Bài giảng Đề thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em

Lớp 2:
Câu 1: Em hãy cho biết họ và tên em. Em đang học lớp, trờng, thuộc xã nào ?
Câu 2: Danh từ riêng em phải viết nh thế nào ?
Câu 3: Cuối mỗi câu hỏi phải có dấu gì ?
Câu4: Ông, bà sinh ra mẹ đợc gọi là gì ?
Câu 5: Em hiểu từ chúc thọ là nh thế nào?
Câu 6: Mồ côi cha mẹ là nh thế nào?
Câu 7: Ông,bà sinh ra bố đợc gọi là gì?
Câu 8: Trong bài chính tả, chữ đầu câu phải viết nh thế nào?
Lớp 3:
Câu 1: Đặt một câu theo mẫu Ai là gì?
Câu 2: Nói 3 đến 5 từ chỉ hoạt động của ngời?
Câu 3: Đặt một câu có hình ảnh so sánh?
Câu 4: Em cho biết thị trấn Đồng Đăng thuộc tỉnh nào?
Câu5: Tây Hồ tức là Hồ Tây ở đâu ?
Câu 6: Cầu Hiền Lơngbắc qua sông nào ?
Câu7: Anh Kim Đồng là ngời dân tộc nào?
Câu 8: Em hãy cho biết tên thật của anh Kim Đồng?
Câu 9: Kể tên các dân tộc mà em biết?
Lớp 4:
Câu1: Em hiểu từ Mục đồng là nh thế nào?
Câu 2: Trong quyển Tiếng Việt lớp 4 gồm mấy phân môn?
Câu 3: Em hãy kể tên các phân môn trong quyển Tiếng Việt lớp 4.
Câu 4: Mỗi tiếng thờngcó mấy bộ phận?
Câu 5: Em hãy kể tên các bộ phận của một tiếng.
Câu 6: Em hãy cho biết trong tiếng Nhiễu đâu là âm đầu,đâu là vần và đâu là
thanh?
Câu 7: Theo em Cốt truyênthờng có mấy phần?
Câu 8: Em hãy nêu tên các phần trong một cốt truyện.
Câu 9: Em hiểu từ Bệ hạ là chỉ ai?
Câu10: Những từ nh thế nào đợc gọi là tính từ?
Lớp 5:
Câu1: Từ đồng nghĩa là những từ nh thế nào?
Câu 2: Thế nào là từ trái nghĩa?
Câu 3: Từ đồng âm là những từ nh thế nào?
Câu 4: Em đã đợc học những từ loại nào?
Câu 5: Bác Hồ gửi th cho học sinh cả nớc nhân ngày khai giảng năm học đầu tiêncủa
nớc Việt Nam dân chủ cộng hòa vào tháng nào,năm nào?
Câu 6: Bài văn tả cảnh thờng có mấy phần, nêu tên các phần đó.
Câu7: Trạng nguyên trẻ nhất nớc ta là ai?
Câu 8: Oa sinh tơn thủ đô của nớc nào?
Câu9: Thị trấn Đồi Ngô thuộc huyện nào, tỉnh nào?
Câu10: Lễ Nô - en để mừng ngày sinh của ai?
Bài viết chữ đẹp giao lu học sinh dân tộc năm học 2010 2011
Lớp 2: Cô giáo lớp em ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập1,
trang 60
Lớp 3: Vàm Cỏ Đông ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập1,
trang 106
Lớp 4: Gà Trống và Cáo ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 tập1,
trang 50 - 51
Lớp 5: Tiếng vọng ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập1, trang
108

Generate time = 0.077821969985962 s. Memory usage = 1.93 MB