Giáo án: Tìm hiểu 1 số biển báo và Luật giao thông đường bộ

Giáo án
Môn: Làm quen với môi trờng xung quanh
Tên bài: Tìm hiểu về một số biển báo
và Luật giao thông đờng bộ
I- Mục tiêu:
1- Kiến thức:
- Dạy trẻ biết một số kiến thức về một số biển báo và Luật giao thông phổ
biến trên đờng bộ:
+ Trẻ biết nội dung và ý nghĩa của một số biển báo phổ biến.
+ Khi đi qua ngã t đờng phố phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông hoặc sự
điều khiển của Cảnh sát giao thông và vạch chỉ đờng dành cho ngời đi bộ.
+ Ngời đi bộ phải đi trên vỉa hè, khi qua đờng phải đi trên vạch sơn trắng
hoặc đi sát lề đờng phía bên phải (ở những nơi không có vỉa hè)
+ Trẻ biết đợc ngời và các PTGT phải đi đúng phần đờng quy định. Ngời
ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm.
+ Trớc khi qua đờng phải quan sát, khi có phơng tiện đến gần thì không qua
đợc.
- Trẻ biết chơi ở những nơi an toàn.
2 - Kỹ năng:
- Phát triển ở trẻ khả năng chú ý, quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Rèn luyện cho trẻ ngôn ngữ nói mạch lạc, đủ từ, đủ câu.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi do cô tổ chức.
3- T tởng, thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia học tập có nề nếp.
- Giáo dục trẻ khi tham gia giao thông cần phải chấp hành đúng luật giao
thông đờng bộ và chỉ dẫn của các biển báo.
* Trẻ đạt yêu cầu 85 - 90%
II - Chuẩn bị;
- Các hình ảnh về ngã t đờng phố (và các hình ảnh rời vẽ PTGT, tín hiệu đèn
giao thông), các nhóm biển báo, hình ảnh ngời tham gia giao thông đi đúng luật và
cha đúng luật.
- Một số bài hát, câu đố về đờng giao thông và biển báo.
III- Nội dung tích hợp:
- Âm nhạc, Toán, GDBVMT, Thể dục, Thực hành cách đi đờng.
IV- Ph ơng pháp tiến hành:
Hoạt động của cô
1. Trò chuyện gây hứng thú :
- Cô đọc câu đố: đố trẻ về các loại đờng giao thông
+ Đờng gì tàu chạy sóng xô
Mênh mông xa tít không bờ bạn ơi. (Là đờng gì?)
Hoạt động của trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia đoán theo
hiểu biết: đờng biển, đờng sắt...
1
+ Đờng gì mà lại có ray
Xình xịch tàu chạy đêm ngày bạn ơi. (Là đờng gì?)
-> Cô chốt lại: đờng biển, đờng sắt.
2- Bài mới:
a. Khai thác hiểu biết của trẻ:
- Cô vừa đọc câu đố về những loại đờng giao thông
nào?
- Ngoài ra còn những loại đờng giao thông nào con
biết?
=> Có rất nhiều loại đờng giao thông khác nhau và
mỗi loại đờng lại có cách đi khác nhau. Hôm nay cô
cháu mình cùng tìm hiểu về 1 số biển báo và luật
giao thông đờng bộ qua những trò chơi nhé. Để
những trò chơi vui hơn, cô sẽ chia lớp ra làm 3 đội
chơi.
- Cô cho 3 đội giới thiệu về đội của mình
b. Tìm hiểu về 1 số biển báo và luật giao thông đờng
bộ
* Trò chơi 1: Ai đoán giỏi
- Cách chơi: cả 3 đội chơi sẽ lần lợt cử đại diện lên bốc
thăm và trả lời câu hỏi về nội dung, ý nghĩa của các
biển báo, trong 1 phút thảo luận các đội sẽ lên trả lời
về nội dung và ý nghĩa về các biển báo của đội mình.
(Trẻ rút thăm, cô giáo đa biển báo tơng ứng với từng
thăm của mỗi đội)
Hệ thống câu hỏi gợi ý trẻ:
+ Đây là nhóm biển báo gì?
+ Nêu ý nghĩa của từng biển báo?
- Với mỗi nhóm biển báo cô cho trẻ quan sát tranh chú
ý nghe trẻ trả lời, nhận xét câu trả lời của các đội, tặng
hoa cho mỗi đội.
=> Cô chốt lại nội dung và ý nghĩa của các biển báo
(biển báo Trẻ em -> khi gặp biển báo này ng ời lái
xe phải giảm tốc độ... để tránh nguy hiểm. Biển báo
Cấm đi ng ợc chiều -> khi gặp biển báo này thì tất
cả các loại xe thô sơ và xe cơ giới không đợc đi...)
* Mở rộng 1 số biển báo cho trẻ đờng cấm, cấm xe
xích lô, cấm xe gắn máy cô nói tên và ý nghĩa
của biển báo.

* Trò chơi 2: Phản ứng nhanh
- Cách chơi: cô đa ra các hình ảnh và đặt câu hỏi tơng
ứng với mỗi tranh tìm hiểu về luật giao thông đờng bộ,
các đội sẽ lắc xắc xô giành quyền trả lời. Đội nào trả
- Đờng thuỷ, đờng sắt
- Đờng bộ, đờng hàng không
- Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu
- 3 đội tự giới thiệu
- Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi
- Trẻ cử đại diện lên bốc thăm câu
hỏi.
- Trẻ trả lời câu hỏi của nhóm mình:
đây là nhóm biển báo nguy hiểm.
Biển báo giao nhau với đờng sắt có
rào chắn cho ngời tham gia giao
thông biết khi gặp biển báo này mọi
ngời phải giảm tốc độ.....
- Trẻ chú ý nghe và xem cô giới
thiệu
- Trẻ chú ý nghe cô nói cách chơi,
luật chơi
- Ngời đi bộ đi trên vỉa hè hoặc đi
2
lời trớc, đúng sẽ đợc 2 bông hoa, nếu trả lời sai đội
khác có quyền trả lời.
- Cô đặt câu hỏi cho trẻ suy nghĩ và trả lời:
Tranh 1: Vẽ đờng giao thông nông thôn hỏi trẻ có
nhận xét gì về bức tranh?
Tranh 2: Vẽ ngã t đờng phố:
Có nhận xét gì về bức tranh?
- Khi tham gia giao thông ngời đi bộ và các loại xe
phải đi nh thế nào?
- Đèn hiệu giao thông cho ta biết điều gì?
- Tại ngã t đờng phố không có đèn hiệu giao thông, ng-
ời tham gia giao thông phải tuân theo sự chỉ dẫn của
ai?
+ Khi ngồi trên các phơng tiện giao thông phải chấp
hành nh thế nào?
+ Khi đi xe mô tô, xe gắn máy mọi ngời bắt buộc phải
làm gì?
- Đờng giao thông thành phố và nông thôn có điểm gì
khác nhau?
+ Ngời đi bộ đi ở đâu? Tại sao mọi ngời không đợc đi
bộ dới lòng đờng?
+ Ngời đi bộ trớc khi sang đờng phải làm gì?
+ Các con nên chơi ở đâu để đảm bảo an toàn?
-> Sau mỗi câu trả lời của trẻ, cô khẳng định nếu trẻ
trả lời đúng hoặc cung cấp kiến thức nếu trẻ trả lời
cha chính xác.
* Mở rộng hiểu biết cho trẻ về một số luật (cô giới
thiệu, đa ra hình ảnh về một số luật giao thông)
+ Cách đi đờng ở đờng giao nhau với đờng sắt không
có rào chắn.
+ Ngời tham gia giao thông phải đi đúng làn đờng quy
định, ngời đi xe đạp, xe máy... không đợc đèo hàng
cồng kềnh, đùa nghịch trên đờng phố.
+ Không đợc đi xe đạp, xe máy... trên hè phố, trong v-
ờn hoa, công viên.
c. Luyện tập: Trò chơi Đội nào giỏi hơn
sát lề đờng bên phải ở những nơi
không có vỉa hè.
- Có đờng làng, có ngời đi xe đạp ở
bên phải đờng, có ngời đi bộ sát lề
đờng phía bên phải.
- Có đèn tín hiệu giao thông, có các
phơng tiện đi lại...
- Đèn đỏ báo các phơng tiện và ngời
đi bộ phải dừng lại (đèn xanh đợc
đi; đèn đỏ phải dừng lại)
- Của cảnh sát giao thông
- Phải chấp hành luật GT để đảm
bảo an toàn, không đợc chen lấn, xô
đẩy, không thò đầu thò tay ra cửa
sổ, không đợc đùa nghịch....
- Đội mũ bảo hiểm.
- Đờng GT TP có ngã t đờng phố, có
đèn hiệu, có vạch sơn trắng dành
cho ngời đi bộ... đờng GT nông thôn
không có.
- Đi ở trên vỉa hè, nếu không có vỉa
hè thì đi sát lề đờng phía tay phải.
Vì đi bộ dới lòng đờng dễ xảy ra tai
nạn.
- Phải quan sát khi có PT đến gần
thì không đợc qua.
- Nên chơi ở trong sân nhà, sân tr-
ờng, công viên, cung thiếu nhi...
- Trẻ chú ý lắng nghe cô nói và xem
hình ảnh trên đèn chiếu.
3
- Cách chơi: 3 đội tham gia mỗi đội 4 bạn
+ Đội 1: gắn các PTGT đúng với đèn hiệu giao thông
+ Đội 2: gắn đèn hiệu giao thông đúng với các PTGT
đang đi trên đờng phố.
+ Đội 3: Gắn chữ S vào hình ảnh sai, gắn chữ Đ vào
các hình ảnh đi đúng luật giao thông
- Luật chơi: lần lợt từng bạn lên chơi, đi và về đúng
bên phải đờng.
- Thời gian chơi diễn ra trong một bản nhạc, đội nào
gắn xong và đúng hết là đội chiến thắng.
- Trớc khi chơi, cô cho trẻ quan sát các bức tranh.
-> Quá trình trẻ chơi cô quan sát trẻ; kết thúc trò
chơi, trẻ đại diện từng đội lên giải thích phần chơi
của đội mình; cô kiểm tra kết quả của từng đội.
=> Đếm số hoa của 3 đội qua 3 phần thi - công bố
kết quả.
3. Kết thúc Hoạt động nối tiếp:
- Cho trẻ hát bài Đờng em đi
V/ Đánh giá sau tiết dạy:
1.Ưu điểm
2. Tồn tại
- Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu cách
chơi, luật chơi.
- Trẻ nhớ đợc yêu cầu của đội mình.
- Trẻ chơi hứng thú, gắn đúng theo
yêu cầu của đội mình, biết đi lên,
xuống đúng đờng.
- Trẻ cùng cô kiểm tra kết quả 3 đội,
tuyên dơng đội thắng cuộc.
- Trẻ cùng cô hát và cất dọn đồ
dùng.
4

Generate time = 0.1261579990387 s. Memory usage = 1.93 MB