Bài giảng KẾ HOẠCH HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2010-2011

PHÒNG GD & ĐT ĐẦM DƠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CÁI KEO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ---------------------
Cái Keo, ngày 01 tháng 01 năm 2011
KẾ HOẠCH HỌC KỲ II
Năm học : 2010 - 2011
------------------------
I/ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
1) Chất lượng hai mặt giáo dục:
Tên
Hạnh kiểm HLM. TIẾNG VIỆT HLM. TỐN
Đ CĐ Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu
SL 762 0 164 313 261 24 158 311 268 25
% 100 0 21.52 41.08 34.25 3.15 20.73 40.81 35.17 3.28

KHOA HỌC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu
66 124 100 7 66 124 100 7
22.22 41.75 33.67 2.36 22.22 41.75 33.67 2.36
Các mơn đánh giá bằng nhận xét:
+ Hoàn thành tốt (A+) : 20%.
+ Hoàn thành (A) : 80%.
2/ Các chỉ tiêu khác:
- Duy trì sĩ số: 99%
- HS bỏ học: 0 %
- Thi hát dân ca : Mỗi lớp 2 tiết mục
- Thi trò chơi dân gian :
- Vở sạch – chữ đẹp: + A : 50,97 %
+ B : 47,5 %
+ C : 1,53 %
- HS giỏi cấp tỉnh: 6 hs.
- GV giỏi cấp huyện: 5gv.
II/ KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1) Kế hoạch :
1.1- Tháng 01/2011:
- Đánh giá tổng kết học kì I . Các tổ cần đánh giá cụ thể từng mơn học so với chỉ
tiêu ở học kì I . Nêu rõ ngun nhân đạt được và chưa đạt được .
- Duyệt hồ sơ các tổ chun mơn vào ngày 03/01/2011 .
- Duyệt hồ sơ giáo viên vào ngày 04/01 .
- Các tổ nhận hướng dẫn xây dựng kế hoạch học kì II .
- Các lớp đăng kí tiết mục văn nghệ mừng Đảng , mừng xn vào ngày 10 /01 cho
văn phòng tổng hợp .
Trang 1
- Tổ chức hội diễn văn nghề vào ngày 26 tháng 01 năm 2011 .
1.1- Tháng 02/2011:
- Thực hiện và chỉ đạo có chiều sâu các mặt như:
+ Nề nếp dạy và học, kiểm tra chương trình, dạy đủ môn…
+ Hồ sơ, giáo án.
+ Sử dụng đồ dùng dạy học và tự làm đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
+ Thao giảng, sinh hoạt chuyên môn.
+ Cho giáo viên xem lại băng các tiết dạy: TNXH, Đạo đức, Mĩ thuật.
- Tổ chức thao giảng, thảo luận về phương pháp dạy ở những phân môn của lớp 1
trong môn Tiếng việt (Tập đọc, chính ta, tập viết), thảo luận về chuẩn bị và sử dụng đồ
dùng một tiết dạy…
- Chỉ đạo cho các tổ trưởng chuyên môn soạn tốt các tiết “Thực hành kĩ năng giữa
HK.2” môn Đạo Đức.
- Dự giờ những giáo viên tay nghề còn yếu.
- Kiểm tra toàn diện tiết 2 : 8 giáo viên.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên theo định kì. Quan tâm nhiều đến chất
lượng giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 5. Đưa đội tuyển HS giỏi khối lớp 5 dự thi
HS giỏi vòng huyện lúc 6h45’ ngày 28/02/2011.
- Chỉ đạo kiểm tra soạn hướng dẫn học sinh ôn tập giữa học kỳ II ở đầu tháng.
- Nghỉ tết Nguyên đấn từ ngày 31/01 – 14/02/2011. Củng cố nề nếp dạy sau tết.
- Triển khai thực hiện tốt chế độ làm việc theo thông tư 28 của Bộ GD&ĐT.
1.2- Tháng 03/2011:
- Tổ chức kiểm tra định kỳ giữa HKII, có kế hoạch duyệt đề, in đề và giao đề cụ
thể. Tổng hợp kết quả giữa HKII đối chiếu với HKI.
- Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và nề nếp dạy, học một cách có hiệu
quả, mà trọng tâm vẫn là tay nghề giáo viên và chất lượng học sinh (học sinh yếu).
- Giáo viên cần hoàn thành tốt các loại hồ sơ ở giữa HKII.
- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất hượng học sinh yếu lớp 1,2,3,4 để cuối
năm hoàn thành chỉ tiêu học sinh lên lớp. Đặc biệt là khối lớp 5 để có 100% học sinh
hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
- Rút kinh nghiệm thi huyện và tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tiếp tục kiểm tra toàn diện 10 – 12 giáo viên.
- Đưa học sinh giỏi khối 5 dự thi vòng tỉnh dự kiến cuối tháng 03/11.
- Tổ chức bồi dưỡng học sinh, giáo viên viết chữ đẹp.
- Giáo viên tăng cường phối hợp với gia đình nâng cao chất lượng học sinh.
1.3- Tháng 04/2011:
- Có kế hoạch cho tổ trưởng biên soạn giới hạn đề cương ôn tập (đầu tháng 4) và
đề thi cuối HKII và thông qua BGH phê duyệt (cuối tháng 4).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn thi cuối năm ở giữa tháng 04/2010. Đặc biệt là
hướng dẫn học sinh ôn thi HKII ở khối lớp 5.
- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng học sinh ở những lớp có chất lượng
thấp để có hướng chỉ đạo bồi dưỡng, phụ đạo nâng dần chất lượng học sinh.
Trang 2
- Tập trung chỉ đạo ôn tập, phụ đạo học sinh yếu. Không tổ chức thao giảng và sinh
hoạt chuyên môn.
- Cùng với Hội đồng khoa học xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của những GV
không có sáng kiến bảo lưu vào ngày 19/4/2011.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hồ sơ chuyên môn của giáo viên.
- Kiểm tra toàn diện tất cả các GV còn lại (đạt 100%).
1.4- Tháng 05/2011:
- Tổ chức việc kiểm tra định kì cuối năm.
- Thành lập hội đồng xét công nhận cho học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình
tiểu học.
- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện hồ sơ giáo viên và học sinh: Hướng dẫn lại các
văn bản đánh giá xếp loại học sinh.
- Thống kê chất lượng học sinh và tổng hợp báo cáo kết quả cả năm cho BGH, văn
phòng tổng hợp báo về phòng giáo dục.
- Trình BGH phê duyệt kết quả lên lớp, thi lại, rèn luyện trong hè của học sinh (ghi
học bạ).
- Tổ chức cho học sinh thi lại lần 1 sau 2 tuần khi kết thúc năm học (vào cuối tháng
5).
- Kết thúc chương trình ngày 14/5/2010.
- Lưu trữ tốt các loại hồ sơ cuối năm.
- Chỉ đạo các tổ đánh giá việt thực hiện các chỉ tiêu và các hoạt động chuyên môn
trong năm.
- Cùng với hội đồng thi đua khen thưởng xét thi đua cuối năm.
- Tổng kết năm học theo kế hoạch của Hiệu trưởng.
1.5- Tháng 06/2011:
- Chỉ đạo cho GV rèn luyện cho những học sinh yếu kém trong hè để các em có
khả năng làm bài kiểm tra lần 2 đạt yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng.
- Động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học nâng cao trình độ nghiệp
vụ (cử nhân tiểu học). Anh văn và tin học …
- Có kế hoạch sắp xếp , bảo quản tốt cơ sở vật chất. Bảo quản tài sản của văn
phòng.
- Tham mưu cùng Hiệu trưởng về việc dự kiến phân công giáo viên năm học 2010
– 2011.
- Kiểm kê tài sản cuối năm.
2/ Biện pháp thực hiện:
- Sau khi được kết quả thống kê chất lượng học sinh ở HKI và các hoạt động khác
phải đối chiếu ngay với chỉ tiêu thực hiện đầu năm. Từ đó đề ra biện pháp khắc phục khả
thi nhằm đạt được chỉ tiêu cuối năm.
- Tổ chức chặt chẽ các lần kiểm tra định kỳ.
- Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với
Đảng viên. Mỗi đảng viên phải thể hiện được vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm
vụ giảng dạy và có trách nhiệm về chất lượng giáo dục.
Trang 3
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc thực hiện các văn bản chuyên môn như: Công văn
896, tích hợp “Giáo dục bảo vệ môi trường”, Thông tư số 32, Quy định xếp loại vở sạch –
chữ đẹp và thực hiện nghiêm phân phối chương trình.
- Sơ kết thực hiện chất lượng học sinh ở giữa HKII để có kế hoạch sắp tới.
- Tiếp tục dự giờ thăm lớp những giáo viên có tay nghề còn yếu và kết hợp kiểm
tra nề nếp các lớp và những nội dung khác.
- Tiếp tục kiểm tra toàn diện giáo viên đạt định mức 100% giáo viên ở cuối năm.
- Từng tháng có đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm về các mặt hoạt động và đưa ra
kế hoạch cho thời gian tới.
- Chỉ đạo tốt các biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng HS khá giỏi để
giữ vững kết quả đạt được về HỌC LỰC của học sinh ở học kì 1.
- Xét lên lớp đúng năng lực học sinh, không chạy theo thành tích và không để tình
trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua theo chủ điểm “trường học thân thiện, học sinh
tích cực”. Có kế hoạch tốt trong việc bồi dưỡng các phong trào mũi nhọn của trường để
đạt giải cao trong các kì thi ở các cấp.
- Ổn định các nề nếp hoạt động chuyên môn của giáo viên và tổ khối. Ký duyệt hồ
sơ theo định kì.
- Thực hiện tốt về cuộc vận động “Hai không” trong kiểm tra việc biên soạn dáp án
kiểm tra, tổ chức nghiêm túc trung thực khách quan. Kiểm tra chặt chẽ và phê duyệt kết
quả xét lên lớp cho học sinh cuối năm, xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
Trên đây là những nội dung cơ bản mà bộ phận chuyên môn sẽ tiếp tục chỉ đạo ở
HKII nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010 – 2011. Trong quá trình thực hiện sẽ
có kế hoạch cụ thể ở từng tháng để chỉ đạo xác thực hơn.
Duyệt của Hiệu trưởng P. Hiệu Trưởng

Trang 4

Generate time = 0.093993902206421 s. Memory usage = 1.93 MB