Bài giảng bai 38 -Than lan bong duoi dai(hay)


Sinh
7
Sinh
7
TRƯỜNG TRUNG HỌC
TRƯỜNG TRUNG HỌC
CƠ SỞ TT LẤP VÒ
CƠ SỞ TT LẤP VÒ
BÀI 38 :
LỚP BÒ
LỚP BÒ
SÁT – THẰN LẰN
SÁT – THẰN LẰN
BÓNG ĐUÔI DÀI
BÓNG ĐUÔI DÀI


? Nêu đặc điểm chung & vai trò của lưỡng cư.
Trả lời
Trả lời :
Đặc điểm chung
Đặc điểm chung :
- Sống nữa nước nữa cạn.
- Da trần ẩm ướt.
- Di chuyển bằng 4 chi.
- Hô hấp bằng da & phổi.
- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha.
- Đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển qua biến thái.
- Là ĐV biến nhiệt.


Vai trò
Vai trò :
- Làm thức ăn cho ĐV & con người.
- Diệt sâu bọ & vật trung gian truyền bệnh.
- Làm thí nghiệm sinh lý học.
- Lưỡng cư hiện nay cần bảo vệ & gây nuôi các loài kinh tế.
Bài 38 :
LỚP BÒ SÁT – THẰN LẰN BÓNG
LỚP BÒ SÁT – THẰN LẰN BÓNG
ĐUÔI DÀI
ĐUÔI DÀI
I.
ĐỜI SỐNG
ĐỜI SỐNG :


Nghiên cứu thông tin, trả lời :
? Nơi sống, bắt mồi?
? Tập tính, sinh sản?
? Nhiệt độ cơ thể ?
 Ưa sống nơi khô ráo, thích phơi nắng. Bắt
mồi vào ban ngày, chủ yếu là sâu bọ.
 Tập tính bò sát thân & đuôi vào đất,
hiện tượng trú đông. Con đực có 2 cơ
quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có
vỏ dai, nhiều noãn hoàng.
 Là ĐV biến nhiệt.


Tiểu kết 1
Tiểu kết 1 :
- Sống nơi khô ráo.
- Thích phơi nắng, trú đông.
- Đẻ trứng có vỏ dai, noãn hoàng nhiều, thụ tinh trong,
con đực có 2 cơ quan giao phối.
- Là ĐV biến nhiệt.
II.
CẤU TẠO NGOÀI & DI CHUYỂN
CẤU TẠO NGOÀI & DI CHUYỂN :
1.
Cấu tạo ngoài
Cấu tạo ngoài :
Nghiên cứu thông tin.
Quan sát H38.1

Generate time = 0.063285827636719 s. Memory usage = 1.93 MB