Bài soạn Địa lý 7 ( Tiết 40 bài 35)


m«n: §Þa lý
Líp: 7C

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ các châu lục và đại dương
a. Quy mô lãnh thổ

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
Bảng số liệu diện tích các châu lục trên thế giới
Châu lục
Diện tích
(triệu km
2
)
Châu Phi
Châu Mĩ
Châu Âu
Châu á
Châu Đại Dương
Châu Nam Cực
30 triệu
42 triệu
10 triệu
44,4 triệu
8,5 triệu
14,1 triệu
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu
km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
.Mơchixơn
71
o
50
/
B
Ph-roiet
55
o
54
/
N
Prinxơ
168
o
4
/ T
Brancô
34
o
50
/
T
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu
km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực
Nam

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
.Mơchixơn
71
o
50
/
B
Ph-roiet
55
o
54
/
N
Prinxơ
168
o
4
/ T
Brancô
34
o
50
/
T
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu
km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực
Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu
km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực
Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
Bắc Băng Dương
T
h
á
i

B
ì
n
h

D
ư
ơ
n
g
Đại Tây Dương
- Tiếp giáp với ba đại dương.
Lược đồ tự nhiên châu mĩ

Generate time = 0.057805061340332 s. Memory usage = 1.93 MB