Để lấy bómg mát.
- Tại sao con biêt? - Cây to, xum xuê...
-> Chốt giáo dục trẻ.
-Tơng tự cô đặt câu hỏi với các nhóm khác
- Tất cả nhũng loại cây các con vừa đợc quan sát,
đều có chung đặc điểm gì?
- Đều có thân, cành, lá
và mang ại lợi ích cho
con ngời.
- Ta gọi chung là gì? - Cây xanh
-> Tất cả những loại cây đó tuy có tên gọi, ích lợi
khác nhau nhng đợc gọi chung là cây xanh và mang
lại lợi ích cho con ngời.
- Các con thử hình dung một thành phố mà không có cây
xanh thì con ngời và môi trờng ở đó sẽ ra sao?
- Nóng, bụi, không có cảnh
đẹp con ngời đau ốm
- Bây giờ chúng mình lại hình dung một thành phố
có nhiều cây xanh thì môi trờng và con ngời ở đó sẽ
nh thế nào?
- Môi trờng trong sạch,
con ngời khoẻ mạnh
- Các con có yêu cây xanh không? - Có ạ
- Cô mời chúng mình hát bài"Em yêu cây xanh" -Trẻ hát cùng cô
-> Củng cố kiến thức - giáo dục
- Hôm trớc cô và các con đã làm thí nghiệm về
những gì?
- Gieo hạt, trồng cây
- Cô đem hai mâm hạt dã thí nghiệm ra
- Con có nhận xét gì về mâm hạt này không? - Mọc mầm, thành cây
- Các con hãy suy nghĩ và nhớ lại quá trình phát
triển cây(mời cá nhân 1,2 trẻ)
- Từ hạt->nẩy mầm->cây
con
- Nếu trồng thêm một thời gian nữa cây sẽ nh thế
nào?
- Cây lớn lên có hoa
quả....
- Chúng mình quan sát xem hai mâm đậu này nh thế
nào?
- Một bên héo, khô, chết
- Một bên nảy mầm
- Vì sao lại nh vậy? - Thiếu nớc,thiếu ánh
sáng
-> Để cây lớnvà phát triển tốt cần có đất tơi xốp, n-
ớc, ánh sáng và sự chăm sóc của con ngời.
* Hoạt động 2: Trò chơi"xếp đúng thứ tự"
- Cô chia trẻ ra thành 5 nhóm, phát cho mỗi nhóm
các tranh vẽ rời yêu cầu các nhóm xếp cho đúng quá
trình phát triển của cây.
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
- Cho trẻ thi đua xem nhóm nào xếp đúng và nhanh
nhất.
- Trẻ thực hiện
- Sau 2-3 phút c
rẻ cùng kiểm tra kết quả chơi của các nhóm.
* Hoạt động 3: Trò chơi"Tìm bạn thân"
- Cho trẻ cầm các tranh ảnh về cây xanh mà trẻ đã s-
u tầm.
- Cô hớng dẫn cách chơi: Chúng mình sẽ đi và hát
cùng cô, khi nghe hiệu lệnh xắc xô thì phải tìm những
bạn có cây xanh có cùng ích lợi với mình về một
nhóm. Ai tìm nhầm sẽ phải nhẩy ló cò
- Trẻ thực hiện
(Ví dụ những bạn cócây xanh cho bóng mát thì
chúng mình tìm về một nhóm với nhau)
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần, sau mỗi lần chơi giáo viên
cho trẻ kiểm tra kết quả chơi, cho trẻ đổi tranh ảnh
cho nhau để chơi lần tiếp theo.
* Hoạt động 4: Tổ chức gieo hạt, trồng cây,
chăm sóc cây
- Muốn có nhiều cây xanh các con phải làm gì? - Phải trồng cây và chăm
sóc cho cây xanh
- Nhóm 1: Làm đất gieo hạt
- Nhóm 2: Trồng cây - Trẻ thực hiện
- Nhóm3: Chăm sóc cây
3. Kết thúc:
- Củng cố- giáo dục
- Nhận xét - tuyên dơng trẻ

Generate time = 0.1662290096283 s. Memory usage = 1.93 MB