Bài giảng Bài 38. Đồ dùng loại điện quang-đèn sợi đốt (hay chuẩn ktkn mới)

GIÁO ÁN CƠNG NGHỆ 8
Tuần: 20
Tiết: 38
BÀI 38. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG
ĐÈN SI ĐỐT
I.MỤC TIÊU
a) Kiến thức: Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn sợi đồt.
b) Kĩ năng: Hiểu được các đặc điểm của đèn sợi đồt.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
-Tranh vẽ về đèn sợi đốt .
-Vật thật: đèn sợi đốt đuôi xoáy, đuôi ngạnh còn tốt và đã hỏng.
2.Học sinh
-Đọc trước bài 38.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn đònh lớp: (1 ph)
-Ổn đònh kỹ luật lớp.
2.Kiểm tra bài cũ (5 ph)
-Người ta phân loại đồ dùng điện ra thành những loại nào? Vì sao xếp đèn điện
thuộc nhóm điện – quang, bàn là thuộc nhóm điện – nhiệt, quạt điện thuộc
nhóm điện – cơ.
-Các đại lượng điện đònh mức ghi trên nhãn đồ dùng điện là gì? Ýù nghóa của
chúng?
3.Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG
Hoạt động 1. Phân loại
đèn điện: (10 phút)
-GV cho HS q/s hình
38.1.
-Năng lượng đầu vào và
đầu ra của các loại đèn
điện là gì?
-Qua tranh vẽ kể tên các
loại đèn điện mà em
-HS q/s và trả lời câu
hỏi.
-điện năng quang
năng
-HS quan sát trả lời
I.Phân loại đèn điện
-Có 3 đèn điện loại
chính:
+Đèn sợi đốt.
+Đèn huỳnh quang.
+Đèn phóng điện (đèn
cao áp Hg, đèn cao áp
Na)
GV: NGUYỄN THÀNH TÂM
1
Ngày dạy: 03/01/2011 tại lớp: 8A6, 7A8
Ngày dạy: 04/01/2011 tại lớp: 8A3, 8A4
Ngày dạy: 06/01/2011 tại lớp: 8A7, 8A9,8A5
Ngày dạy: 08/01/2011 tại lớp: 8A8
GIÁO ÁN CƠNG NGHỆ 8
biết?
Hoạt động 2. Tìm hiểu
đèn sợi đốt: (24 phút)
-GV cho HS q/s hình
38.2
-Cấu tạo của đèn sợi đốt
có mấy bộ phận chính?
-Vì sao sợi đốt làm bằng
vonfram?
-Sợi đốt là phần tử quan
trọng của đèn. Ở đó điện
năng được biến thành gì?
-Vì sao phải hút hết
không khí và bơm khí trơ
vào bóng .
-Kích thước của bóng
phải như thế nào với
công suất của bóng?
-Đuôi đèn được làm
bằng vật liệu gì?
-Đuôi đèn có những loại
nào?
-Khi đóng điện cho bóng
đèn thì có hiện tượng gì
xảy ra?
GV kết luận về
nguyên lý làm việc.
-Đèn sợi đốt có những
đặc điểm gì?
-Hãy giải thích ý nghóa
-Sợi đốt, bóng thuỷ tinh
và đuôi đèn.
-Chòu được đốt nóng ở
nhiệt độ cao.
-Ở đó điện năng được
biến thành quang năng.
-Để tăng tuổi thọ của
bóng đèn .
-Kích thước bóng tương
thích với công suất bóng.
-Làm bằng đồng hoặc
sắt tráng kẽm.
-Đuôi xoáy và đuôi
ngạch.
-Dòng điện chạy trong
dây tóc  dây tóc đèn
phát sáng.
-HS thảo luận tìm ra đặc
điểm của đèn sợi đốt.
II.Đèn sợi đốt
1.Cấu tạo
Có 3 bộ phận chính: sợi
đốt, bóng thuỷ tinh và
đuôi đèn
a. Sợi đốt (dây tóc)
-Là dây kim loại có dạng
lò xo xoắn, thường làm
bằng vonfram chòu được
nhiệt độ cao .
b. Bóng thuỷ tinh
-Làm bằng thuỷ tinh chòu
nhiệt, người ta rút hết
không khí và bơm khí
trơ vào để tăng tuổi thọ
của bóng.
c. Đuôi đèn
-Làm bằng đồng hoặc
sắt tráng kẽm được gắn
chặt với bóng thuỷ tinh.
-Có 2 loại đuôi: đuôi
xoáy, đuôi ngạnh.
2.Nguyên lý làm việc
-Khi đóng điện, dòng
điện chạy trong dây tóc
đèn làm dây tóc đèn
nóng lên đến nhiệt độ
cao, dây tóc đèn phát
sáng.
3.Đặc điểm của đèn sợi
đốt.
-Đèn phát ra ánh sáng
liên tục .
-Hiệu suất phát sáng
thấp .
-Tuổi thọ thấp .
4.Số liệu kỹ thuật
GV: NGUYỄN THÀNH TÂM
2
GIÁO ÁN CƠNG NGHỆ 8
của các đại lượng ghi
trên đèn sợi đốt và cách
sử dụng đèn được bền
lâu?
-Phải thường xuyên lau
chùi bụi bám vào để
phát sáng tốt và hạn chế
di chuyển và rung bóng
khi đèn đang phát sáng.
-HS trả lời -Điện áp đònh mức:
127V, 220V
-Công suất đònh mức:
15W, 25W, 75W, 100W,
200W, 300W.
5.Sử dụng
-Đèn sợi đốt dùng để
chiếu sáng những nơi
như phòng ngủ, nhà tắm,
nhà bếp, ….
4. Củng cố: (4 phút)
- Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt?
- Nêu đặc điểm của đèn sợi đốt?
5. Yêu cầu về nhà: (1 phút)
- Học thuộc bài
- Hoàn thành các câu hỏi SGK.
- Chuẩn bò trước bài 39-40.
- Chuẩn bò báo cáo thực hành cho bài 40 (SGK/140)
GV: NGUYỄN THÀNH TÂM
3

Generate time = 0.07239294052124 s. Memory usage = 1.93 MB